Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. MALÍŘ, Jiří. Charakter sněmovního zastoupení jihozápadní Moravy v 60. a 70. letech 19. století. In Libor Blažek a kol. (ed.):. Nic prý hotovo není, když ještě cos učinit zbývá. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2024. s. 217-229. ISBN 978-80-88145-67-7.

  2023

  1. MALÍŘ, Jiří. Besední dům v kontextu národně rozdělené Moravy. Spolkové domy jako výraz formování občanské a národní společnosti. Opus musicum. Brno, 2023, roč. 55, č. 7, s. 65-83. ISSN 0862-8505.
  2. MALÍŘ, Jiří. Besední dům v kontextu národně rozdělené Moravy. Spolkové domy jako výraz formování občanské a národní společnosti. In Besední dům 150 aneb koncertní dům 19. a 21. století, Brno 6. 5. 2023. 2023.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2023.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2023. ISSN 1803-7518.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 2023.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. Český časopis historický - Czech Historical Review, 2023. ISSN 0862-6111.
  7. MALÍŘ, Jiří. korrespondierender Mitglied der Historischen Kommission für die böhmischen Länder. Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2023.
  8. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. 2023.
  9. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2023. ISSN 0323-052X.
  10. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějiny Brna, I-VII. redakční rada Dějiny Brna, I-VII., 2023.

  2022

  1. MALÍŘ, Jiří. Clubs and the Formation of Civic Society in the “Long” Nineteenth Century Based on the Example of Moravia. In Stejskal, Jan; Viktořík, Michael. The Birth of the Modern Central European Citizen. 2022. vyd. Roma: Viella, 2022. s. 115-131. Viella Historical Research. ISBN 978-88-3313-884-8.
  2. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2022.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2022. ISSN 1803-7518.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). 2022.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. Český časopis historický - Czech Historical Review, 2022. ISSN 0862-6111.
  6. MALÍŘ, Jiří. „Die zauberhaften Träume nach zwei Klubs sind zerstreut.“ Der Klub der nationalen Abgeordneten im mährischen Landtag, 1890–1896. In Luboš Velek (ed.):. Abgeordnetenklubs und parlamentarische Fraktionen in der Habsburgermonarchie 1861-1918. Ihre Entstehung, Organisation und Bedeutung. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2022. s. 209-270. Studie z moderních českých dějin, sv. 7. ISBN 978-80-88611-03-5.
  7. MALÍŘ, Jiří. František Skopalík – rolnický poslanec mezi tradicí a modernizací. In František Skopalík a jeho doba. Sborník příspěvků z odborné konference. 1. vyd. Kroměříž: Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Kroměříž, 2022. s. 15-36. ISBN 978-80-88145-60-8.
  8. MALÍŘ, Jiří. korrespondierender Mitglied der Historischen Kommission für die böhmischen Länder. 2022.
  9. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. 2022.
  10. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Časopisu Matice moravské. 2022. ISSN 0323-052X.
  11. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějiny Brna, I-VII. 2022.
  12. MALÍŘ, Jiří. Staatsrechtliche Vorstellungen der deutsch- und tschechischmährischen Politiker 1848–1918. In Hlavačka, Milan; Kalwoda, Johannes; Pammer, Michael; Rogister, John; Velek, Luboš. Die Heimstatt des Historikers sind die Archive : Festschrift für Lothar Höbelt. Wien: Böhlau Verlag, 2022. s. 267-281. ISBN 978-3-205-21563-9.
  13. MALÍŘ, Jiří. Štaif, Jiří: Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích (1770-1918). Praha: Argo 2020. 422 s. Moderní dějiny - Modern History. Czechia: -, 2022, roč. 30, č. 1, s. 144-155, 11 s. ISSN 1210-6860.
  14. MALÍŘ, Jiří. Zur (Dis-)Kontinuität des Parteiensystems in den böhmischen Ländern vor und nach dem Ersten Weltkrieg. In Fasora, Lukáš – Květová, Miroslava – Lein, Richard – Matejka, Ondrej (eds.). Demokratische Monarchie, undemokratische Republik? Kontinuitäten und Brüche zwischen Monarchie und Republik in Mittleuropa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2022. s. 51-64. ISBN 978-3-643-51104-1.

  2021

  1. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu (Bratislava). 2021.
  2. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2021.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Studia Historica Brunensia. 2021.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Východní Morava: dějiny, lidé, krajina. 2021.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2021. ISSN 1803-7518.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872),. 2021.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. 2021.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen Vědecké rady FF MU (2021). 2021.
  9. MALÍŘ, Jiří. František Matouš Klácel, Jan Helcelet, Egbert Belcredi. In Gešper, Marián – Pavelcová, Zuzana (eds.): Kongres matíc slovanských národov a inštitúcií – reprezentačná publikácia slovanských kultúrnych a vedeckých horizontov. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2021. s. 335-336, 358 s. ISBN 978-80-8128-251-5.
  10. MALÍŘ, Jiří. Konference Paměť země. Slovanský obzor. Martin: Matica Slovenská, 2021, roč. 1., 1., s. 8.
  11. MALÍŘ, Jiří. korespondující člen Historické komise pro české země (2021). 2021.
  12. MALÍŘ, Jiří. Pamětní medaile za zásluhy o rozvoj fakulty, vědy a vzdělanosti. filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2021.
  13. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. 2021.
  14. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové rady doktorského studia historické vědy na FF MU. 2021.
  15. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2021. ISSN 0323-052X.
  16. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějiny Brna, I-VII. (2021). 2021.
  17. MALÍŘ, Jiří. Rozhovor s Jiřím Malířem predsedom Matice moravskej, Česko. Slovanský obzor. Martin: Slovanský obzor, 2021, roč. 1., 2., s. 18-20, 28 s.

  2020

  1. MALÍŘ, Jiří. Antimilitaristické demonstrace branců na Brněnsku roku 1905 : uvědomělost, manipulace, propaganda? In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš; Wihoda, Martin. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2020. s. 815-832. ISBN 978-80-87709-28-3.
  2. MALÍŘ, Jiří. Brno po sarajevském atentátu a za mobilizace; Válečná opatření a persekuce obyvatel Brna; Národně politický vývoj za první světové války; Převrat v Brně v roce 1918. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918. první. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2020. s. 1003-1018, 1040-1071, 58 s. ISBN 978-80-86736-62-4.
  3. MALÍŘ, Jiří. Černušák, Tomáš – Šustek, Vojtěch (eds.): Hubert Valášek archivář, historik a přátelský kolega. Sborník studií a vzpomínek k nedožitým 70. narozeninám. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2020, roč. 139, č. 2, s. 501-502. ISSN 0323-052X.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2020. ISSN 0018-2575.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2020.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen oborové komise doktorského studia historie - české dějiny na FF MU. 2020 - 2021.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen oborové komise doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU. 2020 - 2021.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě. 2020.
  9. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Studia Historica Brunensia. Studia Historica Brunensia, 2020. ISSN 1803-7429.
  10. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Východní Morava: dějiny, lidé, krajina. 2020. ISSN 1805-1154.
  11. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. 2020. ISSN 1803-7518.
  12. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). 2020.
  13. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. 2020.
  14. MALÍŘ, Jiří. člen Vědecké rady FF MU. 2020.
  15. MALÍŘ, Jiří a Lukáš FASORA. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2020. 1283 s. ISBN 978-80-86736-62-4.
  16. MALÍŘ, Jiří. Jan Kozánek a první generace politiků Národní strany na Moravě : honorační politik honorační strany? In Osobnost a město. Úloha osobnosti na rozvoj měst na Moravě v 19. a v první polovině 20. století. 1. vyd. Kroměříž: Státní okresní archiv Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska, Město Kroměříž, 2020. s. 14-21. ISBN 978-80-88145-43-1.
  17. MALÍŘ, Jiří. K (dis-)kontinuitě stranického systému v českých zemích před první světovou válkou a po ní. In Fasora, Lukáš; Květová, Miroslava; Lein, Richard; Matějka, Ondřej. Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. První. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020. s. 45-56. ISBN 978-80-88304-48-7.
  18. MALÍŘ, Jiří. Korrespondierender Mitglied der Historischen Kommission für die böhmischen Länder. 2020.
  19. MALÍŘ, Jiří. Národní a politický ruch 60. a 70. let; Politizace a nacionalizace veřejného prostoru (1880–1914). In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2020. s. 636-798. ISBN 978-80-86736-62-4.
  20. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Jiří MALÍŘ, Martin WIHODA a Lukáš REITINGER. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. In Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2020. 944 s. ISBN 978-80-87709-28-3.
  21. MALÍŘ, Jiří. Proměny společenského a veřejného života; Počátky národního a občanského sebeuvědomování. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno, 2020. s. 165-249. ISBN 978-80-86736-62-4.
  22. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. 2020.
  23. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2020. ISSN 0323-052X.
  24. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějiny Brna, I-VII. 2020.
  25. MALÍŘ, Jiří. Reprezentace místních národních komunit : Spolkové domy v 19. století. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 308-331. ISBN 978-80-7422-775-2.
  26. MALÍŘ, Jiří a Otakar KIRSCH. Rozvoj školství, vědy a techniky. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918. II. část. První. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2020. s. 799-890. ISBN 978-80-86736-62-4.
  27. MALÍŘ, Jiří a Otakar KIRSCH. Rozvoj školství, vědy a tisku v letech 1790-1848. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918, I. část. První. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2020. s. 250-308. ISBN 978-80-86736-62-4.
  28. MALÍŘ, Jiří. Věda na Moravě v dlouhém 19. století. Faktory a trendy jejího institucionálního vývoje. In Bárta, Stanislav; Červená, Radana. Paměť země : Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna a Matice Moravská, 2020. s. 29-85. ISBN 978-80-86736-65-5.
  29. MALÍŘ, Jiří. Za revoluce a neoabsolutismu. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2020. s. 365-417. ISBN 978-80-86736-62-4.

