Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. SURÁ, Zdeňka a Monika ANTONOVÁ. Péče nebyla marná. In Letovice Care. 2017.
 2. 2016

 3. ANTONOVÁ, Monika a Zdeňka SURÁ. Abdominal Catastrophe From The Perspective of Stoma Care Nurse. In 21st WCET Biennial Congress, Cape Town. 2016.
 4. 2014

 5. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Miroslava KYASOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka SURÁ a Erna MIČUDOVÁ. Nursing Interventions Used in Surgical Nursing Practice. In Alena Pospisilova, Petra Jurenikova. International symposium: Science and reaseach in nursing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 166-177. ISBN 978-80-7013-574-7.
 6. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Miroslava KYASOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka SURÁ a Erna MIČUDOVÁ. Ošetřovatelské intervence využívané v chirurgické ošetřovatelské praxi. In Sborník vědeckých abstrakt, Mezinárodní sympozium Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.
 7. JEŽOVÁ, Miroslava a Zdeňka SURÁ. Supervizní zkušenost v ošetřovatelské praxi. In Letovice Care. 2014.
 8. JEŽOVÁ, Miroslava, Marie ZÍTKOVÁ, Jana ŠPAČKOVÁ a Zdeňka SURÁ. Supervizní zkušenosti v ošetřovatelské praxi. Nemocniční listy : Fakultní nemocnice Brno. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2014, roč. 15, č. 4, s. 6-7. ISSN 1802-0224.
 9. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Miroslava KYASOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka SURÁ a Erna MIČUDOVÁ. Validace ošetřovatelských intervencí (NIC) v chirurgické ošetřovatelské péči na našem území. In Sborník vědeckých abstrakt, Mezinárodní sympozium Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.
 10. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Alena POSPÍŠILOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Natália BEHARKOVÁ, Zdeňka SURÁ, Hana PINKAVOVÁ, Jana DVOŘÁKOVÁ a Tereza POLZER. Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
 11. 2013

 12. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Miroslava KYASOVÁ, Zdeňka SURÁ a Erna MIČUDOVÁ. FACTORS INFLUENCING THE USE OF NURSING INTERVENTIONS IN SURGICAL CLINICAL PRACTICE. In Jurenikova, P Strakova, J Pospisilova, A. VII. INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENERAL NURSES AND WORKERS EDUCATING PARAMEDICAL STAFF. BRNO: NATIONAL CENTRE OF NURSING AND OTHER HEALTH PROFESSION BRNO-NCO NZO, 2013. s. 131-141. ISBN 978-80-7013-558-7.
 13. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Miroslava KYASOVÁ, Zdeňka SURÁ a Erna MIČUDOVÁ. Faktory ovlivňující používaní ošetřovatelských intervencí v chirurgické klinické praxi. 1. vyd. Brno: Brno: NCONZO ve spolupráci s Českou asociací sester - Pedagogická sekce, 2013. s. 198-210, 12 s. ISBN 978-80-7013-555-6.
 14. 2012

 15. PIVODOVÁ, Miriam a Zdeňka SURÁ. Vakuová terapie ran - přínos a úskalí. In Kongres s mezinárodní účastí Letovice Care. 2012.
 16. 2011

 17. POKORNÁ, Andrea, Mikko SAARIKOSKI, Zdeňka SURÁ, Ildiko SZÖGEDI, Mariann BÓDI, Olga RIKLIKIENE, Grazvyde MASILIUNIENE, Ileana ANTOHE a Camelia BOGDANICI. INTERNATIONAL PROJECT FOCUSED ON THE QUALITY OF EDUCATION - EMPOWERING THE PROFESSIONALIZATION OF NURSES THROUGH MENTORSHIP (EmpNURS). In Abstracts eBook; From Diagnosis to Outcomes:Researching Nursing and Midwifery Interventions— Educational Challenges —. 2011. ISBN 978-989-97181-3-5.
 18. 2010

 19. POKORNÁ, Andrea, Miroslava KYASOVÁ, Erna MIČUDOVÁ a Zdeňka SURÁ. Mezinárodní projekt na podporu profesionalizace sester prostřednictvím mentorství. Nemocniční listy. Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2010, XI, č. 4, s. 20 - 21. ISSN 1802-0224.
 20. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2022 13:27