Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. MURAS, Adam. Smrtná neděle, Svátek Všech svatých... a Singles day? Analýza faktorů ovlivňujících proměny výročních obyčejů od 20. století a festivit nově importovaných do českého kulturního prostředí (Smrtná neděle, Svátek všech svatých ... and Singles day? Analysis of factors influencing changes in annual customs and festivals imported into the Czech cultural tradition since the 20th century). Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, vol. 55, No 1, p. 29-38. ISSN 0862-1209. 2021.
  2. MURAS, Adam. Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost (Annual customs in Moravia - tradition and present). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-9899-2. 2021.
  3. MURAS, Adam. Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-9899-2. 2021.

  2020

  1. MURAS, Adam. Od pálení čarodějnic po svatého Jána: Komparace dvou festivit spojených s pálením výročních ohňů (From the Walpurgis Night to Saint John's eve: A Comparison of Two Festivities Associated with the Annual Bonfires Phenomenon). In Sociální funkce individuální a kolektivní paměti, 19. 11. 2020, Brno. 2020.

  2019

  1. MURAS, Adam. Intangible Cultural Heritage in Space and Time. Research into traditional folk customs in the second half of the 20th century and their benefit for the analyses of current situation. In Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, 4.-6. 7. 2019, Polsko. 2019.
  2. MURAS, Adam. Od hory dvou národů k symbolu slovanství. Dopady rozvoje panslavismu na změny ve vnímání Radhoště během 19. století a jeho postavení v rámci česko-německého národnostního konfliktu (From the mountain of two nations to Slavic symbol. Development of Panslavism and its impact on changes in the perception of Radhošť mountain during the 19th century and its position in the Czech-German national conflict). In My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, 4.-5.6. 2019, Uherské Hradiště. 2019.
  3. MURAS, Adam. Od Valašského roku k Rožnovským slavnostem. In Rožnovské slavnosti 2019 (programový sborník). Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. p. 4–10. 2019.
  4. MURAS, Adam. Od Valašského roku k Rožnovským slavnostem – výstava. 2019.
  5. MURAS, Adam. Praktické možnosti využití digitalizace dokumentačních fondů pro jejich prezentaci ve veřejném prostoru (Utilization of digitized documentary collections and possibilities of their presentation in public space). In Seminář etnografické komise AMG ČR, 2.-3.4. 2019, Přerov. 2019.
  6. MURAS, Adam. Vliv nových médií na mezikulturní přejímání obyčejových tradic (Influence of New media on intercultural exchange of folk customs). In Kultúrne dedičstvo v 21. storočí, 23.-24. října 2019, Žilina. 2019.

  2018

  1. MURAS, Adam. Institucionální snahy o rozvoj valašského odzemku v prvních desetiletích 21. století. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. p. 149–152. ISBN 978-80-87210-70-3. 2018.
  2. MURAS, Adam. Kořeny, historie a současnost radhošťské symboliky (Origins, history and contemporary manifestations of Radhošť mountain symbolism). Vsetín: Muzeum regionu Valašsko. p. 4–7. Valašsko, vlastivědná revue. ISSN 1212-3382. 2018.

  2013

  1. MURAS, Adam. E-learning pohledem studenta. In Open space konference o e-learningu IS MU. 2013.
Display details
Displayed: 18/4/2024 02:49