Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ZELNÍČKOVÁ, Helena, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Classroom Climate of first Year Students at a selected Secondary Vocational School after the Covid-19 Pandemic. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2023, roč. 2023, č. 24, s. 212-222. ISSN 2313-1640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.53349/resource.2023.is1.a1206.
  2. VOREL, David, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Komparace efektivity distanční a prezenční výuky v silových složkách v Celní správě ČR. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, roč. 22, č. 5, s. 209-212. ISSN 1336-2232. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.209-212.
  3. VOREL, David, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Komparace efektivity distanční a prezenční výuky v silových složkách v Celní správě ČR. In 16. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2023.
  4. VOREL, David, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Komparace efektivity distanční a prezenční výuky v silových složkách v Celní správě ČR. In 16. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2023.
  5. VOREL, David, Jan VÁLEK, Petr SLÁDEK a Jiří ŠIBOR. The Benefit of Professional Education on the Performance of Civil Servants. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2023, roč. 2023, č. 24, s. 204-211. ISSN 2313-1640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.53349/resource.2023.is1.a1204.

  2022

  1. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK, Peter MARINIČ, Pavel PECINA, Kateřina ŠMEJKALOVÁ, Helena ZELNÍČKOVÁ a Tomáš MILÉŘ. Digitální kompetence: Brána rozvoje od A do Z. In Lengyelfalusy, T., Porubčanová, D., & Tkáčik, Š. 15. didaktická konference. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2022, s. 168-177.
  2. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL a Petr SLÁDEK. Distance Education for Students of Pedagogical Specializations at Universities. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, roč. 2020, č. 24, s. 110-118. ISSN 2313-1640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.53349/resource.2022.iS24.a1116.
  3. VOREL, David, Jan VÁLEK, Petr SLÁDEK a Jiří ŠIBOR. The benefit of professional education on the performance of civil servants. In SCHOLA 2022 - PEDAGOGICAL DIPLOMACY 7th-8th December 2022, Frýdek Castle, Czech Republic. 2022.
  4. VOREL, David, Jan VÁLEK, Petr SLÁDEK a Jiří ŠIBOR. The benefit of professional education on the performance of civil servants. In SCHOLA 2022 - PEDAGOGICAL DIPLOMACY 7th-8th December 2022, Frýdek Castle, Czech Republic. 2022.
  5. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Základní fyzikální jednotky a změny v jejich definicích. Online. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky. Sborník z konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 151-157. ISBN 978-80-261-1092-7.

  2021

  1. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL a Petr SLÁDEK. COMPARATIVE STUDY: DISTANCE EDUCATION OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS AND OF MEMBERS OF THE ARMED FORCES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2021 Proceedings. Spain: IATED Academy, 2021, s. 7357-7365. ISBN 978-84-09-27666-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2021.1469.
  2. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina, Jiří ŠIBOR a Petr SLÁDEK. TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE FIELD OF PRIMARY PREVENTION OF SOCIALLY PATHOLOGICAL PHENOMENA. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2021 Proceedings. Spain: IATED Academy, 2021, s. 6880-6888. ISBN 978-84-09-27666-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2021.1371.
  3. BÁRTA, Aleš, Jiří ŠIBOR a Petr SLÁDEK. USE OF ULTRASOUND IN CHEMICAL EDUCATION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2021 Proceedings. Spain: IATED Academy, 2021, s. 6856-6861. ISBN 978-84-09-27666-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2021.1366.
  4. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL, Petr SLÁDEK a Nikola STRAKOVÁ. Vzdělávání dospělých při pandemii COVID-19 a jeho specifika. Online. In Jan Válek, Peter Marinič, Pavel Pecina. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 154-159. ISBN 978-80-210-9998-2.

  2020

  1. ZELNÍČKOVÁ, Helena a Petr SLÁDEK. Development of Psychosocial Skills of Teachers. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, roč. 2020, č. 18, s. 197-204. ISSN 2313-1640.
  2. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Digital literacy and its development at secondary vocational schools. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, roč. 2020, č. 18, s. 180-186. ISSN 2313-1640.
  3. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Digital literacy and its development at secondary vocational schools. In SCHOLA 2020. 2020.
  4. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Digital literacy and its development at secondary vocational schools. In SCHOLA 2020. 2020.
  5. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Changes in Preparation of Future Teachers of Vocational Subjects in a Confrontation with FEP in the Czech Republic. In Auer M.E., Tsiatsos T. (eds). The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1. vyd. Cham, Německo: Springer Verlag, 2020, s. 483-494. ISBN 978-3-030-11931-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_46.
  6. VOREL, David a Petr SLÁDEK. Lifelong learning in the context of professional competence requirements. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, roč. 2020, č. 18, s. 187-191. ISSN 2313-1640.
  7. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Nové definice fyzikálních jednotek očima médií. In 13. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2020.
  8. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Využití dronů při pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské. Praha: VUC Praha, 2020, roč. 136, č. 2, s. 60-64. ISSN 1210-3306.

  2019

  1. CIBULKA, Roman, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Digitalizace pro všechny předměty? In A. Konopásková. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019, s. 16-22. ISBN 978-80-7481-201-9.
  2. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Digitální gramotnost, škola, fyzika …. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. 2019.
  3. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina, Jiří ŠIBOR a Petr SLÁDEK. Education of Victims of Domestic Violence. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN19 Proceedings - 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Mallorca, Spain: IATED Academy, 2019, s. 5118-5122. ISBN 978-84-09-12031-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2019.1264.
  4. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Nové definice základních fyzikálních jednotek ve školské praxi. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 2019. 2019.
  5. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Perception of the Layout of Study Texts by a Teacher. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceedings; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Valenica, SPAIN: IATED Academy, 2019, s. 3791-3799. ISBN 978-84-09-08619-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2019.0963.
  6. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Perception of the Layout of Study Texts by a Teacher. In INTED2019; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2019.
  7. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Perception of the Layout of Study Texts by a Teacher. In INTED2019; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2019.
  8. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Petr MATĚJKA. Stav digitalizace na SOŠ. In A. Konopásková. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019, s. 69-73. ISBN 978-80-7481-201-9.
  9. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Základní fyzikální jednotky a změny v jejich definicích. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. 2019.
  10. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Základní fyzikální jednotky a změny v jejich definicích. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. 2019.

  2018

  1. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Aktuálnost úprav Rámcových vzdělávacích programů v ČR. In Gabrhelová G., Lengyelfalusy T. 12. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, 2018, s. 174-178. ISBN 978-80-89732-72-2.
  2. CIBULKA, Roman, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Digitalizace pro všechny předměty? In Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 2018.
  3. CIBULKA, Roman, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Digitalizace pro všechny předměty? In Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 2018.
  4. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dokážeme správně připravit budoucí učitele praktického vyučování v konfrontaci s RVP? In Anna Konopásková. TTnet - Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018, s. 71-77. ISBN 978-80-7481-201-9.
  5. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER a Petr SLÁDEK. Eyetracking as a Tool For Measuring Students' Attention When Working With Physics Textbooks. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018, s. 9219-9228. ISBN 978-84-09-02709-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2018.
  6. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Jaké jsou možné příčiny výsledků šetření TIMSS, PISA a TALIS v ČR. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 151-166. ISBN 978-80-261-0797-2.
  7. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Je RVP mrtvý dokument? In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 175-181. ISBN 978-80-261-0797-2.
  8. CIBULKA, Roman, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. New Trend in Engineering Pedagogy Physics at Secondary Vocational schools in Czech and Slovak Republic - state and trends. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2018, roč. 2018, Special Issue 13, s. 31-40. ISSN 2313-1640.
  9. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Petr SLÁDEK. PORTFOLIO AS A TOOL FOR TEACHER EVALUATION: FOCUSED TO A TEACHER OF VOCATIONAL TECHNICAL SUBJECTS. In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED). VALENICA: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2018, s. 5450-5454. ISBN 978-84-697-9480-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2018.1287.
  10. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. (pseudo)Digitization in Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 Proceedings; 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN). 1. vyd. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018, s. 9212-9218. ISBN 978-84-09-02709-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2018.2162.
  11. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. (pseudo)Digitization in Education. In EDULEARN18; 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN). 2018.
  12. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. SELECTED QUESTIONS OF THE QUALITY OF TEACHING IN TECHNICAL EDUCATION AT SECONDARY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC. In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain: INTED, 2018, s. 5641-5646. ISBN 978-84-697-9480-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2018.1342.
  13. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Petr MATĚJKA. Stav digitalizace na SOŠ. In Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 2018.
  14. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Petr MATĚJKA. Stav digitalizace na SOŠ. In Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 2018.

