Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. HAVLOVÁ, Jana. Dávka otcovské poporodní péče. Právo 21. Brno: Právo21, z.s., 2020.
  2. HAVLOVÁ, Jana. Discrimination in Recruitment against Czech Citizens with Hearing Impairment. Online. In Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6165. 2020, s. 55-62. ISSN 1643-0484.
  3. HAVLOVÁ, Jana. Recenze publikace Article 27: Work and Employment. Právo21. Brno: Právo21, z.s., 2020, roč. 2019.

  2019

  1. HAVLOVÁ, Jana. Diskriminace osob se sluchovým postižením je stále aktuální : Experiment prokázal rozdíly v přijímání do zaměstnání. 2019.

  2018

  1. HAVLOVÁ, Jana. Osoby se zdravotním postižením a jejich právo na přístup k soudu. Online. In Jaroslav Benák, Zuzana Vikarská, Michal Janovec (eds.). Cofola 2018: Část IV. Právo na přístup k soudu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, s. 251-260. ISBN 978-80-210-9044-6.
  2. HAVLOVÁ, Jana. Problém diskriminace osob se sluchovým postižením v otázce hledání práce je stále aktuální... UNIE Časopis pro všechny neslyšící občany. Praha: Česká unie neslyšících, z.ú., 2018, XXII, 1-2, s. 20-21. ISSN 2464-7705.
  3. HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana HAVLOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Milan GALVAS a Petr MACHÁLEK. Zdraví a práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 219 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 639. ISBN 978-80-210-9150-4.
  4. HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana HAVLOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Milan GALVAS a Petr MACHÁLEK. Zdraví a práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 219 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 639. ISBN 978-80-210-9150-4.

  2017

  1. HAVLOVÁ, Jana. Discrimination Against Hearing Impaired in the Labour Relations. In Full Inclusion with Sign Language - 3rd International Conference of the World Federation of the Deaf. 2017.

  2014

  1. HAVLOVÁ, Jana a Claudia GAWLAS. Political participation for all citizens. In Annika Pabsch. UNCRPD Implementation in Europe – A Deaf Perspective. Article 29: Participation in Political and Public Life. Brussels, Belgium: European Union of the Deaf (EUD), 2014, s. 44-55. An EUD Series 1. ISBN 978-2-9601505-0-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 11:39