MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 s. ISBN 978-80-210-9045-3. [citováno 2024-04-24]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)
Název česky Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)
Název anglicky Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)
Autoři MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ
Vydání 1. vyd. Brno, 156 s. 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-9045-3
Klíčová slova česky Lékařská fakulta, přijímací zkoušky, testy, fyzika, chemie, biologie
Klíčová slova anglicky Faculty of Medicine, admission exam, tests, Physocs, Biology, Chemistry
Štítky biologie, chemie, fyzika, přijmací zkoušky, testy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 9. 10. 2018 09:24.
Anotace
Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)“ jsou důležitou pomůckou pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Shromážděné testové otázky poskytují přehled o typech a obsahu otázek , které budou v pozměněné podobě použity v budoucích ostrých přijímacích testech. Je využito více než dvacetileté zkušenosti s tímto způsobem testování znalostí uchazečů o studium.
Anotace česky
Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)“ jsou důležitou pomůckou pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Shromážděné testové otázky poskytují přehled o typech a obsahu otázek , které budou v pozměněné podobě použity v budoucích ostrých přijímacích testech. Je využito více než dvacetileté zkušenosti s tímto způsobem testování znalostí uchazečů o studium.
Anotace anglicky
The model test questions for the admission exams of Medical Faculty of Masaryk University (physics, chemistry and biology)“ is a very important aid for successful accomplishment of the admission exams of this Faculty. The collected test questions give an overview of the content and varius types of the questions which will be in rather changed form used in the future sharp admission tests. More than twenty years of experience with this kind of testing is exploited.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2024 11:58