  2017

  1. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dokážeme správně připravit budoucí učitele praktického vyučování v konfrontaci s RVP? In TTnet - Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování. 2017.
  2. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime Learning as a Complement of Institutional Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2017 Proceedings; 11th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 2134-2140. ISBN 978-84-617-8491-2.
  3. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime Learning as a Complement of Institutional Education. In INTED2017; 11th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2017.
  4. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime Learning as a Complement of Institutional Education. In INTED2017; 11th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2017.
  5. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Fourth Industrial Revolution and Technical Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 11th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 2089-2093. ISBN 978-84-617-8491-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2017.0621.
  6. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Jaké jsou možné příčiny výsledků šetření TIMSS, PISA a TALIS v ČR. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2017.
  7. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Je RVP mrtvý dokument? In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2017.
  8. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Je RVP mrtvý dokument? In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2017.
  9. PAWERA, Lukáš, Tomáš MILÉŘ a Petr SLÁDEK. Physics Education in Historical Perspective and Future Trends. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 5639-5644. ISBN 978-84-697-3777-4.
  10. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Petr SLÁDEK. Prevention of the Risky Behavior in the Traffic at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 11th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 2900-2904. ISBN 978-84-617-8491-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2017.0777.
  11. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Specifics of Lesson Preparation of Technical Subjects at Vocational Schools in the Czech Republic. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 6214-6218. ISBN 978-84-697-3777-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2017.2408.
  12. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Petr SLÁDEK. The Role of the Self-Reflection In the Undergraduate Teaching Practice in Vocational Subjects. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 6165-6169. ISBN 978-84-697-3777-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2017.2397.
  13. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Petr SLÁDEK. The Use of the Traffic Playground in the Pre-Gradual Teaching Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 6185-6191. ISBN 978-84-697-3777-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2017.2400.
  14. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Vrtulníkem na Mount Everest...? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 2017.
  15. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Vrtulníkem na Mount Everest...?. Online. In Renata Holubová. Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 289-296. ISBN 978-80-244-5226-5.
  16. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Vrtulníkem na Mount Everest...? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 2017.
  17. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. What is the Attitude of Future Teachers to Digital Teaching/Learning? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN17 Proceedings; 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN). 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 6138-6144. ISBN 978-84-697-3777-4.
  18. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. What is the Attitude of Future Teachers to Digital Teaching/Learning? In EDULEARN17; 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN). 2017.
  19. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. What is the Attitude of Future Teachers to Digital Teaching/Learning? In EDULEARN17; 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN). 2017.

  2016

  1. SLÁDEK, Petr. Bezpečnost ve fyzikálně-chemických tématech. Noc vědců 2016, 2016.
  2. SLÁDEK, Petr. člen vědecké rady PřF UHK. Vědecká rada PřF UHK, 2016.
  3. SLÁDEK, Petr. Didactex I - od ponožek po čepici. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 2016.
  4. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. DIDAKTIKA ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH – VÝVOJ, STAV A PERSPEKTIVY. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 8, č. 1, s. 5-16. ISSN 1803-6805. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/jtie.2016.003.
  5. SLÁDEK, Petr. Didaktika odborných technických předmětů na středních školách v České republice - historie, současnost a perspektivy. In P. Jakúbek, T. Lengyelfalusy. 10. didaktická konferencia, zborník prispevkov, Dubnica nad Váhom, 13. april 2016. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2016, s. 60-66. ISBN 978-80-89732-67-8.
  6. SLÁDEK, Petr. Didaktika odborných technických předmětů na středních školách v České republice - historie, současnost a perspektivy. In 10. didaktická konferencia, zborník prispevkov, Dubnica nad Váhom, 13. april 2016. 2016.
  7. SLÁDEK, Petr. Fyzika a trvale udržitelný počet obyvatel na Zemi. In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K s.r.o., 2016, s. 237-241. ISBN 978-80-87343-58-6.
  8. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Létající fyzikáři. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 204-212. ISBN 978-80-261-0531-2.
  9. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 8, č. 1, s. 73-83. ISSN 1803-6805. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/jtie.2016.004.
  10. SLÁDEK, Petr. oborová komise Didaktika fyziky na PřF UP Olomouc - člen. oborová komise Didaktika fyziky na PřF UP Olomouc, 2016.
  11. SLÁDEK, Petr. oborová komise Didaktika fyziky na PřF UHK - člen. oborová komise Didaktika fyziky na PřF UHK - člen, 2016.
  12. SLÁDEK, Petr. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen, 2016.
  13. SLÁDEK, Petr. Ohlédnutí za docentem Janásem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 1 s. ISBN 978-80-210-8465-0.
  14. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek disertační práce: Zdeněk Roubal - FEKT VUT v Brně. 2016.
  15. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek habilitační práce: Roman Rosiek - PřF UHK. 2016.
  16. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek habilitační práce: Žaneta Gerhátová - PřF UHK. 2016.
  17. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek rigorózní práce: František Šeba - PřF UHK. 2016.
  18. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři. In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Nakladatelství P3K s.r.o., 2016, s. 188 - 193. ISBN 978-80-87343-58-6.
  19. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Prostojové učení u studentů učitelství. In 10. didaktická konferencia. 2016.
  20. SLÁDEK, Petr. PS PČR - pracovní skupina Příprava obyvatel na krizové situace - člen. PS PČR - pracovní skupina Příprava obyvatel na krizové situace, 2016.
  21. SLÁDEK, Petr. Úvod k 21. VNUF. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 1 s. ISBN 978-80-210-8465-0.
  22. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Vrtule a drony. In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K s.r.o., 2016, s. 259-264. ISBN 978-80-87343-58-6.
  23. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vzdělávání a výuka podpořená moderními technologiemi. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 237-241. ISBN 978-80-261-0531-2.
  24. SLÁDEK, Petr. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti ve vztahu ke vzdělávání na Pedagogických fakultách v ČR. In PS PČR, kulatý stůl: Branná příprava (příprava obyvatel na krizové situace) a její zavedení do škol. 2016.

