Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. JÍLEK, Jan, Alena PUKANCZOVÁ, Matěj PEŠTA a Patrik URBAN. A Roman gilt finger ring from Přelouč and other Roman -Period settlement finds. Studia Hercynia. Czechia: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022, roč. 26, č. 12, s. 174-195, 23 s. ISSN 1212-5865.
 2. KLONTZA, Věra, Jan JÍLEK, Stanislava KUČOVÁ, Eliška PETŘEKOVÁ, Alena PUKANCZOVÁ, Marína ZUBAJOVÁ, Tomáš JANEK, Jiří MUSIL, Helena SVOBODOVÁ, Lenka VACÍNOVÁ a Pavel TITZ. Ad unicum antika. Antické předměty z fondů Národního památkového ústavu. In Setkání českých a slovenských klasických a římsko-provinciálních archeologů 2022. 2022.
 3. JÍLEK, Jan. Antické kovové nádoby v prostředí germánské elity ve středním Podunají. In Vladimír Turčan. Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2022. s. 251-284. Museion 6. ISBN 978-80-8060-519-3.
 4. JÍLEK, Jan, Věra KLONTZA, Václav KOLAŘÍK, Lenka SEDLÁČKOVÁ, Carlo COCOZZA a Ricardo FERNANDES. Brno, Vojtova Street (CZ) – Contribution to the chronology of Roman Period in Middle Danube Region. In 32. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum na temat "Probleme der relativen und absoluten Chronologie von der Latènezeit bis zum Frühmittelalter" Wieliczka, 27-30 kwietnia 2022. 2022.
 5. PETŘEKOVÁ, Eliška, Veronika BURIANOVÁ a Jan JÍLEK. „Pompejská“ nádoba z Mnichova Hradiště – na pomezí konzervace a falzifikace. Studia archaeologica Brunensia. Czechia: FF MU, 2022, roč. 27, č. 2, s. 91-116. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2022-2-4.
 6. JÍLEK, Jan, David ROŽNOVSKÝ a Eva JAMRICHOVÁ. Roman bronze vessels from Jazovice in the District of Znojmo. ANTHROPOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN DIVERSITY AND EVOLUTION. CZECH REPUBLIC: MORAVIAN MUSEUM, 2022, roč. 60, č. 3, s. 509-529. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.22.05.17.1.
 7. JÍLEK, Jan a Milena TESKA. Soubor z pozdní doby laténské z Lesonic, okr. Znojmo Příspěvek ke kontaktům mezi středním Podunajím a Polskem v mladší době předřímské. In XVII. PROTOHISTORICKÁ KONFERENCE ARCHEOLOGIE BARBARŮ 2022, Písek, 8.– 10. 9. 2022. 2022.
 8. JÍLEK, Jan, Martin GOLEC, Petr BEDNÁŘ, Miloslav CHYTRÁČEK, David VÍCH, Tomáš ZAVORAL, Zuzana MÍROVÁ, Libor PETR, Jaromír KOVÁRNÍK, Peter MILO a Lukáš KUČERA. The oldest millet herbal beer in the Europe? The ninthcentury BCE bronze luxury bucket from Kladina,Czech Republic. Archaeometry. Oxford: Wiley-Blackwell, 2022, roč. 64, č. 2, s. 454-467. ISSN 0003-813X. doi:10.1111/arcm.12711.
 9. 2021

