Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. JINJIN, Lu, Han FEIFEI a Tomáš JANÍK. Exploring social media technologies for novice EFL school teachers to collaborate and communicate: A case in the Czech Republic. Frontiers in Psychology. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA, 2022, roč. 13, article number 1010686, s. 1-13. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2022.1010686.
 2. BUDÍNOVÁ, Irena a Tomáš JANÍK. Jasnost a strukturovanost jako odpověď na problém snížené kognitivní efektivity: sčítání přirozených čísel s přechodem přes desítku. In Janík, T., Slavík, J., Češková, T. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 29-52. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 50. ISBN 978-80-280-0241-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022.
 3. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Tereza ČEŠKOVÁ. METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0235-0.
 4. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Tereza ČEŠKOVÁ. METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0236-7.
 5. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Tereza ČEŠKOVÁ. METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality. 2022. 36 s.
 6. ŠVEC, Vlastimil, Petra BARANOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Lenka ĎULÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Jan EGERLE, Ivana JŮZOVÁ, Alena PAROUBKOVÁ a Valentýna VESELÁ. Podoby profesní spolupráce ve škole: případové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 116 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi (sv. 49). ISBN 978-80-280-0253-4.
 7. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 400 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-280-0240-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022.
 8. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0240-4.
 9. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0241-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022.
 10. JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. School in the Czech Republic: Three decades after the fall of communism. In Marius Harring, Carsten Rohlfs, Michaela Gläser-Zikuda. Handbuch Schulpädagogik. 2. vyd. Münster: Waxmann, 2022. s. 271-281. ohne Reihe. ISBN 978-3-8252-8796-2. doi:10.36198/9783838587967.
 11. RODOVÁ, Veronika, Karolína DUNDÁLKOVÁ a Tomáš JANÍK. Úvahy Hanse Ulricha Grundera o učitelství, učitelích a jejich postavení ve společnosti. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 146, č. 3, s. 5-12. ISSN 0323-0449.
 12. 2021

 13. JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen für das Schulsystem Tschechiens. In H. Schluss, H. Holzapfel, Ch. Andersen, H. Ganser (Hg.). Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen - Europäische pädagogische Perspektiven. 1. vyd. Münster / Wien: LIT Verlag, 2021. s. 113-123. Pädagogik in Forschung - Theorie - Geschichte, Band 2. ISBN 978-3-643-50993-2.
 14. BUDÍNOVÁ, Irena a Tomáš JANÍK. Children with reduced cognitive efficiency and addition of natural numbers up to 20. A case study. Revija za elementarno izobraževanje / Journal of Elementary Education. Maribor: University of Maribor Press, 2021, roč. 14, č. 2, s. 125-148. ISSN 1855-4431. doi:10.18690/rei.14.2.125-148.2021.
 15. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Jan KOHOUT, Tereza ČEŠKOVÁ, Pavel MENTLÍK a Petr NAJVAR. K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-36. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2021.8.
 16. ČEŠKOVÁ, Tereza, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Jan SLAVÍK, Jiří KOHOUT a Pavel MENTLÍK. Kognitivní aktivizace ve výuce: systematická mapující studie. In KOHOUT, Jiří a Pavel MENTLÍK. ČAPV 2021. 2021.
 17. JANÍK, Miroslav, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK a Zuzana JUŘÍKOVÁ. On the Language of Student Teachers’ Professional Vision: How Do Pre-Service EFL Teachers Comment on Classroom Videos of Pupil Engagement? Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2021, roč. 15, č. 3, s. 43-60. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2022.14.
 18. GÖTTLICHER, Wilfried. Politische Zäsur und Wandel des Schulsystems. Drei Dekaden nach dem Fall des Eisernen Vorhangs: Bilanzen und Perspektiven. 2021.
 19. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 95 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-210-9956-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9957-2021.
 20. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 95 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9956-2.
 21. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9957-9.
 22. KOHOUT, Jiří, Jan SLAVÍK, Tomáš JANÍK, Pavel MENTLÍK, Tereza ČEŠKOVÁ a Petr NAJVAR. Teorie obsahové transformace jako opora pro metodologii analýzy S-L sítí při didaktickém výzkumu výuky. In NAJVAR, Petr. ČAPV 2021. 2021.
 23. JANÍK, Tomáš. Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 125 s. Munice, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-9869-5.
 24. JANÍK, Tomáš. Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 125 s. Munice, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-9768-1.
 25. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Petr NAJVAR a Jan SLAVÍK. Workshop ke tvorbě a využití didaktických kazuistik. 2021.
 26. 2020

 27. JANÍK, Tomáš, Štefan PORUBSKÝ, Magdolna CHRAPPÁN, Kinga KUSZAK, Eliška WALTEROVÁ, Rita BENCZE, Katarzyna SADOWSKA, Natalia KLYSZ-SOKALSKA, Agnieszka BOJARCZUK-TÜNCER, Karolína DUNDÁLKOVÁ, Jan TUPÝ, Beata KOSOVÁ a Petra FRIDRICHOVÁ. Curriculum changes in Visegrád four: three decades after the fall of communism. Münster: Waxmann, 2020. 162 s. ISBN 978-3-8309-4162-0.
 28. JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Didaktische Videokasuistik: Ansatz – Vorgehen – Ergebnisse. Hildesheimer Beiträge zur Schul- und Unterrichtsforschung. 2020, roč. 1, č. 1, s. 51-61. ISSN 2365-8924. doi:10.18442/105.
 29. JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9754-4.
 30. JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9753-7.
 31. JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9753-7.
 32. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. doi:10.1111/ejed.12373.
 33. RODOVÁ, Veronika a Tomáš JANÍK. Rozhovor se Zdeňkem Benešem o vzdělanosti, vzdělávání a významu školního dějepisu. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 145, č. 1, s. 5-14, 5 s. ISSN 0323-0449.
 34. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Tomáš GILL. Situace začínajících učitelů v mateřských a základních školách: zpráva z výzkumu mezi absolventy Pedagogické fakulty MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s.
 35. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Darina JIROTKOVÁ. The Same and the Different: On Semantization and Instrumentalization Practices in the (Maths) Classroom. SAGE open. 2020, roč. 10, č. 3, s. 1-12. ISSN 2158-2440. doi:10.1177/2158244020950380.
 36. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petr NAJVAR, Libuše SAMKOVÁ, Lukáš ROKOS a Jan PETR. Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020, roč. 30, č. 1, s. 5-31. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2020-1-5.
 37. 2019