  2015

  1. SLÁDEK, Petr. člen vědecké rady PřF UHK. Vědecká rada PřF UHK, 2015.
  2. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives. Online. In Norbert Kraker, Christian Spreitzer. R&E Source Open Online Journal for Research and Education. Hollabrunn, Austria: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015, s. 179-183. ISSN 2313-1640.
  3. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives. In SCHOLA 2015 - Hollabrunn (Austria). 2015.
  4. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives. 2015.
  5. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime learning – a way to increase the effectiveness of the learning process? In R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Austria: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015, s. 232-235. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2977.3685.
  6. SLÁDEK, Petr. Downtime learning – a way to increase the effectiveness of the learning process? In SCHOLA 2015 - Hollabrunn (Austria). 2015.
  7. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime learning – a way to increase the effectiveness of the learning process? In SCHOLA 2015. 2015.
  8. SLÁDEK, Petr. Fyzika a trvale udržitelný počet obyvatel na Zemi. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
  9. SLÁDEK, Petr. Fyzika a trvale udržitelný počet obyvatel na Zemi. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
  10. SLÁDEK, Petr a Lukáš PAWERA. Hustota plynů - jak ji změřit? In Vladimír Vochozka, Vít Bednář, Ota Kéhar, Miroslav Randa. Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. 151-155. ISBN 978-80-261-0439-1.
  11. PLUCKOVÁ, Irena, Dušan VIČAR, Tomáš MILÉŘ, Petr SLÁDEK, Ivo SVOBODA, Kateřina ŠMEJKALOVÁ a Jiří ŠIBOR. Jak se zachovat, když... 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015, 95 s. ISBN 978-80-7289-746-9.
  12. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Jednoduché zařízení pro plasmatickou úpravu materiálů. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
  13. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Jednoduché zařízení pro plasmatickou úpravu materiálů. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. 2015. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  14. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Jednoduché zařízení pro plasmatickou úpravu materiálů. Online. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 142-146. ISBN 978-80-210-7996-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  15. HANZLOVSKÝ, Radovan, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Komparace didaktických prostředků ve výuce fyziky na SŠ. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2015.
  16. HANZLOVSKÝ, Radovan, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Komparace didaktických prostředků ve výuce fyziky na SŠ. In Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015, s. 5-9.
  17. SLÁDEK, Petr. Létající fyzikáři. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
  18. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Létající fyzikáři. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
  19. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků?. Online. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 254-260. ISBN 978-80-210-7996-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  20. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. 2015.
  21. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
  22. SLÁDEK, Petr. (Ne)kvalifikovanost učitelů - létající učitelé. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie: "Didaktika chemie a její kontexty". 2015.
  23. SLÁDEK, Petr. (Ne)kvalifikovanost učitelů - létající učitelé. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie: "Didaktika chemie a její kontexty". 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
  24. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. (Ne)kvalifikovanost učitelů – létající učitelé. Online. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 187-192. ISBN 978-80-210-7996-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  25. SLÁDEK, Petr. oborová komise Didaktika fyziky na PřF UP Olomouc - člen. oborová komise Didaktika fyziky na PřF UP Olomouc, 2015.
  26. SLÁDEK, Petr. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen, 2015.
  27. SLÁDEK, Petr. oborová komise Teorie vzdělávání ve fyzice na PřF UHK - člen. oborová komise Teorie vzdělávání ve fyzice na PřF UHK - člen, 2015.
  28. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek disertační práce: Čeněk Kodejška - PřF UP v Olomouci. 2015.
  29. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek disertační práce: Pavel Remeš - PřF OU v Ostravě. 2015.
  30. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek habilitační práce: Dana Mandíková - PřF UHK. 2015.
  31. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
  32. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
  33. SKÁCELOVÁ, Dana, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL, Lukáš PAWERA, Martin HANIČINEC, Jürgen MEISCHNER a Mirko ČERNÁK. Properties of atmospheric pressure plasma oxidized layers on silicon wafers. Open Chemistry. Varšava, Polsko: De Gruyter, 2015, roč. 13, č. 1, s. 376-381. ISSN 2391-5420. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/chem-2015-0047.
  34. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK a Jan KREJČÍ. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. In Jiřina Novotná. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 216-219. ISBN 978-80-210-8143-7.
  35. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK a Jan KREJČÍ. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015.
  36. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK a Jan KREJČÍ. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
  37. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Svět zvuků. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 2. vyd. MU, 2015.
  38. SLÁDEK, Petr. Světlo a barvy kolem nás. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. 2015.
  39. SLÁDEK, Petr. Světlo a barvy kolem nás. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. 2015. ISBN 978-80-210-8038-6.
  40. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Vrtule a drony. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
  41. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Vrtule a drony. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
  42. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vybrané mobilní aplikace vhodné do výuky předmětů zaměřených nejen na ochranu obyvatelstva. In Jan Strohmandl. Historie a současnost chemických zbraní. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakkulta logistiky a krizového řízení, 2015, s. 247-253. ISBN 978-80-7454-491-0.
  43. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vzdělávání a výuka podpořená moderními technologiemi. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
  44. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vzdělávání a výuka podpořená moderními technologiemi. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
  45. VÁLEK, Jan, Jan KREJČÍ a Petr SLÁDEK. Vzdělávání s podporou mobilních technologií. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD‑ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2015, s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-995-4.
  46. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Vzdělávání, výuka fyziky a moderní technologie. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2015.
  47. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Vzdělávání, výuka fyziky a moderní technologie. In Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015, s. 65-69.
  48. PAWERA, Lukáš, Petr SLÁDEK a Tomáš MILÉŘ. Zatmění Slunce a jeho vliv na funkci fotovoltaické elektrárny. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2015, s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-995-4.
  49. SLÁDEK, Petr. 1. recenzní posudek - časopis Applied Surface Science (nakl. Elsevier). Applied Surface Science. Elsevier Science, 2015. ISSN 0169-4332.
  50. SLÁDEK, Petr. 2. recenzní posudek - časopis Applied Surface Science (nakl. Elsevier). Applied Surface Science. Elsevier Science, 2015. ISSN 0169-4332.

