Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. MURAS, Adam. Smrtná neděle, Svátek Všech svatých... a Singles day? Analýza faktorů ovlivňujících proměny výročních obyčejů od 20. století a festivit nově importovaných do českého kulturního prostředí (Smrtná neděle, Svátek všech svatých ... and Singles day? Analysis of factors influencing changes in annual customs and festivals imported into the Czech cultural tradition since the 20th century). Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, 2021, vol. 55, No 1, p. 29-38. ISSN 0862-1209.
   URL
   Name (in English): Smrtná neděle, Svátek všech svatých ... and Singles day? Analysis of factors influencing changes in annual customs and festivals imported into the Czech cultural tradition since the 20th century
   RIV/00216224:14210/21:00123077 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
   Muras, Adam (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: globalisation; new media; tradition; festivities; syncretism
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Changed: 19/4/2022 13:36.
  2. MURAS, Adam. Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost (Annual customs in Moravia - tradition and present). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-9899-2.
   URL URL URL
   Name (in English): Annual customs in Moravia - tradition and present
   Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: tradition; festivities; annual folk customs; ethnocartography; folklorism; globalisation; shopping holidays

   Changed by: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Changed: 22/4/2022 11:11.
  3. MURAS, Adam. Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-9899-2.
   PURL url html
   Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: tradition ; festivities; annual folk customs ; ethnocartography ; folklorism ; globalisation ; shopping holidays
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Changed: 23/7/2021 17:43.

  2020

  1. MURAS, Adam. Od pálení čarodějnic po svatého Jána: Komparace dvou festivit spojených s pálením výročních ohňů (From the Walpurgis Night to Saint John's eve: A Comparison of Two Festivities Associated with the Annual Bonfires Phenomenon). In Sociální funkce individuální a kolektivní paměti, 19. 11. 2020, Brno. 2020.
   URL
   Name (in English): From the Walpurgis Night to Saint John's eve: A Comparison of Two Festivities Associated with the Annual Bonfires Phenomenon
   Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Saint John's eve bonfires; Jacobi Philippi eve bonfires; Walpurgis Night; ethnocartography
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

   Changed by: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Changed: 14/4/2021 08:50.

  2019

  1. MURAS, Adam. Intangible Cultural Heritage in Space and Time. Research into traditional folk customs in the second half of the 20th century and their benefit for the analyses of current situation. In Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, 4.-6. 7. 2019, Polsko. 2019.
   Program konference Informace o konferenci
   Name in Czech: Nemateriální kulturní dědictví v prostoru a čase. Výzkumy tradičních lidových obyčejů ve druhé polovině 20. století a jejich přínos pro analýzu současného stavu
   RIV/00216224:14210/19:00110094 Presentations at conferences. English. Poland.
   Muras, Adam (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: cultural heritage; traditional folk customs; digitalisation; catalogisation
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
   International impact: yes

   Changed by: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Changed: 19/2/2020 15:16.
  2. MURAS, Adam. Od hory dvou národů k symbolu slovanství. Dopady rozvoje panslavismu na změny ve vnímání Radhoště během 19. století a jeho postavení v rámci česko-německého národnostního konfliktu (From the mountain of two nations to Slavic symbol. Development of Panslavism and its impact on changes in the perception of Radhošť mountain during the 19th century and its position in the Czech-German national conflict). In My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, 4.-5.6. 2019, Uherské Hradiště. 2019.
   Informace o konferenci
   Name (in English): From the mountain of two nations to Slavic symbol. Development of Panslavism and its impact on changes in the perception of Radhošť mountain during the 19th century and its position in the Czech-German national conflict
   RIV/00216224:14210/19:00109976 Presentations at conferences. Czech. Czech Republic.
   Muras, Adam (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: patriotism; tourism; Pohorská jednota Radhošť; Beskidenverein
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

   Changed by: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Changed: 21/2/2020 14:06.
  3. MURAS, Adam. Od Valašského roku k Rožnovským slavnostem. In Rožnovské slavnosti 2019 (programový sborník). Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2019, p. 4–10.
   Czech. Czech Republic.
   Changed by: Mgr. Adam Muras, učo 323995. Changed: 11/7/2019 20:39.
  4. MURAS, Adam. Od Valašského roku k Rožnovským slavnostem – výstava. 2019.
   Czech. Czech Republic.
   Changed by: Mgr. Adam Muras, učo 323995. Changed: 11/7/2019 20:35.
  5. MURAS, Adam. Praktické možnosti využití digitalizace dokumentačních fondů pro jejich prezentaci ve veřejném prostoru (Utilization of digitized documentary collections and possibilities of their presentation in public space). In Seminář etnografické komise AMG ČR, 2.-3.4. 2019, Přerov. 2019.
   URL
   Name (in English): Utilization of digitized documentary collections and possibilities of their presentation in public space
   RIV/00216224:14210/19:00109585 Presentations at conferences. Czech. Czech Republic.
   Muras, Adam (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: digitization; cataloging; ethnocartography
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

   Changed by: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Changed: 21/2/2020 14:36.
  6. MURAS, Adam. Vliv nových médií na mezikulturní přejímání obyčejových tradic (Influence of New media on intercultural exchange of folk customs). In Kultúrne dedičstvo v 21. storočí, 23.-24. října 2019, Žilina. 2019.
   Program konference Informace o konferenci
   Name (in English): Influence of New media on intercultural exchange of folk customs
   RIV/00216224:14210/19:00111029 Presentations at conferences. Czech. Slovakia.
   Muras, Adam (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: folk customs; festivities; globalisation; syncretism
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
   International impact: yes

   Changed by: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Changed: 3/3/2020 14:15.

  2018

  1. MURAS, Adam. Institucionální snahy o rozvoj valašského odzemku v prvních desetiletích 21. století. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2018, p. 149–152. ISBN 978-80-87210-70-3.
   URL
   Name in Czech: Institucionální snahy o rozvoj valašského odzemku v prvních desetiletích 21. století
   Czech. Czech Republic.
   Changed by: Mgr. Adam Muras, učo 323995. Changed: 20/6/2019 19:14.
  2. MURAS, Adam. Kořeny, historie a současnost radhošťské symboliky (Origins, history and contemporary manifestations of Radhošť mountain symbolism). Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2018, p. 4–7. Valašsko, vlastivědná revue. ISSN 1212-3382.
   Name (in English): Origins, history and contemporary manifestations of Radhošť mountain symbolism
   Czech. Czech Republic.
   Changed by: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Changed: 7/1/2019 14:29.

  2013

  1. MURAS, Adam. E-learning pohledem studenta. In Open space konference o e-learningu IS MU. 2013.
   URL
   Name in Czech: E-learning pohledem studenta
   Czech. Czech Republic.
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

   Changed by: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Changed: 7/1/2019 14:30.
Displayed: 25/5/2024 13:12