Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK and Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika (Medical Phasics and Biophysics). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 339 pp. ISBN 978-80-210-8984-6. 2018.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Aleš BOUREK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Daniel VLK. Přítomnost a budoucnost Biofyzikálního ústavu LF MU (Department of Biophysics, Medical Faculty, Masaryk University, today and tomorrow). In 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. ISBN 978-80-8187-045-3. 2018.

  2013

  1. FRAJER, Jindřich, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Irena SMOLOVÁ and Milada DUŠKOVÁ. Nové metody ve výuce geografie (New Methods of Teaching Geography). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 88 pp. ISBN 978-80-210-6664-9. 2013.

  2008

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva and Mojmír SABOLOVIČ. Výuka ekonomických předmětů a managementu na právnických fakultách 2008 (Economics Courses at the Faculties of Law 2008). 2008.

  2007

  1. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). Praha: Publishing House, Education and Science, sro. p. 31-35. 2007.
  2. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1) (Do Not Hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in Physical Chemistry Laboratory (1)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, vol. 16, No 3, p. 140-142. ISSN 1210-3349. 2007.
  3. CÍDLOVÁ, Hana. Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů (General and Physical Chemistry Test: Chosen Answers of the Respondents). In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany. 8 pp. ISBN 978-80-7231-228-3. 2007.

  2003

  1. PAVLOVSKÁ, Marie. Divadlo ve výchově (Theater in Education). první. Brno: PdF MU. 82 pp. MSD. ISBN 80-86633-10-1. 2003.

  1996

  1. DOLEŽAL, Michael and Michal POŽÁR. Participace na vyučování je klíčem k úspěchu (The full particiaption is the key to success). Hospodářské noviny, příloha Kariéra. Praha: Economia, XL, No 37, p. 15-29. ISSN 0862-9587. 1996.
Display details
Displayed: 20/4/2024 12:45