  2014

  1. SLÁDEK, Petr. AUTOEVALUACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO- HISTORIE A PERSPEKTIVY. In SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 2014.
  2. SLÁDEK, Petr, Pavel PECINA, Lucie VIKOVÁ a Jiří ŠIBOR. AUTOEVALUACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO- HISTORIE A PERSPEKTIVY. In D. Lajčin, R. Hrmo. SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014, s. 410-431. ISBN 978-80-89732-15-9.
  3. SLÁDEK, Petr. člen celostátního výboru FPS JČMF. člen celostátního výboru FPS JČMF, 2014.
  4. HANZLOVSKÝ, Radovan, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Exkurze-prostředek propojení a fixace teoretických znalostí s praxí v oboru Fyzika. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2014.
  5. HANZLOVSKÝ, Radovan, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Exkurze-prostředek propojení a fixace teoretických znalostí s praxí v oboru Fyzika. In Ivo, Volf, Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2014, s. 1-5.
  6. ŠUTOVÁ, Michaela a Petr SLÁDEK. EYE-TRACKING VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. In D. Lajčin, R. Hrmo. 10. medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT V DUBNICI NAD VÁHOM, 2014, s. 533-542. ISBN 978-80-89732-15-9.
  7. SLÁDEK, Petr. EYE-TRACKING VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. In 10. medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 2014.
  8. ŠUTOVÁ, Michaela a Petr SLÁDEK. EYE-TRACKING VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. In 10. medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 2014. ISBN 978-80-89732-14-2.
  9. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzika a moderní technologie jako vhodný nástroj pro nadané žáky. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  10. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Guma v hodinách fyziky: Prak. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2014.
  11. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Guma v hodinách fyziky: Prak. In Ivo, Volf, Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2014, s. 88-93.
  12. SLÁDEK, Petr. Hustota plynů - jak ji změřit? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 2014.
  13. SLÁDEK, Petr a Lukáš PAWERA. Hustota plynů - jak ji změřit? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 2014.
  14. VÁLEK, Jan, Jan KREJČÍ a Petr SLÁDEK. Implementace multiplatformní mobilní aplikace do výuky odborných předmětů. In D. Lajčin, R. Hrmo. SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014, s. 559-568. ISBN 978-80-89732-15-9.
  15. SLÁDEK, Petr. Implementace multiplatformní mobilní aplikace do výuky odborných předmětů. In SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 2014.
  16. SLÁDEK, Petr a Jan KUČÍREK. Kmity : skriptum k přednášce Kmity a vlny pro studenty učitelství fyziky ve 2. ročníku na Masarykově univerzitě v Brně. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 86 s. ISBN 978-80-210-6756-1.
  17. SLÁDEK, Petr a Lukáš PAWERA. Měření hustoty plynů. In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. vyd. Brno, 2014, s. 164-173. ISBN 978-80-210-7599-3.
  18. SLÁDEK, Petr. Měření hustoty plynů. Novotná, Jiřina (ed.). In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014.
  19. SLÁDEK, Petr a Lukáš PAWERA. Měření hustoty plynů. Novotná, Jiřina (ed.). In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  20. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Modelling of physical phenomena in teaching process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2014, s. 91-95. ISBN 978-80-7231-961-9.
  21. SLÁDEK, Petr. oborová komise Didaktika fyziky na PřF UP Olomouc - člen. oborová komise Didaktika fyziky na PřF UP Olomouc, 2014.
  22. SLÁDEK, Petr. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen, 2014.
  23. SLÁDEK, Petr. oborová komise Teorie vzdělávání ve fyzice na PřF UHK - člen. oborová komise Teorie vzdělávání ve fyzice na PřF UHK - člen, 2014.
  24. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek disertační práce: Dana Skácelová - PřF MU. 2014.
  25. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek disertační práce: Kateřina Vondřejcová - PřF UHK. 2014.
  26. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek disertační práce: Renata Spustová - PřF OU v Ostravě. 2014.
  27. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek habilitační práce: Jiří Tesař - PřF UHK. 2014.
  28. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek rigorózní práce Jan Krejčí - PdF MU. 2014.
  29. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek rigorózní práce: Michaela Šutová - PdF MU. 2014.
  30. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Physics Teacher and Modeling in Teaching Process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2014, s. 105-110. ISBN 978-80-7231-978-7.
  31. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Physics Teacher and Modeling in Teaching Process. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014. 2014.
  32. SLÁDEK, Petr. recenzní posudek - časopis Journal of Non-Crystalline Solids (nakl. Elsevier). Journal of Non-Crystalline Solids. Elsevier Science, 2014. ISSN 0022-3093.
  33. SLÁDEK, Petr. Svět zvuků. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 2014.
  34. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. TRENDY PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO. In D. Lajčin, R. Hrmo. SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014, s. 401-409. ISBN 978-80-89732-15-9.
  35. SLÁDEK, Petr. TRENDY PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO. In SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 2014.
  36. SLÁDEK, Petr. Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatelstva na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In ing. Jan Strohmandl. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. první. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Z STUDIO, spol. s r. o., 2014, s. 434-444. ISBN 978-80-7454-412-5.
  37. SLÁDEK, Petr a Jan KUČÍREK. Vlny : skriptum k přednášce Kmity a vlny pro studenty učitelství fyziky ve 2. ročníku na Masarykově univerzitě v Brně. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 72 s. ISBN 978-80-210-6757-8.
  38. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Petr NOVÁK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part III. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2014, s. 264-271. ISBN 978-80-7464-561-7.
  39. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Petr NOVÁK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part III. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2014.
  40. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Petr NOVÁK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part III. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2014.

  2013

  1. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání. In Břehovský, Jiří, Novotný, Jan, Zukerstein, Jaroslav. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013, s. 202-207. ISBN 978-80-7414-577-3.
  2. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 5, č. 2, s. 191-196. ISSN 1803-537X.
  3. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 2013.
  4. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 2013.
  5. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK, Tomáš MILÉŘ a Renáta BEDNÁROVÁ. Dynamické modelování v PHP. 2013.
  6. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování v současné škole. In XXXI International colloguium on the Management of Educational Process. 2013.
  7. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování v současné škole. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2013, s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
  8. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzik cyklista. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 2013.
  9. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzik cyklista. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 2013.
  10. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzik cyklista. In Křížová, M. Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 1. vyd. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2013, s. 264-268. ISBN 978-80-7435-372-7.
  11. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzikální modelování – předpoklady a možnosti jeho využití ve školské praxi. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 177-197. ISBN 978-80-210-6635-9.
  12. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky. In Břehovský, Jiří, Novotný, Jan, Zukerstein, Jaroslav. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013, s. 245-250. ISBN 978-80-7414-577-3.
  13. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 5, č. 2, s. 231-236. ISSN 1803-537X.
  14. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 2013.
  15. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 2013.
  16. SLÁDEK, Petr. Magnetická síla - možnost jejího měření. In Motivace nadaných žáků a studnetů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
  17. JUREČEK, Pavel a Petr SLÁDEK. Multifunkční lavice pro vzdálené experimenty. In Motivace nadaných žáků a studnetů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
  18. OURODA, Karel, Petr SLÁDEK, Jana JACHYMIÁKOVÁ a Jitka AUTRATOVÁ. Odborný seminář k problematice čínských reálií ve vzdělávání učitelů SOŠ. 2013.
  19. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek disertační práce: Jaroslav Koreš - PřF UHK. 2013.
  20. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek disertační práce: Jiří Hladík - FEKT VUT v Brně. 2013.
  21. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. POJETÍ A STRUKTURA DIDAKTIKY TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: UP, 2013, roč. 5, č. 2, s. 121-130. ISSN 1803-537X.
  22. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. POJETÍ A STRUKTURA DIDAKTIKY TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY. In STRATEGIE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V REFLEXI DOBY. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013, s. 131-141, 10 s. ISBN 978-80-7414-577-3.
  23. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Současný stav tvorby počítačových modelů na ZŠ, GY a SŠ. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6. 2013.
  24. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Současný stav tvorby počítačových modelů na ZŠ, GY A SŠ. In Miroslav Randa. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 - Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 233-237. ISBN 978-80-261-0374-5.
  25. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Současný stav tvorby počítačových modelů na ZŠ, GY A SŠ. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6. 2013.
  26. SLÁDEK, Petr. Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 2013.
  27. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni? In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. MSD Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 124-128. ISBN 978-80-210-6605-2.
  28. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni? In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
  29. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni? In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
  30. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part II. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2013, s. 294-302. ISBN 978-80-7464-324-8.
  31. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part II. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2013.
  32. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part II. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2013.
  33. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Webové modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2013.
  34. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Webové modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2013.
  35. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Webové modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ. In Šlégr, Jan, Kubínová, Štěpánka. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013, s. 55-60, 5 s.

