logo Pedagogická fakulta Institut výzkumu školního vzdělávání
14411036 IVŠV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí institutuprof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci