Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ŠEFČÍK, Michael. Karuselové podvody. Praha: Nakladatelství Leges, 2018. 98 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-252-3.
 2. ŠEFČÍK, Michael. Novelizovaná úprava úroku z daňového odpočtu ve světle práva EU a judikatury Soudního dvora EU. Daně a finance, Praha: Comenius Print, 2018, roč. 26, č. 3, s. 27-31. ISSN 1801-6006.
 3. ŠEFČÍK, Michael. Ochrana inkasa DPH pomocí EET. In Šramková, Dana; Janovec, Michal; Valdhans, Jiří. Dny práva2017 – Days of law 2017. Část III. Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 327-339, 13 s. ISBN 978-80-210-8974-7.
 4. ŠEFČÍK, Michael. Prokazování účasti na podvodech na DPH. In Kyselovská, Tereza; Chorvát, Michal; Kadlubiec, Vojtěch; Springinsfeldová, Nelly; Křápková, Alica; Chorvát, Michal; Drličková, Klára. Cofola 2017 (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. s. 296-306, 11 s. ISBN 978-80-210-8928-0.
 5. ŠEFČÍK, Michael. Sposoby protivodejstvija nedobrosovestnomu zavysheniju summ vhodjashhego NDS. Налоги и финансы, Санкт-Петербург: Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России, 2018, roč. 10, č. 3, s. 37-42. ISSN 2226-6720.
 6. 2017

 7. ŠEFČÍK, Michael. Dohoda o vině a trestu u zvlášť závažných daňových zločinů. In FRYŠTÁK, Marek; HRUŠÁKOVÁ, Milana; VALDHANS, Jiří. DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016. Část X. Meze a možnosti inspirace trestního řízení angloamerickými prvky. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 246-256, 11 s. ISBN 978-80-210-8561-9.
 8. ŠEFČÍK, Michael. Historie a trendy regulace opatření proti podvodům na DPH na evropské úrovni. Daně a finance, COMENIUS Print, s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 4, s. 29-33. ISSN 1801-6006.
 9. ŠEFČÍK, Michael. K pojmu „podvody na DPH“. In Marek Fryšták, Milana Hrušáková. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční: sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 9-23, 15 s. ISBN 978-80-210-8676-0.
 10. ŠEFČÍK, Michael. K využitelnosti údajů potřebných pro správu daně při potírání karuselových podvodů. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, roč. 15, č. 1, s. 25-28. ISSN 1214-3758.
 11. ŠEFČÍK, Michael. Systém podvodů na dani z přidané hodnoty. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 190-201. ISSN 1210-9150.
 12. ŠEFČÍK, Michael. Uplatňování daňových pohledávek obcí v insolvenčním řízení. In Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2017.
 13. ŠEFČÍK, Michael. Význam třídění výdajů územních samosprávných celků na běžné a kapitálové a dopady tohoto třídění pro jejich financování. Daně a finance, COMENIUS Print, s.r.o., 2017, roč. 26, č. 1, s. 22-25. ISSN 1801-6006.
 14. 2016

 15. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jiří KAPPEL, Johan SCHWEIGL, Michal LIŠKA, Jan NECKÁŘ, Petra SNOPKOVÁ, Michael ŠEFČÍK, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Stanislav KOUBA. Důchodové daně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 247 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Scientia 567. ISBN 978-80-210-8395-0.
 16. ŠEFČÍK, Michael. Fakultativní použití reverse-charge jakožto opatření ke zmírnění negativních dopadů režimu přenesení daňové povinnosti. In Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016.
 17. ŠEFČÍK, Michael. Odpovědnost státu za újmu vzniklou podnikateli zadržováním nadměrného odpočtu DPH. In KYSELOVSKÁ, Tereza; CHORVÁT, Michal; KADLUBIEC, Vojtěch; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly; VIRZDEKOVÁ, Alica; DRLIČKOVÁ, Klára. COFOLA 2016 (Sborník z konference). Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 656-678, 23 s. ISBN 978-80-210-8363-9.
 18. ŠEFČÍK, Michael. Recenze: LEVI, Michael et al. Financing of Organised Crime. První vydání. Sofie: Center for Study of Democracy, 2015. 464 s. ISBN 978-954-477-234-5. : Kriminalistika, 2016. s. 237-238. ISSN 1210-9150.
 19. ŠEFČÍK, Michael. Řešení problému generální podjatosti pomocí změn v příslušnosti správních orgánů. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR, 2016, roč. 49, č. 6, s. 395-404. ISSN 0139-6005.
 20. ŠEFČÍK, Michael. Transferové ceny. In RADVAN, Michal; MRKÝVKA, Petr a kolektiv. Důchodové daně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 165-175, 11 s. Řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 567. ISBN 978-80-210-8395-0.
 21. 2015

 22. ŠEFČÍK, Michael. Forma hlasovacího lístku v insolvenčním řízení. Praha: epravo.cz, 2015.
 23. ŠEFČÍK, Michael. Zadluženost místních samospráv. Praha: epravo.cz, 2015.
 24. 2013

 25. ŠEFČÍK, Michael. Vybrané otázky zákona o veřejných zakázkách. Praha: Svaz měst a obcí ČR, 2013. Informační servis, roč. 21, č. 4, s. 7–8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2020 17:21