Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PAVLINCOVÁ, Helena. Dopisy Jana Patočky Robertu Konečnému. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 20 s. ISBN 978-80-210-9457-4.
 2. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 238 s. ISBN 978-80-210-9458-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9458-2019.
 3. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 238 s. ISBN 978-80-210-9457-4.
 4. 2017

 5. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosof a matematik Karel Vorovka. In Pavlincová, Helena. Karel Vorovka, Skepse a gnóse : vyznání filosofické. Druhé, revidované vydání. Praha: Dybbuk, 2017. s. 197-219, 23 s. ISBN 978-80-7438-167-6.
 6. PAVLINCOVÁ, Helena. Iděja slavjanskogo filosofskogo kongressa v dvadcatych godach XX veka. Filosofskij polilog, Sankt Petěrburg: Meždunarodnyj centr izučenija russkoj filosofii, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 90-100. ISSN 2587-7283. doi:10.31119/phlog.2017.2.8.
 7. PAVLINCOVÁ, Helena. Iděja slavjanskogo filosofskogo kongressa v dvadcatych godach XX veka. In Slavjanskaja iděja v istorii i sovremennosti: k 150-letiju slavjanskogo s'jezd. 2017.
 8. PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka, Skepse a gnóse : vyznání filosofické. Druhé, revidované vydání. Praha: Dybbuk, 2017. 240 s. ISBN 978-80-7438-167-6.
 9. PAVLINCOVÁ, Helena. Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse. Studia comeniana et historica, Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 2017, XLVI/2016, 95-96, s. 297-306. ISSN 0323-2220.
 10. 2016

 11. PAVLINCOVÁ, Helena. Groh, Vladimír (1895-1941), Altphilologe und Historiker. In Lfg. 4. Wien, Oesterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. Rakousko, Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 2016. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4.
 12. 2015

 13. PAVLINCOVÁ, Helena. Čáda, František (Franz) (1865–1918), Philosoph, Psychologe und Pädagoge. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg. 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4.
 14. PAVLINCOVÁ, Helena. Čupr, František (Franz) (1821–1882), Philosoph, Pädagoge und Politiker. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg. 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4.
 15. PAVLINCOVÁ, Helena. Drtina, František (Franz) (1861–1925), Philosoph, Pädagoge und Politiker. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4.
 16. PAVLINCOVÁ, Helena. Durdík, Josef (1837–1902), Philosoph, Psychologe und Schriftsteller. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4.
 17. PAVLINCOVÁ, Helena. Místo Fundova „kvalitativního pozitivismu“ v českém pozitivistickém myšlení. In Paitlová, Jitka. Po cestách kritického myšlení. Vydání první. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. s. 28-43, 16 s. ISBN 978-80-246-2933-9.
 18. 2014

 19. PAVLINCOVÁ, Helena. Masaryk a krásná literatura. In Bohunická, Lenka; Lalíková, Erika. Filozofie - veda - literatúra. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014. s. 135-145, 11 s. ISBN 978-80-8127-111-3.
 20. PAVLINCOVÁ, Helena. Masaryk a krásná literatura. In Filozofia - veda - literatúra, Bratislava. 2014.
 21. GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. T. G. Masaryk: Univerzitní přednášky II. 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 568 s. Spisy TGM - sv. 5. ISBN 978-80-86142-50-0.
 22. 2013

 23. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Česká filosofie v letech 1945-1948. 1. vyd. Brno: Academicus, 2013. 298 s. ISBN 978-80-87192-22-1.
 24. PAVLINCOVÁ, Helena. Místo Fundova „kvalitativního pozitivismu“ v českém pozitivistickém myšlení. In Po cestách kritického myšlení. 2013.
 25. 2012

 26. PAVLINCOVÁ, Helena. Josef Ludvík Fischer o demokracii a svobodě. In Sucharek, Pavol. Sloboda a jej projekcie. 1. vyd. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2012. s. 352-358, 7 s. ISBN 978-80-555-0619-7.
 27. PAVLINCOVÁ, Helena. Rádlova Útěcha z filosofie na stránkách Křesťanské revue. Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 59, č. 2, s. 89-94. ISSN 1803-7445.
 28. 2011

 29. PAVLINCOVÁ, Helena. Místo Jacquese Maritaina v české filozofii. In Z. Plašienková ; V. Leško ; B. Szotek. Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť. 2011. vyd. Košice: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2011. s. 89-99, 190 s. ISBN 978-80-970303-2-2.
 30. PAVLINCOVÁ, Helena. Sulle orme romane dei filosofi cattholici cechi. In PARMA, Tomáš. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 233-242, 10 s. ISBN 978-80-244-2644-0.
 31. 2010