 38. LU, Jinjin a Tomáš JANÍK. Experience in International Research Cooperation: Opportunities and Challenges in Central Europe. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceeding. Spain: IATED Academy, 2019. s. 1060-1066. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.0351.
 39. JANÍK, Tomáš, Inger Marie DALEHEFTE a Stefan ZEHETMEIER. Introduction: On Research-based Teacher Education. In Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. et al. Supporting Teachers: Improving Instruction. Münster: Waxamm, 2019. s. 7-16. ISBN 978-3-8309-4029-6.
 40. JANÍK, Tomáš. Nedělní pedagogické krasořeči. O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 s. Reflexe. ISBN 978-80-210-9228-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9229-2019.
 41. JANÍK, Tomáš. Nedělní pedagogické krasořeči. O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 s. ISBN 978-80-210-9229-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9229-2019.
 42. JANÍK, Tomáš. Nedělní pedagogické krasořeči. O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 s. ISBN 978-80-210-9228-0.
 43. JANÍK, Tomáš. Nedělní pedagogické krasořeči: o obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání. 1. vydání. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2019. 88 s. ISBN 978-80-210-9228-0.
 44. JANÍK, Tomáš, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Oborové didaktiky v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ. 2019.
 45. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Marcela JANÍKOVÁ. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies. Oxon, England: Routledge Journals, 2019, roč. 51, č. 2, s. 185-201. ISSN 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1552719.
 46. JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. School in the Czech Republic. In M. Harring, C. Rohlfs & M. Gläser-Zikuda (Eds.),. Handbuch Schulpädagogik. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2019. s. 261-270. UTB. ISBN 978-3-8252-8698-9.
 47. JANÍK, Tomáš, Inger Marie DALEHEFTE a Stefan ZEHETMEIER, ET AL. Supporting Teachers: Improving Instruction - Examples of Research-based Teacher Education. Münster: Waxmann, 2019. 186 s. ISBN 978-3-8309-4029-6.
 48. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR, Marcela JANÍKOVÁ a Martin RUSEK. 3A Content Focused Approach for Improving Instruction: Developing and Sharing Knowledge in Professional Communities. In Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. et al. Supporting Teachers: Improving Instruction. Münster: Waxmann, 2019. s. 55-76. ISBN 978-3-8309-4029-6.
 49. 2018

 50. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. Masarykova univerzita, 2018.
 51. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Petr KNECHT a Michaela SPURNÁ. Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 1, s. 54-70. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2018-0006.
 52. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 53. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 54. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 s. ISBN 978-80-210-9000-2.
 55. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 s. ISBN 978-80-210-8999-0.
 56. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 1, s. 69-93. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.282.
 57. JANÍK, Tomáš, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANKO. Zur Implementierung der Curriculumreform in der Tschechischen Republik: Zusammenfassung zweier Akzeptanzstudien unter Lehrpersonen. In S. Schwab, G. Tafner, S. Luttenberger, H. Knauder, & M. Reisinger. Von der Wissenschaft in die Praxis? Zum Verhältnis von Forschung und Praxis in der Bildungsforschung. Münster: Waxmann Verlag, 2018. s. 211-227. ISBN 978-3-8309-3841-5.
 58. 2017

 59. JANÍK, Tomáš, Radka WILDOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Jana JAŠKOVÁ a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 1, s. 4-26. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.433.
 60. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Tomáš KOHOUTEK a Klára ULIČNÁ. Career Change Intentions of Novice Teachers in the Czech Republic: The Role of Out-of-school Factors. In European Conference on Educational Research. 2017.
 61. JANÍK, Tomáš. Didaktické kazuistiky v učitelské profesi aneb o nikdy neuzavřených případech. In Začínající učitel v měnící se společnosti. 2017.
 62. PEŠKOVÁ, Karolína a Tomáš JANÍK. Foreign language teachers dealing with new curriculum at lower secondary schools. In Language Education across Borders. 2017.
 63. JANÍK, Tomáš. From Content to Meaning: Semantics of Teaching in the Tradition of Bildung-centred Didactics. In J. Novotná & H. Moraová (Eds.). Equity and diversity in elementary mathematics education. Proceedings from International Symposium Elementary Maths Teaching. Praha: PedF UK, 2017. s. 31-41. ISBN 978-80-7290-955-1.
 64. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 326 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017.
 65. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8922-8.
 66. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 67. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Klára ULIČNÁ. Kazuistiky v transdidaktickém přístupu. In Jan Slavík, Jana Stará, Klára Uličná, Petr Najvar. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 11-46. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 44. ISBN 978-80-210-8758-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017.
 68. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Klára ULIČNÁ. Novice teachers in the Czech Republic: Why do they leave and change schools? In EARLI 2017. 2017.
 69. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8496-4.
 70. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8495-7.
 71. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1. vydání. Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8495-7.
 72. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
 73. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 74. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
 75. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 455 s. Syntézy výzkumu 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
 76. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Michaela SPURNÁ, Petr KNECHT a Karel ŠEVČÍK. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí hlavních výsledků z rozhovorů. In 25. výroční konference ČAPV: Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
 77. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ, Miroslav JANÍK a Tomáš JANÍK. Využití eye-trackingu ve výzkumu učitele: Proč a jak. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 78. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ, Miroslav JANÍK a Tomáš JANÍK. Využití eye-trackingu ve výzkumu učitele: Proč a jak. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017.
 79. JANÍK, Tomáš, Petr KOUBEK a Jiřina NOVOTNÁ. Zur Implementierung der Curriculumreform in der Tschechischen Republik: Akzeptanzstudie unter Lehrpersonen und Schulleitung. In Kongress der ÖFEB 2017. 2017.
 80. 2016

