JANÍK, Tomáš, Jana VELIČKOVÁ a Martina LUŽNÁ. (Post)doktorandská škola Pedagogické fakulty MU: idea a realizace. 2022.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název (Post)doktorandská škola Pedagogické fakulty MU: idea a realizace
Název česky (Post)doktorandská škola Pedagogické fakulty MU: idea a realizace
Název anglicky (Post)Doctoral School of the Faculty of Education at the Masaryk University: idea and implementation
Autoři JANÍK, Tomáš, Jana VELIČKOVÁ a Martina LUŽNÁ.
Vydání 2022.
Další údaje
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky Doktorandská škola; začínající výzkumníci; PhD studium; publikování
Klíčová slova anglicky Doctoral school; early career researchers; PhD studies; publishing
Změnil Změnila: Mgr. Jana Veličková, učo 383024. Změněno: 30. 1. 2023 21:06.
Anotace
V prezentaci budou představena myšlenková východiska a inspirační zdroje (mj. z PF UMB v Banské Bystrici) (Post)doktorandské školy Pedagogické fakulty MU. Kromě toho budou podrobněji představeny konkrétní nástroje (stipendijní programy, strategie podpory publikování, informační servis apod.), které mohou doktorandi a nedávní absolventi doktorských studií na fakultě využívat.
Anotace česky
V prezentaci budou představena myšlenková východiska a inspirační zdroje (mj. z PF UMB v Banské Bystrici) (Post)doktorandské školy Pedagogické fakulty MU. Kromě toho budou podrobněji představeny konkrétní nástroje (stipendijní programy, strategie podpory publikování, informační servis apod.), které mohou doktorandi a nedávní absolventi doktorských studií na fakultě využívat.
Anotace anglicky
The presentation will present the thought bases and inspirational sources (among others from the Faculty of Education UMB) of the (Post)Doctoral School of the Faculty of Education at the Masaryk university. In addition, specific tools (scholarship programmes, publication support strategies, information service, etc.) that can be used by PhD students and recent PhD graduates at the Faculty will be presented in more detail.
Návaznosti
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703, interní kód MU
(Kód CEP: EF18_054/0014703)
Název: Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (Akronym: HR4MUII)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU, PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2023 05:23