Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MYŠÁK, Miroslav, Zuzana BERNÁTOVÁ a Lubor KYSUČAN. Prvotiskový misál z Nákla u Olomouce. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2019, roč. 71, č. 1, s. 28-45. ISSN 0323-2581.
 2. 2016

 3. KYSUČAN, Lubor. Barokní latina jako kulturně-historický fenomén. In Tomáš Klokner. Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča. Acta historica Posoniensia XXX, 2016. 1th edition. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2016. s. 142-151. ISBN 978-80-8127-156-4.
 4. KYSUČAN, Lubor. Classical Languages as the Barometer of Political Change in Communist Czechoslovakia. In David Movrin, Elzbieta Olechowska. Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School. 1st edition. Warsaw, Ljubljana: Faculty of "Artes Liberales", University of Warsaw; University of Ljubljana, Faculty of Arts; Wydawnictwo DiG, 2016. s. 103-112. ISBN 978-83-7181-943-8.
 5. KYSUČAN, Lubor. Migrace z historické perspektivy. In Lenka Voleníková. Rozcestník I - Vybrané přednášky ze semináře Aktuální výzvy I - Migrace a Letní školy rozvojové spolupráce. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Ppalackého Olomouc, 2016. s. 6-11. ISBN 978-80-244-5060-5.
 6. KYSUČAN, Lubor. Mýtus nebo realita? Ekologická krize v antice ve světle písemných pramenů. Studia historica Nitriensia. Nitra: Filozofická fakulta. Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, 2016, roč. 20, č. 1, s. 47-63. ISSN 1338-7219.
 7. KYSUČAN, Lubor a Lucie MACKOVÁ. The History and Politics of Human Mobility. Development, Environment and Foresight. Olomouc: Palackého Univerzita Olomouc, 2016, roč. 2, č. 1, s. 23-34. ISSN 2336-6613.
 8. 2015

 9. KYSUČAN, Lubor. Antický kult přírody a příroda v antickém kultu. In Jaroslav Franc, Jan Herůfek. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 1. vydání. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2015. s. 15-33. ISBN 978-80-7412-225-5.
 10. KYSUČAN, Lubor. Hledání míry věcí. Antická civilizace mezi chudobou, askezí a konzumem. In Pavel Ambros. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. 1. vydání. Olomouc: Centrum Aletti; Refugium Velehrad-Roma, s.r.o, 2015. s. 153-186. ISBN 978-80-7412-231-6.
 11. KYSUČAN, Lubor. Individualita a důstojnost v klasické antice. In Jan Herůfek. Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. 1. vydání. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 11-23. Vivarium-Interpretationes. ISBN 978-80-7464-781-9.
 12. KYSUČAN, Lubor, Jan MUNZAR a Stanislav ONDRÁČEK. Povodně v českých zemích v 16. - 18. století ve světle starých tisků. Knihy a dějiny. Praha: Knihovna AV ČR, 2015, roč. 22, č. 2015, s. 23-39. ISSN 1210-8510.
 13. 2014

 14. JELÍNEK, Petr a Lubor KYSUČAN. Venkov a krajina. Evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-7127-8.
 15. 2008

 16. KYSUČAN, Lubor. Zrození individuality. In Minerva : Odborný periodický sborník společenských věd. Sv. 4. České Budějovice: Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita, 2008. s. 27-37. ISBN 978-80-7394-154-3.
 17. 2007

 18. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Dějepis I. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007. 139 s. Nová škola. ISBN 80-7289-082-4.
 19. KYSUČAN, Lubor. Individuum versus antická ekotopie. In Minerva : Odborný periodický sborník společenských věd. Sv. 3. České Budějovice: Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita, 2007. s. 48-56. ISBN 978-80-7394-022-5.
 20. 2006

 21. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Les jako locus amoenus? Estetika lesa v antické literatuře. In KYSUČAN, Lubor. Člověk a les. I. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 28-35. ISBN 80-210-4202-8.
 22. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Mezi úctíváním a drancováním. Vztah k lesu v klasickém starověku. In KYSUČAN, Lubor. Člověk a les. I. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 18-27. ISBN 80-210-4202-8.
 23. 2001

 24. KYSUČAN, Lubor. Buddhův úsměv a pláč. 2001. Internetový časopis Most pro lidská práva.
 25. KYSUČAN, Lubor. Co se stínem ? Internetový časopis Server, 2001.
 26. KYSUČAN, Lubor. Četnická humoreska k pláči aneb kterak ekologové k extrémismu přišli. 2001. Internetový časopis Most pro lidská práva.
 27. KYSUČAN, Lubor. Demokracie : železná opona pro uprchlíky. 2001. 2 s. Noviny Amnesty International II/2, červen 2001.
 28. KYSUČAN, Lubor. Dlouhá cesta. 2001. Internetový časopis Most pro lidská práva.
 29. KYSUČAN, Lubor. Gándhího dědictví s otazníky. 2001. 3 s. Noviny Amnesty International II/6,listopad 2001.
 30. KYSUČAN, Lubor. Interpol - kladivo na disidenty ? 2001. Internetový časopis Most pro lidská práva.
 31. KYSUČAN, Lubor. Kdo musí jít z kola ven ? 2001. Internetový časopis Most pro lidská práva.
 32. KYSUČAN, Lubor. Království, na které svět zapomněl. 2001. Internetový časopis Server.
 33. KYSUČAN, Lubor. Na západ od ráje ? Brno, 2001. Sedmá generace 8/2001.
 34. KYSUČAN, Lubor. Poznal klasický starověk ekologickou krizi ? In NOSTOS -Syllogé arthron kai epifyladon. Athény, 2001. s. 93-101.
 35. KYSUČAN, Lubor. Vstaň a nebij ho již ! Vždyť mého to přítele duše...( Několik poznámek k vegetariánství v antice ). 2001. 4 s. MENERVA, Miscellanea ad antiquitatem propaganda. ISBN 80-238-7693-7.
 36. KYSUČAN, Lubor. Za velkou louží se zajímají o budoucnost Evropy. 2001. 1 s. Žurnál UP,15.6.2001.
 37. 2000

 38. KYSUČAN, Lubor. At the Turn of Time ( Nine Reflections on the Close of Ancient Eras and the Second Millennium). In Sborník - The World Perceived by the Heart of Europe. první. Bratislava, Olomouc: Společnost pro trvale udržitelný život, Univerzita Palackého, 2000. s. 47-60. ISBN 80-244-0058-8.
 39. KYSUČAN, Lubor. Egyptské reminiscence II. In Minerva č. 3/2000. první. České Budějovice: Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích, 2000. s. 94-96. ISBN 80-238-5534-4.
 40. KYSUČAN, Lubor. Konec antiky na konci tisíciletí. Literární noviny Ročník XI. číslo 51 / 2000. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2000, XI., 51/2000, s. 6. ISSN 1210-0021.
 41. KYSUČAN, Lubor. Na zlomu světů ( Druhá strana Země ve starověku a dnes ). In Sborník Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 78-90. ISBN 80-244-0132-0.
 42. HORÁKOVÁ, Michaela. Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2000. 251 s. ISBN nepřiděleno.
 43. KYSUČAN, Lubor a Milan RÝZL. Tajemství věštíren a posmrtného života- Psychické jevy ve starověkých civilizacích a poučení pro naši dobu. první. Praha: Arkanum - JURISSERVIS, spol. s. r. o., 2000. 240 s. ISBN 80-86474-00-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2022 02:48