 81. JANÍK, Tomáš. Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der Tschechischen Republik: Curriculum – Unterricht – Lehrerbildung. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2016. 152 s. Mimo ediční řady. ISBN 978-3-8309-3467-7.
 82. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Analýza výzkumných poznatků a zahraničních zkušeností jako východisko pro koncipování adaptačního období pro začínají učitele. In Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa, Konference České pedagogické společnosti. 2016.
 83. JANÍK, Tomáš, Vladislav MUŽÍK a Petr VLČEK. Implementace kurikulární reformy v České republice: obecné problémy konkretizované pohledem na kurikulum tělesné výchovy. In Porubský, Š. et al. Premeny školského kurikula: slovenská a česká skúsenosť. Banská Bystrica: Belianum, 2016. s. 131-141. Mimo ediční řadu. ISBN 978-80-557-1092-1.
 84. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 85. JANÍK, Tomáš a ET AL. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-6349-5.
 86. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016.
 87. JANÍK, Miroslav, Tomáš JANÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Mehrsprachigkeit im schulischen Drittsprachenunterricht: Eine videobasierte Analyse. In GEBF-Tagung: „Erwartungswidriger Bildungserfolg über die Lebensspanne“. 2016.
 88. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 89. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016.
 90. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Producing Knowledge for Improvement: The 3A procedure as a tool for content-focused research on teaching and learning. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 6, s. 672-688. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2016.340.
 91. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 42. ISBN 978-80-210-8304-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
 92. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 s. ISBN 978-80-210-8305-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
 93. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8304-2.
 94. JANÍK, Tomáš. Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem. In Strouhal, M. & Štech, S. et al. Vzdělávání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální souvislosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 163-178. Pedagogika. ISBN 978-80-246-3558-3.
 95. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš JANÍK. Using VideoWeb in EFL Teacher Education: do the benefits differ between teachers with and without previous teaching experience? In Penny Haworth, Cheryl Craig. The Career Trajectories of English Language Teachers. Oxford: Symposium Books, 2016. s. 129-140. Oxford Studies in Comparative Education. ISBN 978-1-873927-87-8. doi:10.15730/books.97.
 96. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Klára ULIČNÁ, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš JANÍK. Video clubs: How do teachers experience them and what can it teach us? In EARLI SIG 11 Conference 2016 "Diversity and Inclusion as a Challenge for Teacher Education". 2016.
 97. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Klára ULIČNÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš JANÍK a Miroslav JANÍK. Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 4, s. 443-461. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2016.351.
 98. JANÍK, Tomáš, Karolína PEŠKOVÁ, Tomáš JANKO, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí výsledků dotazníkového šetření. In 24. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. 2016.
 99. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. 3A metodika: od kazuistik k transdidaktickému zobecnění. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 100. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. 3A metodika: od kazuistik k transdidaktickému zobecnění. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 101. 2015

 102. KAŠPAROVÁ, Vendula, Anna HOLEČKOVÁ, Jan HUČÍN, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ, Eva POTUŽNÍKOVÁ, Petr SOUKUP a Martina ŠEVCŮ. Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: Česká školní inspekce, 2015. 79 s.
 103. JANÍK, Tomáš. Mezinárodně srovnávací výzkumy vyučování a učení ve školních třídách a didaktika. In D. Greger. Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. s. 119-136. ISBN 978-80-7290-860-8.
 104. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ, Vojtěch ŽÁK a Věra ČÍŽKOVÁ. Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0.
 105. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Jan SLAVÍK, Michaela PÍŠOVÁ, Zdeněk BENEŠ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Ondřej HNÍK, Miroslav PAPÁČEK, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Jiří VANÍČEK a Naďa VONDROVÁ. Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In Iva Stuchlíková, Tomáš Janík et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 423-453. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-210-7769-0.
 106. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ a Vojtěch ŽÁK. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 468 s. ISBN 978-80-210-7884-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015.
 107. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ a Vojtěch ŽÁK. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0.
 108. SLAVÍK, Jan, Jindřich LUKAVSKÝ, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2015, roč. 65, č. 1, s. 5-33. ISSN 0031-3815.
 109. HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ, Tomáš JANÍK a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Studie ze školní pedagogiky. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 s. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1.
 110. JANÍK, Tomáš. Škola na křižovatce aneb o poslání a funkcích jedné instituce. In Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. 2015.
 111. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš JANÍK. Using Video in Teacher Education: An Example from the Czech Republic. In Lily Orland-Barak, Cheryl J. Craig. International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part B). Bingley: Emerald, 2015. s. 379-400. Advances in Research on Teaching, Volume 22B. ISBN 978-1-78441-670-6. doi:10.1108/S1479-368720150000025018.
 112. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš JANÍK a Klára ULIČNÁ. Video Clubs: EFL Teachers’ Selective Attention Before and After. Orbis Scholae. Karolinum, 2015, roč. 9, č. 2, s. 55-75. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2015.80.
 113. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Video Clubs: Professionelle Wahrnehmung von EaF-Lehrer/innen vorher und nachher. In Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung Tagung 2015. 2015.
 114. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Tomáš JANÍK. Videoclubs: EFL teachers’ selective attention before and after. In 16th Biennial Conference Earli 2015. 2015.
 115. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Videokluby jako forma profesního vzdělávání. In Výroční konference České pedagogické společnosti 2015. 2015.
 116. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Tomáš JANÍK. Výběrové zaměření pozornosti učitelů anglického jazyka před a po účasti ve videoklubech. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 117. KOUBEK, Petr a Tomáš JANÍK. Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 47-67. ISSN 1803-7437.
 118. 2014

