Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HOLÉCZY, Pavol, Marek BUŽGA, Martin BOLEK a Matej PEKAŘ. Parciální jejunální diverze (PJD) s jejuno-kolickou anastomózou – předběžné výsledky pilotní studie. Rozhledy v Chirurgii. Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2022, roč. 2022, č. 4, s. 163-167. ISSN 0035-9351.
 2. HRUŠKA, Pavel, Jan KUČERA, Matej PEKAŘ, Pavol HOLÉCZY, Miloslav MAZUR, Marek BUZGA, Daniela KURUCZOVÁ, Peter LENÁRT, Jana FIALOVÁ KUČEROVÁ, David POTĚŠIL, Zbyněk ZDRÁHAL a Julie DOBROVOLNÁ. Proteomic Signatures of Human Visceral and Subcutaneous Adipocytes. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Endocrine Society, 2022, roč. 107, č. 3, s. 755-775. ISSN 0021-972X. doi:10.1210/clinem/dgab756.
 3. 2021

 4. PEKAŘOVÁ, Anna, Matej PEKAŘ, Daniel DANIŠ a Zuzana NOVÁKOVÁ. CT Evaluated Sarcopenia Signals: Shorter Survival for Small Cell Lung Cancer Patients. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci, 2021, roč. 70, (Suppl. 3), s. "S381"-"S386", 6 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934816.
 5. PEKAŘOVÁ, Anna, Matej PEKAŘ, Marek SOLTES, Lucia HAVRLENTOVA a Tereza CHOVANCOVA. Psoas density - an optimal sarcopaenic indicator associated with postoperative complications after colorectal resection for cancer? VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES. POZNAN: TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD, 2021, roč. 16, č. 1, s. 91-97. ISSN 1895-4588. doi:10.5114/wiitm.2020.100880.
 6. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Marek BUŽGA, Pavol HOLÉCZY a Marek SOLTES. RIZIKO VZNIKU SARKOPENIE PO BARIATRICKO-METABOLICKÝCH OPERACÍCH. In Obezitologie a bariatrie 2021, Olomouc. 2021.
 7. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Marek BUŽGA, Pavol HOLÉCZY a Marek SOLTES. RIZIKO VZNIKU SARKOPENIE PO BARIATRICKO-METABOLICKÝCH OPERACÍCH. In 3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. 2021.
 8. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Marek BUŽGA, Pavol HOLÉCZY a Marek SOLTES. The Risk of Sarcopenia after Bariatric-Metabolic Surgery. In the 8th Central European Congress on Obesity. 2021.
 9. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Marek BUŽGA, Pavol HOLÉCZY a Marek SOLTES. The Risk of Sarcopenia after Bariatric-Metabolic Surgery. In the 8th Central European Congress on Obesity. 2021.
 10. PEKAŘ, Matej. Účinky koňského kolagenu a kyseliny hyaluronové v terapii bércového vředu - případová studie. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN s.r.o., 2021, roč. 2021, č. 4, s. 24-25. ISSN 2336-520X.
 11. 2020

 12. PEKAŘ, Matej a Lucie MAREŠOVÁ. ciNPWT. In Podtlaková terapie v praxi, Štiřín. 2020.
 13. PEKAŘOVÁ, Anna, Matej PEKAŘ a Andrea MATULOVÁ. Plicní metastáza meningeomu. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, s. r. o., 2020, roč. 80, č. 6, s. 226-229. ISSN 1213-810X.
 14. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Lucia HAVRLENTOVÁ, Zdeněk JANDA, Miloslav MAZUR a Zuzana NOVÁKOVÁ. Psoas density is associated with postoperative mortality after resection for colon cancer. In PragueONCO 2020. 2020. ISBN 978-80-87339-61-9.
 15. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Lucia HAVRLENTOVÁ, Zdeněk JANDA, Miloslav MAZUR a Zuzana NOVÁKOVÁ. Psoas density is associated with postoperative mortality after resection for colon cancer. In PragueONCO 2020. 2020.
 16. PEKAŘOVÁ, Anna, Matej PEKAŘ, Daniel DANIŠ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Psoas muscle density in the extensive form of small cell lung cancer. 2020.
 17. PEKAŘOVÁ, Anna, Matej PEKAŘ, Daniel DANIŠ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Psoas muscle density in the extensive form of small cell lung cancer. 2020. ISBN 978-80-87339-61-9.
 18. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Tereza CHOVANCOVÁ a Pavol HOLÉCZY. Sarkopenická obezita - aktuální přehled problematiky. Vnitřní lékařství. Vnitř Lék 2019; 66(1): 39–43: Solen, 2020, roč. 66, č. 1, s. 39-43. ISSN 0042-773X.
 19. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Marek BUŽGA, Pavol HOLÉCZY a Marek ŠOLTÉS. The risk of sarcopenia 24 months after bariatric surgery - assessment by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA): a prospective study. VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES. POZNAN: TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD, 2020, roč. 15, č. 4, s. 583-587. ISSN 1895-4588. doi:10.5114/wiitm.2020.93463.
 20. 2019

 21. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Tereza CHOVANCOVÁ a Miloslav MAZUR. Manažment liečby infikovaných cievnych protéz pomocou podtlakovej terapie. In 23. slovenský kongres cievnej chirurgie. 2019.
 22. PEKAŘ, Matej. Novinky v lokální léčbě chronických ran. In VIII. Ostravské angiodny. 2019.
 23. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ a Tereza CHOVANCOVÁ. Podtlaková terapie jako impulz k hojení chronických stagnujících ran. In XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2019.
 24. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ a Tereza CHOVANCOVÁ. Podtlaková terapie jako impulz k hojení chronických stagnujících ran. In XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2019. ISSN 2336-520X.
 25. 2018

 26. KUČERA, Jan, Zdeněk SPÁČIL, David FRIEDECKÝ, Jan NOVÁK, Matej PEKAŘ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Human White Adipose Tissue Metabolome: Current Perspective. OBESITY. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 26, č. 12, s. 1870-1878. ISSN 1930-7381. doi:10.1002/oby.22336.
 27. PEKAŘ, Matej, Anna PEKAŘOVÁ, Tereza CHOVANCOVÁ, Miloslav MAZUR a Leopold PAVLAS. 3-leté sledování pacienta po žilní autologní náhradě pro infekční aneurysma břišní aorty. In XXII. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou. 2018.
 28. 2017

 29. BUDINSKAYA, Ksenia, Veronika PUCHNEROVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan NOVÁK, Hana HRSTKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Anna PEKAŘOVÁ, Matej PEKAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, Suppl. 4, s. "S553"-"S560", 8 s. ISSN 0862-8408.
 30. PEKAŘ, Matej, Adela NAVRÁTILOVÁ, Miloslav MAZUR a Zuzana NOVÁKOVÁ. Podtlaková terapie v léčbě infikovaných cévních protéz. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2017.
 31. 2016

 32. PEKAŘ, Matej, Miloslav MAZUR, Anna PEKAŘOVÁ, Jiří KOZÁK a Aleš FOLTYS. Lumbálna sympatektómia − prehľad svetovej literatúry za posledných 15 rokov. Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 95, č. 3, s. 101-106. ISSN 0035-9351.
 33. PEKAŘ, Matej, Miloslav MAZUR, Aleš FOLTYS, Jiří KOZÁK, Petr KUBA, Anna PEKAŘOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. LUMBÁLNÍ SYMPATEKTOMIE V PROBLEMATICE DIABETICKÉ NOHY. In Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů (XIV. celostátní kongres s mezinárodní účastí), Pardubice, CZ, leden 2016. 2016.
 34. PEKAŘ, Matej, Miloslav MAZUR, Aleš FOLTYS, Jiří KOZÁK, Petr KUBA, Anna PEKAŘOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. LUMBÁLNÍ SYMPATEKTOMIE V PROBLEMATICE DIABETICKÉ NOHY. In Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů (XIV. celostátní kongres s mezinárodní účastí), Pardubice, CZ, leden 2016. 2016. ISSN 2336-520X.
 35. PEKAŘ, Matej a Miloslav MAZUR. Význam bederní sympatektomie v léčbě CLI. In 41. angiologické dny, Praha. 2016. ISBN 978-80-87969-15-1.
 36. PEKAŘ, Matej a Miloslav MAZUR. Význam bederní sympatektomie v léčbě CLI. In 41. angiologické dny, Praha. 2016. ISBN 978-80-87969-15-1.
 37. 2015