 10. JÍLEK, Jan, Martin LANTA a David VÍCH. Deposition of Roman period artefacts in the vicinity of roads and water sources in the northern part of the Boskovice Furrow – hypotheses and preliminary conclusions : A comparison with the Urnfield period. In Kuzmová, Klára. ANODOS. Studies of the Ancient World 15/2015. Proceedings of the international conference Communication through the Ages: people, objects, ideas (From the Bronze Age to Late Antiquity),. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2021. s. 135-152. ISSN 1338-5410.
 11. JÍLEK, Jan a Andrej LAMPRECHT. Ein Kriegerbrandgrab aus der mittleren Römischen Kaiserzeit aus Vlkov nad Lesy, Bez. Nymburk (Nimburg). Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. Berlin, Frankfurt a. M.: Römisch-Germanischen Kommission DAI, 2021, roč. 98, č. 1, s. 157-180. ISSN 0341-9312. doi:10.11588/berrgk.2017.1.85516.
 12. JAGOŠOVÁ, Klára, Jan JÍLEK, Pavel FOJTÍK, Ivan ČIŽMÁŘ, Miroslav POPELKA, Ondřej KURKA a Lukáš KUČERA. First Evidence of “Earth Wax” Inside the Casting Molds from the Roman Era. Molecules. 2021, roč. 26, č. 14, s. 1-8. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules26144259.
 13. FLÍDR, Aleš, Jan JÍLEK, Jan KYSELA, David PARMA, Antonín PŘICHYSTAL, Josef ŠUBA a František TRAMPOTA. Kamenná plastika lidské hlavy od Hustopečí u Brna. RegioM. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, 2021, roč. 2020, č. 1, s. 67-80.
 14. VÍCH, David, Jan JÍLEK, Jiří MILITKÝ, Michal HLAVICA, Jiří KMOŠEK a Jan MARTÍNEK. Mařínské hradiště a jeho okolí v době římské. Zbornik Slovenskeho Narodneho Muzea Archeologia. Slovak National Museum, 2021, roč. 115, č. 31, s. 199-239. ISSN 1336-6637. doi:10.55015/DLWK4567.
 15. KORENÝ, Rastislav, Petra JÁNSKÁ, Jiří HOŠEK a Jan JÍLEK. Metallhorte der jüngeren und späten römischen Kaiserzeit in Böhmen. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Slovenská akadémia vied, 2021, roč. 68, č. 2, s. 283-342. ISSN 0560-2793. doi:10.31577/szausav.2021.68.13.
 16. JÍLEK, Jan. Peter Knötzele, Das römische Gräberfeld von Stettfeld II Katalog der Gräber und übrigen Befunde, Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Band 7. Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2021, roč. 112, 112/2021, s. 433. ISSN 0031-0506. doi:10.35686/PA2021.9.
 17. JÍLEK, Jan, Rastislav KORENÝ a Monika KORÓNIOVÁ. Roman Bronze Bull Statuette from Rymáň at Svárov, distr. Kladno, New Interpretation of the known Artefact and Notes on further Finds from Bohemia. Anthropologie : International Journal of Human Diversity and Evolution. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2021, roč. 59, č. 3, s. 363-373. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.21.05.17.1.
 18. JÍLEK, Jan, Pavel FOJTÍK, Lukáš KUČERA a Miroslav POPELKA. Roman Period silver bracelet and brooch from Otaslavice, Prostějov district. Slovenská archeológia. Slovenská akadémia vied, 2021, roč. 69, Supplementum 2, s. 207-215. ISSN 1335-0102. doi:10.31577/slovarch.2021.suppl.2.19.
 19. JÍLEK, Jan, Stanislava KUČOVÁ, Pavel HORNÍK a Alena PUKANCZOVÁ. Římská přilba typu Weisenau ze sbírek státního zámku v Opočně. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2021, roč. 2021, č. 39, s. 5-24. ISSN 1213-1733.
 20. HORNÍK, Pavel, Dominika SCHMIDTOVÁ, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Jiří KMOŠEK, Jiří MILITKÝ a Jan JÍLEK. Sídliště z doby římské ve Velešicích (okr. Jičín). Archeologie východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2021, roč. 21, č. 1, s. 38-77. ISSN 1805-4676.
 21. JÍLEK, Jan a Pavel FOJTÍK. Věrovany (okr. Olomouc). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2021, roč. 62, č. 1, s. 297-298. ISSN 1211-7250.
 22. 2020