  2012

  1. BEDNÁROVÁ, Renáta a Petr SLÁDEK. E-LEARNING COURSE IN A PHYSICS LESSON: SOME REMARKS. In Kapounová Jana, Kostolányová Kateřina. Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2012, s. 17-21. ISBN 978-80-7464-135-0.
  2. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Googlem podporovaná výuka. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. ISBN 978-80-7231-865-0.
  3. VÁLEK, Jan, Renáta BEDNÁROVÁ a Petr SLÁDEK. Grafy a dynamické modelování používané jako motivační nástroj ve vyučování fyziky. In Novotná, Jiřina. Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita., 2012, s. 136-146. ISBN 978-80-210-6148-4.
  4. BEDNÁROVÁ, Renáta, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Graphs and dynamic modeling as a motivating tool in teaching physics. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. ISSN 1986-3020.
  5. BEDNÁROVÁ, Renáta, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Graphs and Dynamic Modeling as a Motivating Tool in Teaching Physics. Online. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012, s. 1827-1835. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.133.
  6. BEDNÁROVÁ, Renáta, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Graphs and Dynamic Modeling as a Motivating Tool in Teaching Physics. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.133.
  7. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Immersed into digital world: Learning and students’ perception. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. ISSN 1986-3020.
  8. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Immersed into Digital World: Learning and Students’ Perception. Online. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012, s. 1866-1870. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.139.
  9. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Immersed into Digital World: Learning and Students’ Perception. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.139.
  10. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. MECHANICAL STABILITY OF THE P-I-N SOLAR CELLS STUDIED BY INDENTATION METHOD. Chemické listy. Praha, 2012, roč. 106/2012, S5, s. 1491-1494. ISSN 0009-2770.
  11. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek disertační práce Jakub Holovský - MFF UK v Praze. 2012.
  12. SLÁDEK, Petr. oponentský posudek habilitační práce: Vilma Buršíková - PřF MU. 2012.
  13. SLÁDEK, Petr. recenzní posudek - časopis Applied Surface Science (nakl. Elsevier). Applied Surface Science. Elsevier Science, 2012. ISSN 0169-4332.
  14. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. Online. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012, s. 1437-1442. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.083.
  15. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.083.
  16. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. ISSN 1986-3020.
  17. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript. In Kapounová Jana, Kostolányová Kateřina. Information and Communication Technologies in Education. Rožnov pod Radhoštěm: Univerzita Ostrava, 2012, s. 291-301. ISBN 978-80-7464-135-0.
  18. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript. In Information and Communication Technologies in Education. 2012.

  2011

  1. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Dynamic modeling in PHP. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 157-163. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.02.022.
  2. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Dynamic Modelling in PHP. Online. In Neubauer J; Hajkova E. 29th International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: UNIV DEFENCE, FAC ECON & MANAGEMENT, KOUNICOVA 65, BRNO, 662 10, CZECH REPUBLIC, 2011, s. 289-296. ISBN 978-80-7231-780-6.
  3. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování kmitů. In Sborník příspěvků 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, část 2 - fyzika. 2011.
  4. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování kmitů. In Š. Hošková-Mayerová, J. Kuben, R. Potůček, P. Račková, J. Jánský. Sborník příspěvků 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, část 2 - fyzika. Brno: Univerzita obrany, 2011, s. 135-142. ISBN 978-80-7231-816-2.
  5. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování v PHP. In XXIX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2011.
  6. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování v PHP. In HÁJKOVÁ, E.; VÉMOLOVÁ, R. XXIX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2011, 70 s. ISBN 978-80-7231-779-0.
  7. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování ve fyzikálním vzdělávání jako nástroj pro ověření vztahu pro výpočet mechanické práce. In NOVOTNÁ, J. Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 85-96. ISBN 978-80-210-5652-7.
  8. SLÁDEK, Petr, Tomáš MILÉŘ a Renata BEDNÁROVÁ. How to increase students' interest in science and technology. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 168-174. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.02.024.
  9. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. 2011.
  10. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. 2011.
  11. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce. In Renata Holubová. Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc, 2011, s. 246-250. ISBN 978-80-244-2894-9.
  12. SLÁDEK, Petr. Kouzelná kuchyně. 4/2011. Modřice: Město Modřice, 2011, 1 s. Modřický zpravodaj.
  13. BEDNÁROVÁ, Renáta a Petr SLÁDEK. Možnosti zvýšení efektivity oborové praxe. In HÁJKOVÁ, E.; VÉMOLOVÁ, R. XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process : proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Vydavatelské oddělení Univerzity obrany, 2011, s. \6clanky\1bednarr, 3 s. ISBN 978-80-7231-779-0.
  14. SLÁDEK, Petr, Renata BEDNÁROVÁ a Tomáš MILÉŘ. On some aspects of teaching hearing-handicapped students in standard courses. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 145-149. ISSN 1877-0428.
  15. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Remote Laboratories - Multiple Task Server. In Michael E. Auer, Mikuláš Huba. Proceedings of 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (Proceedings of the ICL2011). Wien: International Association of Online Engineering, 2011, s. 473-476. ISBN 978-1-4577-1747-5.
  16. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. REMOTE LABORATORIES - NEW TRENDS. JTIE-JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INFORMATION EDUCATION. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, 2011, roč. 3, č. 1, s. 271-274. ISSN 1803-537X.
  17. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 164-167. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.02.023.
  18. SLÁDEK, Petr, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Role vodíku na strukturální změny SiGe:H vrstev. In M.Můčková. Sborník příspěvků 5. České fotovoltaické konference. Brno: Czech RE Agency, o.p.s., 2011, s. 50-54. ISBN 978-80-254-8906-2.
  19. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. Sledování mikroklimatu ve třídě během vyučování. In Řehulka, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 215-220. ISBN 978-80-210-5722-7.
  20. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. Sledování mikroklimatu ve třídě během vyučování. In 7, konference s mezinárodní účastí ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
  21. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Školní modelování fyzikálního chování dopravních prostředků v závislosti na nadmořské výšce. JTIE-JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INFORMATION EDUCATION. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, 2011, roč. 3, č. 1, s. 367-374. ISSN 1803-537X.
  22. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Školní modelování fyzikálního chování dopravních prostředků v závislosti na nadmořské výšce. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2011.
  23. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. The climate literacy challenge. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 150-156. ISSN 1877-0428.
  24. SLÁDEK, Petr. Výuková laboratoř technologie polovodičů na Masarykově univerzitě. In HÁJKOVÁ, E.; VÉMOLOVÁ, R. XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process : proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Vydavatelské oddělení Univerzity obrany, 2011, s. \6clanky\1sladekp, 5 s. ISBN 978-80-7231-779-0.
  25. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Vzdálené laboratoře, nový přístup při vytváření vzdálených experimentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 270 s. ISBN 978-80-244-2894-9.
  26. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling in school physics. In Michael E. Auer, Mikuláš Huba. Proceedings of 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (Proceedings of the ICL2011). Wien: International Association of Online Engineering, 2011, s. 414-416. ISBN 978-1-4577-1747-5.
  27. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling in school physics. In Interactive Collaborative Learning (ICL), 2011 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning 11th International Conference Virtual University. 2011. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICL.2011.6059617.
  28. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling in school physics. In Proceedings of 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (Proceedings of the ICL2011). 2011.

