Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA a Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití. 2021.
  2. KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA a Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití. In Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech. 2021.

  2018

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 s. ISBN 978-80-210-9045-3.

  2007

  1. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 3, s. 140-142. ISSN 1210-3349.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007. 8 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 08:30