Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VALIŠ, Petr, Marek ROUCHAL, Michael LUJC a T. KUCHAŘOVÁ. Nejčastější postižení ramenního kloubu, operace a následná fyzioterapie. Umění fyzioterapie. 2023, roč. 2023, č. 16, s. 7-17. ISSN 2464-6784.
  2. ŠIMURDA, J., Petr VALIŠ, Marek ROUCHAL, J. NOVAK a Tomáš OTAŠEVIČ. Vyhodnocení klinických výsledků metody implantace solidního chondrograftu v léčbě chondrálních lézí kolenního kloubu po více než 10 letech. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2023, roč. 90, č. 6, s. 369-374. ISSN 0001-5415. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.55095/ACHOT2023/044.

  2021

  1. HEGER, Jan, Marek ROUCHAL, Petr VALIŠ, Jan SKLENSKÝ, Jan NOVÁK a Miloslav MARŠÁLEK. Srovnání výsledků revizní rekonstrukce předního zkříženého vazu kolenního kloubu kadaverózním BTB štěpem s výsledky po primární rekonstrukci LCA s odfiltrováním efektu věku a pohlaví. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2021, roč. 88, č. 5, s. 362-368. ISSN 0001-5415.

  2020

  1. OTAŠEVIČ, Tomáš, Petr VALIŠ, Marek ROUCHAL, Jan NOVÁK, Martin REPKO a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Dvouleté výsledky modifikované AMIC techniky v léčbě chondrálních defektů kolenního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galen, 2020, roč. 87, č. 3, s. 167-174. ISSN 0001-5415.
  2. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Alena ŠTOURAČOVÁ, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan KEJDA a Tomáš OTAŠEVIČ. Spolehlivost hodnocení vyšetření na magnetické rezonanci po ošetření chondrálních defektů kolenního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2020, roč. 87, č. 4, s. 251-258. ISSN 0001-5415.

  2018

  1. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Petr VALIŠ a Martin REPKO. Současné možnosti a význam zobrazování hyalinní chrupavky kolenního kloubu před operačním zákrokem - rozdílný pohled ortopeda a radiologa. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 5, s. 366-369. ISSN 0001-5415.
  2. OTAŠEVIČ, Tomáš, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Marek ROUCHAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Srovnání klinických, morfologických a biochemických výsledků při použití solidního chondrograftu a návrtů spodiny při ošetření defektů kloubní chrupavky kolenního kloubu. Ortopedie. Praha: Mladá fronta a.s., 2018, roč. 12, č. 5, s. 210-216. ISSN 1802-1727.

  2017

  1. SKLENSKÝ, Jan, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Marek ROUCHAL, Miloslav MARŠÁLEK a D. HRŮZOVÁ. Úspěšnost kadaverózních náhrad předního zkříženého vazu kolenního kloubu se zaměřením na subjektivní spokojenost pacientů. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galen, 2017, roč. 84, č. 2, s. 106-113. ISSN 0001-5415.
  2. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Petr VALIŠ a Marek MECHL. Zobrazování hyalinní chrupavky pomocí magnetické rezonance. Česká radiologie. Galén, 2017, roč. 2017/17, č. 4, s. 291-295, 6 s. ISSN 1210-7883.
  3. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Petr VALIŠ a Marek MECHL. ZOBRAZOVÁNI HYALINNÍ CHRUPAVKY POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE. Česká radiologie. Praha: Galén, 2017, roč. 71, č. 4, s. 287-290. ISSN 1210-7883.

  2016

  1. ŠTOURAČOVÁ, Alena, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, I. ČIŽMÁŘ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ a Petr VALIŠ. MR vyšetření skafolunátního vazu ve vysokém rozlišení s použitím mikroskopické cívky: srovnání s přímou MR artrografií a artroskopickými nálezy. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 5, s. 327-331. ISSN 0001-5415.
  2. ŠTOURAČOVÁ, Alena, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor ČIŽMÁŘ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Jiří KUCHARSKÝ, Jan NOVÁK a Petr VALIŠ. Zobrazování scapholunátního vazu. Česká radiologie. Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 1, s. 32-39. ISSN 1210-7883.

