MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lékařská fyzika a biofyzika
Název česky Lékařská fyzika a biofyzika
Název anglicky Medical Phasics and Biophysics
Autoři MORNSTEIN, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí), Vladan BERNARD (203 Česká republika, domácí), Marek DOSTÁL (203 Česká republika, domácí), Ivo HRAZDIRA (203 Česká republika), Erik STAFFA (203 Česká republika, domácí), Jaromír ŠRÁMEK (203 Česká republika) a Daniel VLK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 339 s. 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 10610 Biophysics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/18:00103937
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-8984-6
Klíčová slova česky Lékařská fyzika; Biofyzika; Lékařské obory; Nelékařské obory
Klíčová slova anglicky Medical Physics; Biophysics; Medical specialisations; Non-medical specialisations
Štítky biophysics, lékařská biofyzika, medical biophysics, medical device, medical faculty, medical imaging, medical informatics, medical physics, Medical technology, medicine, rivok, výuka
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 12. 3. 2019 10:59.
Anotace
Učební text „Lékařská fyzika a biofyzika“ vychází z tradice učebnic psaných prof. Ivo Hrazdirou a jeho pokračovateli. Skládá se z částí obecných, které zahrnují popis struktury hmoty neživé i živé a vybrané kapitoly z termodynamiky. V dalších částech jsou na základě členění fyziky postupně vysvětlovány terapeutické a diagnostické aplikace jevů mechanických, akustických, termických, elektromagnetických, radiačních a optických. Zvláštní důraz je kladen na rizikové faktory spojené s těmito aplikacemi. Doplněný je výklad zpracování biosignálů a obrazové informace. Učební text je určen všem studentům lékařských a zdravotnických oborů, včetně biomedicínské techniky. Může být užitečnou pomůckou i pro studenty oborů veterinárních, farmaceutických a přírodovědných.
Anotace anglicky
The textbook „Medical Physics and Biophysics“ is based on the tradition of textbooks written by prof. Ivo Hrazdira and his successors. It consists of general parts which encompass description of structure of inanimate and living matter and selected parts of thermodynamics. In the following parts, based on the structure of physics, the therapeutic and diagnostics applications of mechanical, acoustic, thermal, electromagnetic, radiation and optical phenomena are explained successively. The authors emphasise the risks connected with these application above all. The explanation of biosignal processing and image analysis is expanded. The textbook is intended for all students of medical and health care specialisations, including biomedical technology. It can be also a useful guide for students of veterinary medicine, pharmacy and life sciences.
VytisknoutZobrazeno: 5. 3. 2021 14:16