 32. PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka : Cesta matematika k filosofii. Praha: Filosofia, 2010. 600 s. ISBN 978-80-7007-331-5.
 33. PAVLINCOVÁ, Helena. Ladislav Klíma a Karel Vorovka. Aluze, Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, Neuveden, 2010, e-1, s. 14-19. ISSN 1803-3784.
 34. GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Nové úkoly české filosofie. In KOSTRBOVÁ, Lucie a Jana MALÍNSKÁ. České křižovatky evropských dějin. 1918: Model komplexního transformačního procesu? 1. vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. s. 63-75, 13 s. mimo edice. ISBN 978-80-86495-57-6.
 35. PAVLINCOVÁ, Helena. Z dopisů J. L. Fischera Otokaru Fischerovi. Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 125-138. ISSN 1803-7445.
 36. 2009

 37. PAVLINCOVÁ, Helena. Cesta Karla Vorovky k Americké filosofii. Studia Philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 59-67. ISSN 1803-7445.
 38. PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka. In Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím. Olomouc: Nakl. Olomouc, 2009. s. 122-123, 2 s. ISBN 978-80-7182-275-2.
 39. PAVLINCOVÁ, Helena. Návraty k Zeyerovi v době okupace. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host, 2009. s. 377-388, 12 s. ISBN 978-80-7294-346-3.
 40. 2008

 41. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosof ducha a krásy. Tři poznámky k životu a dílu Jaroslava Hrubana. In Otakar Zich - Jaroslav Hruban, estetikové z Hostinského školy. Praha: Společnost pro estetiku a Katedra estetiky při FF UK, 2008. s. 112-118, 7 s. ISBN 978-80-7399-631-4.
 42. PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka, posel myšlenky všeslovanského filozofického kongresu v Praze. Eds. Z. Plašienková; B. Szotek; M. Toman. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie I. Bratislava: IRIS, 2008. s. 131-139, 9 s. ISBN 978-80-89256-18-1.
 43. 2007

 44. PAVLINCOVÁ, Helena. Americká filosofie Karla Vorovky. Komentář ke studii K. Vorovky Teorie poznání v americkém neorealismu. Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné, Olomouc: Katedra bohemistiky UP Olomouc, 2007, XI., č. 1, s. 85-96. ISSN 1212-5547.
 45. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Česká filosofie v letech protektorátu. Poznámky k tématu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 341 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4152-3.
 46. PAVLINCOVÁ, Helena. Polemiky Jana Patočky s novotomisty. Editoři : Ivo Navrátil ; Tomáš Hermann. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, 2007. s. 69-75, 7 s. ISBN 978-80-86254-16-6.
 47. PAVLINCOVÁ, Helena. Realismus kontra romantismus. Masaryk a krásná literatura v letech 1887-1891. Ed. Irena Chovančíková. In T. G. Masaryk ve sporech 188611896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2007. s. 12-21, 10 s. ISBN 80-903628-6-9.
 48. 2006

 49. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Filozofie za protektorátu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 279 s. mimo edice. ISBN 80-210-3966-3.
 50. PAVLINCOVÁ, Helena. Klasické jazyky a vysokoškolská výuka filozofie. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006. s. 26-31, 6 s. ISBN 80-223-2203-2.
 51. 2005

 52. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Demokracie je diskuse... Česká filosofie 1918-1938. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 199 s. mimo edice. ISBN 80-7182-190-X.
 53. PAVLINCOVÁ, Helena. J. L. Fischer a Jednota filosofická. In Philosophica VI - Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 157-161, 5 s. ISBN 80-244-1260-8.
 54. PAVLINCOVÁ, Helena. Moravská zastavení Jiřiny Popelové. In Filosofka Jiřina Popelová. Praha: Univerzita Karlova, FF, 2005. s. 51-54, 4 s. ISBN 80-7308-087-7.
 55. PAVLINCOVÁ, Helena. T. G. Masaryk a čeští novotomisté. In Philosophica VI - Acta universitatis Palackianae Olomoucensis, Faculatas philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 115-122, 8 s. ISBN 80-244-1260-8.
 56. 2004

 57. PAVLINCOVÁ, Helena. Emanuel Rádl a poválečný "spor o novou českou filosofii". In Hermann Tomáš - Markoš Anton (ed.). Emanuel Rádl - vědec a filosof / Scientist and Philosopher. Praha: Oikúmené, 2004. s. 657-666, 10 s. ISBN 80-7298-107-2.
 58. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofia religii Tomasza G. Masaryka. Anthropos, Lublin: Uniwersytet Marie Curie-Sklodowskiej, 2004, -, č. 3, s. 149-158. ISSN 1732-6680.
 59. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perepektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
 60. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
 61. PAVLINCOVÁ, Helena. K dvojímu výročí Karla Vorovky. Komentář. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004, roč. 52, č. 2, s. 290-291. ISSN 0015-1831.
 62. PAVLINCOVÁ, Helena. Kant ve filosofii Karla Vorovky. In Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 135-141, 7 s. ISBN 80-210-3384-3.
 63. 2003

