Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. LUŽNÝ, Dušan a Jan VÁNĚ. Koncept kolektivní paměti – základní východiska a závěry. Historický časopis. 2017, roč. 65, č. 4, s. 557-590.
 2. LUŽNÝ, Dušan. Sect as a Threat – Cultural Memory and the Image of Sects. Politics, Religion & Ideology. 2017, roč. 18, č. 2, s. 198-216.
 3. 2016

 4. LUŽNÝ, Dušan. Localization and Visual Foundation of Religious Memory – the Case of Staré Sedliště and Sudice. Pantheon. 2016, roč. 11, č. 1, s. 3-31.
 5. LUŽNÝ, Dušan. "What is Life Like without God?” or about the Atheist Czechs: The Polish View of Czechs and the Discontinuity of the Czech Religious Memory. In Jedynak, W. – Kinal, J. – Lužný, D. – Topinka, D. Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region. Rzeszów: University of Rzeszów, 2016. s. 22-32.
 6. 2015

 7. LUŽNÝ, Dušan. Teorie racionální volby v současné sociologii náboženství. Sociológia. 2015, roč. 47, č. 2, s. 151-170.
 8. 2011

 9. LUŽNÝ, Dušan. Česká sociologie náboženství- současný stav a perspektivy. In Seminář Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Sekce sociologie náboženství Masarykovy české sociologické společnosti, Katedra sociologie a andragogiky, FF Univerzita Palackého, Olomouc. 2011.
 10. LUŽNÝ, Dušan. Ekospirituální životní styl - příklad hnutí Haré Kršna. In Blok expertů, Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita. 2011.
 11. LUŽNÝ, Dušan. Islám v ČR jako nástroj kritiky EU. In Současná situace ve vztahu Evropa - ČR - arabské země; Nadace Anny Lindh - Univerzita Palackého - Společnost česko-arabská. 2011.
 12. LUŽNÝ, Dušan. Jak se žije bez Boha? Náboženská krajina Česka. Host - časopis pro literaturu a čtenáře. Brno, 2011, XXVII, č. 4, s. 20-25. ISSN 1211-9938.
 13. LUŽNÝ, Dušan. Modernizace tradice. In Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Ústav etnológie SAV. 2011.
 14. LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a procesy globalizace a sekularizace. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 42-53. ISBN 978-80-210-5558-2.
 15. LUŽNÝ, Dušan. Náboženství jako fenomén kultury. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 12-23. ISBN 978-80-210-5558-2.
 16. LUŽNÝ, Dušan. Ne-sociologická data v sociologii náboženství. In konference Sociologie náboženství v datech (Masarykova česká sociologická společnost - Katedra sociologie ZČU), Plzeň. 2011.
 17. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství a jejich vztah k okolí, tragické případy a problematika antikultovních hnutí. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 194-205. ISBN 978-80-210-5558-2.
 18. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství: Modernita a globalizace. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 206-220. ISBN 978-80-210-5558-2.
 19. LUŽNÝ, Dušan. Problém teorie sociologie náboženství. In Kolokvium Co je sociologická teorie? (Masarykova česká sociologická společnost - sekce sociologické teorie) - Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR). 2011.
 20. LUŽNÝ, Dušan a Daniel TOPINKA. Religion and Stratification in the Czech Republic. In 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) Social Relations in Turbulent Times, Geneva, Switzerland. 2011.
 21. LUŽNÝ, Dušan. Sociální inkluze Romů náboženskou cestou. Bratislava 11.10.2010. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2011, roč. 47, č. 1, s. 200-202. ISSN 0038-0288.
 22. LUŽNÝ, Dušan. Strašení náboženstvím. Náboženství jako mobilizační faktor politiky. In Kardis, Kamil - Kardis, Mária. Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. s. 173-182. ISBN 978-80-555-0190-1.
 23. 2010