 23. JÍLEK, Jan. Comparative research on Roman imports to Moravia, before during and after the Marcomannic Wars based on published finds, state of research until 2010. In Erdrich, Michael; Komoróczy, Balázs; Madejski, Paweł; Vlach, Marek. Marcomannic Wars and Antonine Plague : Selected essays on two disasters that shook the Roman World. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav, AV ČR, Brno, v.v.i., 2020. s. 159-171. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 61. ISBN 978-80-7524-026-2.
 24. JOŠKOVÁ, Tereza, Michaela LANGOVÁ a Jan JÍLEK. Mikulovice život na hraně. 1. vyd. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2020. 239 s. ISBN 978-80-87151-52-5.
 25. JOŠKOVÁ, Tereza a Jan JÍLEK. Mladší a pozdní doba bronzová - sjednocení východních Čech pod taktovkou lidu popelnicových polí. In Jošková, Tereza; Langová, Michaela; Jílek, Jan. Mikulovice : život na hraně = life on the edge. 1. vyd. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2020. s. 91-104. ISBN 978-80-87151-52-5.
 26. JÍLEK, Jan a Tomáš LIBÁNEK. Na periferii římského světa. In Jošková, Tereza; Langová, Michaela; Jílek, Jan. Mikulovice : život na hraně = life on the edge. 1. vyd. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2020. s. 144-165. ISBN 978-80-87151-52-5.
 27. NĚMCOVÁ, Jana, Jan JÍLEK, Pavel KEJVAL a David VÍCH. Nákončí pochvy meče z doby římské z Bělé u Jevíčka. Moravskotřebovské vlastivědné listy. Moravská Třebová: Městské muzeum v Moravské Třebové, 2020, roč. 27, č. 2020, s. 46-50. ISSN 1211-1317.
 28. NĚMCOVÁ, Jana, Pavel KEJVAL, Jan JÍLEK, Zdeňka SŮVOVÁ, Jiří KMOŠEK, Petr KOČÁR a Romana KOČÁROVÁ. Osada z pozdní doby římské v Chornicích, okr. Svitavy. Archeologie východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2020, roč. 19, č. 2020, s. 54-105. ISSN 1805-4676.
 29. JÍLEK, Jan a Kateřina JOŠTOVÁ. Osídlení z doby římské v Úhřeticích, okr. Chrudim. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2020, roč. 37, č. 2020, s. 5-99. ISSN 1213-1733.
 30. JÍLEK, Jan, Monika KORÓNIOVÁ a Jiří KMOŠEK. Roman Provincial Disc Openwork Fibula from Kasalice, Pardubice District. In Bohr, Marcin; Teska, Milena. Extra Limites : Continuatio. 1. vyd. Wrocław; Poznań: IA UW; WA UAM, 2020. s. 225-234. ISBN 978-83-7717-348-0.
 31. VÍCH, David, Jan JÍLEK, Jan VOLF, Petr ŠÍDA, Martin HOLUB, Jan NOVÁK, Marcin BIBORSKI, Mateusz BIBORSKI, Pavel HORNÍK a Jiří MILITKÝ. Sídliště z doby římské v Cerekvici nad Loučnou. Archeologie východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2020, roč. 18, č. 2019, s. 75-204. ISSN 1805-4676.
 32. JÍLEK, Jan, Pavel HORNÍK, Jiří KMOŠEK a Jiří MILITKÝ. Sídliště z doby římské v Černčicích (okr. Náchod), doklad výroby kolínkovitých spon a nákončí opasku na přelomu starší a mladší doby římské? Archeologie východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2020, roč. 18, č. 2019, s. 50-74. ISSN 1805-4676.
 33. VÍCH, David, Jan JÍLEK, Jiří KMOŠEK, Marcin BIBORSKI, Mateusz BIBORSKI a Jan MARTÍNEK. Soubor kovových předmětů z Boršova na Moravskotřebovsku. Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2020, roč. 111, č. 2020, s. 159-192. ISSN 0031-0506. doi:10.35686/PA2020.4.
 34. JÍLEK, Jan a Andrej LAMPRECHT. Žárový bojovnický hrob ze sklonku starší doby římské z Vlkova nad Lesy, okr. Nymburk. Archeologie východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2020, roč. 18, č. 2019, s. 30-49. ISSN 1805-4676.
 35. JÍLEK, Jan, Pavel FOJTÍK, Miroslav POPELKA a Jiří KALA. Žárový hrob z doby římské z Pustiměře, okr. Vyškov : Příspěvek k poznání pohřebních výbav ženských hrobů z konce 2. století. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Slovenská akadémia vied, 2020, roč. 67, č. 2, s. 259-283. ISSN 0560-2793. doi:10.31577/szausav.2020.67.13.
 36. 2019