  2014

  1. VALIŠ, Petr, Jan SKLENSKÝ, Martin REPKO, Marek ROUCHAL, Jan NOVÁK a Tomáš OTAŠEVIČ. Nejčastější příčiny selhání autologních náhrad předního zkříženého vazu kolenního kloubu. Acta Chir. orthop. Traum. čech. Praha: Galén, 2014, roč. 81, č. 6, s. 371-379. ISSN 0001-5415.
  2. VALIŠ, Petr, Tomáš UHER, Tomáš OTAŠEVIČ, Pavol VOJTANÍK, Marek ROUCHAL a Miloslav MARŠÁLEK. Přední luxace ramene se zlomeninou glenoidu. In VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. 2014.

  2012

  1. VALIŠ, Petr, Jan KOMÁREK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Aseptic necrosis of capitulum of humerus (Panner disease) solved by transplantation of autolog chondrocytes. Slovenia, Portorož, 2012, s. 181-182, 189 s.

  2011

  1. VALIŠ, Petr a J KOMÁREK. Aseptická nekróza hlavičky humeru (Morbus Panner) řešena implantací solidního chondrograftu. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechosl. Praha: Galén, 2011, roč. 78, s. 373 - 376. ISSN 0001-5415.
  2. VALIŠ, Petr. Současné možnosti léčby chondrálních defektů. In Národní tkáňové centrum. 2011.

  2010

  1. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Petr VALIŠ a Filip NĚMEC. Laminoplastika open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. In 14. národní kongres ČSOT, Praha. 2010.
  2. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Petr VALIŠ a Filip NĚMEC. Laminoplastika open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. Ortopedie. Praha, 2010, roč. 2010, s. 52. ISSN 1802-1727.
  3. KOMÁREK, Jan, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA a Martin KRBEC. Léčba osteochondrálních defektů kolenního kloubu metodou implantace solidního chondrograftu - dlouhodobé výsledky. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 4, s. 291-295. ISSN 0001-5415.
  4. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO, Luděk RYBA, B KUBEŠOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Replastika LCA pomocí kadaverozního štěpu z ligamentum patellae. In Brno Bioimplantologie. 2010.
  5. KOMÁREK, Jan a Petr VALIŠ. Řešení následků aseptické nekrózy hlavičky humeru implantací solidního chondrograftu (kazuistika). In Brno Bioimplantologie. 2010.
  6. FILIPOVIČ, Milan, Petr VALIŠ a Marek ROUCHAL. Solidní chondrograft v řešení rozsáhlých osteochondrálních defektů – hraniční indikace, kasuistika. In 14. národní kongres ČSOT, Praha. 2010.
  7. FILIPOVIČ, Milan, Petr VALIŠ a Marek ROUCHAL. Solidní chondrograft v řešení rozsáhlých osteochondrálních defektů – hraniční indikace, kasuistika. Ortopedie. Praha, 2010, roč. 2010, s. 46. ISSN 1802-1727.
  8. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, M REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. In 14. národní kongres ČSOT, Praha. 2010.
  9. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. In VII. národní kongres SSTA, Brno. 2010.
  10. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. Ortopedie. Praha, 2010, s. 54. ISSN 1802-1727.

  2009

  1. NOVÁK, Jan, Petr VALIŠ a Miloslav MARŠÁLEK. Chronická dislokace pately. In SSAST Bratislava. 2009.
  2. VALIŠ, Petr, Miloslav MARŠÁLEK, Richard CHALOUPKA, M REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a A KUBEŠOVÁ. Implantace solidního chondrgráftu při řešení osteochondrálních defektů nosných kloubů a sledování kvality vhojení. In Dny sportovní medicíny. 2009.
  3. VALIŠ, Petr. Plastika LCA BTB štěpem. In Symposium plastika LCA, Ostrava. 2009.
  4. VALIŠ, Petr, Jan NOVÁK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Poranění ligamentózního aparátu hlezna a jejich řešení. In XIII.Národní kongres ČSOT. 2009.
  5. RYBA, Luděk, Marek ROUCHAL a Petr VALIŠ. Poranění míchy bez poranění páteře-operovat? In Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1.LF UK FN na Bulovce. 2009.
  6. VALIŠ, Petr, Jan NOVÁK, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Luděk RYBA. Replastika LCA pomocí kadaverozního štěpu z lig. Patellae. In Kongres slovenské společností pro sportovní traumatologii a artroskopii. 2009.