 24. LUŽNÝ, Dušan. Česká "nenáboženskost". In Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice, katedra sociologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň. 2010.
 25. LUŽNÝ, Dušan. Dana Hamplová, Blanka Řeháková: Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – Náboženství. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2010, roč. 46, č. 5, s. 835-838. ISSN 0038-0288.
 26. LUŽNÝ, Dušan. Die religiöse Situation in der Tschechischen Republik, 20. Jahre später - eine soziologische Perspektive. In Tschechien – religiös ein »blinder Fleck«? 2010.
 27. LUŽNÝ, Dušan. Důsledky náboženské svobody. In konference Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha. 2010.
 28. LUŽNÝ, Dušan. Důsledky náboženské svobody. Náboženská svoboda jako předpoklad a základ religionistiky. Dingir : časopis o současné náboženské scéně. Praha: DINGIR, s.r.o., 2010, roč. 13, č. 2, s. 58-59. ISSN 1212-1371.
 29. LUŽNÝ, Dušan. Globalizace a sociologie náboženství. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 13-40. ISBN 978-80-86702-69-8.
 30. LUŽNÝ, Dušan. Haré Kršna v sociologické perspektivě. In Orientalia Antiqua Nova 10, Centrum blízkovýchodních studií, Katedra antropologických a historických věd, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň. 2010.
 31. LUŽNÝ, Dušan. Hinduismus a hinduistický nacionalismus. In přednáška Hinduismus a hinduistický nacionalismus; Katedra filozofie a sociologie, CEVRO Institut, Praha. 2010.
 32. LUŽNÝ, Dušan. Hnutí Haré Kršna jako příklad globalizovaného náboženství. In přednáška Hnutí Haré Kršna jako příklad globalizovaného náboženství ; katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno. 2010.
 33. LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. 351 s. ISBN 978-80-86702-69-8.
 34. LUŽNÝ, Dušan. Martin Fárek, Hnutí Haré Kršna: Institucionalizace alternativního náboženství, Praha: Karolinum 2008, 208 s. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, roč. 18, č. 1, s. 119-121. ISSN 1210-3640.
 35. LUŽNÝ, Dušan. Náboženství jako hrozba. In konference Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny; Gréckokatolická teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov. 2010.
 36. LUŽNÝ, Dušan a Šárka VONDRÁČKOVÁ. Náboženství na první straně. In konference „Náboženství ve veřejném prostoru – podoby reprezentací religiozity“, Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc. 2010.
 37. FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Non-Church and Detraditionalised Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In Dorota Hall - Rafał Smoczyński (eds.): New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe. 1. vyd. Warsaw: IFiS Publishers, 2010. s. 133-172. ISBN 978-83-7683-025-4.
 38. FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Non-Church and Detraditionalized Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe (ISORECEA conference 2010). 2010.
 39. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství a sekty. Psychiatrie pro Praxi. Olomouc: SOLEN, 2010, roč. 11, č. 2, s. 85-86. ISSN 1213-0508.
 40. FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7043-951-7.
 41. LUŽNÝ, Dušan. Questions of contemporary sociology of religion. Individualization and globalization as basis of contemporary cultural a religious pluralism. In Zdzislaw Kupisinski - Stanislaw Grodz (eds.), Pluralizm kulturowy i religijny wspólczesnego swiata. Lublin: Wydawnictwo KUL (Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawla II, 2010. s. 403-413, 10 s. ISBN 978-83-7702-105-7.
 42. LUŽNÝ, Dušan. Seminář Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice a ustavení sekce sociologie náboženství. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2010, roč. 46, č. 2, s. 343-344. ISSN 0038-0288.
 43. LUŽNÝ, Dušan. Současná sociologie náboženství a Max Weber – rozvinutí, kritika, inspirace. In Súčasné reflexie sociológie Maxa Webera (Slovenská sociologická spoločnost´ při SAV a Sociologický ústav SAV, Bratislava). 2010.
 44. LUŽNÝ, Dušan, Jan VÁNĚ a Martina ŠÍPKOVÁ. Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic: A Comparison of Age Groups. In Symposium "Age and Ageing – from the Viewpoint of Religions and Religious Studies"; Österreichische Gesellschaft für Religionswissenschaft - Univesität Wien. 2010.
 45. LUŽNÝ, Dušan. Základy perspektivy sociologie náboženství. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 343-347. ISBN 978-80-86702-69-8.
 46. LUŽNÝ, Dušan. Založení sekce sociologie náboženství v Masarykově sociologické společnosti. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, roč. 18, č. 1, s. 107-108. ISSN 1210-3640.
 47. 2009

