Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. TICHÝ, Martin, Renata KOPOVÁ a Jan ŠTERNBERSKÝ. First experience with therapy of severe forms of psoriasis with biosimilar infliximab. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2016, roč. 30, č. 3, s. 491-493. ISSN 0926-9959. doi:10.1111/jdv.12876.
   URL

   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 14:28.

  2014

  1. ŠTERNBERSKÝ, Jan a Martin TICHÝ. Fuchs' syndrome (Stevens-Johnson syndrome without skin involvement) in an adult male – a case report and general characteristics of the sporadically diagnosed disease. Acta Dermatovenerologica Croatica. Zagreb: Croatian Dermatovenerological Society, 2014, roč. 22, č. 4, s. 284-287. ISSN 1330-027X.
   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 14:03.
  2. TICHÝ, Martin, Jaroslav URBÁNEK, Jan ŠTERNBERSKÝ, Dagmar DITRICHOVÁ a Jana HERCOGOVÁ. Life-threatening course of Pemphigus vulgaris complicated by sepsis caused by azathioprine-induced bone marrow suppression, successfully managed with combination therapy. Dermatologic Therapy. Wiley, 2014, roč. 27, č. 3, s. 183-186. ISSN 1396-0296.

   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 13:57.
  3. ŠTERNBERSKÝ, Jan, Martin TICHÝ, Jan ŠTERNBERSKÝ a Martin TICHÝ. Možnosti terapie pokročilého bazocelulárního karcinomu. In Moravský kasuistický seminář. 2014.
   Název anglicky: Management of treatment of the advanced basal cell carcinoma

   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 14:11.

  2012

  1. KOPOVÁ, Renata, Jan ŠTERNBERSKÝ a Martin TICHÝ. Chilblain lupus - méně obvyklá varianta kožního erythematodu. Dermatologie pro praxi. Solen s.r.o., 2012, roč. 6, č. 3, s. 142 - 143. ISSN 1802-2960.
   Název anglicky: Chilblain lupus - a less common cutaneous variant of erythematosus

   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 13:35.
  2. ŠTERNBERSKÝ, Jan a Martin TICHÝ. Paraneoplastická dermatomyozitida. Dermatologie pro praxi. Solen s.r.o., 2012, roč. 6, č. 4, s. 183-185. ISSN 1802-2960.
   Název anglicky: Paraneoplastic dermatomyositis

   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 13:39.
  3. TICHÝ, Martin, Martin TICHÝ, Renata KOPOVÁ, Jan ŠTERNBERSKÝ a Dagmar DITRICHOVÁ. Psoriasis and psoriatic arthritis induced in a patient treated with infliximab for Crohn''s disease. Journal of Dermatological Treatment. US, 2012, roč. 23, č. 3, s. 208-211. ISSN 0954-6634. doi:10.3109/09546634.2010.521811.
   Název česky: Vznik psoriázy a psoriatické artritidy u pacienta léčeného infilixmabem pro Crohnovu chorobu

   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 13:44.

  2011

  1. TICHÝ, Martin, Iva KARLOVÁ, Martin TICHÝ, Jaroslav URBÁNEK a Dagmar DITRICHOVÁ. Stevens-Johnson-Syndrom/toxische epidermale Nekrolyse bei einem Kind. Allergologie. Dustri-Verlag, 2011, roč. 2011, č. 34, s. 264-267. ISSN 0344-5062.
   Název anglicky: Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in a child

   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: MUDr. Jaroslav Urbánek, učo 381719. Změněno: 13. 9. 2012 10:20.

  2010

  1. ŠTERNBERSKÝ, Jan a Martin TICHÝ. Chilblain lupus. In Moravský kazuistický seminář. 2010.
   Název anglicky: Chilblain lupus erythematosus

   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 13:28.
  2. ŠTERNBERSKÝ, Jan, Martin TICHÝ a Dagmar DITRICHOVÁ. Paraneoplastic Dermatomyositis. In 7th European Academy of Dermatology and Venereology Spring Symposium Cavtat. 2010.
   Název česky: Paraneoplastická dermatomyositida

   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 11:10.

  2009

  1. ŠTERNBERSKÝ, Jan a Martin TICHÝ. Aktinická porokeratóza. In Moravský kazuistický seminář. 2009.
   Název anglicky: porokeratosis actinica

   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 10:33.
Zobrazeno: 4. 3. 2024 22:07