 38. PEKAŘ, Matej a Miloslav MAZUR. Řešení infekčních aneuryzmat žilní autologní náhradou. In XV. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc., Bratislava, SK, červen 2015. 2015.
 39. PEKAŘ, Matej, Miloslav MAZUR, Aleš FOLTYS, Jiří KOZÁK, Petr KUBA, Hana DURDOVÁ, Dušan KUČERA a Daniel VÁCLAVÍK. ÚLOHA LUMBÁLNÍ SYMPATEKTOMIE V TERAPII KRITICKÉ ISCHEMIE DOLNÍCH KONČETIN. In VI. Ostravské angiodny 2015, Ostrava, CZ, říjen 2015. 2015.
 40. PEKAŘ, Matej, Pavla BALCÁRKOVÁ, Anna PETROVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. ZMĚNY ČERPACÍ FUNKCE SRDCE PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V DĚTSTVÍ. 2015.
 41. 2014

 42. PEKAŘ, Matej, Anna PETROVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. HODNOCENÍ SYSTOLICKÉ A DIASTOLICKÉ FUNKCE U MLADÝCH PACIENTŮ LÉČENÝCH DAUNORUBICINEM, ADRIAMYCINEM, VINCRISTINEM A CYKLOFOSFAMIDEM 10 LET PO UKONČENÍ TERAPIE. 2014.
 43. ROHANOVÁ, Magdalena, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny v oběhové soustavě u dětí s diabetes mellitus 1. typu. In 11. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2014. ISSN 0069-2328.
 44. 2013

 45. PEKAŘ, Matej, Anna PETROVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Evaluation of systolic and diastolic function in young patients after anthracycline therapy. In European Society of Pediatric Clinical Research, 22nd Meeting, June 28, 2013; Hradec Králové, Czech Republic. 2013.
 46. PEKAŘ, Matej, Anna PETROVÁ, Pavla BOTHOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Hodnocení systolické a diastolické funkce u mladých pacientů po antracyklinové terapii. In 57. Studentská vědecká konference, Brno, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.
 47. PEKAŘ, Matej, Anna PETROVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny krátkodobé regulace krevního tlaku a parametrů hodnotících vlastnosti cévní stěny u mladých diabetiků 1. typu. In 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenskej fyziologickej spoločnosti Českej fyziologickej spoločnosti; 16.-18.10.2013, Martin - Valčianska dolina. 2013.
 48. 2012

 49. HRSTKOVÁ, Hana, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Anna PETROVÁ a Matej PEKAŘ. Vztah ejekční frakce levé komory a rychlosti pulzové vlny u mladých diabetiků 1. typu. In X. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2012. ISSN 0069-2328.
 50. 2011

 51. NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. A cosinor analysis of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in young adults; the effect of anthracycline therapy. In 87. Fyziologické dny. 2011. ISSN 0862-8408.
 52. NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. A cosinor analysis of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in young adults; the effect of anthracycline therapy. In 87. Fyziologické dny. 2011. ISBN 978-80-969544-8-3.
 53. PETROVÁ, Anna, Matej PEKAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Analýza pulzové vlny a citlivosti baroreflexu u mladých pacientů s Diabetes Mellitus 1. typu. In 55. Studentská vědecká konference, Brno, 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5483-7.
 54. ŠŤASTNÁ, Jana, Anna PETROVÁ, Matej PEKAŘ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity and analysis of pulse wave in young diabetics patients. In 20th Meeting of ES-PCR. 2011.
 55. 2010

 56. NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ a Anna PETROVÁ. Kosinorová analýza profilů 24 hodinových krevních tlaků u mladých dospělých, efekt antracyklinové terapie. In 54. Studentská vědecká konference. 2010. ISBN 978-80-210-5189-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2022 01:10