  2008

  1. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Martin KRBEC, Miroslav NÝDRLE a Richard CHALOUPKA. Operační řešení avulzního poranění tibiálního úponu zadního zkříženého vazu. Acta chir. orthop. traum. čechosl. Praha: Galén, 2008, s. 34-39, 75 s. ISSN 0001-5415.
  2. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Jan BURDA, Martin KRBEC a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Simultánní plastika LCA s implantací solidního chondrograftu u kombinovaných poranění kolene. Sborník přednášek a posterů. Praha: Galen, 2008, 96 s.
  3. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ, Martin REPKO, Filip NĚMEC, Adam SVOBODNÍK a Petr VALIŠ. Three year clinical results of 360 degree fusion of lumbar spondylolisthesis managed by transpedicular fixation and PLIF or ALIF technique. In Spineweek 2008, Geneva, Switzerland. 2008.
  4. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ, Martin REPKO, Filip NĚMEC, Adam SVOBODNÍK a Petr VALIŠ. Three year clinical results of 360 degree fusion of lumbar spondylolisthesis managed by transpedicular fixation and PLIF or ALIF technique. ESHRE abstract book, Human Reproduction Suppl 2005. Geneva, Switzerland, 2008.
  5. FILIPOVIČ, Milan, Marek ROUCHAL a Petr VALIŠ. Vlastní technika rekonstrukce SLAP léze. In VI. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, Plzeň. 2008.

  2007

  1. VALIŠ, Petr, Martin REPKO a Richard CHALOUPKA. Chondrograft quality monitoring in the surgical treatment of the osteochondral defects. In 8. EFFORT kongres, Florencie, Itálie. 2007.
  2. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petr VALIŠ, Martin REPKO a Tomáš UHER. Magnetická rezonance a přímá MR artrografie ramenního kloubu. In Moravské ortopedické dny II. Přerov. 2007.
  3. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A STRNADOVÁ, Jiří TESAŘ, Petr VALIŠ a Martin REPKO. MR zobrazení chrupavky – sledování pacientů po implantaci chondrograftu. Kniha abstrakt. Brno: Galén, 2007.
  4. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A STRNADOVÁ, Jiří TESAŘ, Petr VALIŠ a Martin REPKO. MR zobrazení chrupavky – sledování pacientů po implantaci chondrograftu. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
  5. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Alena STRNADOVÁ, Jiří TESAŘ, P. VALIŠ a Martin REPKO. MR zobrazení chrupavky- sledování pacientů po implantaci chondrograftu. In Sborník abstrakt - XI. Národní kongres ČSOT. 2007, s. 88. ISBN 978-80-7262-479-9.
  6. VALIŠ, Petr, Milan FILIPOVIČ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA a Luděk RYBA. Sledování kvality chondrograftu při ošetření osteochondrálních defektů nosných kloubů. In 3. mezinárodní kongres Slovenské společnosti artroskopie a sportovní traumatologie. Nový Smokovec, Slovenská republika. 2007.
  7. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Sledování kvality chondrograftu při ošetření osteochondrálních defektů nosných kloubů. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
  8. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. In 15th European SICOT Trainees Meeting, Prague. 2007.
  9. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. Acta chir. orthop. traum. čech. Praha: Galén, 2007, s. 24 – 25, 74 s. ISSN 0001-5415.
  10. VALIŠ, Petr, Jan BURDA a Richard CHALOUPKA. Solidní chondrograft v řešení defektu chrupavky nosných kloubů. In XVI. ortopedické sympozium s mezinár. účastí, Hradec Králové. 2007.
  11. VALIŠ, Petr, Jan BURDA a Richard CHALOUPKA. Solidní chondrograft v řešení defektu chrupavky nosných kloubů. Program, souhrny přednášek. 2007.
  12. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Výsledky laminoplastiky open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
  13. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Výsledky laminoplastiky open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. Kniha abstrakt. Brno: Galén, 2007.

