Oficiální fotografie prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
  

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

učo 17210
17210(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz tjanik(zavináč/atsign)ped(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 1677

Akademické a řídící funkce

Pedagogická fakulta
Pracovní zařazeníproděkan pro výzkum a akademické záležitosti
Místnost5016 (Poříčí 31, Brno — Knihovna)
Telefon549 49 1632
Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Pracovní zařazenívedoucí institutu

Pracoviště

Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Místnost5016 (Poříčí 31, Brno — Knihovna)
Telefon549 49 1677
Děkanát - Pedagogická fakulta
Pracovní zařazeníspecialista - HR Award

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Ediční rada (vědecká redakce)
    Rada pro strategické výzkumné projekty
Přírodovědecká fakulta
    Oborová komise (obory Obecné otázky fyziky a Obecné otázky fyziky (angl.))
Pedagogická fakulta
    Společná oborová rada: Didaktika cizích jazyků (programy Didactics of Foreign Language, Didaktika cizího jazyka a Fremdsprachendidaktik)
    Společná oborová rada: Školní pedagogika (programy Školní pedagogika a School Pedagogy)
    Oborová rada (programy Pedagogika (čtyřleté) a Pedagogika (čtyřleté))
    Oborová komise (obory Didaktika cizího jazyka, Didaktika cizího jazyka (angl.) a Didaktika cizího jazyka (něm.))
    Školitelé PhD (obory Didaktika cizího jazyka, Didaktika cizího jazyka (angl.), Didaktika cizího jazyka (něm.), Pedagogika a Pedagogika (angl.))
    Školitelé Ph.D. (program Školní pedagogika)
    Vědecká rada