  2010

  1. SLÁDEK, Petr. Amorfní a nanokrystalický křemík. In Potential and application of surface nanotreatment of polymers and glass (Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav polymerních materiálů a skla), PASNAG. 2010.
  2. SLÁDEK, Petr. člen celostátního výboru Fyzikální pedagogické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků. výbor Fyzikální pedagogické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků, 2010.
  3. SLÁDEK, Petr. člen celostátního výboru Fyzikální vědecké společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků. Výbor Fyzikální vědecké společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků, 2010.
  4. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Dynamic modeling in PHP. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010.
  5. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Dynamic modeling in PHP. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010. ISSN 1986-3020.
  6. SLÁDEK, Petr. How to increase students' interest in science and technology. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010. ISSN 1986-3020.
  7. SLÁDEK, Petr. Jak se studuje fyzika na pedagogické fakultě MU. 2010.
  8. SLÁDEK, Petr. Kontrolní měření a posouzení skutečných parametrů megawattových FVE. In Fotovoltaické fórum 2010. 1. vyd. Plzeň: Czech Nature Energy a.s., 2010, s. 72-80. ISBN 978-80-254-6853-1.
  9. SLÁDEK, Petr. Kontrolní měření a posouzení skutečných parametrů megawattových FVE. In Fotovoltaické fórum 2010. 2010.
  10. SLÁDEK, Petr. Megawattové fotovoltaické elektrárny – kontrolní měření a posouzení skutečných parametrů. In 5. česká fotovoltaická konference. 2010.
  11. SLÁDEK, Petr. Metodika pro vytváření a používání didaktických prostředků propagující technické disciplíny : Experimenty s videoklipy pro ZŠ. 2010.
  12. SLÁDEK, Petr a Renáta BEDNÁROVÁ. On some aspects of teaching hearing-handicapped students in standard courses. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010. ISSN 1986-3020.
  13. SLÁDEK, Petr. recenzní posudek - časopis Journal of Non-Crystalline Solids (nakl. Elsevier). Journal of Non-Crystalline Solids. Elsevier Science, 2010. ISSN 0022-3093.
  14. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2010.
  15. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010. ISSN 1986-3020.
  16. SLÁDEK, Petr. reviewer - Journal of Non-Crystalline Solids. 2010.
  17. SLÁDEK, Petr, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Structural and defect changes of hydrogenated SiGe films due to annealing up to 600°C. physica status solidi (c). Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2010, roč. 7/2010, 3-4, s. 820-823. ISSN 1610-1642.
  18. SLÁDEK, Petr. Teorie a praxe fotovoltaických elektráren. In PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PŘI VYTVÁŘENÍ PARTNERSKÝCH SÍTÍ MEZI VaV. 2010.
  19. SLÁDEK, Petr. Textilní materiály a zdraví ve výuce přírodních věd na ZŠ. In 5. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2010. ISBN 978-80-7392-098-2.
  20. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. The climate literacy challenge. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010. ISSN 1986-3020.

  2009

  1. SLÁDEK, Petr. člen oborové komise FRVŠ - G1 - 2009. 2009.
  2. SLÁDEK, Petr. člen oborové komise Mechanické vlastnosti pevných látek doktorského studijního oboru fyzika - PřF MU. oborová komise Mechanické vlastnosti pevných látek doktorského studijního oboru fyzika - PřF MU, 2009.
  3. SLÁDEK, Petr. člen oborové komise oboru Obecné otázky fyziky doktorského studijního oboru Fyzika - PřF MU. oborová komise oboru Obecné otázky fyziky doktorského studijního oboru Fyzika - PřF MU, 2009.
  4. SVOBODOVÁ, Marta a Petr SLÁDEK. Den bez textilu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, textilní zkušební ústav, 2009.
  5. SLÁDEK, Petr. Didactex - textilní materiály ve výuce přírodních věd na ZŚ. In Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 126-141. ISBN 978-80-244-2206-0.
  6. SLÁDEK, Petr. How to increase student's motivation to choose a technical profession. In The strategy of engineering education in the reflection of the contemporary era. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, s. 56-62. ISBN 978-80-7414-126-3.
  7. SLÁDEK, Petr a Václav VACEK. Matematika pro fyziky I a II. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
  8. PECINA, Pavel, Petr SLÁDEK, Ivana VACULOVÁ, Renáta BEDNÁROVÁ, Denisa KAWULOKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Ladislav DVOŘÁK, Tomáš MILÉŘ a Petr NOVÁK. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009, 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
  9. PECINA, Pavel. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009, 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
  10. VACULOVÁ, Ivana, Marta SVOBODOVÁ, Petr SLÁDEK, Petr BENEŠOVSKÝ, Renáta BEDNÁROVÁ, Ladislav DVOŘÁK, Denisa KAWULOKOVÁ, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK, Pavel PECINA a Jiří ŠIBOR. Metodika tvorby a využívání didaktických prostředků propagujících vědu, techniku a profesní kariéru: Tvorba výukových pořadů a pracovních listů a jejich následné využití při výuce na ZŠ. 1. vyd. Olomouc: Masarykova univerzita, 2009, 129 s. ISBN 978-80-210-5089-1.
  11. SLÁDEK, Petr. oborové komise oborová komise Didaktika fyziky doktorského studijního oboru fyzika - PřF UPOL. oborová komise Didaktika fyziky doktorského studijního oboru fyzika - PřF UPOL, 2009.
  12. SLÁDEK, Petr. On-line fyzikální praktikum. In XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process : proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2009, s. 51, 6clanky\2sladekp, 8 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
  13. BENEŠOVSKÝ, Petr a Petr SLÁDEK. Pilotní e-learningový kurs výzkumného projektu "Didactex". 2009.
  14. SLÁDEK, Petr. Příspěvek k pořadu Dobré ráno - ČT1 - Budovy MU. 2009.
  15. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL a Vilma BURŠÍKOVÁ. Structural and defect changes of hydrogenated SiGe films due to annealing up to 600degC. In 23rd International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors. 2009.
  16. SLÁDEK, Petr. Týden v regionech - vysílání ČT24. 2009.
  17. SLÁDEK, Petr a Václav VACEK. Videoskripta z matematiky pro fyziky. In 6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Univerzita obrany, 2009, s. 431-444. ISBN 978-80-7231-667-0.
  18. SLÁDEK, Petr. Vliv stavu atmosféry na účinnost a výrobu FVE. In Fotovoltaické Fórum 2009. 1. vyd. Plzeň: Czech Nature Energy,a.s., 2009, s. 150-155. ISBN 978-80-254-4296-8.
  19. SLÁDEK, Petr. Vliv stavu atmosféry na účinnost a výrobu FVE. 2009. ISBN 978-80-254-4296-8.

  2008

  1. SLÁDEK, Petr. Didactex - textilní materiály ve výuce přírodních věd na ZŚ. In Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. SCIENCE IS FUN. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomonouc, 2008, s. 82-83. ISBN 978-80-244-2127-8.
  2. SLÁDEK, Petr a Petr BENEŠOVSKÝ. DIDATCTEX. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2E - Lidské zdroje), 2008.
  3. SLÁDEK, Petr. Dlouhodobé zkušenosti s provozem 40kWp fotovoltaické elektrárny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Sborník příspěvků ze 3. České fotovoltaické konference. 2008. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008, s. 77-80. ISBN 978-80-254-3528-1.
  4. SLÁDEK, Petr, Renáta BEDNÁROVÁ a Denisa KAWULOKOVÁ. Koncepce pojízdného energeticky vzdělávacího centra. In 3. Česká fotovoltaická konference. 2008.
  5. SLÁDEK, Petr, Denisa KAWULOKOVÁ a Renáta BEDNÁROVÁ. Koncepce pojízdného vzdělávacího centra se zaměřením na fotovoltaické zdroje enegie a úspory energie. In Sborník příspěvků ze 3. České fotovoltaické konference. 2008. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008, s. 223-225. ISBN 978-80-254-3528-1.
  6. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA, Jan VÁLEK a Jan MIKULENKA. On-line fyzikální laboratoř. 2008.
  7. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. Potenciál využití sluneční energie v Keni. In Sborník příspěvků ze 3. České fotovoltaické konference. 2008. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008, s. 46-49, 3 s. ISBN 978-80-254-3528-1.
  8. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. Scientific activities in school education. In Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 43-46. SCHOOL AND HEALTH 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-042-5.
  9. GRÓFOVÁ, Jitka a Petr SLÁDEK. Vliv stavu atmosféry na účinnost fotovoltaického systému. In Sborník příspěvků ze 3. České fotovoltaické konference. 2008. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008, s. 208-210. ISBN 978-80-254-3528-1.
  10. DVOŘÁK, Ladislav, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK, Petr SLÁDEK a Ivana VACULOVÁ. Využití textilních materiálů ve výuce fyzice. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008, s. 55-60. ISBN 978-80-7231-511-6.