 119. JANÍK, Tomáš. Co a jak psát a nepsat do odborného textu (v pedagogických vědách). In Konference Jak tvořit závěrečné práce. 2014.
 120. JANÍK, Tomáš. Co je IN a co je OUT při vytváření učitelských standardů a kariérních systémů: český případ na pozadí zahraničních zkušeností. In ICCOLE 2014. 2014.
 121. JANÍK, Tomáš. člen redakční rady časopisu Journal of Pedagogy. 2014.
 122. JANÍK, Tomáš. člen redakční rady časopisu Komenský. 2014.
 123. JANÍK, Tomáš. člen redakční rady časopisu Orbis scholae. 2014.
 124. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka na PdF MU. 2014.
 125. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Fyziky na MFF UK. 2014.
 126. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Obecné otázky fyziky/matematiky na PřF MU. 2014.
 127. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Pedagogika na PdF MU. 2014.
 128. JANÍK, Tomáš. Členství ve stálé pracovní skupině pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise. 2014.
 129. JANÍK, Tomáš. Členství ve Vědecké radě PdF JČU. 2014.
 130. JANÍK, Tomáš. Členství ve vědecké radě PdF UP Olomouc. 2014.
 131. JANÍK, Tomáš. Členství ve Vědecké radě PedF UK. 2014.
 132. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Didaktická kazuistika: most mezi praxí a teorií budovaný v zájmu kvality výuky. In XXII. ročník konference ČAPV. 2014.
 133. JANÍK, Tomáš. Die Reform der LehrerInnenbildung in der Tschechischen Republik: Spannungsfelder und Lösungsansätze. In Gastvortrag am Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung School of Education an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. 2014.
 134. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ a Vladimíra SPILKOVÁ. Editorial. Univerzita Karlova. Praha: Orbis Scholae, 2014. 2 s. Standardy v učitelské profesi, vol 8, č. 3, 2014. ISSN 1802-4637.
 135. JANÍK, Tomáš a Vlastimil ŠVEC. Editorial: Člověk člověku učivem a partnerem v dialogu. 2 s. 5, 2014. Brno: Pedagogická orientace, 2014. 2 s. ISSN 1211-4669.
 136. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK, Michaela PÍŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. ELF teachers' use of Czech and/or English language when commenting on EFL classroom videos. In EARLI SIG 11 conference 2014. 2014.
 137. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Erarbeitung der Videofälle im VideoWeb: Ergebnisse einer Vorstudie mit EFL Lehramtstudierenden. In 2. Fachtagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). 2014.
 138. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Erarbeitung der Videofälle im VideoWeb: Ergebnisse einer Vorstudie mit EFL Lehramtstudierenden. In 2. Fachtagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). 2014.
 139. JANÍK, Tomáš. Chvála snah zaměřených k systematizaci pedagogického vědění. In Setkání nejen k jubileu jedné knihy: Pedagogická encyklopedie po pěti letech. 2014.
 140. MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Jan Průcha and His Outstanding Contribution to Educational Research in the Czech Republic. Orbis scholae 2/2014, vol. 8, pp. 101-103, 2014. EID: 2-s2.0-84946174725. ISSN 1802-4637.
 141. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK a Petr KNECHT. Metodika 3A jako spojnice mezi teorií a praxí: teoretická a metodologická východiska metodiky 3A v cyklu sdílení znalostí. In 22. Konference České asociace pedagogického výzkumu: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorí a praxí. 2014.
 142. POTUŽNÍKOVÁ, Eva, Veronika LOKAJÍČKOVÁ a Tomáš JANÍK. Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České republice: zjištění a výzvy. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 2, s. 185-221. ISSN 1211-4669.
 143. JANÍK, Tomáš. Most mezi praxí a teorií budovaný v zájmu kvality výuky. 2014.
 144. JANÍK, Tomáš. O poznávání a sdílení v profesním společenství. Příspěvek k diskusi o kvalitě výuky. In Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů. 2014.
 145. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK a Tomáš JANKO. Obecná didaktika: E-L kurz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 75 s.
 146. JANÍK, Tomáš. Ocenění udělené Českou asociací pedagogického výzkumu za pozoruhodnou syntézu kolektivního bádání. 2014.
 147. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Gabriela HUBLOVÁ. Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika. 2014, roč. 64, č. 2, s. 151-176. ISSN 0031-3815.
 148. JANÍK, Tomáš. Předsednictví stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise. 2014.
 149. JANÍK, Tomáš. Rozvíjející hospitace aneb o poznávání a sdílení v učitelské profesi. In Setkání učitelů matematiky 2014. 2014.
 150. JANÍK, Tomáš. Rozvíjející hospitace aneb o poznávání a sdílení v učitelské profesi. In Bohumír Bastl & Miroslav Lávička. Setkání učitelů matematiky 2014. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014. s. 11-20. ISBN 978-80-86843-46-9.
 151. JANÍK, Tomáš, Vladimíra SPILKOVÁ a Michaela PÍŠOVÁ. Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2014, roč. 24/2014, č. 2, s. 259–274. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-2-259.
 152. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR a Michaela SPURNÁ. Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta. 2014.
 153. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ a Vladimíra SPILKOVÁ. Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta: Komuniké z konference. Univerzita Karlova. Praha: Orbis Scholae, 2014. 3 s. Standardy v učitelské profesi, vol 8, č. 3, 2014. ISSN 1802-4637.
 154. JANÍK, Miroslav, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANÍK. Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2014, roč. 8, č. 3, s. 47-70. ISSN 1802-4637.
 155. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ a Vladimíra SPILKOVÁ. Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis Scholae. 2014, roč. 8, č. 3, s. 133-158. ISSN 1802-4637.
 156. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ a Vladimíra SPILKOVÁ. Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. In Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta. 2014.
 157. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6823-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6823-2014.
 158. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Alena BENDOVÁ, Kateřina GAŽOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Iva JANOUŠOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Lucie ZIEMBOVÁ. Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 40. ISBN 978-80-210-7569-6.
 159. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Alena BENDOVÁ, Kateřina GAŽOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Iva JANOUŠOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Lucie ZIEMBOVÁ. Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7836-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7836-2014.
 160. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Alena BENDOVÁ, Kateřina GAŽOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Iva JANOUŠOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Lucie ZIEMBOVÁ. Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 40. ISBN 978-80-210-7569-6.
 161. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Miroslav JANÍK. Učitelé sledují videozáznamy výuky: analýza obsahové dimenze profesního vidění. In 22. výroční konference ČAPV. 2014.
 162. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Uplatnění metodiky 3A při výzkumu edukačního procesu ve výuce. In 22. Konference České asociace pedagogického výzkumu: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorí a praxí. 2014.
 163. JANÍK, Tomáš. vedoucí redaktor a předseda Redakční rady časopisu Pedagogická orientace. 2014.
 164. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Jitka JARNÍKOVÁ a Jan TUPÝ. Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 5, s. 721-752. ISSN 1211-4669.
 165. JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK. Zum Einsatz didaktischer Medien und Mittel: Ergebnisse einer videobasierten Studie. In Knecht, P.; Matthes, E.; Schütze, S.; Aamotsbakken, B. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2014. s. 289-302. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. ISBN 978-3-7815-1991-6.
 166. 2013