  2019

  1. MALÍŘ, Jiří, Bronislav CHOCHOLÁČ a Libor JAN. a kol: Osobnosti moravských dějin (2). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. 626 s. ISBN 978-80-87709-25-2.
  2. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2019 - 2020. ISSN 0018-2575.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2019.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie - české dějiny na FF MU. 2019.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU. 2019.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě. 2019.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Studia Historica Brunensia. 2019. ISSN 1803-7429.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication. member of the editorial board of the revue Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication, 2019. ISSN 1212-8112.
  9. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Východní Morava: dějiny, lidé, krajina. Východní Morava: dějiny, lidé, krajina, 2019. ISSN 1805-1154.
  10. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, 2019. ISSN 1803-7518.
  11. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 2019.
  12. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. vědecká rada Českého časopisu historického, 2019.
  13. MALÍŘ, Jiří. člen Vědecké rady FF MU. 2019.
  14. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Jiří MALÍŘ. Historik hospodářských, sociálních a správních dějin Moravy. Jan Janák (1932-2008). In Malíř, Jiří; Jan, Libor; Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin (2). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. s. 545-561. ISBN 978-80-87709-25-2.
  15. MALÍŘ, Jiří. Jan Kozánek a první generace politiků Národní strany na Moravě: honorační politik honorační strany? In Osobnost a město. Úloha osobnosti na rozvoj měst na Moravě v 19. a v první polovině 20. století. 2019.
  16. MALÍŘ, Jiří. Kontakty poslanců moravského zemského sněmu z let 1861–1918 s balkánským zeměmi. 1. vyd. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem FF MU, 2019. 12 s. ISBN 978-80-87709-24-5.
  17. MALÍŘ, Jiří. Korrespondierender Mitglied der Historischen Kommission für die böhmischen Länder. Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2019.
  18. MALÍŘ, Jiří. Matice moravská. In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds.):. Encyklopedie českých právních dějin. Sv. XV. Soukromé – Správa ústřední. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 273-275. ISBN 978-80-7380-752-8.
  19. MALÍŘ, Jiří. Morava jako multietnický organismus: problémy jazyka a identity v letech 1848–1918. In Helena Pavlincová (ed.). : Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 158-170, 238, 13 s. ISBN 978-80-210-9457-4.
  20. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. 2019.
  21. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové rady doktorského studia obor historické vědy na FF MU. oborová rada doktorského studia obor historické vědy na FF MU, 2019.
  22. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2019. ISSN 0323-052X.
  23. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějin Brna, I-VII. redakční rada Dějin Brna, I-VII, 2019.
  24. MALÍŘ, Jiří. (recenze): Pousta, Zdeněk: Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách (Velké postavy českých dějin, sv. 22). Praha, Vyšehrad 2016, 343 stran, ISBN 978-80-7429- 702-1. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2019, roč. 138, č. 1, s. 196-200. ISSN 0323-052X.
  25. MALÍŘ, Jiří. Renesanční člověk se zásluhami o Matici moravskou: Jan Helcelet (1812–1876). In Malíř,Jiří ; Jan, Libor; Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin 2. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. s. 63-88. ISBN 978-80-87709-25-2.
  26. MALÍŘ, Jiří. Změny v charakteru, postavení a funkci vědy na Moravě v dlouhém 19. století. In Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století. 2019.

  2018

  1. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2018. ISSN 0018-2575.
  2. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2018.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie - české dějiny na FF MU. 2018.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU. 2018.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě. 2018.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Studia Historica Brunensia. redakční rada Studia Historica Brunensia, 2018.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication. Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication, 2018. ISSN 1212-8112.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Východní Morava: dějiny, lidé, krajina. Východní Morava: dějiny, lidé, krajina, 2018. ISSN 1805-1154.
  9. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, 2018. ISSN 1803-7518.
  10. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 2018.
  11. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. vědecká rada Českého časopisu historického, 2018.
  12. MALÍŘ, Jiří. člen Vědecké rady FF MU. Vědecká rada FF MU, 2018.
  13. MALÍŘ, Jiří. Korrespondierender Mitglied der Historischer Kommission für die böhmischen Länder. Historische Kommission für die böhmischen Länder e.V., 2018.
  14. MALÍŘ, Jiří. Mezi Prahou, Vídní a Frankfurtem : Brno v dramatickém roce 1848. In Chládek, Oldřich; Petráček, Tomáš; Síč, Jan; Kucrová Stachurová, Veronika. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit : variety sociálních a kulturních dějin : profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 688-715. ISBN 978-80-7422-629-8.
  15. MALÍŘ, Jiří a Milan ŘEPA. Morava na cestě k občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Muzejní a Vlastivědná společnost v Brně a Historický ústav AVČR, 2018. 335 s. Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid ; svazek 8. ISBN 978-80-7275-105-1.
  16. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. Matice moravská, 2018.
  17. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové rady doktorského studia obor historické vědy na FF MU. oborová rada doktorského studia - historické vědy na FF MU, 2018.
  18. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2018. ISSN 0323-052X.
  19. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějin Brna, I-VII. redakční rada Dějiny Brna, I-VII, 2018.
  20. MALÍŘ, Jiří. Role politického a nepolitického sdružování při formování občanské společnosti. In konference Kroměříž 1848: Občanská společnost a nacionalismus ve střední Evropě v 19. století: rozlomená doba, pořádaná v rámci Evropského roku kulturního dědictví. 2018.
  21. MALÍŘ, Jiří, Tomáš DVOŘÁK, Libor VYKOUPIL a Jiří NĚMEC. Sto let poté aneb Jak se v Brně vyhlašovala republika. 2018.
  22. MALÍŘ, Jiří. "Vítězi revoluce v habsburské monarchii byli sedlák a byrokrat". In Libor Jan, vedoucí autorského kolektivu. Osmičky. Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 133-179, 283-284, 298-302, 314, 52 s. ISBN 978-80-7422-640-3.
  23. MALÍŘ, Jiří. Zur (Dis-)Kontinuität des Parteiensystems in den böhmischen Ländern vor und nach dem Ersten Weltkrieg. In konference Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě pořádaná Stálou komisí českých a rakouských historiků. 2018.

  2017

  1. MALÍŘ, Jiří. člen hodnotící komise pro jmenovací profesorské řízení doc. Mgr. Stanislava Balíka, Ph.D. komise pro jmenovací profesorské řízení doc. Mgr. Stanislava Balíka, Ph.D., při vědecké radě FSS MU, 2017 - 2017.
  2. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2017. ISSN 0018-2575.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2017.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen oborové komise doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU. oborová komise doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU, 2017.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě. oborová rada doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě, 2017.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Církevní dějiny. Církevní dějiny, 2017. ISSN 1803-0068.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication. Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication, 2017. ISSN 1212-8112.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Východní Morava: dějiny, lidé, krajina. Východní Morava: dějiny, lidé, krajina, 2017. ISSN 1805-1154.
  9. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, 2017. ISSN 1803-7518.
  10. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 2017.
  11. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. vědecká rada Českého časopisu historického, 2017.
  12. MALÍŘ, Jiří. člen Vědecké rady FF MU. Vědecka rada FF MU, 2017.
  13. MALÍŘ, Jiří. Exhibitions in Prague and Częstochowa and Czechs Visiting Poles in 1909 : Expressions of Neo-Slavism and Economic Nationalism. In Pezda, Janusz; Pijaj, Stanisław. Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi pod redakcją Janusza Pezdy i Stanisława Pijaja. Kraków: Historia Iagellonica, 2017. s. 203-217. ISBN 978-83-65080-55-4.
  14. MALÍŘ, Jiří. Korrespondierender Mitglied der Historischer Kommission für die böhmischen Länder. Historische Kommission für die böhmischen Länder e.V., 2017.
  15. MALÍŘ, Jiří. member of the Czechoslovak Studies Association. 2017.
  16. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. Matice moravská, 2017.
  17. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové rady doktorského studia obor historické vědy na FF MU. oborová rada doktorského studia obor historické vědy na FF MU, 2017.
  18. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2017. ISSN 0323-052X.
  19. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady časopisu Studia Historica Brunensia. Studia Historica Brunensia, 2017. ISSN 0231-7710.
  20. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějin Brna, I-VII. Dějiny Brna, I-VII, 2017. ISBN 978-80-86736-46-4.