  2006

  1. VALIŠ, Petr, Jan BURDA a Petr MESSNER. Alloplastika nosných kloubů v ortopedii – moderní trendy. In II. Bechyňské lázeňské dny. 2006.
  2. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Petr MESSNER, Ivan MÜLLER, Jana PÁTKOVÁ a Simona ROZPRYMOVÁ. Artroskopická přední stabilizace ramene a fyzioterapie. EuroRehab. Bratislava, SR, 2006, 1-2, s. 5-8. ISSN 1210-0366.
  3. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Petr MESSNER, Ivan MÜLLER, Jaroslava PÁTKOVÁ a Simona ROSPRYMOVÁ. Artroskopická přední stabilizace ramene a fyzioterapie. EuroRehab. Bratislava, 2006. ISSN 1210-0366.
  4. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ, Adam SVOBODNÍK, Martin REPKO, Filip NĚMEC a Petr VALIŠ. Dvouleté klinické výsledky 360 st. fúze bederní spondylolistézy ošetřené transpedikulární fixací a technikou PLIF nebo ALIF. In VII. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti a 1. výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Ostrava. 2006.
  5. VALIŠ, Petr, Petr MESSNER, Richard CHALOUPKA a Martin REPKO. Kadaverózní štěp z ligamentum patellae při revizních operacích u selhání plastiky zkřížených vazů. In Ortopedické sympozium, Liberec. 2006.
  6. VALIŠ, Petr a Richard CHALOUPKA. Nejčastější příčiny selhání štěpu po plastice LCA a řešení revizních operací pomocí kadaverózního štěpu. In Moravské ortopedické dny Přerov. 2006.
  7. CHALOUPKA, Richard, Luděk RYBA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Possibilities of surgical management of cervical spondylotic myelopathy. In 38. Mezinárodní Dunajské sympozium. 2006.
  8. CHALOUPKA, Richard, L RYBA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Possibilities of surgical management of cervical spondylotic myelopathy. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2006, s. B 44. ISSN 1213-1814.
  9. FILIPOVIČ, Milan, Petr VALIŠ a Marek ROUCHAL. Restabilizace po artroskopické stabilizaci ramene. In Ortopedické sympozium, Liberec. 2006.
  10. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. 2006.
  11. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. Abstrakt book. Praha, 2006, s. 63.
  12. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. Historical abstracts. Part A, Modern history abstracts 1450-1914. Innsbruck, Rakousko: ABC-CLIO, 2006. ISSN 0363-2717.
  13. VALIŠ, Petr, Jan BURDA, Richard CHALOUPKA a Martin REPKO. Solidní chondrograft v řešení defektů – střednědobé výsledky. In II. Beskydské ortopedické dny – sympozium s mezinárodní účastí. Frýdek-Místek. 2006.
  14. FILIPOVIČ, Milan, Petr VALIŠ a Miroslav NÝDRLE. Solidní chondrograft v řešení chondrálních defektů – střednědobé výsledky. In IV. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii, Praha. 2006.
  15. FILIPOVIČ, Milan, Petr VALIŠ a Miroslav NÝDRLE. Solidní chondrograft v řešení chondrálních defektů – střednědobé výsledky. Bolest-sborník abstrakt. Praha, 2006. ISSN 1212-0634.
  16. VALIŠ, Petr, Milan FILIPOVIČ a Marek ROUCHAL. Stabilizace ramene pomocí vstřebatelných implantátů Bioraptor. In IV. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii, Praha. 2006.
  17. VALIŠ, Petr, Milan FILIPOVIČ a Marek ROUCHAL. Stabilizace ramene pomocí vstřebatelných implantátů Bioraptor. Praha, 2006.
  18. VALIŠ, Petr, Petr MESSNER, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Treatment of patellar chondral defects with autologous chondrocyte implantation. Historical abstracts. Part A, Modern history abstracts 1450-1914. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2006, 350 s. ISSN 0363-2717.
  19. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ, Adam SVOBODNÍK, Martin REPKO, Filip NĚMEC a Petr VALIŠ. Two year clinical results of 360 degree fusion of lumbar spondylolisthesis managed by transpedicular fixation and PLIF or ALIF technique. European Spine Journal. Německo: Springer-Verlag, 2006. ISSN 0940-6719.
  20. BURDA, Jan, Petr VALIŠ, Richard CHALOUPKA a Martin REPKO. Zadní artroskopické přístupy do kolene a jejich využití. In II. Beskydské ortopedické dny – sympozium s mezinárodní účastí. Frýdek-Místek. 2006.
  21. VALIŠ, Petr, Petr MESSNER, Martin REPKO a Richard CHALOUPKA. Zadní artroskopické přístupy do kolene a jejich využití. In IV. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii, Praha. 2006.
  22. VALIŠ, Petr, Jan BURDA a Petr MESSNER. Zadní artroskopické přístupy do kolene a jejich využití. In XV. ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. Hradec Králové. 2006.
  23. VALIŠ, Petr, Petr MESSNER, Martin REPKO a Richard CHALOUPKA. Zadní artroskopické přístupy do kolene a jejich využití. Bolest-sborník abstrakt. Brno, 2006. ISSN 1212-0634.

