Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA and Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití (Isotopes for dating and their other uses). 2021.
   Program konference, abstrakta
   Name in Czech: Izotopy pro datování a jejich další využití
   Name (in English): Isotopes for dating and their other uses
   Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Isotopes; isotopes in archaeology; dating;reconstruction of ancient diets; mobility
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Changed: 31/1/2022 10:59.
  2. KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA and Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití (Isotopes for dating and their other uses). In Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech. 2021.
   INformace o konferenci na stránkách organizátora: Metodické centrum konzervace Program konference s abstrakty
   Name in Czech: Izotopy pro datování a jejich další využití
   Name (in English): Isotopes for dating and their other uses
   Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Isotopes; isotopes in archaeology; dating;reconstruction of ancient diets; mobility
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Changed: 31/1/2022 11:00.

  2018

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL and Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie) (Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 156 pp. ISBN 978-80-210-9045-3.
   Name in Czech: Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)
   Name (in English): Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)

   Keywords in English: Faculty of Medicine, admission exam, tests, Physocs, Biology, Chemistry
   Reviewed: yes

   Changed by: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Changed: 9/10/2018 09:24.

  2007

  1. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1) (Do Not Hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in Physical Chemistry Laboratory (1)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, vol. 16, No 3, p. 140-142. ISSN 1210-3349.
   Name in Czech: Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1)
   Name (in English): Do Not Hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in Physical Chemistry Laboratory (1)
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: výuka; chemie; laboratoř; bezpečnost práce
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 11/4/2011 17:10.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů (General and Physical Chemistry Test: Chosen Answers of the Respondents). In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007, 8 pp. ISBN 978-80-7231-228-3.
   Name (in English): General and Physical Chemistry Test: Chosen Answers of the Respondents
   RIV/00216224:14410/07:00032071 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Cídlová, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: výuka; chemie; physical chemistry; general chemistry; didactic test
   Type of proceedings: post-proceedings
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 11/4/2011 17:11.
Displayed: 22/5/2024 23:09