Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Učitelství praktického vyučování

Předseda

PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Josef Korčák, MBA
Absolvent oboru UOP.

Studentští členové

Sabina Kleinerová, DiS.
Robert Vítů