Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Aleš BOUREK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Daniel VLK. Přítomnost a budoucnost Biofyzikálního ústavu LF MU. In 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.

  2013

  1. FRAJER, Jindřich, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Irena SMOLOVÁ a Milada DUŠKOVÁ. Nové metody ve výuce geografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6664-9.

  2008

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Mojmír SABOLOVIČ. Výuka ekonomických předmětů a managementu na právnických fakultách 2008. 2008.

  2007

  1. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate programming na střední škole. Praha: Publishing House, Education and Science, sro, 2007. s. 31-35.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 3, s. 140-142. ISSN 1210-3349.
  3. CÍDLOVÁ, Hana. Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007. 8 s. ISBN 978-80-7231-228-3.

  2003

  1. PAVLOVSKÁ, Marie. Divadlo ve výchově. první. Brno: PdF MU, 2003. 82 s. MSD. ISBN 80-86633-10-1.

  1996

  1. DOLEŽAL, Michael a Michal POŽÁR. Participace na vyučování je klíčem k úspěchu. Hospodářské noviny, příloha Kariéra. Praha: Economia, 1996, XL, č. 37, s. 15-29. ISSN 0862-9587.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 15:19