 64. PAVLINCOVÁ, Helena, Břetislav HORYNA, Miloš MENDEL a Dalibor PAPOUŠEK. Judaismus, křesťanství, islám. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 664 s. ---. ISBN 80-7182-165-9.
 65. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Spory v české filozofii mezi dvěma světovými válkami. Výbor textů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 335 s. mimo edice. ISBN 80-210-3124-7.
 66. PAPOUŠEK, Dalibor. 305 hesel v oddílech "Judaismus" a "Křesťanství". In PAVLINCOVÁ, Helena, Břetislav HORYNA, Miloš MENDEL a Dalibor PAPOUŠEK. Judaismus, křesťanství, islám. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. s. 35 passim, 195 s. ---. ISBN 80-7182-165-9.
 67. 2002

 68. PAVLINCOVÁ, Helena. Filozofia czeska w okresie medzivojennym. Edukacja Filozoficzna, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2002, roč. 34, č. 1, s. 347-357. ISSN 0860-3839.
 69. PAVLINCOVÁ, Helena. Vorovka a Masaryk. Josef Šmajs (ed.). In Bratislavské přednášky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 52-61. ISBN 80-210-2963-3.
 70. 2001

 71. HORYNA, Břetislav a Helena PAVLINCOVÁ. Dějiny religionistiky. Antologie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 462 s. ISBN 80-7182-123-3.
 72. PAVLINCOVÁ, Helena a Jiří GABRIEL. Karel Mácha - historik české filosofie. In Filosof českých duchovních dějin. Brno: Moravská zemská knihovna, 2001. s. 34-39, 6 s. ISBN 80-7051-129-X.
 73. PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství. In Josef Smolík - Jan Štěpán: T. G. Masaryk ve třech stoletích. Brno: Kostnická jednota, nakl. L. Marek, 2001. s. 147-149. ISBN 80-86263-20-07.
 74. PAVLINCOVÁ, Helena. Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 48, B 48, s. 135-161. ISSN 80-210-2622-7.
 75. PAVLINCOVÁ, Helena. Masaryk a idea nového náboženství. In T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Ed. Emil Voráček. Praha: Filosofia, 2001. s. 207-214. 2. díl. ISBN 80-7007-145-1.
 76. 2000

 77. PAVLINCOVÁ, Helena. Člověk a filozof Lubomír Nový. K nedožitým sedmdesátým narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 2000, B 47, s. 19-24. ISSN 0231-7664.
 78. PAVLINCOVÁ, Helena. J. Dus: Za T. G. M. Projevy a úvahy. In Masarykův sborník X (1996-1998). Praha: Masarykův ústav AV, 2000. s. 418-419. ISBN 80-902659-8-7.
 79. MASARYK, Tomáš G. Moderní člověk a náboženství. Edited by Jan Zouhar, Helena Pavlincová and Jiří Gabriel. Praha: Masarykův ústav AV ČR a Ústav T.G. Masaryka, o.p.s., 2000. 224 s. Spisy TGM, svazek 8. ISBN 80-902659-4-4.
 80. 1999

 81. PAVLINCOVÁ, Helena. Čeští novotomisté o společnosti a demokracii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 107-114. ISSN 0231-7664.
 82. PAVLINCOVÁ, Helena. Chalupný a Brno. In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. Praha: Filosofia, 1999. s. 23-31. ISBN 80-7007-129-X.
 83. 1998

 84. PAVLINCOVÁ, Helena. S. M. Braito a Filosofická revue. In Silvestr M. Braito 1898-1962. Příspěvek k českému tomismu. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 1998. s. 25-29. ISBN 80-7041-590-8.
 85. 1997

 86. PAVLINCOVÁ, Helena. Czeslaw Glombik, Tomizm czasów nadziei Czeslaw Glombik, Český novotomismus třicátých let. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1997, roč. 5, č. 1, s. 88-90. ISSN 1210-3640.
 87. PAVLINCOVÁ, Helena. In margine. In Masarykova filozofie pojetí demokracie a existence pluralitn. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1997. s. 95-97. ISBN nemá.
 88. PAVLINCOVÁ, Helena. K nedožitým narozeninám Josefa Macháčka. In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 72-73. B 44. ISBN 80-210-1710-4.
 89. PAVLINCOVÁ, Helena. Ohlasy na J. L. Fischera ve Filosofické revui. In J. L. Fischer a filosofie XX. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. s. 67-72. ISBN 80-7067-680-9.
 90. 1995

 91. PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství. In Náboženská dimenze Masarykova myšlení. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1995. s. 97-101.
 92. 1994

 93. PAVLINCOVÁ, Helena a Dalibor PAPOUŠEK. Česká bible v dějinách evropské kultury. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro studium náboženství - Masarykova univerzita, 1994. 120 s. ISBN 80-901823-1-3.
 94. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofická revue 1929-1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů. Praha: Filosofický ústav AV ČR a ÚR FF MU, 1994. 208 s. ISBN 80-7007-054-4.
 95. PAVLINCOVÁ, Helena a Dalibor PAPOUŠEK. The Bible in cultural context. 1st ed. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1994. 368 s. ISBN 80-901823-0-5.
 96. 1990

 97. HELLER, Jan, Dalibor PAPOUŠEK a Helena PAVLINCOVÁ. Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium náboženství - Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV, 1990. 224 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2020 12:28