Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0. 2023.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory (Methodology of thesis preparation for selected non-medical disciplines). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0. 2023.

  2022

  1. PEŠÁKOVÁ, Edita and Patrik MICA. Inovace ve výuce v předmětu Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně na Ústavu zdravotnických věd LF MU (Innovation in teaching in Nursing Care in Resuscitation and Intensive Care Medicine at the Department of Health Sciences Faculty of Medicine, MU). In 15. Konference MEFANET. 2022.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Edita PEŠÁKOVÁ and Patrik MICA. Inovativní přístupy ve výuce vybraných předmětů studijního programu Intenzivní péče. In XIV. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ - NLZP sekce - posterová sekce. 2022.

  2019

  1. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ and Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3. 2019.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ and Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6. 2019.
Display details
Displayed: 20/4/2024 11:49