  2005

  1. VALIŠ, Petr a Martin KRBEC. Artroskopické ošetření přední nestability ramenního kloubu. 2005.
  2. VALIŠ, Petr a Martin KRBEC. Artroskopické ošetření přední nestability ramenního kloubu vstřebatelnými implantáty BIORAPTOR 2,9. 2005.
  3. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jiří ADLER a Miroslav NÝDRLE. Ošetření defektu chrupavky hlezna solidním chondrograftem – první informace. Acta chir. orthop. traum. čech. Praha: Galén, 2005, s. 52 – 56, 72 s. ISSN 0001-5415.
  4. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Principy konzervativní léčby spondylolistézy. In Seminář Spondylolistéza – diagnostika, léčba. Liberec. 2005.
  5. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Principy konzervativní léčby spondylolistézy. In Seminář Spondylolistéza – diagnostika, léčba. Liberec. 2005.
  6. FILIPOVIČ, Milan, Petr VALIŠ a Marek ROUCHAL. Příčiny reluxací po artroskopické stabilizaci ramene. In Odborné sympozium, Roudnice nad Labem. 2005.
  7. FILIPOVIČ, Milan, Petr VALIŠ a Marek ROUCHAL. Příčiny reluxací po artroskopické stabilizaci ramene. In Odborné sympozium, Roudnice nad Labem. 2005.
  8. VALIŠ, Petr, Petr MESSNER a Milan FILIPOVIČ. Zadní artroskopické přístupy do kolenního kloubu a jejich využití. In Odborné sympozium, Roudnice nad Labem. 2005.

