Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. VLK, Daniel, Pavlína SIKOROVÁ a Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ. Tensiomyografie – analýza nejistot měření. In Sborník abstrakt, XLIII. dnů lékařské biofyziky. 2022. ISBN 978-80-7392-383-9.
   Název česky: Tensiomyografie – analýza nejistot měření

   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 23. 2. 2023 07:53.

  2020

  1. CRHOVÁ, Marie, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ, Martin KOMZÁK, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Anna ONDRAČKOVÁ. Effect of a 3-month Exercise Intervention on Physical Performance, Body Composition, Depression and Autonomic Nervous System in Breast Cancer Survivors: A Pilot Study. Online. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1st edition. Brno: Masaryk University Press, 2020, s. 386-393. ISBN 978-80-210-9631-8.
   Proceeding of the 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life"
   Název česky: Vliv 3měsíční pohybové intervence na fyzickou kondici, složení těla, úroveň deprese a autonomní nervový systém u pacientek s prodělanou léčbou rakoviny prsu
   RIV/00216224:14510/20:00116277 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
   Crhová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí) -- Hrnčiříková, Iva (203 Česká republika, domácí) -- Střeštíková, Radka (203 Česká republika, domácí) -- Šoltés Mertová, Klára (203 Česká republika, domácí) -- Komzák, Martin (203 Česká republika, domácí) -- Kapounková, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Ondračková, Anna (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: cancer; physical activity; anthropometric changes; Beck’s depression inventory; spectral analysis of heart rate variability
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Pavlína Roučová, DiS., učo 169540. Změněno: 28. 4. 2021 10:55.
  2. STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. EFFECTS OF IMMEDIATE MECHANOTHERAPY AND INTERMITTENT CONTRAST WATER IMMERSION ON SUBSEQUENT CYCLING PERFORMANCE. Online. In Cacek, J; Sajdlova, Z; Šimkova, K. 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: SPORT AND QUALITY OF LIFE. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2020, s. 159-166. ISBN 978-80-210-9631-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-20.
   URL
   Název anglicky: EFFECTS OF IMMEDIATE MECHANOTHERAPY AND INTERMITTENT CONTRAST WATER IMMERSION ON SUBSEQUENT CYCLING PERFORMANCE
   RIV/00216224:14510/20:00118524 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
   Struhár, Ivan (703 Slovensko, garant, domácí) -- Kumstát, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Kapounková, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Šoltés Mertová, Klára (203 Česká republika, domácí) -- Hrnčiříková, Iva (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: anaerobic performance; blood lactate; sports recovery; massage therapy

   Změnila: Mgr. Pavlína Roučová, DiS., učo 169540. Změněno: 28. 4. 2021 12:10.
Zobrazeno: 15. 6. 2024 09:41