CÍDLOVÁ, Hana. Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů (General and Physical Chemistry Test: Chosen Answers of the Respondents). In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007, 8 pp. ISBN 978-80-7231-228-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů
Name (in English) General and Physical Chemistry Test: Chosen Answers of the Respondents
Authors CÍDLOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, 8 pp. 2007.
Publisher Univerzita obrany
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00032071
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-228-3
Keywords in English výuka; chemie; physical chemistry; general chemistry; didactic test
Tags chemie, didactic test, general chemistry, Physical Chemistry, výuka
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 11/4/2011 17:11.
Abstract
Na katedře chemie PdF MU byl pro vyhodnocování stupně porozumění učivu vytvořen test, který byl administrován téměř dvěma stovkám středo- a vysokoškolských respondentů. Zadání testu včetně odpovědních archů a autorského řešení je na požádání k dispozici u autorky tohoto článku. Cílem konferenčního příspěvku je podělit se se čtenářem o některé méně obvyklé odpovědi respondentů. Článek vždy uvádí zadání testové položky, autorské řešení a výběr zajímavých odpovědí, resp. údaj o nejčastější chybné odpovědi. Protože test obsahuje přibližně 50 položek, je zde uveden pouze výběr. Zajímavé reakce respondentů na další položky jsou uvedeny v dalších autorčiných publikacích (viz např. seznam použitých informačních zdrojů).
Abstract (in English)
The workers of the department of chemistry, Faculty of Education, Masaryk University prepared a test to measure, how much the students do understand the subject matter of general and physical chemistry. This test was solved by approximately 200 respondents (secondary school and university students). The text of the test and author s answers can be received from Hana Cídlová. This paper does quantify the results of the testing, but it gives examples of interesting incorrect answers to chosen test-items. Other unusual answers are given also in the papers mentioned in the list of references.
PrintDisplayed: 22/5/2024 19:25