  2016

  1. MALÍŘ, Jiří. Antonín Okáč – Leben und Werk des Herausgebers der Tagebücher und Korrespondenz Egbert Belcredis. In Höbelt, Lothar; Kalwoda, Johannes; Malíř, Jiří. Die Tagebücher des Grafen Egbert Belcredi 1850 – 1894. Nach editorischen Vorarbeiten von Antonín Okáč. 1. vyd. Wien – Köln - Weimar: Böhlau-Verlag, 2016. s. 39-63. Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs, Band 114. ISBN 978-3-205-20067-3.
  2. MALÍŘ, Jiří. Cyrilometodějská tradice na Moravě koncem 19. a počátkem 20. století ve službách politiky. In Doležalová, Eva; Sommer, Petr. Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Vydání první. Praha: NLN, 2016. s. 394-412. ISBN 978-80-7422-355-6.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2016. ISSN 0018-2575.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2016.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen oborové komise doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU. oborová komise doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU, 2016.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě. oborová rada doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě, 2016.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication. Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication, 2016. ISSN 1212-8112.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Východní Morava: dějiny, lidé, krajina. Východní Morava: dějiny, lidé, krajina, 2016. ISSN 1805-1154.
  9. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, 2016. ISSN 1803-7518.
  10. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 2016.
  11. MALÍŘ, Jiří. člen ve výběrové komisi pro obsazení funkce vedoucího Katedry historie PeF MU (2016). výběrová komise pro obsazení funkce vedoucího Katedry historie PeF MU (2016), 2016 - 2016.
  12. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. vědecká rada Českého časopisu historického, 2016.
  13. MALÍŘ, Jiří. člen Vědecké rady FF MU. Vědecka rada FF MU, 2016.
  14. HÖBELT, Lothar, Johannes KALWODA a Jiří MALÍŘ. Die Tagebücher des Grafen Egbert Belcredi 1850 – 1894. Nach editorischen Vorarbeiten von Antonín Okáč. 1. vyd. Wien – Köln - Weimar: Böhlau-Verlag, 2016. 1137 s. Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs Band 114. ISBN 978-3-205-20067-3.
  15. MALÍŘ, Jiří. K počátkům národních sporů v Brně v letech 1863-1867. Od rakouského patriotismu k nacionalismu. In Jordánková, Hana. Alis Volat Propriis. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zemský archiv v Opavě, 2016. s. 465-477. ISBN 978-80-86736-49-5.
  16. MALÍŘ, Jiří. Korrespondierender Mitglied der Historischer Kommission für die böhmischen Länder. Historische Kommission für die böhmischen Länder e.V., 2016.
  17. MALÍŘ, Jiří. member of the Czechoslovak Studies Association. Czechoslovak Studies Association, 2016.
  18. MALÍŘ, Jiří. Mitglied der Deutsch-tschechischer Historikerkommission. Česko-německá komise historiků, 2016 - 2016.
  19. MALÍŘ, Jiří. předseda hodnotící komise pro jmenovací profesorské řízení doc. Mgr. Lukáše Fasory, Ph.D. hodnotící komise pro jmenovací profesorské řízení při vědecké radě FF MU, 2016 - 2016.
  20. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. Matice moravská, 2016.
  21. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové komise doktorského studia historie - české dějiny na FF MU. oborová komise doktorského studia historie - české dějiny na FF MU, 2016.
  22. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové rady doktorského studia obor historické vědy na FF MU. oborová rada doktorského studia obor historické vědy na FF MU, 2016.
  23. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady časopisu Studia Historica Brunensia. Studia Historica Brunensia, 2016. ISSN 0231-7710.
  24. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějin Brna, I-VII. Dějiny Brna, I-VII, 2016. ISBN 978-80-86736-46-4.
  25. MALÍŘ, Jiří. předseda rekdační rady recenzovaného Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2016. ISSN 0323-052X.

  2015

  1. MALÍŘ, Jiří. Adlgasser, Franz: Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848-1918. Konstituierender Reichstag 1848-1849. Reichsrat 1861-1918. Ein Biographisches Lexikon. Časopis Matice moravské. 2015, roč. 134, 2015, s. 272-276.
  2. MALÍŘ, Jiří. Český historik Jiří Kořalka na konci cesty. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2015, roč. 134, č. 2, s. 314-320. ISSN 0323-052X.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2015. ISSN 0018-2575.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen oborové komise doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU. oborová komise doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU, 2015.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě. oborová rada doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě, 2015.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Církevní dějiny. Církevní dějiny, 2015. ISSN 1803-0068.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication. Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication, 2015. ISSN 1212-8112.
  9. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Východní Morava: dějiny, lidé, krajina. Východní Morava: dějiny, lidé, krajina, 2015. ISSN 1805-1154.
  10. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, 2015. ISSN 1803-7518.
  11. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR. Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 2015.
  12. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. vědecká rada Českého časopisu historického, 2015.
  13. MALÍŘ, Jiří. člen Vědecké rady FF MU. Vědecka rada FF MU, 2015.
  14. MALÍŘ, Jiří. člen výběrové komisi pro obsazení funkce ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (2015). výběrová komise pro obsazení funkce ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (2015), 2015 - 2015.
  15. MALÍŘ, Jiří. Korrespondierender Mitglied der Historischer Kommission für die böhmischen Länder. Historische Kommission für die böhmischen Länder e.V., 2015.
  16. MALÍŘ, Jiří. Licht- und Schatenseiten des Landesparlamentarismus in den Jahren 1861-1918 am Beispiel des mährischen Landtags. In Adlgasser, Franz; Malínská, Jana; Rumpler, Helmut; Velek, Luboš (eds.). Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. 35-59. ISBN 978-3-7001-7564-3.
  17. MALÍŘ, Jiří. member of the Czechoslovak Studies Association. Czechoslovak Studies Association, 2015.
  18. MALÍŘ, Jiří. Mitglied der Deutsch-tschechischer Historikerkommission. Česko-německá komise historiků, 2015.
  19. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. Matice moravská, 2015.
  20. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové komise doktorského studia historie - české dějiny na FF MU. oborová komise doktorského studia historie - české dějiny na FF MU, 2015.
  21. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové rady doktorského studia obor historické vědy na FF MU. oborová rada doktorského studia obor historické vědy na FF MU, 2015.
  22. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady časopisu Studia Historica Brunensia. Studia Historica Brunensia, 2015. ISSN 0231-7710.
  23. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějin Brna, I-VII. Dějiny Brna, I-VII, 2015. ISBN 978-80-86736-36-5.
  24. MALÍŘ, Jiří. předseda rekdační rady recenzovaného Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2015. ISSN 0323-052X.

  2014

  1. MALÍŘ, Jiří. Cyrilometodějská idea mezi náboženstvím, národem a politikou. In sympozium Moderní člověk a náboženství. 2014.
  2. MALÍŘ, Jiří. Cyrilometodějská idea mezi náboženstvím, národem a politikou (na okraj Masarykovy kritiky mladočeských snah o přijetí slovanské bohoslužby). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 61, č. 2, s. 101-115. ISSN 1803-7429.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen Česko-německé komise historiků. Česko-německá komise historiků, 2014.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2014. ISSN 0018-2575.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen oborové komise doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU. oborová komise doktorského studia historie - obecné dějiny na FF MU, 2014.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na Př-FF Slezské univerzity v Opavě. oborová rada doktorského studia historie na P-FF Slezské univerzity v Opavě, 2014.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Církevní dějiny. Církevní dějiny, 2014. ISSN 1803-0068.
  9. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication. Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication, 2014. ISSN 1212-8112.
  10. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Východní Morava: dějiny, lidé, krajina. Východní Morava: dějiny, lidé, krajina, 2014. ISSN 1805-1154.
  11. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, 2014. ISSN 1803-7518.
  12. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 2014.
  13. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. vědecká rada Českého časopisu historického, 2014.
  14. MALÍŘ, Jiří. člen Vědecké rady FF MU. Vědecka rada FF MU, 2014.
  15. MALÍŘ, Jiří. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band XI. Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. 2. Teilband Weltkriegsstatistik Österreich-Ungarn 1914-1918. Bevölkerung, Kriegstote, Kriegswirtschaft. Bearbeitet von Helmut Rumpler und Anatol Schmied-Kowarzik. Časopis Matice moravské. 2014, roč. 133, 2014, s. 512-516.
  16. MALÍŘ, Jiří. Korrespondierender Mitglied der Historischer Kommission für die böhmischen Länder. Historische Kommission für die böhmischen Länder e.V., 2014.
  17. MALÍŘ, Jiří. member of the Czechoslovak Studies Association. Czechoslovak Studies Association, 2014.
  18. FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ, Luboš VELEK a Jan ZOUHAR. Moderní člověk a náboženství. 2014.
  19. MALÍŘ, Jiří. Moravian Diet and the political Elites in Moravia 1848-1918. In Pál, Judit; Popovici, Vlad (eds.). Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848–1918). 1. vyd. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang Edition, 2014. s. 101-128. ISBN 978-3-631-64939-8.
  20. MALÍŘ, Jiří, Bronislav CHOCHOLÁČ, Lukáš FASORA, Libor JAN, Pavel PUMPR, Marcela DRAHOŠOVÁ a Věra SLOVÁKOVÁ. Občanská společnost na Moravě. Spolky, strany, elity. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2014. 484 s. ISBN 978-80-87709-06-1.
  21. MALÍŘ, Jiří. Občanská společnost na Moravě: Spolky, strany, elity. K vydání připravili Marcela Drahošová, Lukáš Fasora, Bronislav Chocholáč, Libor Jan, Pavel Pumpr a Věra Slováková. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2014. 484 s. ISBN 978-80-87709-06-1.
  22. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice moravské. 2014.
  23. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové komise doktorského studia historie - české dějiny na FF MU. oborová komise doktorského studia historie - české dějiny na FF MU, 2014.
  24. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové rady doktorského studia obor historické vědy na FF MU. oborová rada doktorského studia obor historické vědy na FF MU, 2014.
  25. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady časopisu Studia Historica Brunensia. 2014. ISSN 0231-7710.
  26. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějin Brna, I-VII. Dějiny Brna, I-VII, 2014. ISBN 978-80-86736-36-5.
  27. MALÍŘ, Jiří. předseda rekdační rady recenzovaného Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2014. ISSN 0323-052X.

