Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 2. 2011

 3. HRAZDIRA, Ivo. Biofyzikální základy ultrasonografie. první. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. 69 s. čz 2011/560. ISBN 978-80-244-2895-6.
 4. 2008

 5. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 22-29. ISSN 0301-5491.
 6. 2004

 7. HRAZDIRA, Ivo a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Biofyzikální podstata a klinický význam ultrasonografických artefaktů. Lékař a Technika. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2004, roč. 35/2004, č. 2, s. 27-32, 5 s. ISSN 0301-5491.
 8. HLINOMAZOVÁ, Zuzana a Ivo HRAZDIRA. Standardisation in ultrasonography: Principle and diagnostic significance. ACTA MEDICA (Hradec Králové). Hradec Králové: Lékařská fakulta UK Hradec Králové, 2004, roč. 47/2004, č. 2, s. 305-308. ISSN 1211-4286.
 9. 2003

 10. HRAZDIRA, Ivo, Eva KOTULÁNOVÁ a Věra MARYŠKOVÁ. Barevné dopplerovské metody a jejich diagnostický význam. Vnitřní lékařství. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JE, 2003, roč. 49, 2003, č. 7, s. 563-566, 414.1. ISSN 0042-773X.
 11. 2002

 12. HRAZDIRA, Ivo. Kvantitativní apekty dopplerovské cévní diagnostiky. Lékař a technika. Praha: Česká lékřská společnost JEP, 2002, roč. 33/2002, č. 1, s. 19-23. ISSN 0301-5491.
 13. HRAZDIRA, Ivo. Mohou histogramy šedi přispět k přesnější interpretaci ultrazvukových obrazů? Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2002, roč. 57,2003, č. 2, s. 72-74. ISSN 1210-7883.
 14. 2001

 15. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Aleš BOUREK a Ivo HRAZDIRA. Lékařská fyzika, biofyzika a informatika. Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, roč. 67, s. 5-9. ISSN 0551-1038.
 16. 2000

 17. VETTERL, Vladimír. Co je biofyzika ? Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2000, roč. 50, č. 6, s. 152-154. ISSN 0009-0700.
 18. 1999

 19. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiří LECHNER. Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. 148 s. ISBN 80-210-2213-2.
 20. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Buněčné účinky ultrazvuku. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 73-74. ISBN 80-7097-369-2.
 21. HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Dny lékařské biofyziky: Historie a perspektiva. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 6-7. ISBN 80-967507-5-5.
 22. GREC, Pavel a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Hodnocení výuky teoretických oborů studenty LF. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 33-34. ISBN 80-7097-369-2.
 23. KRATOCHVÍL, Bohdan a Vojtěch MORNSTEIN. Komparační dozimetrie kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 58. ISBN 80-7097-369-2.
 24. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Výuka lékařské biofyziky jako problém. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999. vyd. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 24-27. ISBN 80-967507-5-5.
 25. 1998

 26. MORNSTEIN, Vojtěch. Ivo Hrazdira, DrSc. - Osobnost a dílo. Sborník lékařský. Praha: Karolinum, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 631-632. ISSN 0036-5327.
 27. 1997

 28. MORNSTEIN, Vojtěch a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Bachelor study and biophysics. editor Elena Kukurová. In KUKUROVÁ, Elena. Advances in Medical Physics, Biophysics and Biomaterials. 1. vyd. Bratislava: Male Centrum, 1997. s. 19-20. ISBN 80-967064-7-0.
 29. MORNSTEIN, Vojtěch. K diskusi o biofyzice. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1997, roč. 47, 4-5, s. 289-290. ISSN 0009-0700.
 30. 1996

 31. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 150 s. ISBN 80-210-1416-4.
 32. VETTERL, Vladimír. Platí zákony fyziky i u živých organismů? Čs. čas. fyz. 1996, roč. 1996, č. 46, s. 170-173. ISSN 0009-0700.
 33. NAVRÁTIL, Vladislav. Vliv ionizujícího záření na živé organismy. In VELECKÝ, Petr. Sborník prací pedagogické fakulty Mu Brno - Fyzika a didaktika fyziky 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 12-33. ISBN 80-210-1405-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 02:36