Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VIČAR, Dušan, Ivan PRINC, Ivan MAŠEK a Otakar Jiří MIKA. Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2020. 333 s. ISBN 978-80-7454-947-2. doi:10.7441/978-80-7454-947-2.
 2. 2018

 3. RAK, Jakub, Dušan VIČAR, Václav LOŠEK, Bálint TOMÁŠ, Strohmandl JAN a Kozubíková BARBORA. Design of a spatial database of standardized blocks of flats for the purpose of population sheltering in the town of Uherské Hradiště. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2018, č. 14, s. 16-23.
 4. SVOBODA, Petr, Jakub RAK, Dušan VIČAR a Michaela ZELENÁ. The basic process for the implementation of virtual simulators into the private security industry using a support tool for automated SQL script generation. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2018, roč. 14, s. 541-547. ISSN 1790-5079.
 5. HRADIL, Jaroslav, Otakar J. MIKA, Miroslav MUSIL, Bohuslav SVOBODA, Jakub RAK a Dušan VIČAR. Základy ochrany obyvatelstva v České republice. 1. vyd. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2018. 142 s. ISBN 978-80-7454-774-4.
 6. 2016

 7. ŠAFAŘÍK, Zdeněk, Dušan VIČAR a Ivan MAŠEK. Местa критической инфраструктуры в Чешской pеспублике под угрозой терроризма. In 9th International Scientific Conference on Public Safety – PS´ 16. 2016. s. 38 - 43. ISBN 978-83-64249-41-9.
 8. ŠAFAŘÍK, Zdeněk, Dušan VIČAR, Ivan MAŠEK a Ladislav NOVÁK. Health and hygiene risks of water and the impact on public health. In 27th International Business Information Management Association Conference. 2016. s. 3238-3243. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 9. VIČAR, Dušan, Zdeněk ŠAFAŘÍK a Ivan MAŠEK. Possible methods of decontamination. In 9th International Scientific Conference on Public Safety. 2016. s. 29 – 37. ISBN 978-83-64249-41-9.
 10. MUSIL, Miroslav, Dušan VIČAR, Ivan MAŠEK a Danuše ULČÍKOVÁ. Transport service territories and services for residents. In 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. 2016. s. 1688-1693. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 11. VIČAR, Dušan, Miroslav TOMEK, Zdeněk ŠAFAŘÍK a Jan STROHMANDL. Vybrané aspekty poskytování humanitární pomoci Českou republikou. Krízový manažment (Crisis management). Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, 2016, č. 2, s. 57 – 63. ISSN 1336-0019.
 12. ŠAFAŘÍK, Zdeněk, Dušan VIČAR a Jan STROHMANDL. Význam poskytování humanitární pomoci. In 21. medzinárodná vedecká konferencia, „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí". 2016. s. 582 – 590. ISBN 978-80-554-1213-9.
 13. VIČAR, Dušan, Jan STROHMANDL, Ivan PRINC, Jakub RAK, Ivan MAŠEK a Danuše ULČÍKOVÁ. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. The Science for Population Protection. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2016, roč. 8, č. 1, s. 77-88. ISSN 1803-568X.
 14. 2015