 37. KLONTZA, Věra, Jan JÍLEK a Monika KORÓNIOVÁ. Aktivity oddělení klasické archeologie 2019. In Výroční setkání klasických archeologů. 2019.
 38. JÍLEK, Jan, Jana NĚMCOVÁ a David VÍCH. Barbaři v pohybu. 2019.
 39. JÍLEK, Jan. Bronzové nádoby z doby římské ve středním Podunají (chronologie, distribuce, římsko-barbarské kontakty). In Výběrová přednáška z doby římské a stěhování národů, UPOL, 25.4.2019. 2019.
 40. JÍLEK, Jan. člen rady Muzea východních Čech v Hradci Králové. Rada Muzea východních Čech v Hradci Králové, 2019 - 2030.
 41. JÍLEK, Jan, David VÍCH a Jiří MILITKÝ. Nálezy z doby římské z okolí mařínského hradiště. In XV. Protohistorická konference, Archeologie barbarů 2019, Jevíčko, 26. – 28. 9. 2019. 2019.
 42. JÍLEK, Jan a Pavel HORNÍK. Provinzialrömische Zwiebelknopffibeln in Ostböhmen und Bemerkungen zum Fund aus Prag-Šárka. In Karwowski, Maciej; Komoróczy, Balázs; Trebsche, Peter. Auf den Spuren der Barbaren - archäologisch, historisch, numismatisch : (Archäologie der Barbaren 2015). Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, vvi., 2019. s. 225-234. ISBN 978-80-7524-025-5.
 43. JÍLEK, Jan, Pavel HORNÍK a František KAŠPÁREK. Soubor protohistorických hrotů šípů listovitého tvaru z Klamoše (okr. Hradec Králové) Úvaha nad funkční a chronologickou interpretací. Archeologie východních Čech. Muzeum východních Čech, 2019, roč. 16, č. 2018, s. 77-88. ISSN 1805-4676.
 44. JÍLEK, Jan a David VÍCH. The Migration Period in the region of Malá Haná augmented. 2019: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 9 s. ISBN 978-80-223-4651-1.
 45. JÍLEK, Jan, Jaroslav JÍŘÍK a Jan PROSTŘEDNÍK. Unusual Site Unusual Collection : Assemblage of the Great Migration period from Čertova Ruka; Karst Formation in the North of Bohemia. In 31. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum zum Thema; Das Ende und der Anfang; Abschlußphase der römischen Kaiserzeit im Mitteldonauraum; Nitra, 19. - 22. November 2019. 2019.
 46. JÍLEK, Jan, Monika KORÓNIOVÁ a Tomáš ŠTĚPÁNEK. Základy římské archeologie. Brno, 2019.
 47. JÍLEK, Jan, Monika KORÓNIOVÁ a Tomáš ŠTĚPÁNEK. Základy římské archeologie - e-learning. Brno, 2019.
 48. 2018

