KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA and Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití (Isotopes for dating and their other uses). 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Izotopy pro datování a jejich další využití
Name in Czech Izotopy pro datování a jejich další využití
Name (in English) Isotopes for dating and their other uses
Authors KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA and Gabriela VYSKOČILOVÁ.
Edition 2021.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Program konference, abstrakta
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Izotopy; izotopy v archeologii; datování; rekonstrukce diet; mobilita
Keywords in English Isotopes; isotopes in archaeology; dating;reconstruction of ancient diets; mobility
Tags chemie, Izotopy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Changed: 31/1/2022 10:59.
Abstract
Na konferenci byly prezentovány principy fungování analytických metod (14C, izotopové analýzy - O, N, C) a případové studie jejich využití v archeologii.
Abstract (in English)
Authors presented the principles of operation of analytical methods (14C, isotope analysis - O, N, C) and case studies of their use in archeology.
Links
MUNI/A/1122/2020, interní kód MUName: Archeologické terénní prospekce, exkavace a dokumentace I
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 22/5/2024 21:57