Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka a Petr STRNAD. Od universitního výzkumu k založení firmy. 2018.

  2017

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka a Petr STRNAD. Aplikace chladu při chemoterapii. In XXXX. Dny lékařské biofyziky - konference. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
  2. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči - Manuál zvyšování kvality péče pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře a specialisty- aktualizace pro rok 2017 - editor publikace. 2017. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2017. 120 s. ISSN 1803-120X.

  2016

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka a Petr STRNAD. Aplikace nízkých teplot v medicíně. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 2016. s. 29. ISBN 978-80-223-4105-9.
  2. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotnictví - Manuál zvyšování kvality péče pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře a specialisty. Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotnictví. Praha: Verlag dashofer, 2016, roč. 2016, 1.- 4.2016, s. 1 - 150. ISSN 1803-120X.

  2015

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka a Petr STRNAD. Kryostripping ve flebologii. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
  2. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči. Praha: Verlag Dashöfer, 2015. 250 s. ISSN 2336-4580.

  2014

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka, Petr STRNAD a Lubor ŠMUK. Aplikace chladu při léčbě bolesti. In XXXVIII. Dni lekárskej biofyziky. 2014. ISBN 978-80-8152-143-0.

  2013

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelské standardy - smysl a cíle. 1. vyd. Praha: Verlag Dashofer, 2013. 4 s. Aktualizace říjen 2013, Varia/Oše.
  2. STRNAD, Petr, Lenka FORÝTKOVÁ a Lubomír ŠMUK. Skleróza multiplex a celotělová kryoterapie - část II. 2013. ISBN 978-80-87450-07-9.
  3. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotnictví - Manuál zvyšování kvality péče pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře a specialisty. 1. vyd. Praha: Verlag dashofer, 2013. 250 s. aktualizace 2013. ISSN 1803-120X.
  4. FORÝTKOVÁ, Lenka, Petr STRNAD a Lubomír ŠMUK. Typy komor používaných pro celotělovou kryoterapii. In XXXVI. Dny lékařské biofyziky. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.
  5. PELCOVÁ, Zuzana a Lenka FORÝTKOVÁ. Vliv osvětlení na vnímání barev. Brýle a móda. Praha: Iva Production Agency, 2013, roč. 3, č. 2, s. 20-21. ISSN 1804-7866.

  2012

  1. BOUREK, Aleš, Mikhail ALEXANDROV, Lenka FORÝTKOVÁ a Roque LOPEZ. Constructing folksonomy for search engine of Riche project platform. In XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
  2. STRNAD, Petr a Lenka FORÝTKOVÁ. Cryothérapie "corps entier" en chambres cryogéniques á air liquéfié. Revue Générale Froid. France: Natcom / AGPcom, 2012, roč. 2012, No 1128, s. 50 - 54. ISSN 1958-4490.
  3. FORÝTKOVÁ, Lenka a Ivo HRAZDIRA. Chlad, který léčí, kryoterapie. Brno: Biofyzikální ústav, 2012. 20 s.
  4. BOUREK, Aleš a Lenka FORÝTKOVÁ. Pracovní seminář RICHE (RICHE A platform and inventory for child health research in Europe - FP7 Coordination and support action Contract no. 242181). 2012.
  5. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Zuzana HOLOUBKOVÁ. Přehled biofyzikálních vlastností materiálů pro kontaktní čočky. Brýle a móda. Praha: Iva Production Agency, s.r.o., 2012, roč. 2, č. 4, s. 36-38. ISSN 1804-7866.
  6. FORÝTKOVÁ, Lenka, Petr STRNAD a Lubomír ŠMUK. Skleróza multiplex a celotělová kryoterapie. In XXXV.Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
  7. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči - Manuál zvyšování kvality péče pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře a specialisty - aktualizace - 2012 - editor publikace. 2012. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 250 s. Aktualizace 2012. ISSN 1803-120X.
  8. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Zuzana HOLOUBKOVÁ. Výskyt refrakčních vad s následnou volbou korekční pomůcky. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 2012(68), č. 1, s. 11-16. ISSN 1211-9059.
  9. FORÝTKOVÁ, Lenka. Workshop - Chlad, který léčí - kryoterapie. 2012.

  2011

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka, Petr STRNAD a Lubomír ŠMUK. Další zkušenosti s celotělovou kryoterapií. In XXXIV.Dny lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
  2. BOUREK, Aleš a Lenka FORÝTKOVÁ. Obecná charakteristika klinických doporučených postupů (standardů zdravotní péče) a rámec a cíle jejich tvorby. 2011. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2011. 2 s. Aktualizace 2011.
  3. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči - Manuál zvyšování kvality péče pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře a specialisty- aktualizace pro rok 2011 - editor publikace. 2011. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2011. 245 s. Aktualizace 2011. ISSN 1803-120X.

  2010

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka, Martina RŮŽIČKOVÁ a Petr STRNAD. Celotělová chladová terapie v České republice 2010. In Sborník abstrakt, XXXIII.Dny lékařské biofyziky, Mikulov 2010. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
  2. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN, Lenka FORÝTKOVÁ, Carmel J. CARUANA a Ivo PROVAZNÍK. First experience of teaching General Biophysics to Biomedical Technologists. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Carmel J. CARUANA. Medical biophysics curricula for first year students of medicine and dentistry at Masaryk University, Brno, Czech republic. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
  4. BOUREK, Aleš a Lenka FORÝTKOVÁ. RICHE - A platform and inventory for child health rasearch in Europe. In XXXIII.Dny lékařské biofyziky. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
  5. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči - Manuál zvyšování kvality péče pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře a specialisty - aktualizace - 2010 - editor publikace. 2010. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2010. 250 s. Aktualizace 2010. ISSN 1803-120X.

  2009

  1. STRNAD, Petr, Lenka FORÝTKOVÁ a Lubomír ŠMUK. Celotělová chladová terapie. In XII. Lázeňský kardiologický den. 1. vyd. Luhačovice: lázně Luhačovice, 2009. s. 1-2. ISBN 978-80-239-8744-7.
  2. STRNAD, Petr, Lenka FORÝTKOVÁ a Lubomír ŠMUK. Celotělová chladová terapie - fyzikální podstata, zařízení pro celotělovou chladovou terapii. In Dny sportovní medicíny a Sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství. 2009.
  3. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ, Alžběta BOURKOVÁ a Petr TŮMA. Indicators as signals for assuring living and healthy health care organizations, logics of indicators for healthcare organization collaboration and functionality, Quality and safety strategies with a healthcare system approach as the basis for activities. In BOURKOVÁ, Alžběta a Petr TŮMA. Quality management implementation in Healthcare of Ukraine (WHO and EU hosted Conference). 2009.
  4. FORÝTKOVÁ, Lenka, Lubomír ŠMUK, J. LEISSER a Petr STRNAD. Klinické zkušenosti s aplikací celotělové terapie chladem. In XXXII.Dni lekarskej biofyziky. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
  5. BOUREK, Aleš a Lenka FORÝTKOVÁ. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči - Manuál zvyšování kvality péče pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře a specialisty. 2009. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2009. s. 1-300.
  6. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči - Manuál zvyšování kvality péče pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře a specialisty. 2009. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2009. 300 s. Aktualizace prosinec 2009. ISSN 1803-120X.
  7. ŠMUK, Lubomír, Lenka FORÝTKOVÁ a Petr STRNAD. Vliv celotělové terapie chladem (-120oC) na léčbu bolestivých syndromů. Bolest (časopis společnosti pro studium a léčbu bolesti). 2009, roč. 12, č. 1, 1 s. ISSN 1212-0634.

  2008

  1. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Alžběta BOURKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a jaroslav TACHOVSKÝ. Indicators as signals for synchronization and collaboration in healthcare institutions. Lessons from CEEQNET (Central and Eastern Europe Quality Network) project. In Sborník příspěvků XXXI. dny lékařské biofyziky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 27-30. ISBN 978-80-244-1985-5.
  2. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ, Svolvjeg KRISTENSEN, Jan MAINZ a Paul BARTELS. Indikátory bezpečnosti pacientů. Finální výstupy oddílu 4 (slovník pojmů a soubor indikátorů pacientské bezpečnosti) projektu SIMPATIE. In Indikátory bezpečnosti pacientů. Finální výstupy oddílu 4 (slovník pojmů a soubor indikátorů pacientské bezpečnosti) projektu SIMPATIE. 2008. vyd. Praha: STAPRO, 2008. s. 50-51. ISBN 978-80-903879-1-1.
  3. FORÝTKOVÁ, Lenka, Lubomír ŠMUK a Petr STRNAD. Kryokomory využívající kapalného vzduchu pro celotělovou chladovou terapii. In Sborník příspěvků XXXI.Dny lékařské biofyziky, Malá Morávka 2008. 2008. ISBN 978-80-244-1985-5.
  4. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotnictví. (editor publikace). 2008. vyd. Praha: Dashofer Verlag, 2008. 50 s. 1.,2.a 3.aktualizace Standardy léčebných postupů. ISSN 1803-120X.
  5. STRNAD, Petr, Lenka FORÝTKOVÁ a Wieslawv BROJEK. The Liquid Air Cryochambers for Whole-Body Cryotherapy. In Proceedings 10th Cryogenics 2008 International Conference. 2008. ISBN 978-2-913149-62-5.
  6. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Michal BŘEŇ, Alžběta BOURKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Understanding indicators for healthcare quality management system in a systemic way. Vaxsjo: Allkopija Vaxjo, 2008. 7 s. Proceed. of C&C Intl. Conf, Cooperation&Competiton. ISBN 978-91-7636-616-5.
  7. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 22-29. ISSN 0301-5491.
  8. ŠMUK, Lubomír, Lenka FORÝTKOVÁ a Petr STRNAD. Zkušenosti prvních 10 000 pacientů léčených procedůrou aplikace hlubokého chladu na celé tělo. In Sborník abstrakt XV. Sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.

  2007

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Biomedical physic education for healthcare professionals of the future,. In Sborník abstrakt. 2007. vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, 2007. s. 40-41. ISBN 978-80-239-9421-6.
  2. FORÝTKOVÁ, Lenka a Petr STRNAD. Celotělová kryoterapie. In Sborník Česko - slovenského sympozia Ortopedicko - traumatologicko - rehabilitační dny. 2007.
  3. FORÝTKOVÁ, Lenka. Vliv celotělové kryoterapie na lidský organismus. In Sborník abstrakt XXX.dnů lékařské biofyziky. 2007. ISBN 978-80-239-9421-6.
  4. BOUREK, Aleš, K. ZGODAVOVÁ, R. BOBER a L. FORÝTKOVÁ. Web-based Quality Management Course for Healthcare Organizations and Citizens. In Sborník. Brno: Dušek L., Mihál V., Štípek S., 2007. 1 s. ISBN 978-80-7392-007-4.

  2006

  1. VLK, Daniel, Aleš BOUREK, Lenka FORÝTKOVÁ a Kristina ZGODAVOVÁ. Improhealth - e-learningový kurz zdravotnického manažmentu. Bratislava Medical Journal. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2006, roč. 2006, 107/4, s. 178-9, 2 s. ISSN 0006-9248.
  2. BOUREK, Aleš, Věra CHALOUPKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. Informace o Centru pro kvalitu ve zdravotnictví Státního zdravotního ústavu. In Sborník Mezinárodní konference ICEQ 2006 - Efektivita, kvalita a spokojenost klientů ve zdravotnictví a sociální péči, Praha. Pardubice: Stapro s.r.o., Pardubice, 2006. s. 21-24. ISBN 80-903167-6-X.
  3. STRNAD, Petr a Lenka FORÝTKOVÁ. Kryokomory, kryoterapie, Workshop in SENIOR LIVING trendy v seniorském bydlení a změny životního stylu seniorů. Luhačovice, 9.11. -10.11.2006. 2006.
  4. STRNAD, Petr a Lenka FORÝTKOVÁ. Kryoterapie – aplikace nízkých teplot. In Sborník XII.Dny karlovarských balneologů, Karlovy Vary, 11.1.-13.1.2006. Karlovy Vary, 2006.
  5. STRNAD, Petr a Lenka FORÝTKOVÁ. Kryoterapie – Celotělová chladová terapie. In Sborník abstrakt. 50.výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, ACADEMIA CENTRUM - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 20.9. - 23.9.2006. ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP, 2006. s. 109.
  6. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Programy kvality a standardy léčebných postupů, Editorství Standardů léčebných postupů. Verlag-Dashofer, Praha, 2006. 150 s. 2006. ISBN 80-86229-29-7.
  7. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Lenka FORÝTKOVÁ. Project support of practical training in biophysics. Bratislava Medical Journal. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press,s.r.o., 2006, roč. 8/2006, č. 107, s. 336-338. ISSN 0006-9248.
  8. STRNAD, Petr a Lenka FORÝTKOVÁ. The whole - body cryotherapy. Bratislava Medical Journal. Bratislava: School of Medicine, Comenius University,, 2006, roč. 2006, 107/4, s. 170-171. ISSN 0006-9248.
  9. BOUREK, Aleš a Lenka FORÝTKOVÁ. The 2nd Multidisciplinary Roundtable: Designing Patient Safety and Quality Outcomes in the Health Care Curriculum, National Institute of Public Health, Praha 28.4.-29.4.2006 (organizace konference). 2006.
  10. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ, Bohdan KRATOCHVÍL, Kamil BRABEC a Pavlína BEČVÁŘOVÁ. Towards understanding the cellular and subcellular action of ultrasound. Bratislava Medical Journal. Bratislava: School of Medicine, Comenius University,, 2006, roč. 2006, 107/4, s. 164-165. ISSN 0006-9248.
  11. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Daniel VLK. Zdroje zdravotnických znalostí, nástroje na jejich správu (možnosti, omezení, rizika). In II.Celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno,2006. Brno: Lékařská fakulta MU, Brno, 2006.
  12. BOUREK, Aleš a Lenka FORÝTKOVÁ. 11th European Forum on Quality Improvement in Health Care, 26.4.-28.4.2006,Pragie Congres Centre, Czech Republic (organizace konference). 2006.

  2005

  1. BOUREK, Aleš a Lenka FORÝTKOVÁ. Health Technology Assessment, HTA – kritické vyhodnocování zdravotnických technologií,. In Programy kvality a standardy léčebných postupů. 1. vyd. Praha: Verlag Dashofer, 2005. s. 1-8 (kap.3), 8 s. ISBN 80-86229-29-7.
  2. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. HTA - Elegantní a vědecký přístup ke zvládání nejistoty v medicíně. In Sborník XXVIII.Dny lékařské biofyziky,Valtice 2005. Brno: Masarykova Universita, 2005. s. 11. ISBN 80-983-2005.
  3. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sledování účinku kavitačního ultrazvuku na larvy korýše Artemia salina. In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 50-50. ISBN 80-210-3695-8.
  4. STRNAD, Petr a Lenka FORÝTKOVÁ. Terapeutické aplikace nízkých teplot. In Sborník - XXVIII.Dny lékařské biofyziky, Valtice, ČR,. Brno: Masarykova Universita, 2005. s. 84. ISBN 80-210-3695-8.
  5. FORÝTKOVÁ, Lenka a Vojtěch MORNSTEIN. XXVIII.Dny lékařské biofyziky, Valtice, hotel Hubertus, 25.5 - 27.5.2005. 2005.

  2004

  1. BOUREK, Aleš, Miloš SUCHÝ, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. Data-Information-Knowledge use for Healthcare Assessment: Tools, Process, Information Technology - (Placing it all Together). In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 1-12. ISBN 80-210-3395-9.
  2. FORÝTKOVÁ, Lenka. Editorství Standardů léčebných postupů. Praha: Verlag Dashöfer, 2004.
  3. BOUREK, Aleš a Lenka FORÝTKOVÁ. Gaming with information flow in the domain of assisted reproduction. In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. Hradec Králové: Dr. Karel Volenec - ELLA - CS, 2004. s. 7-7.
  4. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. HTA - elegantní a vědecký přístup ke zvládání nejistoty v medicíně. Brno: ApS Brno, IČO 543535, 2004.
  5. MORNSTEIN, Vojtěch a Lenka FORÝTKOVÁ. Koncepce studia radiologické fyziky na MU v Brně. In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. Hradec Králové: Dr. Karel Volenec - ELLA - CS, 2004. s. 42-42.

  2003

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Bilogické účinky ultrazvuku -současný stav znalostí. Olomouc: Česká spol. pro UZ, UP Olomouc, Vídeňská universita, Spol. pro biomed. inženýrství, 2003. s. 13 - 14.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch a Lenka FORÝTKOVÁ. Biofyzikální centrum MU a Biofyzikálního ústavu AV ČR. 2002. vyd. UK Praha: Ústav biofyziky a informatiky, 2003. s. 60. ISBN 80-239-0497-3.
  3. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví SZÚ Praha a záměry resortního ministerstva v oblasti kvality ve zdravotnictví. In Sborník. 2003. vyd. Olomouc, 2003.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Využití ultrazvuku v medicíně. České Budějovice: Mgr. Renata Havránková, 2003. s. 37.
  5. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Zodpovědnost - nový přístup? Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2003. s. 16. ISBN 80-239-0175-3.

  2002

  1. MORNSTEIN, Vojtěch a Lenka FORÝTKOVÁ. Problém nepřímého účinku ultrazvuku. 2002. vyd. Lékarská fakulta v Martině: Ústav Biofyziky, 2002. s. 42.
  2. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemical effects of descaler-produced ultrasound in vitro. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2002, roč. 75, č. 1, s. 21-28. ISSN 1211-3395.
  3. GREC, Pavel, Aleš BOUREK, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Vliv stupně počítačové gramotnosti posluchačů LF MU na strukturu výuky výpočetní techniky a zdravotnické informatiky. In Zborník abstraktov. Lékarská fakulta v Martine: Ústav biofyziky, 2002. s. 12.

  2001

  1. MORNSTEIN, Vojtěch a Lenka FORÝTKOVÁ. Fyzioterapie a rehabilitace - alternativní medicína nebo medicína založená na důkazech?_. Praha: Ústav lékařské biofyziky, 2001. s. 53.
  2. KRATOCHVÍL, Bohdan, Lenka FORÝTKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Chemické a hemolytické účinky ultrazvukového přístroje BTL - 07. In Sborník abstrakt. Praha: Ústav lékařské boifyziky, 2001. s. 19.
  3. GREC, Pavel, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lenka FORÝTKOVÁ a Aleš BOUREK. Současný stav výuky biofyziky na LF MU v Brně. In Sborník abstrakt XXIV. Dnů lékařské biofyziky. Praha: III. Lékařská fakulta UK, 2001. s. 13.
  4. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN a Bohdan KRATOCHVÍL. Ultrazvukový "descaling" a jeho možné vedlejší účinky. In Sborník abstrakt. Praha: Ústav lékařské biofyziky, 2001. s. 18.

  2000

  1. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400. Plzeňský lékařský sborník. Praha: Nakladatelství Karolinum, Praha, 2000, roč. 2000, č. 67, s. 143-146. ISSN 0551-1038.
  2. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400. In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 33-34. ISBN 80-238-5214-0.

  1999

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN a Květoslav ŠIPR. Alternativní medicína a studenti medicíny. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 30-31. ISBN 80-7097-369-2.

  1998

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN, Marcela DOLNÍKOVÁ, Jiřina �KORPÍKOVÁ a Pavel GREC. FCM stanovení profilu DNA u nádorových buněk v pokusech in vitro a in vivo. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 26. ISBN 80-238-2322-1.
  2. DOLNÍKOVÁ, Marcela, Jiřina �KORPÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Účinek cytostatik na ultrazvukem ovlivněný cytoskelet HeLa buněk. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 21. ISBN 80-238-2322-1.

  1997

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN, Marcela DOLNÍKOVÁ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Pavel GREC. Flow-cytometry: principles and its use in detection ultrasound bioeffects. In Advances in Medical Physics, Biophysics and Biomaterials. Bratislava: Male Centrum, 1997. s. 48-51. ISBN 80-967064-7-0.

  1996

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 150 s. ISBN 80-210-1416-4.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch. Pavěda a my - ignorovat či neignorovat? editoři: Jiří Lechner, Vojtěch Mornstein, Lenka Forýtková. In LECHNER, Jiří, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sborník abstrakt XIX. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 20. ISBN 80-210-1350-8.
  3. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Jana DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH, Vojtěch MORNSTEIN, Ivo HRAZDIRA a Lenka FORÝTKOVÁ. Účinky ultrazvuku na cytoskelet HeLa buněk. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1996, roč. 69, Suppl. 1, s. 51-56. ISSN 1211-3395.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch a Pavel GREC. Ultrazvukové pole a jeho reprodukovatelnost v biologickém experimentu. Editoři: Jiří Lechner, Vojtěch Mornstein, Lenka Forýtková. In LECHNER, Jiří, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sborník abstrakt XIX. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 21. ISBN 80-210-1350-8.

  1995

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka, Ivo HRAZDIRA a Vojtěch MORNSTEIN. Effect of ultrasound on DNA synthesis in tumor cells. Ultrasound in Medicine and Biology. 1995, roč. 21, č. 4, s. 585-592. ISSN 0301-5629.

  1994

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Ultrazvuk ve stomatologii. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994, roč. 94, č. 4, s. 191-204. ISSN 1210-7891.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Ultrazvuk ve stomatologii. Česká stomatologie. 1994, roč. 94, č. 4, s. 191-204. ISSN 1210-7891.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 10:47