 167. JANÍK, Tomáš. Cena za koncipování a koordinaci výzkumu Kurikulum G (Podpora gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání; projekt MŠMT, 2009-2011) za publikace jeho teoretických východisek, metodologie a výsledků. Výbor České asociace pedagogického výzkumu, 2013.
 168. JANÍK, Tomáš. člen hlavního výboru České pedagogické společnosti. 2013.
 169. JANÍK, Tomáš. člen redakční rady časopisu Journal of Pedagogy. 2013.
 170. JANÍK, Tomáš. člen redakční rady časopisu Komenský. 2013.
 171. JANÍK, Tomáš. člen redakční rady časopisu Orbis scholae. 2013.
 172. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka na PdF MU. 2013.
 173. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Didaktika fyziky na MFF UK. 2013.
 174. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Obecné otázky fyziky/matematiky na PřF MU. 2013.
 175. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Pedagogika na PdF MU. 2013.
 176. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Pedagogika na PdF UP. 2013.
 177. JANÍK, Tomáš. Členství ve vědecké radě PdF JČU. 2013.
 178. JANÍK, Tomáš. Členství ve vědecké radě PedF UK. 2013.
 179. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Der Einsatz von Videotechnik in der Lehrerbildung: Eine Übersicht leitender Ansätze. In U. Riegel, K. Macha. Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken. Münster: Waxmann, 2013. s. 63-78. Fachdidaktische Forschungen 4. ISBN 978-3-8309-2880-5.
 180. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. Die Erfassung und Entwicklung von professional vision bei künftigen Englischlehrern mit IRSE VideoWeb. In 1. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung. 2013.
 181. JANÍK, Tomáš, Kateřina VLČKOVÁ a Petr KNECHT. Editorial: ... k metodologickému standardu v pedagogice. Pedagogická orientace, 2013. 2 s. 4. ISSN 1211-4669.
 182. JANÍK, Tomáš a Petr KNECHT. Editorial: Lépe od čtyř k šesti než od desíti k pěti. Pedagogická orientace, 2013. 2 s. 1. ISSN 1211-4669.
 183. GLÄSER-ZIKUDA, Michaela, Iva STUCHLÍKOVÁ a Tomáš JANÍK. Emotional Aspects of Learning and Teaching: monothematic issue of Orbis Scholae. In Orbis scholae 2/2013. 2013.
 184. GLÄSER-ZIKUDA, Michaela, Iva STUCHLÍKOVÁ a Tomáš JANÍK. Emotional Aspects of Learning and Teaching: Reviewing the Field - Discussing the Issues. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2013, roč. 7, č. 2, s. 7-22. ISSN 1802-4637.
 185. PÍŠOVÁ, Michaela, František TŮMA, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). In 15th Biennial Conference EARLI 2013 "Responsible Teaching and Sustainable Learning", s. 988-989. 2013.
 186. PÍŠOVÁ, Michaela, František TŮMA, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). In EARLI conference 2013. 2013.
 187. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Jak vyjádřit totéž jinak aneb didaktická znalost obsahu jako předpoklad zprostředkování. In Workshop: Muzejní pedagogika – praxe teorie, teorie praxi. 2013.
 188. JANÍK, Tomáš a Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4. In K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4. 23/4, ISSN 12114669. Brno: Česká pedagogická společnost/Masarykova univerzita, 2013. s. 423-609, 297 s.
 189. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Milan KUBIATKO. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 245 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-210-6398-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6398-2013.
 190. ŠVEC, Vlastimil a Tomáš JANÍK. Kvalita praktické výuky a masové vzdělávání: zkušenosti PdF MU. In Edukační praxe v éře masového vzdělávání. 2013.
 191. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 192. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 193. JANÍK, Tomáš. Mezinárodně srovnávací výzkumy vyučování a učení ve školních třídách a didaktika. In Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. 2013.
 194. JANÍK, Tomáš. (Ne)produktivní kultura vyučování a učení jako výsledek (ne)reformy? In 20. výroční konference České pedagogické společnosti. 2013.
 195. JANÍK, Tomáš. Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace. Brno, 2013, roč. 23, č. 5, s. 634-663. ISSN 1211-4669.
 196. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK, Klára KOSTKOVÁ a Miroslav JANÍK. PROFESNÍ VIDĚNÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA A JEHO ROZVOJ POMOCÍ VIDEOWEBU. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
 197. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK a Miroslav JANÍK. Professional vision von künftigen EnglischlehrerInnen und ihre Entwicklung mit IRSE VideoWeb. In Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB). 2013.
 198. VLČKOVÁ, Kateřina, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Seriál metodologických workshopů (SEME 2013) pro studenty doktorských studijních programů s pedagogickým zaměřením. 2013.
 199. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6677-9.
 200. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy (SKOLA 2013). 2013.
 201. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 354 s. ISBN 978-80-210-6396-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6396-2013.
 202. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Marie DOSKOČILOVÁ. Ten years of the Institute for Research in School Education. Karolinum, 2013.
 203. NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 6, s. 823-843. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-6-823.
 204. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ a František TŮMA. Using video to explore professional vision of prospective teachers of English as a foreign language. In 5th Biennal Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). 2013.
 205. JANÍK, Tomáš. vedoucí redaktor a předseda redakční rady časopisu Pedagogická orientace. 2013.
 206. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. VideoWeb for (prospective) teachers of English as a foreign language: an evaluative study based on perceived benefits. In V. Janíková, R. Seebauer. Languages in Education/ Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 383-391. ISBN 978-3-643-50505-7.
 207. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. VideoWeb for (prospective) teachers of English as a foreign language: an evaluative study based on perceived benefits. In 6th international conference in Brno: „Education and Languages in Europe“. 2013.
 208. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.
 209. JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK. Zum Einsatz der didaktischen Medien und Mittel in den Schulfächern Englisch, Geographie und Physik: Design und Ergebnisse einer Videostudie. 2013.
 210. 2012

 211. JANÍK, Tomáš, Karolína PEŠKOVÁ, Tomáš JANKO a Milan KUBIATKO. Approaches and instruments for analysing instructional quality. In Emotions in school and instruction, Friedrich-Schiller Universität Jena. 2012.
 212. JANÍK, Tomáš. člen expertní skupiny pod kurikulum v Národním ústavu pro vzdělávání. 2012.
 213. JANÍK, Tomáš. člen hlavního výboru České pedagogické společnosti. 2012.
 214. JANÍK, Tomáš. člen redakce odborného časopisu Komenský. 2012.
 215. JANÍK, Tomáš. člen redakce vědeckého časopisu Orbis scholae. 2012.
 216. JANÍK, Tomáš. člen redakční rady vědeckého časopisu Journal of Pedagogy. 2012.
 217. JANÍK, Tomáš. člen výboru České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
 218. JANÍK, Tomáš. členství v oborové komisi doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka na PdF MU. 2012.
 219. JANÍK, Tomáš. členství v oborové komisi doktorského studijního oboru Obecné otázky fyziky na PřF MU. 2012.
 220. JANÍK, Tomáš. členství v oborové komisi doktorského studijního oboru Obecné otázky matematiky na PřF MU. 2012.
 221. JANÍK, Tomáš. členství v oborové komisi doktorského studijního oboru Pedagogika na PdF MU. 2012.
 222. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Didaktika fyziky na MFF UK. 2012.
 223. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Pedagogika na PdF UP. 2012.
 224. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního programu Školská pedagogika na PdF TU v Trnavě. 2012.
 225. JANÍK, Tomáš. členství v pracovní skupině Akreditační komise. 2012.
 226. JANÍK, Tomáš. členství ve vědecké radě PdF JČU. 2012.
 227. JANÍK, Tomáš. členství ve vědecké radě ŠPÚ Bratislava. 2012.
 228. JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti učitelů, podmínky rozvoje a možnosti utváření. In Profesní rozvoj učitelů. 2012.
 229. JANÍK, Tomáš. editorial pro časopis Orbis scholae 3/2012. 2012.
 230. JANÍK, Tomáš. editorial pro časopis Pedagogická orientace 2/2012. 2012.
 231. JANÍK, Tomáš. Entwicklung des fachdidaktischen Wissens: Möglichkeiten und Grenzen in einer interinstitutionellen und interdisziplinären LehrerInnenbildung. In ÖFEB – Sektionstagung Interinstitutionelle und interdisziplinäre Lehrerbildungsforschung. 2012.
 232. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK a Michaela PÍŠOVÁ. Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického učitelského vzdělávání (II). In Seminář výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (na PedF UK. 2012.
 233. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Eva MINAŘÍKOVÁ. Jak spojit teorii s praxí: didaktika realistického učitelského vzdělávání. In Seminář výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (na PedF UK). 2012.
 234. JANÍK, Tomáš, Veronika LOKAJÍČKOVÁ a Tomáš JANKO. Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky: přehled výzkumných zjištění. Orbis Scholae. 2012, roč. 6, č. 3, s. 27-55. ISSN 1802-4637.
 235. JANÍK, Tomáš. Kultura vyučování a učení pohledy z mezinárodně srovnávacích studií. In EME Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 2012.
 236. SLAVÍK, Jan a Tomáš JANÍK. Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika. 2012, roč. 62, č. 3, s. 262-286. ISSN 0031-3815.
 237. JANÍK, Tomáš. Kvalita výuky: vymezení pojmu a způsobů jeho užívání. Pedagogika. 2012, roč. 62, č. 3, s. 244-261. ISSN 0031-3815.
 238. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANÍK. Lernen aus Unterrichtsvideo: Entwicklung einer videobasierten Lernumgebung und Ergebnisse einer Pilotstudie. In Lernen in der/für die Praxis durch Forschung, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Linz. 2012.
 239. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Michaela PÍŠOVÁ. Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 3, s. 367-386. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-3-367.
 240. SLAVÍK, Jan a Tomáš JANÍK. Obsahově zaměřený přístup v didaktice a reflektivní­ praxi. In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
 241. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Josef TRNA a Petr NOVÁK. Opportunities to Learn in Physics Instruction in the Czech Republic: Findings of the IRSE Video Study. New Educational Review. Toruń: WYDAWNICTWO ADAM MARSZALEK, 2012, roč. 28, č. 2, s. 102-114. ISSN 1732-6729.
 242. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 2, s. 181-204. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-181.
 243. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 354 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
 244. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Tvorba a výzkum školy a školského systému: uvedení do problematiky. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-17. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
 245. JANÍK, Tomáš. Učitel a didaktické znalosti obsahu: podmínky utváření a možnosti rozvoje. In KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: PedF UK, 2012. s. 213-227. mimo ediční řadu. ISBN 978-80-7290-625-3.
 246. JANÍK, Tomáš. vedoucí redaktor vědeckého časopisu Pedagogická orientace. 2012.
 247. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Eva MINAŘÍKOVÁ. Vom Nutzen videographischer Daten in der Lehrerbildung am Beispiel von VideoWeb. 2012.
 248. 2011