  2007

  1. SLÁDEK, Petr a Jindřiška SVOBODOVÁ. Posuny v didaktice 3. tisíciletí. In 50 let didaktiky fyziky v ČR. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 102-108. ISBN 978-80-244-1786-8.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. Přírodovědné aktivity ve školním vzdělávání. In III. konference Škola a zdravíF-7F. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007, s. 1000-1003. ISBN 978-80-86633-98-5.
  3. SLÁDEK, Petr. recenzní posudek - časopis Journal of Non-Crystalline Solids (nakl. Elsevier). Journal of Non-Crystalline Solids. Elsevier Science, 2007. ISSN 0022-3093.
  4. SLÁDEK, Petr a Tomáš MILÉŘ. Sluneční záření a atmosféra - jednoduché experimenty. In XXV International Colloquium of the Management of Education Process. Brno: Univerzita obrany, 2007, s. 55-60. ISBN 978-80-7231-228-3.

  2006

  1. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Jiří BURŠÍK. Complex study of mechanical properties of a-Si : H and a-SiC : H boron doped films. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 352, 9-20, s. 1238-1241. ISSN 0022-3093.
  2. SLÁDEK, Petr. člen komise FRVŠ - G1 - 2006. Fond rozvoje vysokých škol, 2006.
  3. SLÁDEK, Petr. Fotovoltaika na MU - od základního výzkumu k aplikaci. Universitas, Revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39, 1/2006, s. 8-16. ISSN 1211-3387.
  4. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Jiří BURŠÍK. Mechanical properties of thin silicon films deposited on glass and plastic substrates studied by depth sensing indentation technique. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 352, 9-20, s. 1242-1245. ISSN 0022-3093.
  5. SLÁDEK, Petr a Vilma BURŠÍKOVÁ. Thermomechanical Stability of the p-i-n Solar Cells Studied by Depth Sensing Indentation Technique. In XXIV. International Colloquium on the Acquisition Process Management. 1. vyd. Brno: Universita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2006, s. 51-56. ISBN 80-7231-139-5.
  6. SLÁDEK, Petr a Tomáš MILÉŘ. Vliv úhlu dopadu slunečního záření a stavu atmosféry na účinnost FV panelů. In 2. česká fotovoltaická konference. 1. vyd. Praha: CZ REA, 2006, s. 100-104. ISBN 80-239-7361-4.
  7. SLÁDEK, Petr. Vzdělávání k udržitelnému rozvoji. 2006.
  8. SLÁDEK, Petr. Zhodnocení ročního provozu 40kWp fotovoltaické elektrárny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In 2. česká fotovoltaická konference. 1. vyd. Praha: CZ REA, 2006, s. 50-54. ISBN 80-239-7361-4.
  9. SLÁDEK, Petr. 2. česká fotovoltaická konference. 2006.

  2005

  1. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Jiří BURŠÍK. Complex study of the mechanical properties of a-Si:H and a-SiC:H thin films. In Book of abstract - ICANS 21. Lisbon: Universidade Nova de Lisboa, 2005, s. 162. ISBN 972-8893-04-3.
  2. SLÁDEK, Petr. člen komise G1. Fond rozvoje vysokých škol, 2005.
  3. SLÁDEK, Petr. Kmity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 86 s. skriptum. ISBN 80-210-3666-4.
  4. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Mechanical properties of amorphous and nanocrystalline silicon thin films on flexible substrates. In NENAMAT International Conference Proceedings NANO05. 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2005, s. 396-399. ISBN 80-214-3085-0.
  5. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Mechanical stability of the p-i-n solar cells studied by indentation method. In Brief proceedings of the SREN 2005. Bratislava: Comenius University Press, 2005, s. 10-12. ISBN 80-223-2045-5.
  6. SLÁDEK, Petr a Tomáš MILÉŘ. Možnosti využití fotovoltaických střešních systémů na školních budovách v ČR. In International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2005. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2005, s. 47-52. ISBN 80-85960-92-3.
  7. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. The innovative concepts for passive house. In Solar Renewable Energy Sources 2005 - Proc. Firenze: Comenius University Press, 2005, s. 145-146. ISBN 80-223-2048-X.
  8. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Thermomechanical stability of the p-i-n solar cells studied by DSI technique. In Book of abstract - ICANS 21. 1. vyd. Lisbon: Universidade Nova de Lisboa, 2005, s. 163. ISBN 972-8893-04-3.
  9. SLÁDEK, Petr. Vlny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 72 s. skriptum. ISBN 80-210-3667-2.
  10. SLÁDEK, Petr. 40 kWp fotovoltaický systém na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. TZB-info. Praha: Topinfo, 2005, roč. 4, 5/2005, s. 31.5.2005, 5 s. ISSN 1801-4399.

  2004

  1. SLÁDEK, Petr. člen oborové komise FRVŠ - G1 - 2004. Fond rozvoje vysokých škol, 2004.
  2. SLÁDEK, Petr. 10 let kateder plně poskytujících také odbornou výuku: Slepá větev vývoje na PdF? In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 40. ISBN 80-210-3474-2.
  3. SLÁDEK, Petr. 9. Veletr nápadů učitelů fyziky, sv. první. In SLÁDEK, Petr a Jindřiška SVOBODOVÁ. 9. Veletr nápadů učitelů fyziky, sv. první. Brno: Paido, edice pedagogické literatury, Brno, 2004, s. 5-56, 56 s. ISBN 80-7315-084-0.
  4. SLÁDEK, Petr. 9. Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2004.
  5. SLÁDEK, Petr. 9. Veletrh nápadů učitelů fyziky, sv. druhý. In SLÁDEK, Petr a Jindřiška SVOBODOVÁ. 9. Veletrh nápadů učitelů fyziky, sv. první. Brno: Paido, edice pedagogické literatury, Brno, 2004, s. 5-123. ISBN 80-7315-087-5.

  2002

  1. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Improvement of the efficiency of the silicon solar cells by silicon incorporated diamond-like carbon antireflective coatings. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 2002, roč. 2002, 299-302, s. 1147-1151. ISSN 0022-3093.
  2. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL a Jiří ŠŤASTNÝ. Modification of the optical parameters of silicon thin films due to light scattering. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 2002, roč. 2002, 299-302, s. 295-299. ISSN 0022-3093. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S0022-3093(01)00952-8.
  3. SLÁDEK, Petr a Pavel SŤAHEL. Structural changes and defects in amorphous hydrogenated SiGe films due to the hydrogen effusion. In Conference Proceedings of Inter-Academia 2002. 1. vyd. Bratislava: Comenius University and Union of Slovak Mathematicians and Physicists, Bratislava, 2002, s. 237-243. ISBN 80-968253-6-4.

  2001

  1. SLÁDEK, Petr, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Improvement of the Efficiency of the Silicon P-I-N cells by Silicon Incorporated Diamond-like Carbon Antireflective Coating. In 19th International Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors. Nice, France: CNRS - Ecole Polytechnique, Palaiseau Cedex, France, 2001, s. 10-10.

