CÍDLOVÁ, Hana. Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany. 8 s. ISBN 978-80-7231-228-3. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů
Název anglicky General and Physical Chemistry Test: Chosen Answers of the Respondents
Autoři CÍDLOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, 8 s. 2007.
Nakladatel Univerzita obrany
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00032071
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-228-3
Klíčová slova anglicky výuka; chemie; physical chemistry; general chemistry; didactic test
Štítky chemie, didactic test, general chemistry, Physical Chemistry, výuka
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 11. 4. 2011 17:11.
Anotace
Na katedře chemie PdF MU byl pro vyhodnocování stupně porozumění učivu vytvořen test, který byl administrován téměř dvěma stovkám středo- a vysokoškolských respondentů. Zadání testu včetně odpovědních archů a autorského řešení je na požádání k dispozici u autorky tohoto článku. Cílem konferenčního příspěvku je podělit se se čtenářem o některé méně obvyklé odpovědi respondentů. Článek vždy uvádí zadání testové položky, autorské řešení a výběr zajímavých odpovědí, resp. údaj o nejčastější chybné odpovědi. Protože test obsahuje přibližně 50 položek, je zde uveden pouze výběr. Zajímavé reakce respondentů na další položky jsou uvedeny v dalších autorčiných publikacích (viz např. seznam použitých informačních zdrojů).
Anotace anglicky
The workers of the department of chemistry, Faculty of Education, Masaryk University prepared a test to measure, how much the students do understand the subject matter of general and physical chemistry. This test was solved by approximately 200 respondents (secondary school and university students). The text of the test and author s answers can be received from Hana Cídlová. This paper does quantify the results of the testing, but it gives examples of interesting incorrect answers to chosen test-items. Other unusual answers are given also in the papers mentioned in the list of references.
VytisknoutZobrazeno: 16. 4. 2024 10:26