 249. JANÍK, Tomáš a Petr VLČEK. Analysing clarity of instruction as an aspect of instructional quality: Cross-curricular comparative approach. In ECER 2011, Berlín. 2011.
 250. VLČKOVÁ, Kateřina, Marie DOSKOČILOVÁ, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Bergman, M. M. (2011). O nezbytnosti třetí generace ve smíšeném designu, teorii a výzkumu. Pedagogická orientace, 21(4), 457–473. (odborný překlad). 21,4. Brno: časopis Pedagogická orientace, Masarykova univerzita, 2011. 17 s. časopis Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669.
 251. JANÍK, Tomáš, Milan KUBIATKO a Eva MINAŘÍKOVÁ. CPV videoweb – funkce a postup tvorby. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 105-108, 3 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
 252. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. CPV Videoweb as a tool for preparing prospective teachers for the teaching practice. In Filmer en classe, et apres? 2011.
 253. JANÍK, Tomáš. člen hodotící komise. Hodnotící komise programu Univerzitní centra excelence na Univerzitě Karlově, 2011.
 254. JANÍK, Tomáš. členství v oborové komisi doktorského studijního programu. Oborová komise doktorského studijního programu Obecné otázky fyziky na PřF MU, 2011.
 255. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního programu. Oborová rada doktorského studijního programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky na MFF UK, 2011.
 256. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního programu. Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika na PdF UP, 2011.
 257. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního programu. Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika na PdF MU, 2011.
 258. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního programu. Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Didaktika cizího jazka na PdF MU, 2011.
 259. JANÍK, Tomáš. členství v pracovní skupině Akreditační komise. Pracovní skupina pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise, 2011.
 260. JANÍK, Tomáš. členství v redakční radě odborného recenzovaného časopisu. Redakční rada odborného recenznovaného časopisu Orbis scholae, 2011.
 261. JANÍK, Tomáš. členství v redakční radě odborného recenzovaného časopisu. Redakční rada odborného recenzovaného časopisu Journal of Pedagogy, 2011.
 262. JANÍK, Tomáš. členství v redakční radě odborného recenzovaného časopisu. Redakční rada odborného recenzovaného časopisu Pedagogická orientace, 2011.
 263. JANÍK, Tomáš. členství ve vědecké radě. Vědecká rada PdF JČU, 2011.
 264. JANÍK, Tomáš. členství ve vědecké radě. Vědecká rada PdF MU, 2011.
 265. JANÍK, Tomáš. členství ve vědecké radě. Vědecká rada PdF UK, 2011.
 266. JANÍK, Tomáš. členství ve vědecké radě. Vědecká rada Univerzity Karlovy, 2011.
 267. NAJVAR, Petr, Jan SLAVÍK a Tomáš JANÍK. Dotazníkové šetření: akceptace reformy, učitelovo pojetí kurikula, využití kurikulárních dokumentů. In kolektiv autorů. Projekt KURIKULUM G. Sborník příspěvků z Národní konference. 1. vyd. Praha: NÚV, 2011. s. 18-24. ISBN 978-80-87063-56-9.
 268. JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5.
 269. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Hospitace v souvislostech kurikulární reformy. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. s. 16-28. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
 270. HAJDUŠKOVÁ, Lucie, Tomáš JANÍK, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. s. 116-142. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
 271. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Simona ŠEBESTOVÁ. Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2003-2010): Janua reserata. 1. vyd. Brno: Munipress, 2011. 172 s. ISBN 978-80-210-5523-0.
 272. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr KNECHT a Petr NAJVAR. Když se zaváděné má stát zavedeným aneb k metodologii výzkumu zaměřeného na implementaci kurikulární reformy. In O. Kaščák, B. Pupala (Eds.). Škola - statický element v sociálnej dynamike. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 42-48. ISBN 978-80-8078-459-1.
 273. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a David SOLNIČKA. Kurikulání reforma na gymnáziích: rozhovory s koordinátory. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.),. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 7-16. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-15.
 274. JANÍK, Tomáš. Kurikulární reforma na gymnáziích aneb co dům dal na konference. In Konference Asociace ředitelů gymnázií. 2011.
 275. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Zdeňka ŠVECOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 31-38. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-61.
 276. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Zdeňka ŠVECOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 277. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Zdeňka ŠVECOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 278. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 4, s. 375-415, 40 s. ISSN 1211-4669.
 279. JANÍK, Tomáš. Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporuční. In Národní konference projektu Kurikulum G. 2011.
 280. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Milan KUBIATKO. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 241 s. ISBN 978-80-210-5705-0.
 281. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK, David SOLNIČKA a Petr VLČEK. Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. 112 s. Výzkumná zpráva 5. ISBN 978-80-86856-80-3.
 282. NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Veronika NAJVAROVÁ. Looking at Teaching and Learning from a Cross-Curricular Comparative Perspective. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
 283. NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Veronika NAJVAROVÁ. Looking at Teaching and Learning from a Cross-Curricular Comparative Perspective. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
 284. JANÍK, Tomáš. Moderní odborná škola. Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu. In Knecht, P., Šumavská G. (Eds.), Moderní odborná škola. Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. s. 8-13. Kurikulum S. ISBN 978-80-86856-96-4.
 285. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a David SOLNIČKA. Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s řediteli (nepilotních) gymnázií. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2011, roč. 5, č. 3, s. 63-85. ISSN 1802-4637.
 286. JANÍK, Tomáš. Od výzkumu kurikulární reformy k podnětům pro revize kurikula. In Kulatý stůl Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. 2011.
 287. PÍŠOVÁ, Michaela a Tomáš JANÍK. On the Nature of Expert Teacher Knowledge. Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011, roč.5 2011, č. 2, s. 95 - 116, 21 s. ISSN 1802-4637.
 288. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Podpora reflektivního praktika: rozvíjející hospitace jako způsob akčního výzkumu. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. s. 44-62. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
 289. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ, Jan SLAVÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Podpora reflektivního praktika: rozvíjení reflektivních kompetencí. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 25-37, 12 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
 290. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni. In Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. s. 137-161. ISBN 978-80-246-2043-5.
 291. JANÍK, Tomáš. Příběh české kurikulární reformy. In KAŠČÁK, Ondrej a Branislav PUPALA. Školy v prúde reforiem. 1. vyd. Bratislava: Renesans, 2011. s. 49-84, 35 s. Reforma vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-89402-44-1.
 292. ŠEBESTOVÁ, Simona, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně anebo v integraci? Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 3, s. 322-348, 26 s. ISSN 1211-4669.
 293. PÍŠOVÁ, Michaela, Klára KOSTKOVÁ, Tomáš JANÍK a Jan SLAVÍK. Případové studie tvorby kurikula: shrnutí, diskuse, závěry. In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. s. 269-284. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6.
 294. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a David SOLNIČKA. Rozhovory s koordinátory na pilotních gymnáziích: problémy spojené se zaváděním reformy. In Projekt KURIKULUM G: sborník příspěvků z národní konference. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. s. 7-17. ISBN 978-80-87063-56-9.
 295. JANÍK, Tomáš, Jindřich LUKAVSKÝ a Jan SLAVÍK. Shrnutí poznatků z hospitačních videostudií. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. s. 144-162. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
 296. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a Simona ŠEBESTOVÁ. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Janík, T. - Knecht, P. - Šebestová, S. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 156 s. ISBN 978-80-210-5553-7.
 297. HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ, Tomáš JANÍK a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Studie ze školní pedagogiky. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 180 s. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1.
 298. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Milan KUBIATKO. Systémový rámec kvality školního vzdělávání: uvedení do problematiky. In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 11-19. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0.
 299. PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9.
 300. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Michaela PÍŠOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Učitel jako reflektivní praktik. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 13-23, 10 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
 301. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Učitel jako reflektivní praktik: podpora kvality realizace kurikula. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. s. 30-41. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
 302. JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. Video v učitelském vzdělávání – historické ohlédnutí. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 41-46, 5 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
 303. JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Videostudie na pomezí kvalitativních a kvantitativních přístupů. 2011.
 304. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. Videostudie v pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 203 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 24. ISBN 978-80-7315-222-2.
 305. JANÍK, Tomáš, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. s. 88-113. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
 306. SLAVÍK, Jan, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Virtuální hospitace a videostudie : podpora učitelům při realizaci kurikula. In Kolektiv autorů. Projekt Kurikulum G : sborník příspěvků z národní konference. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, divize VÚP, 2011. s. 31-36. ISBN 978-80-87063-56-9.
 307. ŠVECOVÁ, Zdeňka, Alena HESOVÁ, Tomáš JANÍK a Jan SLAVÍK. Virtuální hospitace v projektu Kurikulum G. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. s. 64-86. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
 308. PÍŠOVÁ, Michaela, Klára KOSTKOVÁ a Tomáš JANÍK. Výzkum Kvalitní škola: koncepce a metodika případových studií. In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. s. 11-30. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6.
 309. 2010