  2013

  1. MALÍŘ, Jiří. Buchvorstellung der Publikation Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců Moravského zemského sněmu. Brno 2012. 2013.
  2. MALÍŘ, Jiří. Cena Jihomoravského kraje za rozvoj vědecké spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou. Jihomoravský kraj, 2013.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen hodnotící komise pro habilitační řízení PhDr. Alice Velkové, Ph.D. hodnotící komise pro habilitační při vědecké radě FF UK v Praze, 2013 - 2013.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Obecné a české dějiny a pro udělování titulu DSc. při AV ČR (2003-2013). člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Obecné a české dějiny a pro udělování titulu DSc. při AV ČR, 2013.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2013. ISSN 0018-2575.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen oborové komise doktorského studia historie – metodika dějepisu na FF UK v Praze. 2013.
  9. MALÍŘ, Jiří. člen oborové komise doktorského studia historie na FF Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
  10. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na P-FF Slezské univerzity v Opavě. 2013.
  11. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady studijního oboru České dějiny zařazeného do doktorského studijního programu Historické vědy na FF UK v Praze. oborová rada studijního oboru České dějiny zařazeného do doktorského studijního programu Historické vědy na FF UK v Praze, 2013 - 2016.
  12. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Církevní dějiny. Církevní dějiny, 2013. ISSN 1803-0068.
  13. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication. Urban People – Lidé města. Review of Antropology, Ethnology and Ethology of Communication, 2013. ISSN 1212-8112.
  14. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady časopisu Východní Morava: dějiny, lidé, krajina. Východní Morava: dějiny, lidé, krajina, 2013. ISSN 1805-1154.
  15. MALÍŘ, Jiří. člen redakční rady Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. 2013. ISSN 1803-7518.
  16. MALÍŘ, Jiří. člen Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 2013.
  17. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady Českého časopisu historického. vědecká rada Českého časopisu historického, 2013.
  18. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady FF MU. Vědecká rada FF MU, 2013.
  19. MALÍŘ, Jiří. Korrespondierender Mitglied der Historischer Kommission für die böhmischen Länder. 2013.
  20. MALÍŘ, Jiří. menber of Czechoslovak Studies Association. 2013.
  21. MALÍŘ, Jiří. Mitglied der Tschechisch-Deutscher Historikerkommission. 2013.
  22. MALÍŘ, Jiří. Moravští advokáti za první světové války. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, č. 2, s. 339-352. ISSN 1803-7429.
  23. MALÍŘ, Jiří. Moravští Němci: specifika jejich postavení a vývoje v letech 1848-1918. In Odlišné jazyky - společné dějiny - cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti. 2013.
  24. MALÍŘ, Jiří. Pamětní medaile za rozvoj vlastivědné práce na Moravě. Muzejní Vlastivědná společnost v Brně, 2013.
  25. MALÍŘ, Jiří. předseda Matice Moravské. Matice moravská, 2013.
  26. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové komise doktorského studia historie - české dějiny na FF MU. oborová komise doktorského studia historie - české dějiny na FF MU, 2013.
  27. MALÍŘ, Jiří. předseda oborové rady doktorského studia obor historické vědy na FF MU. 2013.
  28. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady časopisu Studia Historica Brunensia. Studia Historica Brunensia, 2013. ISSN 0231-7710.
  29. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady Dějin Brna. 2013.
  30. MALÍŘ, Jiří. předseda redakční rady recenzovaného Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2013. ISSN 0323-052X.
  31. MALÍŘ, Jiří. Role periodického tisku při přechodu od honoračních stran ke stranám masovým na příkladu Moravy. Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia. Praha: Karolinum, 2013, roč. 13, č. 1-2, s. 81-108. ISSN 1213-4449.
  32. MALÍŘ, Jiří. Vereinshäuser in Brünn und in den national gemischten Städten Mährens vor 1914. In Peter Haslinger, Heidi Hein-Kirscher und Rudolf Jaworski (eds). Heimstätten der Nation. Ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich. 1. vyd. Marburg: Verlag Herder-Institut, 2013. s. 13-50. Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung ; 32. ISBN 978-3-87969-369-6.

  2012

  1. MALÍŘ, Jiří, Petr BĚLÍK, Lukáš FASORA, Markéta MALÁ, Martin MARKEL, Martin RÁJA, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Jan DVOŘÁK. Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 887 s. ISBN 978-80-7325-272-4.
  2. MALÍŘ, Jiří. člen hodnonící komise pro habilitační řízení PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. hodnonící komise pro habilitační řízení PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. , při vědecké radě FF UK v Praze, 2012 - 2012.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Obecné a české dějiny a pro udělování DSc. při AV ČR. 2012.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Obecné a české dějiny a pro udělování titulu DSc. při AV ČR (2003-2013). komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Obecné a české dějiny a pro udělování titulu DSc. při AV ČR, 2012.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady. Historický časopis, 2012 - 2017. ISSN 0018-2575.
  6. MALÍŘ, Jiří. Egbert Belcredi; Johann Chlumecký; František Staněk; Adolf Stránský. In Tomeš, Josef a kolektiv. Tváře našich parlamentů 1861-2011 : 150 let parlamentarismu v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2012. s. 69-74,228-232,422-427,437-442, 22 s. ISBN 978-80-7422-190-3.

  2011

  1. MALÍŘ, Jiří. Americký historik prof. Stanley B. Winters. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2011, roč. 130, č. 1, s. 251-256. ISSN 0323-052X.
  2. MALÍŘ, Jiří. Anti-Clericalism of Social Democraty Party and the Secularization of the Working-Class in Czech Lands. In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. 1. vyd. Eugene (Oregon): Wipf and Stock Publishers, 2011. s. 83-126. Pickwick Publications. ISBN 978-1-61097-014-3.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen hodnotící komise pro jmenovací profesorské řízení Doc. PhDr. Jana Holzera, Ph.D. hodnotící komise pro jmenovací profesorské řízení při vědecké radě FSS MU, 2011 - 2011.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Obecné a české dějiny a pro udělování titulu DSc. při AV ČR (2003-2013). komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Obecné a české dějiny a pro udělování titulu DSc. při AV ČR, 2011.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis, 2011 - 2017. ISSN 0018-2575.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na HÚ FF JČU v Č. Budějovicích (2006-2011). oborová rada doktorského studia historie na HÚ FF JČU v Č. Budějovicích (2006-2011), 2011.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady FF JČU v Českých Budějovicích (2006-2011). 2011.
  8. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 338 s. ISBN 978-80-7325-244-1.
  9. MALÍŘ, Jiří. Die Rolle der periodischen Presse beim Übergang von den Honoratioren- zu den Massenparteien: das Beispiel Mähren. Bohemia. München: Oldenbourg Verlag, 2011, Bd 51/201, č. 1, s. 69-98. ISSN 0523-8587.
  10. MALÍŘ, Jiří. Gutachten zur Bestellung von Dr. Frank Hadler als Honorarprofessor für das Lehrgebiet „Kulturgeschichte Ostmitteleuropas“ an der Universität Leipzig. 2011 - 2011.
  11. MALÍŘ, Jiří. hlavní redaktor edice Země a kultura ve střední Evropě (Brno 2005-2011). ediční řada Země a kultura ve střední Evropě Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011.
  12. MALÍŘ, Jiří. Jan Šrámek v moravské zemské samosprávě. In Marek, Pavel a kol. Jan Šrámek a jeho doba. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 67-80. ISBN 978-80-7325-252-6.
  13. HLOUŠEK, Vít. Jazzman. Gustav Brom a ti druzí. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 253-270. ISBN 978-80-7325-244-1.
  14. BALÍK, Stanislav. Junák-skaut. Příklad Rudolfa Plajnera. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 101-122. Historie. ISBN 978-80-7325-244-1.
  15. MALÍŘ, Jiří. Marie Červinková-Riegrová. Zápisky (1880-1884) I. K vydání připravil kolektiv pod vedením Milana Vojáčka. Poznámkami opatřil Luboš Velek. Časopis Matice moravské. 2011, roč. 130, 2011, s. 144-145.
  16. MALÍŘ, Jiří. Politická kariéra křesťanského politika v moderní společnosti. In Marek, Pavel a kol. Jan Šrámek a jeho doba. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 11-24. ISBN 978-80-7325-252-6.
  17. MALÍŘ, Jiří. Problémy výzkumu národnostních menšin na příkladu německé menšiny na Moravě. In Svoboda, Miroslav. „Morava jako zrcadlo Evropy“ - Etnické menšiny na Moravě do roku 1918. 1. vyd. Brno: Moravský zemský archiv, 2011. s. 9-20. ISBN 978-80-86931-66-1.
  18. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. 1. vyd. Eugene (Oregon): Wipf and Stock Publishers, 2011. 242 s. ISBN 978-1-61097-014-3.
  19. ZOUNEK, Jiří. Učitel – Příběh normálního života v nenormální době. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011. s. 241-252. Člověk na Moravě. ISBN 978-80-7325-244-1.
  20. MALÍŘ, Jiří. vedoucí spoluredaktor ročenky HÚ AV ČR Historica (Praha, 2008-2011). Historica (Praha), 2011.
  21. MALÍŘ, Jiří. Zemský parlamentarismus a dobové národní, sociální a demokratizační tendence: příklad moravského zemského sněmu 1861–1918. In 150 let parlamentarismu ve střední Evropě. 2011.