  2000

  1. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, Jiří ŠŤASTNÝ a Radek PŘIKRYL. MODIFICATIONS OF THE OPTICAL PARAMETERS OF THE SILICON THIN FILMS DUE TO THE LIGHT SCATTERING. In Electronic Devices and Systems Y2K. první. Brno: ing. Zdeněk Novotný CSc., 2000, s. 202-206. ISBN 80-214-1780-3.
  2. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK, Pere ROCA I CABARROCAS a Jiří ŠŤASTNÝ. Origin of the metastability of phosphorus or boron doped a-Si:H films. In Electronic Devices and Systems Y2K - Proceedings. první. Brno: ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2000, s. 207-212. ISBN 80-214-1780-3.

  1999

  1. SLÁDEK, Petr. Energie pro budoucnost: Obnovitelné zdroje energie (strategie energ. politiky v zemích EU a ČR). In Fyzika, životní prostředí, energie a škola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999.
  2. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK a Pere ROCA I CABARROCAS. Fotovoltaická konverze - solární články vyrobené z křemíku. In Fyzika, životní prostředí, energie a škola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999.

  1998

  1. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, Cabarocas ROCA a P. MORIN. Defect states in the intrinsic layer of amorphous silicon solar cells studied by CPM. Phil. Mag. B. 1998, roč. 77, č. 4, s. 1049-1061. ISSN 0141-8637.
  2. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, Pere ROCA I CABARROCAS a Philip MORIN. Defect states in the intrinsic layer of amorphous silicon solar cells studied by the Constant Photocurrent Method. PHILOSOPHICAL MAGAZINE B-PHYSICS OF CONDENSED MATTER STATISTICAL MECHANICS ELECTRONIC OPTICAL AND MAGNETIC PROPERTIES. London, England: TAYLOR & FRANCIS LTD, 1998, roč. 77, č. 4, s. 1049-1061. ISSN 0141-8637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13642819808206404.
  3. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK, Marie-Luce THEYE a Pere ROCA I CABARROCAS. Light induced metastability in microcrystalline silicon thin films. In Proc. of 2nd World Conference on Photovoltaic Solar Energy. Wien: WIP, 1998, s. 857-860.
  4. KLEIDER, Jean Paul, Cristophe LONGEAUD, Pere ROCA I CABARROCAS, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Low defect density a-SiGe:H alloys for solar cells. In Proc. of 2nd World Conference on Photovoltaic Solar Energy. Wien: WIP, 1998, s. 838-841.
  5. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK, Pere ROCA I CABARROCAS a Marie-Luce THEYE. Metastability of Phosphorus or Boron doped a-Si:H films. In MRS 1998 Spring Meeting,. April 13-17 1998. San Francisco, USA: MRS, 1998, s. 100-103.
  6. SŤAHEL, Pavel, S HAMMA, Petr SLÁDEK a Pere ROCA I CABARROCAS. Metastability studies in silicon thin films: from short range ordered to medium and long range ordered materials. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 1998, roč. 227, PART 1, s. 276-280. ISSN 0022-3093. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S0022-3093(98)00269-5.
  7. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK, Pere ROCA I CABARROCAS a Radek PŘIKRYL. Polymorphous silicon:New material for solar cells. In Proc. of 5th EDS 98. Brno: VUT Brno, 1998, s. 263-266.
  8. SŤAHEL, Pavel a Petr SLÁDEK. Solární články na bázi pm-Si s účinností blížící se 10%. In Proc. Fotovoltaika 98. Valašské Meziříčí: Solar, 1998.
  9. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, ML THEYE a Pere ROCA I CABARROCAS. The hydrogen effusion induced structural changes and defects in hydrogenated amorphous SiGe films: dependence upon the microstructure. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 1998, roč. 227, PART 1, s. 437-441. ISSN 0022-3093. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S0022-3093(98)00186-0.
  10. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, Jiří ŠŤASTNÝ a Radek PŘIKRYL. The influence of light scattering on the optical parameters of microcrystalline and polymorphous materials. In Proc. of 2nd World Conference on Photovoltaic Solar Energy. Wien: WIP, 1998, s. 743-746.

  1997

  1. SŤAHEL, Pavel a Petr SLADEK. Metastability in boron doped a-Si: H and a-SiC: H materials: correlation with solar cell parameters. In 14th European Photovoltaic Solar Energy Conferenc. and Exhib. Barcelona, Španělsko: WIP-Munich, 1997, s. 36. ISBN 1-901675-02-7.
  2. SŤAHEL, Pavel a Petr SLADEK. Metastability in boron doped a-Si: H and a-SiC: H materials: correlation with solar cell parameters. In 14th European Photovoltaic Solar Energy Conferenc. and Exhib. Barcelona, Španělsko: WIP-Munich, 1997, s. 36. ISBN 1-901675-02-7.
  3. SŤAHEL, Pavel a Petr SLÁDEK. Metastability in boron doped a-SiC:H materials: correlation with solar cell parameters. In Proceedings of Contributed Papers (konerence WDS 97 Praha). Praha: UK, Fakulta matematicko-fyzikální, 1997, s. 393.
  4. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK a Pere ROCA I CABARROCAS. Metastability studies in silicon films: from short range ordered to medium and long range ordered materials. In ICASMS Budapest 1997. Budapešť, Maďarsko: Elsevier Science Publishers (North-Holland), 1997, s. 212. ISBN 963-8192-70-4.
  5. ŠŤASTNÝ, Jiří, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Microhardness measurements of the thin layers of the amorphous drogenated silicon. In JUNIORMAT 97. Brno: Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní VUT Brno, 1997, s. 388. ISBN 80-86122-04-2.
  6. ŠŤASTNÝ, Jiří, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Microhardness measurements of the thin layers of the amorphous hydrogenated silicon and its alloys. In Proceedings of Contributed Papers, konference WDS 97 Praha. Praha: UK, Matematicko-fyzikální fakulta, 1997, s. 388.
  7. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK a Pere ROCA I CABARROCAS. Staebler-Wronski effect in a-SiGe: H alloys: dependence on deposition temperature. In 14th European Photovoltaic Solar Energy Conferenc. and Exhib. Barcelona, Španělsko: WIP-Munich, 1997, s. 28. ISBN 1-901675-02-7.
  8. SLÁDEK, Petr. The hydrogen effusion induced structural changes and defects in amorphous hydrogenated SiGe films: Dependence upon the microstructure. In ICAMS Budapest 1997. Budapešť, Maďarsko: Elsevier Science Publishers (North-Holland), 1997, s. 92. ISBN 963-8192-70-4.

  1996

  1. SLÁDEK, Petr a Jiří ŠŤASTNÝ. Fotovoltaická přeměna sluneční energie - zdroj budoucnosti. In Fyzika a didaktika fyziky. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1405-9.
  2. SLÁDEK, Petr a Pavel SŤAHEL. Francie: Fyzika na 2. a 3. stupni. Nové programy. In Fyzika a didaktika fyziky. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1405-9.
  3. SLÁDEK, Petr. Fyzika a didaktika fyziky II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 142 s. ISBN 80-210-1405-9.
  4. SLÁDEK, Petr, Larbi CHAHED a Kacem ZELLAMA. Hydrogen-effusion induced changes and defects a-Si-H. Physical Review. 1996, roč. 53/1996, č. 7, s. 3804-3813. ISSN 0164-1829.
  5. SLÁDEK, Petr, Bernard EQUER a Pere ROCA. Synthese de matériaux a-Si:H plus stable et études du viellissement. In Rapport du programme ECOTECH. Paris: Programme Écotech, 1996. ISBN 95-94-002-003.
  6. SLÁDEK, Petr. Zpráva o přijímacích zkouškách na PdF MU. In Fyzika a didaktika fyziky. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1405-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2024 22:09