Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. STRAŠILOVÁ, Kateřina, Petr VAJDA a Tomáš HLINSKÝ. Effect of resistance training in children who are overweight or obese - pilot study. In Cacek, J Sajdlova, Z Simkova, K. 12th international conference on kinanthropology: sport and quality of life. BRNO: MASARYK UNIVERSITY-UNIVERSITY PRESS, 2020. s. 437-443. ISBN 978-80-210-9631-8.
 2. HLINSKÝ, Tomáš, Michal KUMSTÁT a Petr VAJDA. Effects of Dietary Nitrates on Time Trial Performance in Athletes with Different Training Status: Systematic Review. Nutrients. Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 9, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu12092734.
 3. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., dopl., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9726-1.
 4. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4.
 5. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4.
 6. GIMUNOVÁ, Marta, Alena SKOTÁKOVÁ, Vojtěch GRÜN, Kateřina JENČÍKOVÁ, Leoš DANĚK, Tomáš HLINSKÝ, Lenka SVOBODOVÁ, Miriam KALICHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. The differences in postural stability between cross-country and alpine skiers with intellectual disabilities. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2020, roč. 22, č. 4, s. 133-138. ISSN 1509-409X. doi:10.37190/ABB-01690-2020-04.
 7. SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA, Kateřina STRAŠILOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Marie CRHOVÁ, Andrea MARTINCOVÁ, Nikola STRAČÁROVÁ a Petr VAJDA. The impact of different types of physical activity on walking as a vital everyday movement in older adults. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. Sport and Quality of Life. Brno, Czech Republic: MUNI PRESS, 2020. s. 309-316. ISBN 978-80-210-9631-8.
 8. 2019

 9. KUMSTÁT, Michal, Ivan STRUHÁR, Tomáš HLINSKÝ a Andy THOMAS. Effects of immediate post-exercise recovery after a high intensity exercise on subsequent cycling performance. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2019, roč. 14, č. 2, s. 399-410. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2019.142.12.
 10. KUMSTÁT, Michal a Tomáš HLINSKÝ. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9456-7.
 11. KUMSTÁT, Michal a Tomáš HLINSKÝ. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9456-7.
 12. KUMSTÁT, Michal, Petr ŠIRC, Ivan STRUHÁR, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Roman GRMELA a Tomáš HLINSKÝ. The effects of 32 weeks of beta-alanine supplementation on CrossFit-specific performance, body composition and dietary habits in CrossFit athletes. In 24th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. 2019. ISBN 978-3-9818414-2-8.
 13. 2018

 14. KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ, Ivan STRUHÁR a Andy THOMAS. Does sodium citrate cause the same ergogenic effect as sodium bicarbonate on swimming performance? Journal of Human Kinetics. 2018, roč. 65, č. 1, s. 89-98. ISSN 1640-5544. doi:10.2478/hukin-2018-0022.
 15. 2017

 16. KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ a Ivan STRUHÁR. Effect of Sodium Bicarbonate and Sodium Citrate Supplementation on Swimming Performance. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 104-107. ISBN 978-953-317-049-7.
 17. HLINSKÝ, Tomáš a Michal KUMSTÁT. Vliv ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání. In Jiří Suchý a kolektiv. Scientia Movens. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017. s. 502-512. ISBN 978-80-87647-35-6.
 18. 2015

 19. KUMSTÁT, Michal, Ondřej ŠIMKO a Tomáš HLINSKÝ. Sodium Bicarbonate, Caffeine, and Their Combination Does Not Enhance Repeated 200-m Freestyle Performance. In 10th International Conference on Kinanthropology. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2022 08:32