  2004

  1. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE a Milan FILIPOVIČ. Artroskopicky asistovaná osteosyntéza avulzní zlomeniny zadní hrany tibie s úponem LCP. In Artroskopické dny s mezinárodní účastí – 5. ročník. Praha. 2004.
  2. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE, Milan FILIPOVIČ, Petr MESSNER a Jiří NEUBAUER. Artroskopicky asistovaná osteosyntéza avulzní zlomeniny zadní hrany tibie s úponem zadního zkříženého vazu. In VI. mezinárodní konference Czech and Moravian club of invasive endoscopy, Brno. 2004.
  3. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE, Milan FILIPOVIČ, Petr MESSNER a Jiří NEUBAUER. Artroskopicky asistovaná osteosyntéza avulzní zlomeniny zadní hrany tibie s úponem zadního zkříženého vazu. Bolest-sborník abstrakt. Brno, 2004, s. 21. ISSN 1212-0634.
  4. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE a Milan FILIPOVIČ. Artroskopicky asistovaná osteosyntéza avulzní zlomeniny zadní hrany tibie s úponem zadního zkříženého vazu. Bolest-sborník abstrakt. Praha, 2004, s. 21. ISSN 1212-0634.
  5. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Ivan MULLER, Jiří ADLER a Jana PÁTKOVÁ. Komplexní ošetření instability kolenního kloubu a chrupavčitého defektu tibie pomocí kultivovaných chondrocytů a fyzioterapie. EuroRehab. Bratislava, SR, 2004, č. 1, s. 9-12. ISSN 1210-0366.
  6. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Ivan MÜLLER, Jiří ADLER a Jaroslava PÁTKOVÁ. Komplexní ošetření instability kolenního kloubu a chrupavčitého defektu tibie pomocí kultivovaných chondrocytů a fyzioterapie. EuroRehab. Bratislava, 2004, s. 9-12. ISSN 1210-0366.
  7. ADLER, Jiří, Petr VIŠŇA, Petr VALIŠ, Martin KRBEC a Libor PAŠA. Kultivované chondrocyty. Výukový film. Brno, 2004.
  8. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Martin REPKO, Jiří ADLER a Miroslav NÝDRLE. Náhrada defektu chrupavky patelly solidním chondrograftem - první zkušenosti. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Galén, 2004, roč. 71, č. 6, s. 339-344. ISSN 0001-5415.
  9. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Martin REPKO, Jiří ADLER a Miroslav NÝDRLE. Náhrada defektu chrupavky pately solidním chondrograftem - první zkušenosti. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Galén, 2004, roč. 71, č. 6, s. 339-344. ISSN 0001-5415.
  10. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE a Jiří ADLER. Náhrada defektu chrupavky solidním chondrograftem. 2004.
  11. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE, Milan FILIPOVIČ a Jiří ADLER. Náhrada defektu chrupavky solidním chondrograftem. Kniha abstrakt. Litoměřice: Galén, 2004, 37 s.
  12. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Martin REPKO, Jiří ADLER a Miroslav NÝDRLE. Náhrada defektu chrupavky solidním chondrograftem – první zkušenosti. Acta chir. orthop. traum. čech. Praha: Galén, 2004. ISSN 0001-5415.
  13. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. Poranění zadního zkříženého vazu - úloha MR. In VII. Liberecké osteologické dny. 2004.
  14. FILIPOVIČ, Milan a Petr VALIŠ. Řešení defektů chrupavky mozaikovou plastikou. In 3. ortopedické sympozium, Litoměřice. 2004.
  15. FILIPOVIČ, Milan a Petr VALIŠ. Řešení defektů chrupavky mozaikovou plastikou. In VI. mezinárodní konference Czech and Moravian club of invasive endoscopy, Brno. 2004.
  16. FILIPOVIČ, Milan a Petr VALIŠ. Řešení defektů chrupavky mozaikovou plastikou. Bolest-sborník abstrakt. Brno, 2004, 48 s. ISSN 1212-0634.
  17. FILIPOVIČ, Milan a Petr VALIŠ. Řešení defektů chrupavky mozaikovou plastikou. Kniha abstrakt. Litoměřice: Galén, 2004.
  18. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE a Jiří ADLER. Solidní chondrograft v řešení chondrálních defektů. In Artroskopické dny s mezinárodní účastí – 5. ročník. Praha. 2004.
  19. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. The role of MR imaging in treating the acute knee and talocrural joint skeletal injury. In Evropský kongres muskuloskeletální medicíny. Augsburg, SRN. 2004.
  20. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. The role of MR imaging in treating the acute knee and talocrural joint skeletal injury. Bolest-sborník abstrakt. Augsburg, SRN, 2004. ISSN 1212-0634.
  21. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. Úloha MR při poranění skeletu kolenního kloubu. In Celostátní konference členů MR sekce Radiologické společnosti. Harachov. 2004.

  2003

  1. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE a Jiří ADLER. Náhrada defektu chrupavky solidní chondrograftem. In Mezinárodní artroskopické dny 4. ročník. Hradec nad Moravicí. 2003.
  2. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE a Martin REPKO. Náhrada defektů chrupavky solidním chondrograftem. In VII. Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii s mezinárodní účastí. 2003.
  3. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE a Martin REPKO. Náhrada defektů chrupavky solidním chondrograftem. Alergie - abstrakta. Brno, 2003. ISSN 1212-3536.
  4. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE, Milan FILIPOVIČ a Jiří ADLER. Ošetření defektu chrupavky hlezna solidním chondrograftem. Souhrny přednášek. Hradec Králové: Společnost pro ortopedii a traumatologii, 2003, 63 s. ISSN 1211-7927.
  5. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE, Martin REPKO a Jiří ADLER. Solid chondrograft in repairing the chondral defect in athlets. In International symposium on sports injuries. Portorož, Slovinsko. 2003.
  6. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE, Martin REPKO a Jiří ADLER. Solid chondrograft in repairing the chondral defect in athlets. Portorož, Slovinsko, 2003, 52 s. ISSN 0009-2770.

