Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2024

  1. MERTELOVÁ, Petra. Deliktní nezpůsobilost poškozeného a náhoda (Tortious Incapacity of the Injured Party and Coincidence). Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2024, Neuveden, No 6, p. 187-192. ISSN 1210-6410.

  2023

  1. MERTELOVÁ, Petra. Assumption of Risk of Becoming a Victim – Stillborn Legal Transplant. In Rijeka Doctoral Conference. 2023.
  2. HOLUBÁŘ, Adam and Petra PETŘÍKOVÁ. Nepoctivý úmysl - držba spíše nepravá, nikoli nepoctivá (Unfair intention - non-genuine possession rather than possession in a bad faith). In Dobrovolná Eva, David Havlík a Michal Králík (eds.). Pocta Jiřímu Spáčilovi. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2023, p. 137-144. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-920-4.
  3. MERTELOVÁ, Petra. Přijetí nebezpečí oběti – nepovedený právní transplantát (Assumption of Risk of Becoming a Victim – Stillborn Legal Transplant). In Stretnutie katedier občianskeho práva. 2023.

  2022

  1. PETŘÍKOVÁ, Petra. Imputability of an Auxiliaries´ Conduct to the Damaged Party. In Rijeka Doctoral Conference. 2022.
  2. HOLAS, Jan, Adam HOLUBÁŘ and Petra PETŘÍKOVÁ. Nemožnost započtení doby držby předchůdce, který splnil podmínky vydržení (Impossibility to include the period of possession of a predecessor who fulfilled the conditions of prescription). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, Neuveden, No 11, p. 43-48. ISSN 1210-6348.
  3. PETŘÍKOVÁ, Petra. Subsidiární povaha bezdůvodného obohacení ve vztahu ke smluvnímu právu (Subsidiary Nature of Unjust Enrichment in Relation to Contract Law). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2022, vol. 28, No 9, p. 287-288. ISSN 1211-4405.
Display details
Displayed: 22/7/2024 20:13