  2010

  1. MALÍŘ, Jiří. člen hodnotící komise pro habilitační řízení PhDr. Magdaleny Pokorné, CSc., FF UK v Praze. hodnotící komise pro habilitační řízení PhDr. Magdaleny Pokorné, CSc., FF UK v Praze,, 2010 - 2010.
  2. MALÍŘ, Jiří. člen jmenovací komise pro profesorské řízení doc. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. jmenovací komice pro profesorské řízení při vědecké radě FF OU, 2010 - 2010.
  3. MALÍŘ, Jiří. člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Obecné a české dějiny a pro udělování titulu DSc. při AV ČR (2003-2013). komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Obecné a české dějiny a pro udělování titulu DSc. při AV ČR, 2010.
  4. MALÍŘ, Jiří. člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu. Historický časopis, 2010 - 2017. ISSN 0018-2575.
  5. MALÍŘ, Jiří. člen oborové rady doktorského studia historie na HÚ FF JČU v Č. Budějovicích (2006-2011). oborová rada doktorského studia historie na HÚ FF JČU v Č. Budějovicích, 2010.
  6. MALÍŘ, Jiří. člen Pracovní skupiny historie při Akreditační komisi pro úsek historických vlády ČR. 2010.
  7. MALÍŘ, Jiří. člen vědecké rady FF JČU v Českých Budějovicích (2006-2011). 2010.
  8. MALÍŘ, Jiří. člen výběrové komisi pro obsazení funkce ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (2010). výběrová komise pro obsazení funkce ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, 2010 - 2010.
  9. MALÍŘ, Jiří. Die soziale Frage in den Ansichten und in der Tätigkeit des mährischen Jungtschechen Václav Šílený. In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 1. vyd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. s. 175-214. ISBN 978-3-89975-192-5.
  10. MALÍŘ, Jiří. Die Vereinshäuser in der mährischen Metropole und in anderen national vermischten Städten Mährens vor 1914. In mezinárodní konference „Heimstätten der Nation“ – Ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich. 2010.
  11. MALÍŘ, Jiří. hlavní redaktor edice Země a kultura ve střední Evropě (Brno 2005-2011). ediční řada Země a kultura ve střední Evropě Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010.
  12. MALÍŘ, Jiří. Jan Ohéral a dobové ideově politické proudy. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2010, roč. 129, Supplem. 2, s. 39-48. ISSN 0323-052X.
  13. MALÍŘ, Jiří. Jan Ohéral a dobové ideově politické proudy. In "Morava na rozhraní epoch. Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století". 2010.
  14. MALÍŘ, Jiří. Mähren und die Frage der Einführung des allgemeinen Wahlrechts (1848-1907). In Simon, Thomas u.an.: Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. s. 255-285. Rechtshistorische Reihe, Bd. 400. ISBN 978-3-631-57250-4.
  15. MALÍŘ, Jiří. Mezinárodní konference „Heimstätten der Nation“ – ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich. Časopis Matice moravské. 2010, 129, 2010, s. 223-226.
  16. MALÍŘ, Jiří. Pokludová, Andrea: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2010, roč. 129/2010, s. 185-187.
  17. MALÍŘ, Jiří. Problémy výzkumu národnostních menšin na příkladu německé menšiny na Moravě v 19. století. In Morava jako zrcadlo Evropy. Etnické menšiny na Moravě do roku 1918. 2010.
  18. MALÍŘ, Jiří. Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911-1912, 1-2. Editoři: Eva Drašarová – Roman Horký – Jiří Šouša a Luboš Velek. Časopis Matice moravské. 2010, 129, 2010, s. 158-159.
  19. HANUŠ, Jiří, Lukáš FASORA, Jiří MALÍŘ, Zdeněk BEZECTNÝ, Pavel CIBULKA, Milan HLAVAČKA, Kristina KAISEROVÁ, Marie MACKOVÁ, Pavel MAREK, Jiří MATĚJČEK, Jana NOVÁ, Martin RÁJA, Jakub RÁKOSNÍK, Jiří ŠTAIF, Luboš VELEK a Jan ŽUPANIČ. Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 2010. vyd. Mnichov: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. 420 s. Sozial-reformatorisches Denken. ISBN 978-3-89975-192-5.
  20. MALÍŘ, Jiří. vedoucí spoluredaktor ročenky HÚ AV ČR Historica (Praha, 2008-2011). Historica, 2010.

  2009

  1. MALÍŘ, Jiří. Historická šlechta a občanská politika: poslanci konzervativní šlechty zvolení na Moravě mimo velkostatkářskou kurii. In JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 183-222, 42 s. Země a kultura ve střední Evropě 12. ISBN 978-80-86488-61-5.
  2. MALÍŘ, Jiří. Karel Kramář a Morava v letech 1891-1914. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2009, roč. 17/2009, Suppl. 2, s. 139-162. ISSN 1210-6860.
  3. MALÍŘ, Jiří. Moravské rolnictvo mezi liberalismem a politickým katolicismem. In Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 47-68. Země a kultura ve střední Evropě 10. ISBN 978-80-86488-55-4.
  4. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2009. 271 s. Země a kultura ve střední Evropě 10. ISBN 978-80-86488-55-4.
  5. MALÍŘ, Jiří a Martin RÁJA. Václav Kounic jako inspirace. In JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 9-13. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 12. ISBN 978-80-86488-61-5.

  2008

  1. MALÍŘ, Jiří. Advokát: příklad JUDr. Václava Šíleného. In Člověk na Moravě 19. století. 2. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 79-110. mimo edice. ISBN 978-80-7325-147-5.
  2. FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ a Jiří HANUŠ. Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století. 2008.
  3. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. 427 s. Země a kultura ve střední Evropě 9. ISBN 978-80-86488-50-9.
  4. MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2008. 365 s. vyšlo mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
  5. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. 2., rozšířené. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 523 s. ISBN 978-80-7325-147-5.
  6. ALBRECHT, Stefan, Jiří MALÍŘ a Raplh MELVILLE. Die "sudetendeutsche Geschichtsschreibung" 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer. 1. vyd. München: Oldenbourg Verlag, 2008. 301 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 114. ISBN 978-3-486-58374-8.
  7. MALÍŘ, Jiří a Martin RÁJA. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 2008.
  8. MALÍŘ, Jiří. Knihtiskař: příklad Emanuela Antonína Svobody a Josefa Jiřího Trasslera. In Malíř Jiří a kol.:. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 147-172, 27 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
  9. MALÍŘ, Jiří. Problém politického centra moravských Čechů a zapojení jejich poslanců do klubu v poslanecké sněmovně říšské rady. In Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn – Wien, Wien – Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. 1. vyd. Brno: Matice Moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. s. 29-56. ISBN 978-80-86488-50-9.
  10. FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ a Jiří HANUŠ. Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 2008.
  11. FASORA, Lukáš. Soukeník. Příklad Jakoba Muellera, bratrů Zebových a dalších. In MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 175-191. mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
  12. FASORA, Lukáš. Tovární dělník v textilním průmyslu. Příklad Františka Halase st. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 169-188, 19 s. Člověk na Moravě. ISBN 978-80-7325-147-5.
  13. SUCHÁNEK, Pavel. Učený umělec - Příklad Ondřeje Schweigla. In MALÍŘ, Jiří, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ a Tomáš MALÝ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2008. s. 136-146. vyšlo mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
  14. FASORA, Lukáš. Wiener, Reichsdeutsche und andere Vorbilder in der Kommunalverwaltung der Stadt Brünn 1861-1914. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. s. 143-156. ISBN 978-80-86488-50-9.

  2007

  1. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Jana KUBÍČKOVÁ, Jiří MALÍŘ a Martin RÁJA. Jan Janák: Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Sborník studií k 75. narozeninám profesora Jana Janáka k vydání připravili Bronislav Chocholáč, Jana Kubíčková, Jiří Malíř a Martin Rája ve spolupráci s Demetrem Malaťákem a Martinem Markem. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2007. 522 s. ISBN 978-80-86488-03-5.
  2. MALÍŘ, Jiří. K politické kultuře na sklonku starého Rakouska: mechanismus vzniku politické strany v éře masových stran. In Cestou dějin 2 - On the Road of History 2. Uspořádala Eva Semotanová. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2007. s. 239-265. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 16/2. ISBN 978-80-7286-112-5.
  3. MALÍŘ, Jiří. Na cestě k Pětce. K politické kultuře a parlamentárním mechanismům regulace konfliktů před r. 1914. In Per saecula ad tempora nostra. Uspořádali Jiří Mikulec a Miloslav Polívka. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007. s. 765-773. ISBN 978-80-7286-117-0.
  4. MALÍŘ, Jiří. Předhistorie vzniku Německé agrární strany na Moravě. In Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století – Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Vydali/herausgegeben von Jiří Pokorný, Luboš Velek und Alice Velková. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. s. 357-366. ISBN 978-80-246-1398-7.
  5. MALÍŘ, Jiří. Sekularizace a politika v dlouhém 19. století. In Sekularizace v českých zemích v letech 1848-1918. 1. vyd. Brno: CDK, 2007. s. 11-24, 15 s. Quaestiones quadlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
  6. HANUŠ, Jiří, Jiří MALÍŘ a Lukáš FASORA. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 140 s. Quaestiones quodlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.

