Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA a Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití. 2021.
   Program konference, abstrakta
   Název česky: Izotopy pro datování a jejich další využití
   Název anglicky: Isotopes for dating and their other uses
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Isotopes; isotopes in archaeology; dating;reconstruction of ancient diets; mobility
   Druh účasti: aktivní účast
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Změněno: 31. 1. 2022 10:59.
  2. KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA a Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití. In Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech. 2021.
   INformace o konferenci na stránkách organizátora: Metodické centrum konzervace Program konference s abstrakty
   Název česky: Izotopy pro datování a jejich další využití
   Název anglicky: Isotopes for dating and their other uses
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Isotopes; isotopes in archaeology; dating;reconstruction of ancient diets; mobility
   Druh účasti: aktivní účast
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Změněno: 31. 1. 2022 11:00.

  2018

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 156 s. ISBN 978-80-210-9045-3. 2018.
   Název česky: Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie)
   Název anglicky: Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)

   Klíčová slova anglicky: Faculty of Medicine, admission exam, tests, Physocs, Biology, Chemistry
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 9. 10. 2018 09:24.

  2007

  1. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, roč. 16, č. 3, s. 140-142. ISSN 1210-3349. 2007.
   Název česky: Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1)
   Název anglicky: Do Not Hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in Physical Chemistry Laboratory (1)
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: výuka; chemie; laboratoř; bezpečnost práce
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 11. 4. 2011 17:10.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany. 8 s. ISBN 978-80-7231-228-3. 2007.
   Název anglicky: General and Physical Chemistry Test: Chosen Answers of the Respondents
   RIV/00216224:14410/07:00032071 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Cídlová, Hana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: výuka; chemie; physical chemistry; general chemistry; didactic test
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 11. 4. 2011 17:11.
Zobrazeno: 13. 4. 2024 05:49