Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. ADAM, Zdeněk, Martin ŠTORK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Yvona POSPÍŠILOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Výsledky léčby AL-amyloidózy léčebnými režimy obsahujícími bortezomib, dexametazon a dále cyklofosfamid anebo doxorubucin. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2012, roč. 58, č. 12, s. 896-903. ISSN 0042-773X.
 2. 2007

 3. POSPÍŠILOVÁ, Y. Diabetes mellitus 2.typu – léčba inzulinem, sledování kompenzace diabetika a otázka prevence diabetu. Causa subita. 2007, roč. 4, č. 10, s. 105-106. ISSN 1212-0197.
 4. POSPÍŠILOVÁ, Y. a Z. ADAM. Porucha regulace glukózového metabolizmu u pacientů s mnohočetným myelomem léčených vysokými dávkami kortikosteroidů na naší klinice v roce 2004. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 1, s. 18-23. ISSN 0042-773X.
 5. 2005

 6. POSPÍŠILOVÁ, Yvona, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Postavení výuky interní propedeutiky (a oboru vnitřního lékařství obecně) v době stále pokračující specializace v oblasti interní medicíny. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 4, s. 479-481. ISSN 0042-773X.
 7. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Steroidní diabetes mellitus. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 2, s. 12-13. ISSN 0042-773X.
 8. 2004

 9. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Metabolické a endokrinní komplikace. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 271-282. ISBN 80-297-7.
 10. HUSA, Petr. Paliativní léčba v infekčním lékařství. In VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 295-307. 2028. ISBN 80-247-0279-7.
 11. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. In Paliativní medicína. GRADA: Grada, 2004. s. 331-338. 2. ISBN 80-247-0279-7.
 12. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína, druhé přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 537 s. ISBN 80-0279-7.
 13. 2003

 14. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Prevence diabetes mellitus 2. typu (výsledky některých dokončených prospektivních studií). Diabetologie. 2003, č. 1, s. 12-17.
 15. 2001

 16. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Novinky v léčbě perorálními antidiabetiky. Brno, 2001, č. 9, s. 627-633. ISSN 0042-773X.
 17. 2000

 18. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Angiotenzin I konvertující enzym: co vyplývá z nových poznatků ? Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2000, roč. 46, č. 3, s. 166-169. ISSN 0042-773X.
 19. POSPÍŠILOVÁ, Ivona a Jiří VORLÍČEK. Nádory endokrinních žláz. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 797-808. ISBN 80-88908-71-X.
 20. 1999

 21. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Metabolické a endokrinní komplikace nádorových onemocnění a jejich léčba. Vnitřní lékařství. 1999, roč. 45, č. 3, s. 180-185. ISSN 0042-773X.
 22. 1998

 23. POSPÍŠILOVÁ, Ivona. ATP-senzitivní kaliové kanály a látky, které je ovlivňují. Vnitřní lékařství. Praha: Avicenum, 1998, roč. 44, č. 7, s. 435-438. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 9. 2021 18:48