  2006

  1. MALÍŘ, Jiří. Advokát - příklad Hynka Bulína st. In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří – Vykoupil, Libor: Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 158-193. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
  2. MALÍŘ, Jiří. Anton Gindely-Preis für Publikationen zu Kultur, Geschichte und Integration in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, 2006.
  3. FASORA, Lukáš. Brněnský municipální socialismus 1880-1914 jako platforma spolupráce měšťanské a dělnické elity? In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006. s. 219-229. ISBN 80-7325-091-8.
  4. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 503 s. Sociální dějiny 2. ISBN 80-7325-105-1.
  5. MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. s. 705-803, 98 s. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8.
  6. MALÍŘ, Jiří. „Druhé moravské vyrovnání“ z r. 1914. In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 87-102. ISBN 80-86488-36-5.
  7. MALÍŘ, Jiří. K proměnám politické kultury: vztah kultury a politiky v 90. letech 19. století. In Borovský, Tomáš – Hanuš, Jiří – Řepa, Milan (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 155-170. ISBN 80-86-488-33-0.
  8. MALÍŘ, Jiří. Mähren zwischen Prag und Wien. Die Geburt der modernen politischen Nationen im 19. Jahrhundert. In KNOZ, Tomáš (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Brno-Wien: Matice moravská - Janineum, 2006. s. 63-73. ISBN 3-901194-14-2.
  9. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání po sto letech. In Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 9-15. ISBN 80-86488-36-5.
  10. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 387 s. Země a kultura 3. ISBN 80-86488-36-5.
  11. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 388 s. Sociální dějiny, 1. svazek. ISBN 80-7325-091-8.
  12. FASORA, Lukáš a Pavel KLADIWA. Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1918. Dílčí výsledky výzkumu v České republice. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1918. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006. s. 11-40. ISBN 80-7325-091-8.
  13. MALÍŘ, Jiří. Politická kariéra křesťanského politika v sekularizující se společnosti. In Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 28-42. ISBN 80-7325-097-7.
  14. MALÍŘ, Jiří. Samospráva jako prostředek poslanecké kariéry. In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Občanské elity a samospráva 1848-1948. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 153-164. ISBN 80-7325-091-8.
  15. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. 2006.
  16. BALÍK, Stanislav. Skaut-junák. Velen Fanderlik. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 451-466. Historie. ISBN 80-7325-105-1.
  17. MALÍŘ, Jiří. Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi. In Osobnosti moravských dějin 1. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 331-357. ISBN 80-86488-38-1.
  18. HLOUŠEK, Vít. Teorie konsociační demokracie a moravská praxe. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2006. s. 145-155. ISBN 80-86488-36-5.

  2005

  1. MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. 1. vyd. Brno-Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 2005. 618 s. ISBN 80-86488-16-0.
  2. ŠEDO, Jakub. Česká strana národně sociální. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl. Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1455-1462. ISBN 80-7239-179-8.
  3. MAREŠ, Miroslav a Marek SUCHÁNEK. České a moravské fašistické strany a obdobná seskupení v letech protektorátu. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1105-1122, 17 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  4. MALÍŘ, Jiří. Die Teilnahme von Frauen an den Ergänzungswahlen in den mährischen Landtag 1865. In Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek,CSc. K vydání připravili Michal Svatoš - Luboš Velek - Alice Velková za spolupráce W.D. Godseye, Jr. a R. Melvilla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 419-431. ISBN 80-246-0753-0.
  5. MAREŠ, Miroslav. Etnické strany. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1645-1652, 7 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  6. MALÍŘ, Jiří. K roli advokátů v politice v období do roku 1918. In Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků o dějinách advokacie konané dne 11. 11. 2004 v Praze. Sestavili a uspořádali Stanislav Balík ml., a Jitka Machová. 1. vyd. Praha: Linde Praha a. s. - Právnické a ekonomické nakladatelství, 2005. s. 41-60. ISBN 80-7201-547-8.
  7. MALÍŘ, Jiří. K roli "francouzství" v politickém myšlení federalistů v 60. letech 19. století na příkladu F. L. Riegra a E. Belcrediho. In Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně. K vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jií Malíř. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Muzeum Brněnska, 2005. s. 217-228. ISBN 80-86488-23-3.
  8. MALÍŘ, Jiří. Ke vzniku a vývoji Německé radikální strany na Moravě. In VIRIBUS UNITIS nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. K vydání připravili Kristina Kaiserová a Jiří Pešek. 1. vyd. Ústí nad Labem: albis international, 2005. s. 165-181. ISBN 80-86971-03-1.
  9. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Komunisté a jejich strany. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1413-1432, 19 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  10. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1243-1270. mimo edice. ISBN 80-7239-179-8.
  11. ŠEDO, Jakub. Křesťanskodemokratická strana. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1557-1561. ISBN 80-7239-179-8.
  12. PŠEJA, Pavel. Malé strany konzervativní orientace. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1681-1694. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  13. MAREŠ, Miroslav a Pavel PŠEJA. Malé strany liberální orientace. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1667-1679, 11 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  14. MALÍŘ, Jiří. Morava mezi zemským autonomismem a integrálním nacionalismem. In Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (eds.): Hĺadanie novej podoby strednej Európy (Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). 1. vyd. Bratislava: Centrum pre evrópsku politiku, 2005. s. 126-133. ISBN 80-7165-555-4.
  15. STRMISKA, Maxmilián a Miroslav MAREŠ. Moravistické strany a hnutí. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1615-1632. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  16. MALÍŘ, Jiří. Moravská strana lidová. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 201-212. ISBN 80-7239-180-1.
  17. MALÍŘ, Jiří, Lukáš FASORA a Jiří HANUŠ. Moravské vyrovnání z roku 1905: Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 2005.
  18. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Napoleonské války a historická paměť. In Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně. K vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura a Muzeum Brněnska, 2005. s. 9-11. ISBN 80-86488-23-3.
  19. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Napoleonské války a historická paměť. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Výzkumné stedisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, a Muzeum Brněnska, 2005. 407 s. Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 1. ISBN 80-86488-23-3.
  20. MALÍŘ, Jiří. Národní strana svobodomyslná v Čechách a Lidová strana (pokroková) na Moravě. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 139-199, 71 s. ISBN 80-7239-178-X.
  21. MAREŠ, Miroslav. Nezávislé a "antistranické" strany a hnutí. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1653-1665, 12 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  22. MAREŠ, Miroslav a Pavel PŠEJA. Občanská demokratická aliance. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1531-1555, 24 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  23. PŠEJA, Pavel. Občanská demokratická strana. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1503-1530. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  24. FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ a Jiří HANUŠ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 2005.
  25. PŠEJA, Pavel. Občanské forum. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1489-1502. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  26. MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran v českých zemích do r. 1914. In Mihola, Jiří (ed.): České země v "dlouhém" 19. století (1790-1918). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 21-32. ISBN 80-210-3748-2.
  27. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 341-372. ISBN 80-7239-178-X.
  28. MALÍŘ, Jiří a Pavel a kol. MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. sv. I-II. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. 1826 s. ISBN 80-7239-180-1.
  29. MAREŠ, Miroslav. Sdružení pro Republiku - Republikánská strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v eských zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1593-1604, 11 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  30. MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: DoplNěk, 2005. s. 17- 57. ISBN 80-7239-178-X.
  31. STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Systém politických stran v letech 1989-2004. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1359-1380. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  32. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Unie svobody - Demokratická unie. In MALÍ, Jií a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v eských zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplnk, 2005. s. 1563-1578, 15 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  33. MALÍŘ, Jiří. "Vláda advokátů". K politické a socioprofesní skladbě moravského zemského výboru v letech 1878-1918. In MALÍŘ, Jiří MAREK, Pavel (eds.): Andros probabilis. Sborník prací pátel a spolupracovník historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. 1. vyd. Brno-Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 2005. s. 241-258. ISBN 80-86488-16-0.
  34. MAREŠ, Miroslav a Pavel PŠEJA. Zemědělské a rurální strany. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1605-1613, 8 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.

