Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Tomáš KABUT, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Bronchoalveolar lavage fluid and serum 1,3-beta-d-glucan testing for invasive pulmonary aspergillosis diagnosis in hematological patients: the role of factors affecting assay performance. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-75132-3.
 2. SOJÁK, Ľ., Zdeněk RÁČIL, Tomáš KABUT, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jiří MAYER, J HABER, P. ŽÁK, J. RADOCHA, M. NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, T. KOZÁK, P. SEDLÁČEK, Peter MÚDRY, R. SZOTKOWSKÁ, T. PAPAJÍK, T. SZOTKOWSKI, Petr CETKOVSKÝ, D TEISEROVÁ, N MALLÁTOVÁ, J LUKÁŠ a Ľ. DRGOŇA. Odporúčania pre skríning, diagnostiku, profylaxiu a liečbu hepatitíd u hematoonkologických pacientov – odporúčania CELL. Transfuze Hematol dnes. 2020, roč. 26(4), s. 333-342.
 3. 2019

 4. KABUT, Tomáš, Iva KOCMANOVÁ, Pavel ŽÁK, M. KOUBA, L. DRGOŇA, M. NAVRÁTIL, Peter MÚDRY, P. SEDLÁČEK, J. HABER, N. MALLÁTOVÁ, D. DÓCZYOVÁ, J. NOVÁK, Edgar FABER, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Revakcinace dospělých pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk: doporučení České leukemické skupiny – pro život. Transfuze Hematol dnes. 2019, roč. 25(3), s. 269-280.
 5. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Tomáš KABUT, I. KOCMANOVÁ, L. DRGOŇA, M. KOUBA, M. HRIČINOVÁ, J. GABZDILOVÁ, T. GUMAN, V. PETEČUKOVÁ, J. NOVÁK, K. FORSTEROVÁ, J. HABER, B. ŽIAKOVÁ, E. BOJTÁROVÁ, A. ZAVŘELOVÁ, M. KARAS, V. CHRENKOVÁ, P. SEDLÁČEK, Barbara TKÁČIKOVÁ, Peter MÚDRY, N. MALLÁTOVÁ, P. TIMR, A. KOLENOVÁ, D. TANUŠKOVÁ, J. HORÁKOVÁ, M. NAVRÁTIL, J. CHUDEJ, J. SOKOL, M. ROLENCOVÁ, P. ŽÁK, P. CETKOVSKÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Změny v epidemiologii invazivních mykotických infekcí v českých a slovenských hematoonkologických centrech v letech 2005-2017: analýza dat FIND. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 2, s. 186-196. ISSN 1213-5763.
 6. 2018

 7. KABUT, Tomáš, Barbora WEINBERGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, P. ŽÁK, A. ZAVŘELOVÁ, M. KOUBA, L. DRGOŇA, M. NAVRÁTIL, Peter MÚDRY, Michal KÝR, P. KESLOVÁ, J. HABER, N. MALLÁTOVÁ, D. TANUŠKOVÁ, J. NOVÁK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Použití a infekce centrálních venózních katetrů u hematologických pacientů: situace v České republice a na Slovensku a doporučení v jejich prevenci a diagnostice. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 1, s. 27-36. ISSN 1213-5763.
 8. KABUT, Tomáš, Barbora WEINBERGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavel ŽÁK, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Michal KOUBA, Luboš DRGOŇA, M NAVRÁTIL, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Petr SEDLÁČEK, Petra KESLOVÁ, Jan HABER, Naďa MALLÁTOVÁ, D TANUŠKOVÁ, J NOVÁK, Edgar FABER, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Prevence infekčních stavů u hematologických pacientů po splenektomii a funkčním hyposplenismem-doporučení Czech Leukemia Study Group for Life (CELL). Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 4, s. 304-313. ISSN 1213-5763.
 9. KABUT, Tomáš, Barbora WEINBERGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavel ŽÁK, A. ZAVŘELOVÁ, M. KOUBA, L. DRGOŇA, M. NAVRÁTIL, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, P. SEDLÁČEK, P. KESLOVÁ, J. HABER, N. MALLÁTOVÁ, D. TANUŠKOVÁ, J. NOVÁK, Edgar FABER, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Prevence infekčních stavů u hematologických pacientů po splenektomii a s funkčním hyposplenismem – doporučení CzEch Leukemia Study Group for Life (CELL). Transfuze Hematol dnes. 2018, roč. 24(4), s. 304-313.
 10. 2016

 11. KABUT, Tomáš, František FOLBER, Cyril ŠÁLEK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Monika ROLENCOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Michal KOUBA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Primární antimykotická profylaxe micafunginem v dávce 50mg na den u dospělých pacientů během indukční chemoterapie akutní lymfoblastické leukémie (ALL): hodnocení z pohledu běžné klinické praxe. In XXX. Olomoucké hematologické dny, 29.-31.5.2016, Olomouc. 2016.
 12. KABUT, Tomáš, František FOLBER, Cyril ŠÁLEK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Monika ROLENCOVÁ, Michal KOUBA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Primary antifungal prophylaxis (PAP) with micafungin at the dose 50mg per day in adult patients with acute lymphoblastic leukaemia (ALL) during induction chemotherapy: the "real-life" evaluation. In 21st Congress of the European Hematology Association, 9.-12.6.2016, Copenhagen in Haematologica 2016, 101, s1, str.490. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2021 18:15