  2002

  1. VLACH, Otto a Petr VALIŠ. Degenerativní instabilita bederní páteře. Acta spondylologica. 2002. ISSN 1336-121X.
  2. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Otto VLACH a Petr MESSNER. Možnosti operační léčení cervikální spondylogenní myelopatie. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2002, s. 13 – 16. ISSN 1213-1814.
  3. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Otto VLACH a Petr MESSNER. Možnosti operačního léčení cervikální spondylogenní myelopatie. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2002, roč. 3, č. 1, s. 13-16. ISSN 1213-1814.
  4. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE a Martin REPKO. Nestabilita ramene u sportovců a její artroskopické řešení. In Sjezd sportovní medicíny. Brno. 2002.
  5. CHALOUPKA, Richard, Vladimír TICHÝ a Petr VALIŠ. Poznámky k hodnocení nestability v oblasti lumbosakrálního přechodu. In XXII. Červeňanského dny, Bratislava, SR. 2002.
  6. CHALOUPKA, Richard, Vladimír TICHÝ a Petr VALIŠ. Poznámky k hodnocení nestability v oblasti lumbosakrálního přechodu. In XXII. Červeňanského dny, Bratislava, SR. 2002.
  7. VALIŠ, Petr, Miroslav NÝDRLE a Martin REPKO. Stabilizace ramenního kloubu artroskopicky. In Kongres CMCIE. Brno,. 2002.

  2001

  1. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO, Petr VALIŠ a Jan ŠLECHTA. Influence of brace treatment on thoracic adolescent idiopathic scoliosis curve evolution (prognosis evaluated by Perdriolle algorithm). In Eurospine 2001, Gothenburg, Švédsko. 2001.
  2. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Možnosti prognózy vývoje idiopatické hrudní skoliózy. Sborník X. ortopedického sympozia s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2001, 35 s. ISSN 1211-4286.
  3. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO, Petr VALIŠ a Jan ŠLECHTA. Možnosti prognózy vývoje idiopatické hrudní skoliózy. In X. ortopedické sympozium, Hradec Králové. 2001.
  4. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ a Otto VLACH. Víceetážová somatektomie v léčení cervikální myelopatie. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí, České Budějovice. 2001.
  5. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA a Otto VLACH. Víceetážová subtotální somatektomie v léčení cervikální myelopatie. Kniha abstrakt Onemocnění páteře. Hradec nad Moravicí, 2001, s. 38.
  6. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA a Otto VLACH. Víceetážová subtotální somatektomie v léčení cervikální myelopatie. In Kongres s mezinárodní účastí Onemocnění páteře, Hradec nad Moravicí. 2001.
  7. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ a Otto VLACH. Výsledky víceetážové subtotální somatektomie v léčení cervikální myelopatie. In III. mezinárodní kongres Slovenské spondylochirurgické společnosti, Piešťany, SR. 2001.

  2000

  1. VALIŠ, Petr a Richard CHALOUPKA. Our contribution to the surgical management of tuberculous spondylitis. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2000, roč. 73, č. 3, s. 165-168. ISSN 1211-3395.
  2. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Otto VLACH a Radim GROSMAN. Surgical management of spine tumors in childhood and adolescence. Sborník přednášek Kongresu s mezinárodní účastí. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2000, s. 33-2032. ISSN 1022-3398.
  3. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, O VLACH a Radim GROSMAN. Surgical management of spine tumors in childhood and adolescence. In Kongres s mezinárodní účastí. 2000.
  4. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Otto VLACH a Radim GROSMAN. The surgical management of spine tumors in childhood and adolescence. In 20. Červeňanského dny s mezinárodní účastí. 2000.
  5. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Jaroslav MOTYČKA a Martin KRBEC. Víceetážová spondylolistéza. 2000.

  1999

  1. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Jaroslav MOTYČKA a Milan LEZNAR. Contribution to the radiological evaluation of stability in spondylolisthesis. Bulgarian Journal of Orthopaedics and Traumatology. Sofia, 1999, roč. 35, č. 1, s. 9-15.

  1996

  1. CHALOUPKA, Richard, Jaroslav MOTYČKA a Petr VALIŠ. Ošetření degenerativní spondylolistézy. Scripta Medica. Brno: Masarykov univerzita, 1996, roč. 67, Suppl 2, s. 201-204. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 16:53