  2004

  1. MALÍŘ, Jiří. Advokát. Příklad JUDr. Václava Šíleného. In Fasora, Lukáš - Januš, Jiří - Malíř, Jiří (eds): Člověk na Moravě 19. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. s. 79-110. ISBN 80-7325-038-1.
  2. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. eds. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 501 s. ISBN 80-7325-038-1.
  3. MALÍŘ, Jiří. Doba nacistické okupace a historická paměť. In Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2004. s. 7-12. Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). ISBN 80-86488-14-4.
  4. MALÍŘ, Jiří. Jan Šrámek jako přísedící moravského zemského výboru, 1913-1914 (1918). In Jan Šrámek. Kněz - státník - politik. 1. vyd. Olomouc: Neuveden, 2004. s. 131-142., 12 s. mimo edice. ISBN 80-900965-1-4.
  5. MALÍŘ, Jiří. Šílený, Václav. In Ostereichisches biographisches Lexikon 1815-1950. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2004. s. 266-267. 57. Lieferung. ISBN 3-7001-0187-2.
  6. MALÍŘ, Jiří. Šilinger, Tomáš Eduard. In Ostereichisches biographisches Lexikon 1815-1950. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2004. s. 267-268. 57. Lieferung. ISBN 3-7001-0187-2.

  2003

  1. MALÍŘ, Jiří. Egbert Graf Belcredi - der adelige Politiker im Spannungsfeld des Nationalismus. Etudes Danubiennes. Paříž, 2003, roč. 19, 1/2, s. 101-117. ISSN 0769-3656.
  2. MALÍŘ, Jiří. K prosazování národní identity na Moravě ve druhé polovině 19. století. In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé žáci k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 369-380. mimo edice. ISBN 80-86488-13-6.
  3. MALÍŘ, Jiří. Národnostní klíč z r. 1914 v zemských hospodářských a finančních záležitostech - cesta k "druhému moravskému paktu"? In Milý Bore...! Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. K vydání připravili Tomáš Dvořák, Radomír Vlček a Libor Vykoupil. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 137-145., 9 s. ISBN 80-86488-12-8.
  4. MALÍŘ, Jiří. Otázka založení druhé české univerzity a její nacionální a politická instrumentalizace. In Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918/Position of National Languages in Education, Educational System and Science of the Habsburg Monarchy 1867-1918. Vyd./ed. by Harald Binder-Barbora Křivohlavá-Luboš Velek. 1. vyd. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003. s. 247-271., 25 s. ISBN 80-7285-027-X.
  5. MALÍŘ, Jiří. Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století. In Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, 2003. s. 347-354. ISBN 80-85048-84-X.
  6. MALÍŘ, Jiří. Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století. In Vývoj církevní správy na Moravě. 1. vyd. Brno: Moravský zemský archiv, 2003. s. 347-354. ISBN 80-7275-046-1.

  2002

  1. MALÍŘ, Jiří a Bronislav CHOCHOLÁČ. : Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. 661 s. ISBN 80-86488-07-1.
  2. MALÍŘ, Jiří. K sedmdesátinám univerzitního profesora Jana Janáka. In In: Pocta Janu Janákovi. K vydání připravili Bronislav Chocholáč a Jiří Malíř. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 13-16. ISBN 80-86488-07-1.
  3. MALÍŘ, Jiří. Ke každodennosti obyvatel Moravy za první světové války. In Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř: Pocta Janu Janákovi. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 507-525. ISBN 80-86488-07-1.
  4. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Jiří MALÍŘ. Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. 661 s. mimo ediční řady. ISBN 80-86488-07-1.

  2001

  1. MALÍŘ, Jiří, Hans MOMMSEN, Dušan KOVÁČ a Michaela MAREK. Der Erste Weltkrieg und die Beziehungen zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen Reich. 1. vyd. Essen: Klartext, 2001. 330 s. ISBN 3-88474-951-X.
  2. MALÍŘ, Jiří. Desetiletí publikační činnosti Jiřího Kořalky (1991-2000). In Český historik Jiří Kořalka po deseti letech. Tisk k sedmdesátým narozeninám (7. 2. 1931). Připravili Petr Brátka, Květa Kořalková a Jiří Malíř. 1. vyd. Tábor: Husitské muzeum, 2001. s. 3-9.
  3. MALÍŘ, Jiří. K roli brožur a letáků při nástupu masových politických stran (na příkladu Moravy). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2001, roč. 120, 2001, č. 1, s. 123-154. ISSN 0323-052X.
  4. MALÍŘ, Jiří a Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001. 234 s. ISBN 80-86488-01-2.
  5. MALÍŘ, Jiří. Na okraj sborníku Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. In Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská v Brně, 2001. s. 9-18. ISBN 80-86488-01-2.

  2000

  1. MALÍŘ, Jiří, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš KNOZ, Libor VYKOUPIL a Libor JAN. Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2000. 260 s. Disputationes Moravicae. ISBN 80-86488-01-2.
  2. MALÍŘ, Jiří. Der mährische Landtag. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Bd. VII: Verfassung und Parlamentarismus, 2. Teilband: Die regionalen Repräsentativköperschaften. Hrsg. v. P. Urbanitsch u. H, Rumpler. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000. s. 2057-2103. ISBN 3-7001-2871-1.
  3. MALÍŘ, Jiří. Formování občanské společnosti na Moravě a její deficity. Acta Universitatis Carolinae., Philosophica et Historica, Studia Historia. Praha: Univerzita Karlova, 2000, XLVI-1997, č. 2, s. 107-123. ISSN 0567-8293.
  4. MALÍŘ, Jiří. K typu honoračního politika. Neformální osobní vazby a politická kariéra v 19. století. In Osobnost v politické straně. 1. vyd. Olomouc: Moneta - FM, 2000. s. 11-33. ISBN 80-900965-9-X.
  5. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a mladočeské strany na Moravě. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 42-62. ISBN 80-86200-25-6.
  6. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a promladočeské strany na Moravě. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 42-62. mimo edice. ISBN 80-86200-25-6.
  7. MALÍŘ, Jiří. Morava v souřadnicích regionálních a středoevropských dějin 19. a 20. století. In VIII. sjezd českých historiků, Hradec Králové 10.-12. září 1999. Edičně připravil Jiří Pešek. Redakčně upravil Ota Konrád. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2000. s. 67-78. ISBN 80-86197-22-0.
  8. MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran a jejich systém(y)v českých zemích. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 9-23. ISBN 80-86200-25-6.
  9. MALÍŘ, Jiří, Hans MOMMSEN a Dušan KOVÁČ. První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2000. 274 s. ISBN 80-902304-8-2.

  1999

  1. MALÍŘ, Jiří. K pojímání osobnosti F. Palackého v české společnosti na Moravě. In František Palacký 1798-1998 dějiny a dnešek. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. s. 481-498., 18 s. ISBN 80-7286-003-8.
  2. MALÍŘ, Jiří. Životopisy Palackého jako součást jeho jubilejních oslav r. 1898. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Vydali Bronislav Chocholáč, Libor Jan a Tomáš Knoz. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 1999. s. 553-563. ISBN 80-902304-6-6.

  1998

  1. MALÍŘ, Jiří. Ke stykům bratří Grégrů s Moravou v letech 1890-1903. In Bratří Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. Sestavili Pavla Vošahlíková a Milan Řepa. 1. vyd. Praha: Dr. Eduard Grégr a syn, Historický ústav AV ČR, 1998. s. 43-55. ISBN 80-902023-7-3.
  2. MALÍŘ, Jiří. Masaryk als politischer Praktiker. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1997, C 44, s. 135-140. ISSN 0231-7710.
  3. MALÍŘ, Jiří. Staročeši a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 1998. 28 s. Historie. ISBN 80-7204-103-7.
  4. MALÍŘ, Jiří. Zemské sněmy na Moravě r. 1848 a říšský sněm: počátky moderní politické kultury. In Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě - Der Reichstag von Kremsier 1848-1849 und die Tradition des Parlamentarismus in Mitteleuropa. 1. vyd. Kroměříž: Město Kroměříž, 1998. s. 145-158.
  5. MALÍŘ, Jiří. Zu den Sprachenverhältnissen in Mähren in den Jahren 1848-1914. In Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848. 1. vyd. Ústí n. Labem: UJEP, 1998. s. 119-134. ISBN 80-7044-215-8.

  1997

  1. MALÍŘ, Jiří. Člověk ve válce, "válka" v člověku. Z nových pramenů k případu plukovníka Josefa Švece. In Hoši od Zborova. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. s. 55-65. ISBN 80-7028-107-3.
  2. MALÍŘ, Jiří. Generálové bez vojska. Národní strana na Moravě v letech 1890-1914. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, roč. 1996, C 43, s. 95-113. ISSN 0231-7710.
  3. MALÍŘ, Jiří. K úloze bratří Grégrů ve vztazích mladočeské a moravské lidové strany. In Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. 1. vyd. Praha: Dr. Eduard Grégr a syn, 1997. s. 43-55. ISBN 80-902023-7-3.
  4. MALÍŘ, Jiří. Morava v kontextu Masarykovy české otázky. In Sto let Masarykovy České otázky. 1. vyd. Praha: Ústav T.G.Masaryka, 1997. s. 131-139. mimo edice. ISBN 80-86142-01-9.
  5. MALÍŘ, Jiří. Nacionalizace samosprávy a limity demokratizace komunální politiky před r. 1914 na příkladu Moravy. In Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848-1948. 1. vyd. Praha: Scriptorim, 1997. s. 73-89. ISBN 80-902151-4-9.
  6. MALÍŘ, Jiří. Německý katolický politický tábor na Moravě v letech 1848-1914. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 201-215. ISSN 0323-052X.
  7. MALÍŘ, Jiří. Od jazykové rovnoprávnosti k národnostnímu rozdělení. K jazykové otázce na Moravě v letech 1848-1918. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, roč. 19, č. 6, s. 12-16. ISSN 0418-5129.