 49. JÍLEK, Jan. člen redakční rady. Studia Archaeologica Brunensia, 2018 - 2030. ISSN 1805-918X. doi:10.5817.
 50. JÍLEK, Jan. člen redakční rady. Studia Hercynia, 2018 - 2030. ISSN 1212-5865.
 51. JÍLEK, Jan a Pavel FOJTÍK. Chata z doby stěhování národů z Doloplaz, okr. Prostějov, Nový výskyt keramiky typu Murga na střední Moravě. Pravěk NŘ. Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i., 2018, roč. 26, zima 2018, s. 69-82. ISSN 1211-8338.
 52. VÍCH, David, Marcin BIBORSKI, Mateusz BIBORSKI, Jan JÍLEK, Janusz STĘPIŃSKI a Jan MARTÍNEK. Nálezy mečů protohistorického období z Křenova na Svitavsku. Archeologické rozhledy. AV ČR, Archeologický ústav, 2018, roč. 70, č. 4, s. 526-553. ISSN 0323-1267.
 53. JÍLEK, Jan. Tomáš Zeman a kolektiv, Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové prospekce. Archaeologica Olomucensia II. Olomouc 2017, 253 stran včetně příloh. ISBN: 978-80-87895-92-4. Pravěk NŘ. Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i., 2018, roč. 26, s. 164-167. ISBN 978-80-86399-58-4.
 54. 2017

 55. HORNÍK, Pavel a Jan JÍLEK. Nález delfínovité ataše vědra typu Eggers 18 z Dvora Králové nad Labem (okr. Trutnov). Archeologie východních Čech. Muzeum východních Čech, 2017, roč. 14, č. 2017, s. 85-98. ISSN 1805-4676.
 56. JÍLEK, Jan a Monika KORÓNIOVÁ. Protoma skládacího stolku/trojnožky (?) z doby římské ze Šlotavy, okr. Nymburk. Archeologie ve středních Čechách. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2017, roč. 21, č. 2, s. 855-865. ISSN 1214-3553.
 57. 2014

 58. JÍLEK, Jan, Pavel HORNÍK a Jana KOPŘIVOVÁ. Ein Körpergrab der späten römischen Kaiserzeit in Lovčice (okr. Hradec Králové / CZ). Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 2014, roč. 61/2014, č. 1, s. 179-198. ISSN 0076-2741.
 59. ŽÁKOVSKÝ, Petr a Jan JÍLEK. Ein Schwert vom Typ Lauriacum-Hromówka, Var. Hromówka aus Brno-Jundrov. In Komoróczy, Balázs. Sociální diferenciace barbarských komunit (Archeologie barbarů 2011). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, sv. 44. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2014. s. 335-339. ISBN 978-80-86023-25-0.
 60. 2012

 61. JÍLEK, Jan. člen redakční rady. Archeologie východních Čech, 2012 - 2030. ISSN 1805-4676.
 62. 2011

 63. JÍLEK, Jan, Martin KUČA a Tereza SOJKOVÁ. Pohřebiště z doby římské ve Velaticích. Slovenská archeológia. Nitra: AÚ SAV, 2011, roč. 59, č. 2, s. 235-309. ISSN 1335-0102.
 64. JÍLEK, Jan, Martin KUČA a Tereza SOJKOVÁ. Pohřebiště z doby římské ve Velaticích. Slovenská Archeológia. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2011, 2011, roč. 59, č. 2, s. 235-309. ISSN 1335-0102.
 65. 2010

 66. JÍLEK, Jan. člen redakční rady. Východočeský sborník historický, 2010 - 2030. ISSN 1213-1733.
 67. KALHOUS, David a Jan JÍLEK. Studie o slonovi. Darování exotického zvířete jako prostředek politické komunikace v antice a raném středověku. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 549-565, 762, 18 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 68. 2009

