Oficiální fotografie RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.Druhá fotografie Soukromá podobenka RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  

RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

učo 1247
prokopova(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz prokopova(zavináč/atsign)ped(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 6397

Pracoviště

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Pracovní zařazeníodborná asistentka
Místnost1024 (Poříčí 31, Brno — budova D)
Telefon549 49 6397
Výzkumná skupina Ivana Rektora - Centrum neurověd - Středoevropský technologický institut
Pracovní zařazeníodborná asistentka

Studium

LF D-VL Všeobecné lékařství, doktorský studijní program, 2001 (úspěšně abs.)
Program LF D-VL Všeobecné lékařství, doktorský studijní program
Školitelprof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Ph.D., v roce 2001
Závěrečná práceOsobnost učitele jako faktor facilitace prosociálnosti dětí - kauzální prevence šikanování v dětských skupinách
OborLF HYPL Hygiena a preventivní lékařství
PřF R98PřF Rigorózní řízení do roku 1991 (na Přírodovědecké fakultě), rigorózní řízení, 1982 (úspěšně abs.)
Program PřF R98PřF Rigorózní řízení do roku 1991 (na Přírodovědecké fakultě), rigorózní řízení
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: RNDr., v roce 1982
OborPřF 11088 Teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů
FF M98 Vysokoškolské studium do roku 1998, magisterský studijní program, 1994 (úspěšně abs.)
Program FF M98 Vysokoškolské studium do roku 1998, magisterský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 1994
OborFF 77018 Psychologie
PřF M98 Vysokoškolské studium do roku 1998, magisterský studijní program, 1981 (úspěšně abs.)
Program PřF M98 Vysokoškolské studium do roku 1998, magisterský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 1981
Doplňující informaceOprávnění užívat titul „Mgr.“ stanoveno dle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
OborPřF 11618 Matematika