logo Pedagogická fakulta Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita
1441 PdF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkandoc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízenídoc. Mgr. Vladimír Richter
proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentůPhDr. David Kroča, Ph.D.
proděkan pro výzkum a akademické záležitostiprof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
proděkan pro strategii a internacionalizacidoc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahydoc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
tajemniceMgr. Ing. Daniela Němcová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Další aplikace