Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2024

  1. KLEINER, Jan. Battling Defense Austerity Cuts With the COVID-19 Crisis Response? The Czech Army's Online Public Perception. Armed Forces & Society. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2024, vol. 50, No 1, p. 202-223. ISSN 0095-327X. doi:10.1177/0095327X221114654.

  2023

  1. COLLIER, Henry, Morton CHARLOTTE, Dalal ALHARTHI and Jan KLEINER. Cultural Influences on Information Security. In Antonios Andreatos and Christos Douligeris. Proceedings of the 22nd European Conference on Cyber Warfare and Security. Reading: ACI, 2023. p. 143-150. ISBN 978-1-914587-69-6. doi:10.34190/eccws.22.1.1127.
  2. DOSEDĚL, Tomáš, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Jan KLEINER, Petra KUCHYŇKOVÁ and Jiří NAVRÁTIL. Česká republika a Evropská unie: reflexe v českém veřejném mínění, doporučení pro komunikační strategii (The Czech Republic and the European Union: reflections in Czech public opinion, recommendations for a communication strategy). Brno: Masarykova univerzita, 2023. 53 pp.
  3. DOSEDĚL, Tomáš, Miloš GREGOR, Jan KLEINER, Michal KOŘAN, Petra KUCHYŇKOVÁ and Jiří NAVRÁTIL. Česká zahraniční politika, její orientace, reflexe v českém veřejném mínění a doporučení pro komunikační strategii (Czech foreign policy, its orientation, reflection in Czech public opinion and recommendations for the communication strategy). Brno: Masarykova univerzita, 2023. 86 pp.
  4. GREGOR, Miloš, Jan KLEINER, Michal KOŘAN, Zdeněk KŘÍŽ and Petra KUCHYŇKOVÁ. Tematika bezpečnosti a priority nové Bezpečnostní strategie ČR (2023) v rámci strategické komunikace (Security issues and priorities of the new Security Strategy of the Czech Republic (2023) in strategic communication). Brno: Masarykova univerzita, 2023. 45 pp.
  5. KLEINER, Jan, Miloš GREGOR and Petra MLEJNKOVÁ. The Night Wolves : Evidence of Russian Sharp Power and Propaganda from the Victory Roads’ Itinerary. Problems of Post-Communism. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, p. 1-11. ISSN 1075-8216. doi:10.1080/10758216.2023.2164864.
  6. DOSEDĚL, Tomáš, Miloš GREGOR, Martin JIRUŠEK, Jan KLEINER, Zdeněk KŘÍŽ, Petra KUCHYŇKOVÁ and Jiří NAVRÁTIL. Válka na Ukrajině, její reflexe v českém veřejném mínění a doporučení pro komunikační strategii (The war in Ukraine, its reflection in Czech public opinion and recommendations for communication strategy). Brno: Masarykova univerzita, 2023. 66 pp.

  2022

  1. KLEINER, Jan, Jakub DRMOLA and Miroslav MAREŠ. How Are Czech Individuals Willing to Protect Themselves: A Comparison of Cyber and Physical Realms. Applied Cybersecurity & Internet Governance. Polsko, 2022, vol. 2022, No 1. ISSN 2956-3119. doi:10.5604/01.3001.0016.1322.
  2. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA and Petr DUŠEK. Metodika programu odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností (Responsible Cybersecurity Vulnerability Reporting Program Methodology). 2022. 80 pp.
  3. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA and Petr DUŠEK. Sada metodických, organizačních a právních nástrojů pro realizaci procedur odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností a poskytnutí relevantních vzorových dokumentů (pravidla a podmínky RVDP, poskytnutí detailních vzorových podkladů, dokumentů atp. se zaměřením na soukromou i veřejnou správu vč. popisu relevantních parametrů) (A set of methodological, organizational and legal tools for the implementation of procedures for responsible reporting of cybersecurity vulnerabilities and provision of relevant model documents (rules and conditions of the RVDP, provision of detailed mod). 2022. 58 pp.
  4. KLEINER, Jan. The Search for Cybersecurity Social Contract in Democracy: The Citizen´s Perspective. In 21st European Conference on Cyber Warfare and Security. 2022. ISBN 978-1-914587-41-2.

  2021

  1. KLEINER, Jan. Are Endpoint Users Willing to Secure Themselves? A Cyber-Physical Comparison. In 20th European Conference on Cyber Warfare and Security. 2021. ISBN 978-1-912764-43-3.

  2020

  1. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER and Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. (An experiment designed to investigate the effect of framing information about Covid-19 on the feelings of personal and societal threat posed by Covid-19, the evaluation of its risks, the emotional experience and changes in behaviour in response to the Co). Brno: Masarykova univerzita, 2020. 64 pp.
  2. KLEINER, Jan and Ondřej ŠUPKA. The Myanmar Conflict : A Role of Cyberspace in Counterinsurgency. International Journal of Cyber Criminology. 2020, vol. 14, No 1, p. 254-266. ISSN 0974-2891. doi:10.5281/zenodo.3752991.

  2019

  1. KLEINER, Jan, Natálie ZELINKOVÁ and Matyáš BAJER. Tanky 3. a 4. generace a jejich místo v moderních konfliktech (The Third and Fourth Generation Tanks And Their Role In Modern Warfare). Vojenské Rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2019, vol. 28, No 2, p. 50-66. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.28.2019.02.050-066.

  2017

  1. KLEINER, Jan. Kyberterorismus, nebo pouhé využívání internetu teroristy? (Cyberterrorism, or Terrorists Using Internet?). Security Outlines, 2017. ISSN 2533-4018.
Display details
Displayed: 23/2/2024 00:52