 15. MAŠEK, Ivan, Otakar Jiří MIKA, Zdeněk ŠAFAŘÍK a Dušan VIČAR. Interesting Group of High-Toxic Organophosphorus Compounds. The Science for Population Protection. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2015, roč. 7, č. 2, s. 85-97. ISSN 1803-568X.
 16. PLUCKOVÁ, Irena, Dušan VIČAR, Tomáš MILÉŘ, Petr SLÁDEK, Ivo SVOBODA, Kateřina ŠMEJKALOVÁ a Jiří ŠIBOR. Jak se zachovat, když... 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015. 95 s. ISBN 978-80-7289-746-9.
 17. ŠAFAŘÍK, Zdeněk, Dušan VIČAR, Václav LOŠEK, Jakub RAK a Jakub TROJAN. Management of Population Protection against Floods. In Khalid S. Soliman. Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam (Netherlands): International Business Information Management Association, 2015. s. 2184-2188. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 18. RAK, Jakub, Dušan VIČAR, Jan STROHMANDL a Ondřej KOLÁČEK. Mapping of Risks Relating to a Leakage of Hazardous Chemicals by Means of the GIS - the Case Study. In 2015 5th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2015), Pt 2. NEWARK: INFORMATION ENGINEERING RESEARCH INST, USA, 2015. s. 426-431. ISSN 2160-1070.
 19. MILÉŘ, Tomáš a Dušan VIČAR. Možné planetární dopady jaderné války. In Ing. Jan Strohmandl. Historie a současnost chemických zbraní. Uherské Hradiště: FLKŘ UTB, 2015. 7 s. ISBN 978-80-7454-491-0.
 20. MÍKA, Otakar Jiří, Dušan VIČAR a Petr KYSILKO. Protection Against Chemical Terrorism in the Prague Subway. In NBC-2015 Symposium Proceedings - How dose the landscape envolve? Association for Protection, Rescue, Security and Safety. Helsinki, 2015. s. 33-38. ISBN 978-952-93-5587-7.
 21. ŠAFAŘÍK, Zdeněk, Dušan VIČAR, Jan STROHMANDL, Ivan MAŠEK a Miroslav MUSIL. Protection from Flash Floods. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, 2015. s. 1359-1363. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 22. MUSIL, Miroslav, Zdeněk ŠAFAŘÍK, Václav LOŠEK a Dušan VIČAR. Risk Management of Dangerous Goods Transport. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, 2015. s. 1460-1465. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 23. ULČÍKOVÁ, Danuše, Dušan VIČAR, Petr SVOBODA a Jakub RAK. The Searching of Evacuation Routes in a Transport Accident with the Leakage of a Hazardous Chemical. In Proceedings of 19th International Scientific Conference. Transport means. 2015. Kaunas, 2015. s. 401-404. ISSN 1822-296X.
 24. RAK, Jakub, Dušan VIČAR, Miroslav TOMEK a Blanka SVOBODOVÁ. The Simulation of Transport Accident with the Leakage of a Hazardous Chemical for Education in Security Forces Training. In Proceedings of 19th International Scientific Conference. Transport means. 2015. Kaunas, 2015. s. 317-320. ISSN 1822-296X.
 25. SVOBODA, Petr, Luděk LUKÁŠ, Jakub RAK a Dušan VIČAR. The Virtual Training of hazardous Substances Transportation. In Proceedings of 19th International Scientific Conference. Transport means. 2015. Kaunas, 2015. s. 518-521. ISSN 1822-296X.
 26. 2013

 27. VIČAR, Dušan a Radim VIČAR. Means of Chemical Reconnaissance and Control in the Fight against CBRN Terrorism. Journal of Defense Resources Management. Rumunsko, Brašov, 2013, roč. 4. ISSN 2068-9403.
 28. VIČAR, Dušan a Radim VIČAR. Vybrané aspekty práva bezpečnosti a obrany ČR. první. UTB Zlín, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7454-279-4.
 29. 2012

 30. MAŠEK, Ivan a Dušan VIČAR. Nová skupina vysocetoxických organofosforových sloučenin. Chemické listy. Olomouc, 2012, roč. 6, č. 64, s. 593. ISSN 0009-2770.
 31. 2011

 32. VIČAR, Dušan a Radim VIČAR. CBRN Terrorism: Contribution to the Analysis of Risk. Journal of Defense Resources Management. Rumunsko, Brašov, 2011, roč. 2., 2., s. 21- 28. ISSN 2068-9403.
 33. VIČAR, Dušan a Radim VIČAR. Příspěvek k analýze rizik ohrožení kritické infrastruktury CBRN terorismem. In Sborník z mezinárodní konference "International Conference of Crisis Management in Public and Private Sector". první. Uherské Hradiště, 2011. 12 s. ISBN 978-80-7454-027-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2022 05:59