 69. ŽÁKOVSKÝ, Petr a Jan JÍLEK. Brno (k. ú. Bystrc; okr. Brno venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, neuveden, s. 317-318. ISSN 1211-7250.
 70. JÍLEK, Jan a Otakara ŘEBOUNOVÁ. Bronzový prsten se skleněnou vložkou z doby římské z  Prosiměřic (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12-13, neuveden, s. 107-114. ISSN 1211-6327.
 71. JÍLEK, Jan. Doklady kontaktů mezi polabskými Germány, przeworskou a wielbarskou kulturou ve východních Čechách. In M. Karwowski, E. Droberjar (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008. powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV. Protohistorycznej Konferencji. COLLECTIO ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIS tom. XIII. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; Mitel, 2009. s. 249-283. ISBN 978-83-7667-026-3.
 72. JÍLEK, Jan. Dolní Bojanovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, neuveden, s. 318-320. ISSN 1211-7250.
 73. JÍLEK, Jan a Soňa KLANICOVÁ. Dyjákovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, neuveden, s. 320-324. ISSN 1211-7250.
 74. JÍLEK, Jan a Tomáš MANGEL. Dyjákovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, neuveden, s. 307-308. ISSN 1211-7250.
 75. JÍLEK, Jan. Josefov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, neuveden, s. 325-327. ISSN 1211-7250.
 76. JÍLEK, Jan. Polkovice (okr. Přerov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, neuveden, 2 s. ISSN 1211-7250.
 77. JÍLEK, Jan a Tomáš MANGEL. Polkovice (okr. Přerov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, neuveden, s. 313-314. ISSN 1211-7250.
 78. JÍLEK, Jan. Prosiměřice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, neuveden, s. 334-336. ISSN 1211-7250.
 79. JÍLEK, Jan a Tomáš MANGEL. Prosiměřice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, neuveden, s. 314. ISSN 1211-7250.
 80. NĚMCOVÁ, Jana, Daniela MAREŠOVÁ, František KAŠPÁREK a Jan JÍLEK. Sídliště z doby římské z Litomyšle a Starého Města u Moravské Třebové (příspěvek k poznání doby římské na česko-moravském pomezí). In M. Karwowski, E. Droberjar (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008 powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji. COLLECTIO ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIS tom XIII. Rzeszów: Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; Mitel, 2009. s. 285-304. ISBN 978-83-7667-026-3.
 81. JIŘÍK, Jaroslav a Jan JÍLEK. Tři pozdně antické lampy z východních Čech (Brozany; Staré Čivice; Slavhostice). Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2009, roč. 16, neuveden, s. 63-76. ISSN 1213-1733.
 82. 2008

 83. JÍLEK, Jan. Božice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2008, roč. 49, -, s. 337-341. ISSN 1211-7250.
 84. JÍLEK, Jan a Jaroslav JIŘÍK. Dolní Bojanovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2008, roč. 49, -, s. 341. ISSN 1211-7250.
 85. JÍLEK, Jan a Jaroslav JIŘÍK. Dyjákovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2008, roč. 49, -, s. 342. ISSN 1211-7250.
 86. JÍLEK, Jan a Jaroslav JIŘÍK. Ladná (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2008, roč. 49, -, s. 343-344. ISSN 1211-7250.
 87. JÍLEK, Jan. Nálezy římských zvonů na území ČR a naddunajské části Dolních Rakous. In Moravskoslezská škola doktorských studií Seminář 1. Dissertationes archaeologicae brunenses/pragensesque. Supplementum I. Brno: Masarykova uuniverzita, 2008. s. 145-153. ISBN 978-80-210-4749-5.
 88. JÍLEK, Jan. Nálezy z doby římské z Blata (okr. Pardubice). Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2008, roč. 2008, č. 15, s. 39-45. ISSN 1213-1733.
 89. VOKOLEK, Vít a Jan JÍLEK. Několik staronových nálezů z doby římské (Dobřichov, Nymburk, Pňov, Praha-Radotín, Třebovle, Tursko). In Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 15. 2008. vyd. Most: ÚAPP severozápadních Čech, v.v.i., 2008. s. 211-227, 16 s. ISBN 978-80-86531-05-2.
 90. SEDLÁČEK, Radko, Jakub HALAMA a Jan JÍLEK. Nové germánské sídliště s nálezem terry sigillaty v Mikulovicích, okr. Pardubice. In Barbarská sídliště. 2008. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2008. s. 161-176, 15 s. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 37. ISBN 80-86023-89-3.
 91. 2007

