Oficiální fotografie doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.Druhá fotografie Soukromá podobenka doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

učo 1617
"za harmonii částí a celku, za stabilitu a vzájemný respekt"
sladek(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz sladek(zavináč/atsign)ped(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 6841

Akademické a řídící funkce

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Pracovní zařazenívedoucí katedry

Pracoviště

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Pracovní zařazenídocent
Místnost2026 (Poříčí 7, Brno — budova B)
Telefon549 49 6841

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Akademický senát
Přírodovědecká fakulta
    Oborová komise (obory Obecné otázky fyziky a Obecné otázky fyziky (angl.))
    Školitelé PhD (obory Fyzika kondenzovaných látek a Fyzika kondenzovaných látek (angl.))
Pedagogická fakulta
    Programová rada (programy Učitelství chemie pro základní školy a Chemie se zaměřením na vzdělávání)
    Programová rada (programy Fyzika se zaměřením na vzdělávání a Učitelství fyziky pro základní školy)