 310. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Simona ŠEBESTOVÁ. Arten sprachlicher Äusserungen im Englishunterricht in der Tschechischen Republik: Ergebnisse einer Videostudie. In Mixed Methods in der Empirischen Bildungsforschung. 2010.
 311. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Simona ŠEBESTOVÁ. Arten sprachlicher Äusserungen im Englishunterricht in der Tschechischen Republik: Ergebnisse einer Videostudie (79. Tagung der AEPF in Jena, 13.-15.9.2010). In 74. Tagung der AEPF in Jena Mixed Methods in der Empirischen Bildungsforschung (13.-15.9.2010). 2010.
 312. MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Ausgewählte Spannungsfelder der Schulreform in der Tschechischen Republik: Neue Herausforderungen an die pädagogische Profession. In Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010. s. 101-108. Erziehung, Unterricht, Bildung - Band 150. ISBN 978-3-8300-5445-0.
 313. JANÍK, Tomáš. členství v oborové komisi doktorského studijního programu. Oborová, 2010.
 314. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního programu. Oborová rada doktorského studijního programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky na MFF UK, 2010.
 315. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního programu. Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Didaktika cizího jazka na PdF MU, 2010.
 316. JANÍK, Tomáš. členství v oborové radě doktorského studijního programu. Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika na PdF MU, 2010.
 317. JANÍK, Tomáš. členství v radě Centra základního výzkumu. člen rady projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, 2010.
 318. JANÍK, Tomáš. Členství v redakční radě. Redakční rada časopisu Journal of Pedagogy, 2010.
 319. JANÍK, Tomáš. Členství v redakční radě. Redakční rada časopisu Pedagogická orientace, 2010.
 320. JANÍK, Tomáš. Členství ve vědecké radě. Vědecká rada Univerzity Karlovy, 2010.
 321. JANÍK, Tomáš. Členství ve vědecké radě. Vědecká rada PedF UK, 2010.
 322. JANÍK, Tomáš. Člentsví v redakční radě. Redakční rada časopisu Orbis scholae, 2010.
 323. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Marcela JANÍKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Diagnostische Kompetenz von Lehrer/-inne/-n: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung. 2010. vyd. 2010. 334 s. ISBN 978-3-643-50153-0.
 324. JANÍK, Tomáš. Diagnostische Kompetenz von Sportlehrern entwickeln: Arbeit mit Videoaufzeichnungen in der kasuistischen Sportdidaktik. In IX. Internationale Sommerakademie Bewegung und Sport im Kontext: Themen – Methoden – Daten – Analysen. 2010.
 325. JANÍK, Tomáš. Integrace idejí zaměřených k profesionalizaci učitelství. Pedagogika. 2010, roč. 60, 3/4, s. 329-341. ISSN 0031-3815.
 326. JANÍK, Tomáš a Petr KNECHT. Introduction: New pathways in professional development of teachers. In Tomáš Janík, Petr Knecht. New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010. s. 9-10. ISBN 978-3-643-50153-0.
 327. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK a David SOLNIČKA. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. 164 s. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-36-6.
 328. JANÍK, Tomáš. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. 2010.
 329. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Petr NAJVAR, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK, David SOLNIČKA a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 143 s. Publikace VUP. ISBN 978-80-87000-39-7.
 330. JANÍK, Tomáš. Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. In Kulatý stůl Výzkumného ústavu pedagogického. 2010.
 331. JANÍK, Tomáš. Mezi obory a životní zkušeností: k povaze didaktických znalostí obsahu u učitelů primární školy. In Primárna edukácia včera, dnes a zajtra. 2010.
 332. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3.
 333. JANÍK, Tomáš a Iva STUCHLÍKOVÁ. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione. 2010, roč. 1, č. 1, s. 5-32, 23 s. ISSN 1804-7106.
 334. JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK, Petr KNECHT a Jiří NĚMEC. Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae. 2010, roč. 4, č. 3, s. 9-36. ISSN 1802-4637.
 335. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae. 2010, roč. 4, č. 3, s. 37-62. ISSN 1802-4637.
 336. JANÍK, Tomáš. Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, č. 2, s. 5-22. ISSN 1211-4669.
 337. VLČEK, Petr a Tomáš JANÍK. Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 184 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-203-1.
 338. JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. What Schools Say after New Curriculum is Introduced. In Educational Change in the Global Context. 2010.
 339. JANÍK, Tomáš. Změny kurikula a výzkum. In Koncepce a principy revizí a změn kurikula: kulatý stůl SKAV. 2010.
 340. 2009

