logo Pedagogická fakulta Institut výzkumu školního vzdělávání
14411036 IVŠV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí institutuprof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci