logo Pedagogická fakulta Institut výzkumu školního vzdělávání
14411036 IVŠV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí institutuprof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci