VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ, Petr SLÁDEK a Jana JACHYMIÁKOVÁ. 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017
Název anglicky 11th International Scientific Conference Didactic Conference 2017
Autoři VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ, Petr SLÁDEK a Jana JACHYMIÁKOVÁ.
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky didaktika matematiky, didaktika přírodních věd, didaktika odborného vzdělávání
Klíčová slova anglicky didactics of mathematics, didactics of sciences, didactics of vocational education
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 13. 3. 2018 13:06.
Anotace
Oblast didaktiky matematiky, přírodních věd a odborného vzdělávání představuje významnou oblast ve vzdělávání a vzdělávacím procesu. Její význam postupem času narůstá a vzhledem k výsledkům měření různých oblastí gramotností žáků se lze domnívat, že tomu nebude jinak ani v budoucnu. Mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017 zaměřená na problematiku didaktiky, tak představuje důležitou platformu pro sdílení a rozvíjení dané oblasti společného zájmů odborníků. Přináší pohled na teoretické, ale i praktické problémy ve vzdělávání, se zaměřením na oblast didaktiky uvedených vědních oborů a umožňuje sdílení dobré praxe. Mezinárodní vědecká konference navazuje na dlouholetou praxi pořádání vědeckých konferencí v dané problematice, čemu nasvědčuje již 11. ročník dané akce, a navazuje tak na úspěšnou tradici mezinárodní výměny zkušeností a poznatků. Přispívá tím k rozvoji poznání v oblasti didaktiky a vzdělávání a otevírá prostor pro další diskuze a aktivity prospívající a rozvíjející danou problematiku. Konference se zúčastnilo 31 účastníků, z toho 12 zahraničních.
Anotace anglicky
The field of didactics of mathematics, natural sciences and vocational education is an important area of education and training. Its importance is growing over time, and according to the results of measuring of different areas of pupil literacy, it can be assumed that it will not be otherwise in the future. The International Scientific Conference Didactic Conference 2017, which focuses on the subject of didactics, represents an important platform for sharing and developing the area of common interests of experts. It provides an overview of theoretical as well as practical problems in education, focusing on the didactics of the above mentioned fields of study, and enables sharing of good practice. The International Scientific Conference is a follow-up to the long-standing practice of organizing scientific conferences on the subject, as indicated by the 11th year of the event. Thus the event is continuing in the successful tradition of international exchange of experience and knowledge. It contributes to the development of knowledge in the field of didactics and education and opens up space for further discussions and activities that benefit and develop the given issue. The conference was attended by 31 participants, of which 12 were foreign.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2023 18:24