 92. JÍLEK, Jan. Božice (okr. Znojmo). Přehled Výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2007, roč. 48, č. 2007, s. 395. ISSN 1211-7250.
 93. JÍLEK, Jan. Drásov (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2007, roč. 2007, č. 48, s. 396-397. ISSN 1211-7250.
 94. JÍLEK, Jan a David VÍCH. Nález zlomku rukojeti naběračky - cedníku typu E 160-161 z Plotiště nad Labem. Zpravodaj muzea v Hradci Králové. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2007, roč. 2006, č. 32, s. 99-105.
 95. JILEK, Jan. Několik poznámek ke skyfům typu Meroe z Krakovan-Stráží a Ostrovan. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2005-2006, M 10-11, s. 75-103, 28 s. ISSN 1211-6327.
 96. VOKÁČ, Milan a Jan JÍLEK. Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2005-2006, M 10-11, s. 65-73. ISSN 1211-6327.
 97. JÍLEK, Jan. Nové nálezy z doby římské z Prosiměřic (okr. Znojmo). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2007, roč. 43, č. 46, s. 169-182. ISSN 0449-0436.
 98. JÍLEK, Jan. Ojedinělý nález spony z doby stěhování národů z Hodonína. In Slovácko XLVIII 2006. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2007. s. 133-136. ISBN 80-86185-37-0.
 99. JÍLEK, Jan, Jan KOŠŤÁL a Milan VOKÁČ. Prosiměřice (okr. Znojmo). Přehled Výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2007, roč. 2007, č. 48, s. 400-403. ISSN 1211-7250.
 100. JÍLEK, Jan. Remarks on Selected Metal Vessels from the Eastern Part of Lower Austria. In Archeologie barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách suppl. 3.1. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. s. 119-128. ISBN 978-80-86260-67-9.
 101. JÍLEK, Jan. Soubor antických kovových nádob z Muzea Kroměřížska v Kroměříži. In Archeologie Barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. suppl. 3.1. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. s. 129-134. ISBN 978-80-86260-67-9.
 102. 2006

 103. PINAR, Joan, Jan JÍLEK a Milan VOKÁČ. A head of a predatory bird from the Migration Period found at Drnholec (South Moravia, Czech republic). Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2006, roč. 36, č. 3, s. 429-444. ISSN 0342-734X.
 104. JÍLEK, Jan, Joan PINAR a Milan VOKÁČ. Drnholec (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 2006, č. 47, s. 163-164. ISSN 1211-7250.
 105. JÍLEK, Jan. Skyfy typu Meroe z Krakovan-Stráží a Ostrovan. K poznání dekoru skyfů typu Meroe a přisunu drahocenných nádob na území SR. In Archeologie barbarů 2005. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2006. s. 405-429, 24 s. ISBN 80-86756-11-4.
 106. JÍLEK, Jan. Supplementary notes to the cognition of silver vessels in the territory of the Czech and Slovak republics. Studia Hercynia. Praha, 2006, roč. 2006, X, s. 24-32. ISSN 1212-5865.
 107. JÍLEK, Jan. Zlomky kovových nádob z Nedakonic. In Slovácko XLVII 2005. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2006. s. 175-178. ISBN 80-86185-50-8.
 108. 2005

 109. VOKÁČ, Milan a Jan JÍLEK. Božice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2005, roč. 2005, č. 46, s. 267-268. ISSN 1211-7250.
 110. JÍLEK, Jan, Martin HLOŽEK a Gabriela DRESLEROVÁ. Časně laténské osídlení v Polepech. In Pravěk Nová řada 13/2003. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2005. s. 253-277, 24 s. ISBN 80-86399-18-4.
 111. 2004

 112. JÍLEK, Jan. Jehlicovitý lékařský nástroj z Mušovska v kontextu středního Podunají. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 2003, č. 45, s. 33-38, 5 s. ISSN 1211-7250.
 113. 2002

 114. JÍLEK, Jan. Pasohlávky. okr. Břeclav. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002, roč. 2001, č. 43, s. 242. ISSN 1211-7250.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 1. 2023 00:06