Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA and Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití (Isotopes for dating and their other uses). 2021.
  2. KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA and Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití (Isotopes for dating and their other uses). In Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech. 2021.

  2018

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL and Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie) (Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 156 pp. ISBN 978-80-210-9045-3. 2018.

  2007

  1. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1) (Do Not Hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in Physical Chemistry Laboratory (1)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, vol. 16, No 3, p. 140-142. ISSN 1210-3349. 2007.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů (General and Physical Chemistry Test: Chosen Answers of the Respondents). In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany. 8 pp. ISBN 978-80-7231-228-3. 2007.
Display details
Displayed: 19/4/2024 14:27