MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL and Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie) (Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 156 pp. ISBN 978-80-210-9045-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)
Name in Czech Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)
Name (in English) Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)
Authors MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL and Iva SLANINOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 156 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-9045-3
Keywords (in Czech) Lékařská fakulta, přijímací zkoušky, testy, fyzika, chemie, biologie
Keywords in English Faculty of Medicine, admission exam, tests, Physocs, Biology, Chemistry
Tags biologie, chemie, fyzika, přijmací zkoušky, testy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Changed: 9/10/2018 09:24.
Abstract
Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)“ jsou důležitou pomůckou pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Shromážděné testové otázky poskytují přehled o typech a obsahu otázek , které budou v pozměněné podobě použity v budoucích ostrých přijímacích testech. Je využito více než dvacetileté zkušenosti s tímto způsobem testování znalostí uchazečů o studium.
Abstract (in Czech)
Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)“ jsou důležitou pomůckou pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Shromážděné testové otázky poskytují přehled o typech a obsahu otázek , které budou v pozměněné podobě použity v budoucích ostrých přijímacích testech. Je využito více než dvacetileté zkušenosti s tímto způsobem testování znalostí uchazečů o studium.
Abstract (in English)
The model test questions for the admission exams of Medical Faculty of Masaryk University (physics, chemistry and biology)“ is a very important aid for successful accomplishment of the admission exams of this Faculty. The collected test questions give an overview of the content and varius types of the questions which will be in rather changed form used in the future sharp admission tests. More than twenty years of experience with this kind of testing is exploited.
PrintDisplayed: 22/5/2024 19:11