logo Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
14411022 KTV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce