MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 22-29. ISSN 0301-5491.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit?
Název anglicky Biomedical physics education for healthcare professionals of the future. What should we teach?
Autoři MORNSTEIN, Vojtěch (203 Česká republika, garant), Carmel J. CARUANA (470 Malta), Daniel VLK (203 Česká republika), Jiřina ŠKORPÍKOVÁ (203 Česká republika), Lenka FORÝTKOVÁ (203 Česká republika) a Pavel GREC (203 Česká republika).
Vydání Lékař a technika, Praha, ČLS JEP, 2008, 0301-5491.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10610 Biophysics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00034566
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky SWOT;biophysics;biomedical physics;biomedical engineering;medical device;education;curricula;core competence
Štítky biomedical engineering, biomedical physics, biophysics, core competence, curricula, Education, medical device, SWOT
Změnil Změnil: MUDr. Pavel Grec, CSc., učo 2421. Změněno: 14. 1. 2009 08:31.
Anotace
Článek popisuje obsah základní jednotky lékařské biofyziky pro multiprofesní skupiny studentů zdravotnických oborů. Poskytuje strukturovaný rámec pro rozvoj sylabů harmonizovaných v evropském měřítku, který umožňuje lokální variabilitu. Rozsah a úroveň obsahu jsou nastaveny tak, aby byly dostatečné pro profese méně závislé na přístrojové technice a sloužily i jako odrazový můstek pro specifické obsahové bloky pro ty profese, které jsou více přístrojově orientovány. Tato sdílená znalost by měla v oblasti přístrojové techniky umožňovat vzájemné porozumění mezi zdravotnickými profesními skupinami.
Anotace anglicky
This article describes a content inventory for a foundational biomedical device physics study unit for multi-professional healthcare student groups. The inventory provides a framework which is structured enough to guide curriculum development in a harmonized manner on a European scale whilst still allowing for desired national and local variations. The quantity and level of content is designed to be sufficient for the less device-intensive professions whilst also serving as a springboard for subsequent more specialized profession-specific units for those professions which use devices more extensively. This shared knowledge base will facilitate communication regarding medical devices between the various professions practicing within the healthcare system.
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2021 11:51