  1996

  1. MALÍŘ, Jiří. K vývoji velkostatkářských stran na Moravě. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, roč. 115, č. 1, s. 35-58. ISSN 0323-052X.
  2. MALÍŘ, Jiří, J. KŘEN, Z. BENEŠ, S. BIMAN, V. KURAL, J. PEŠEK, V. PREČAN, R. VIERHAUS, D. BRANDES, M. GLETTLER, L. HERBST, J.K. HOENSCH, H. LEMBERG, H. MOMMSEN a F. SEIBT. Konfliktgemainschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert. 1. vyd. Mnichov: Oldenbourg, 1996. 91 s. mimo edice. ISBN 3-486-56287-8.
  3. MALÍŘ, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 373 s. ISBN 80-210-1273-0.

  1995

  1. MALÍŘ, Jiří. Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, roč. 1995, C42, s. 125-138, 13 s. ISSN 0231-7710.
  2. MALÍŘ, Jiří. Společnost v Brně mezi Besedním a Německým domem. In Besední dům. Architektura, společnost, kultura. 1. vyd. Brno: Státní filharmonie Brno., 1995. s. 15-51. mimo edice. ISBN 80-702-8071-9.
  3. MALÍŘ, Jiří. Země, stát a národ v české a německé politice na Moravě v letech 1848-1918. In Ústřední moc a regionální samospráva. XXIII. Mikulovské sympozium. 1. vyd. Brno: MVS, 1995. s. 215-228, 13 s. ISBN 80-850-4852-3.

  1994

  1. MALÍŘ, Jiří. České politické strany na Moravě, 1848-1914 : příspěvek k objasnění geneze moderních politických stran. [1]. 1994. 226 s.
  2. MALÍŘ, Jiří. Moravská lidová strana Hynka Bulína 1913-1914. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1994, roč. 113, č. 1, s. 157-180, 13 s. ISSN 0323-052X.
  3. MALÍŘ, Jiří. Prostějov a česká politika ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století. In Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. 1. vyd. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1994. s. 78-87, 9 s. ISBN 80-900106-5-2.
  4. MALÍŘ, Jiří. T. G. Masaryk a politický vývoj na Moravě v letech 1890-1914. In T.G.Masaryk a střední Evropa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 89-101, 12 s. ISBN 80-210-0972-1.

  1993

  1. MALÍŘ, Jiří. Bürgertum in Mähren zwischen Prag und Wien. In Hanes Stekl, Peter Urbanitsch, Ernst Bruckmüller, Hans Heiss (eds.): "Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit". 1. vyd. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1993. s. 94-111. Bürgertum in der Habsburgermonarchie II. ISBN 3-205-05562-4.
  2. MALÍŘ, Jiří. Das deutsche und das tschechische Bürgertum in Mähren und seine Landtagsvertretung. In Spojující a rozdělující na hranici - Verbindendes und Trenendes an der Grenze. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993. s. 97-106. Opera Historica 2. ISBN 80-7040-040-4.
  3. MALÍŘ, Jiří. Der Mährische Ausgleich als Vorbild fuer die Lösung der Nationalitätenfragen? In Winkelbauer, Thomas (ed.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. 1. vyd. Horn-Waindhofen an der Thaya: Waldviertel Heimatbund, 1993. s. 337-346. Schriftenreihe des Waldvierter Heimatbundes 36. ISBN 3-900708-10-X.
  4. MALÍŘ, Jiří. Obecní samospráva a národnostní problematika na Moravě před 1914 (Deset poznámek k "boji o radnice" moravských měst). In Národnostní problémy v historii měst. Prostějov: Muzeum Prostějovska a Okresní archiv, 1993. s. 75-87. mimo edice. ISBN 80-900106-3-6.
  5. MALÍŘ, Jiří. Od literatury k politice (Literární časopis Niva 1891-1897). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, roč. 44, č. 1, s. 459-464, 5 s. ISSN 0323-2581.
  6. MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993. s. 11-35, 24 s. ISBN 80-85048-44-2.
  7. MALÍŘ, Jiří. Zur Frage der >>Vollständigkeit<< und Artikulation der tschechischen Gesellschaft in Mähren vor 1914. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1993, C40, s. 63-79. ISSN 0231-7710.

  1991

  1. MALÍŘ, Jiří. Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před rokem 1918. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1991, roč. 1991, č. 38, s. 65-76. ISSN 0231-7710.
  2. KROUPA, Jiří a Jiří MALÍŘ. /ref./ Českobudějovické sympozium Verbindendes und Trennendes an der Grenze, 2. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 380-383. ISSN 0323-052X.

  1990

  1. MALÍŘ, Jiří. Česká společnost a soukromé vysokoškolské nadace na Moravě. Acta Polytechnica. Praha: The Czech Technical University in Prague, 1990, VI/1990, č. 1, s. 95-101. ISSN 1210-2709.
  2. MALÍŘ, Jiří. Morava na předělu. K formování národního vědomí na Moravě v letech 1848-1871. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1990, roč. 109, č. 1990, s. 345-363. ISSN 0323-052X.
  3. MALÍŘ, Jiří. Pokus o soužití. Česko-německé národní vyrovnání z roku 1905. Prloglas. Brno, 1990, roč. 1, č. 1, s. 3-11, 8 s.
  4. MALÍŘ, Jiří. Zur Problematik der tschechischen bürgerlichen Vertretung im mährischen Landtag in den Jahren 1861-1913. In Bruckmüller, Ernst - Döcker, Ulrike - Stekl, Hannes – Urbanitsch, Peter (eds.): Bürgertum in der Habsburgermonarchie. 1. vyd. Wien-Köln: Böhlau Verlag, 1990. s. 223-241, 18 s. Bürgertum in der Habsburgermonarchie 1. ISBN 3-205-05368-0.

  1988

  1. MALÍŘ, Jiří. Zu einigen Entwicklungszügen der tschechischen liberalen Parteien. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1988, roč. 35/1988, s. 49-69. ISSN 0231-7710.

  1987

  1. MALÍŘ, Jiří. Počátky politického realismu na Moravě. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1987, roč. 106, č. 1987, s. 73-93. ISSN 0323-052X.
  2. MALÍŘ, Jiří. Působení politického realismu na Moravě v letech 1906-1914. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1987, roč. 106/1987, č. 2, s. 202-227. ISSN 0323-052X.

  1985

  1. MALÍŘ, Jiří. Poměr moravské lidové a národní strany svobodomyslné (mladočeské). Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1985, roč. 104/1985, č.1, s. 55-78. ISSN 0323-052X.
  2. MALÍŘ, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1985. 226 s. ISBN 55-041-84.
  3. MALÍŘ, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě. Lidová strana na Moravě do roku 1909. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1985. 226 s.

  1982

  1. MALÍŘ, Jiří. K obsahu pojmu československé dějiny. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1982, roč. 29/1982, s. 39-48. ISSN 0231-7710.
  2. MALÍŘ, Jiří. Politizace českého živnostenského hnutí na Moravě do r. 1909. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1982, roč. 101/1982, č. 2, s. 283-309, 28 s. ISSN 0323-052X.

  1981

  1. MALÍŘ, Jiří. Ke studiu periodického tisku. Luhačovické listy lázeňské jako pramen ke studiu vývoje české žurnalistiky, literatury, lázeňství a česko-slovenské vzájemnosti. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1981, roč. 100/1981, č. 1, s. 57-76. ISSN 0323-052X.
  2. MALÍŘ, Jiří a Bedřich ČEREŠŇÁK. Nad dílem Františka Jordána. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1981, roč. 28/1981, s. 7-21. ISSN 0231-7710.

  1980

  1. MALÍŘ, Jiří. K regionálnímu aspektu při studiu vývoje politických stran. In O regionálních dějinách. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 1980. s. 138-143, 8 s.
  2. MALÍŘ, Jiří. O poměru české buržoazní politiky na Moravě k česko-slovenské vzájemnosti na přelomu 19. a 20. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1980, roč. 1980, č. 27, s. 153-162. ISSN 0231-7710.
  3. MALÍŘ, Jiří. Opoziční politické hnutí inteligence a maloburžoazie na Moravě v letech 1896-1909. Československý časopis historický. Praha: ČSAV, 1980, roč. 18/1980, č. 6, s. 828-862. ISSN 0045-6187.

  1979

  1. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II. Vznik a vývoj moravské pokrokové strany. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1979, roč. 1978-1979, 25-26, s. 99-129. ISSN 0231-7710.

  1977

  1. MALÍŘ, Jiří. Problematika česko-slovenských vztahů v 80. a 90. letech 19. století v dosavadní české a slovenské historiografii. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1977, roč. 1976-1977, 23-24, s. 237-259. ISSN 0231-7710.
  2. MALÍŘ, Jiří. Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava. Vlastivědný sborník moravský. Brno: Musejní spolek, 1977, roč. 29/1977, č. 1, s. 22-36.

  1975

  1. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1975, roč. 1974-1975, 21-22, s. 101-122, 21 s. ISSN 0231-7710.

  1974

  1. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě a dělnické hnutí. Brno: Matice moravská, 1974, 93/1974, s. 137-145.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 21:12