 341. JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2.
 342. JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 120 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-186-7.
 343. JANÍK, Tomáš. Kognitivní vývoj dětí a mládeže. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 341-347. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2.
 344. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
 345. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Tomáš JANÍK. Lesson structure in different school subjects in the Czech republic. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3, č. 2, s. 113-127. ISSN 1802-4637.
 346. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Obory ve škole a jejich enkulturační funkce. Pedagogická orientace. 2009, roč. 19, č. 2, s. 5-21. ISSN 1211-4669.
 347. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika. 2009, roč. 59, č. 2, s. 116-135. ISSN 0031-3815.
 348. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Jan SLAVÍK a Josef TRNA. On the dynamic nature of physics teachers pedagogical content knowledge. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3, č. 2, s. 47-62. ISSN 1802-4637.
 349. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil ŠVEC. In Janík, T., Švec, V. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 80-95, 15 s. Paido 1.
 350. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil a kol. ŠVEC. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 179-192, 13 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-193-5.
 351. VALKOUNOVÁ, Eva, Marcela JANÍKOVÁ a Tomáš JANÍK. Struktura vyučovacích jednotek tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. 2009.
 352. JANÍKOVÁ, Marcela, Eva VALKOUNOVÁ a Tomáš JANÍK. Struktura vyučovacích jednotek tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. 2009.
 353. JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL, Peter BOWMAN, Geraldine BLOMBERG, Hilda BORKO, David CLARKE, Inger Marie DALEHEFTE, Erin Marie FURTAK, Constanze HERWEG, Dana HÜBELOVÁ, Jennifer Kay JACOBS, Marcela JANÍKOVÁ, Kirsti KLETTE, Eckhard KLIEME, Petr KNECHT, Mareike KOBARG, Karen KOELLNER, Milan KUBIATKO, Peter LABUDDE, Cameron MITCHELL, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Christine PAULI, Manfred PRENZEL, Kurt REUSSER, Rolf RIMMELE, Kathleen J. ROTH, Katharina SCHWINDT, Simona ŠEBESTOVÁ, Richard J. SHAVELSON, Kathleen STÜRMER, Elke SUMFLETH a Maik WALPUSKI. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. 282 s. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7.
 354. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK a Eva KAMÍROVÁ. Vyučovací jednotky tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. Brno, 2009. 168 s. ISBN 978-80-210-4858-4.
 355. JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 180 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5.
 356. 2008

 357. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK a Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 93-114. ISSN 1802-4637.
 358. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK a Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 169 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1.
 359. HAVELKOVÁ, Marie, Tomáš JANÍK, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Spoluúčast studenta na tvorbě informačních textů pro učitele je jedna z forem, jak zkvalitnit jeho profesní přípravu. In PŘÍPRAVA UČITELŮ V KONTEXTU EVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 1. vyd. Slovensko: Tribun, 2008. s. 15-16. ISBN 978-80-213-1746-8.
 360. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. 2008, roč. 14, č. 1, s. 201-217. ISSN 0949-1147.
 361. 2007

 362. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika. 2007, roč. 57, č. 3, s. 263-274. ISSN 0031-3815.
 363. JANÍK, Tomáš, Pavel BREBERA, Lubomír DOBRÝ, Pertti KANSANEN, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR, Renate SEEBAUEROVÁ, Jan SLAVÍK, Vlastimil ŠVEC a Josef TRNA. Pedagogical Content Knowledge nebo didaktická znalost obsahu? 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 124 s. Pedagogický výzkum v teorii v praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.
 364. 2006

 365. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. Kiel: IPN an der Universität Kiel, 2006, roč. 12, č. 1, s. 219-238. ISSN 0949-1147.
 366. JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů. Brno: Paido, 2006. 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8.
 367. 2005

 368. MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české zákládní školy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 312 s. ISBN 80-210-3870-5.
 369. JANÍK, Tomáš. Zkoumání subjektivních teorií pomocí techniky strukturování koncept (SLT). Pedagogická revue. 2005, roč. 57, č. 5, s. 477-496, 19 s. ISSN 1335-1982.
 370. JANÍK, Tomáš. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido, 2005. 171 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-080-8.
 371. 2004

 372. NAJVAR, Petr. English Teaching Forum. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU v Brně 2004. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2004. ISBN 80-86633-25-X.
 373. 2003

 374. MUŽÍK, Vladislav a Tomáš JANÍK. Kvalita vyučování v tělesné výchově. In Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie 17. - 19. října 2003 v Daňkovicích. Praha, 2003.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 3. 2023 00:55