 48. LUŽNÝ, Dušan. člen hodnotícího panelu P401 - Filozofie, teologie a religionistika. Grantová agentura České republiky, 2009.
 49. FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Hinduismus: Vybájené náboženství. In Náboženství světa. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 11-17. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4961-1.
 50. LUŽNÝ, Dušan. Changes in Religious Life in the Czech Republic after 1989. In Central Europe 1989: Lessons and Legacies (University of Kansas). 2009.
 51. LUŽNÝ, Dušan. New religious movements (Czech Republic) - trends, state and religions. In Religion and Values in Central and Eastern Europe. 2009.
 52. LUŽNÝ, Dušan a Milan FUJDA. Nová náboženská hnutí. In Náboženství světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 47-55. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4961-1.
 53. LUŽNÝ, Dušan. Sociology of religion at a turning- point. In Religious Change in Central Europe; Religionswissenschaftliches Institut, Universität Leipzig, Leipzig. 2009.
 54. 2008

 55. LUŽNÝ, Dušan. "Jsme v menšině a chceme přežít". In LUŽNÝ, Dušan a R. Zdeněk a kol. NEŠPOR. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 1. vyd. Praha: Malvern, 2008. s. 195-200. Malvern. ISBN 978-80-86702-53-7.
 56. LUŽNÝ, Dušan a R. Zdeněk a kol. NEŠPOR. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 1. vyd. Praha: Malvern, 2008. 206 s. Malvern. ISBN 978-80-86702-53-7.
 57. 2007

 58. LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Character of Czech Secularism. Tension between Institutional and Individual Religiosity in the Czech Republic. In TOMKA, Miklós a Edit RÉVAY. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. 1. vyd. Budapest: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, 2007. s. 67-76. Religion in Eastern and Central Europe. ISBN 978-963-87583-2-3.
 59. NEŠPOR, Zdeněk a Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 236 s. 1;. ISBN 978-80-7367-251-5.
 60. LUŽNÝ, Dušan. Zelenání náboženství. Církve reagují na aktuální potřeby společnosti. Praha: A2 Kulturní týdeník, 2007. 1 s. 29/2007.
 61. 2006

 62. LUŽNÝ, Dušan. Engaged Buddhism in the West: an Example of the Acculturation of Buddhism in the Globalized Society. In The Ecological Problems and Spiritual Traditions of the Peoples of the Baikal Region. 1. vyd. Ulan-Ude: Izd-vo GUZ, 2006. s. 45-49. ISBN 5-98582-041-6.
 63. LUŽNÝ, Dušan. Haré Kršna, Haré Ráma. National Geographic : Česká republika. Praha: SanomaMagazines, 2006, roč. 2006, duben, s. 8-16. ISSN 1213-9394.
 64. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství jako příklad změny náboženského chování. In Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 57-69. ISBN 80-244-1494-5.
 65. LUŽNÝ, Dušan. Sakralizace zdraví a detradicionalizace náboženství. In Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita - Malvern, 2006. s. 177-184. ISBN 80-210-4115-3.
 66. 2005

 67. LUŽNÝ, Dušan. European Picture of Ancient India. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 66-76. ISBN 80-86898-58-X.
 68. LUŽNÝ, Dušan. Hinduismus. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005. 16 s. Univerzita třetího věku.
 69. LUŽNÝ, Dušan. Individualization and Modernization of Religion. In Moderné náboženstvo - Modern Religion. 1. vyd. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a církví, 2005. s. 239-253. Moderné náboženstvo - Modern Religion. ISBN 80-89096-23-9.
 70. LUŽNÝ, Dušan a Kateřina ROJKOVÁ. Kálí mezi Východem a Západem. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 4, s. 36-38. ISSN 0029-5302.
 71. ROJKOVÁ, Kateřina a Dušan LUŽNÝ. Kálí mezi Východem a Západem. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 4, s. 36-38. ISSN 0029-5302.
 72. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005. 18 s. Univerzita třetího věku.
 73. LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Nová náboženství a sekty. In Rizikové chování dospívajících a jeho prevence. 1. vyd. Praha: Cevap, 2005. s. 35-80, 56 s. 1. ISBN 80-902898-9-4.
 74. LUŽNÝ, Dušan. Religionistika. In Kompletní průvodce přijímacím řízením na VŠ. 1. vyd. Brno: Barrister &.Principal, 2005. s. 362-373. Chci se dostat na vysokou školu! ISBN 80-7364-004-X.
 75. LUŽNÝ, Dušan. Religionistika. In Chci se dostat na vysokou školu! Základní otázky: dějiny, společnost a základy humanitních věd. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005. s. 118-121. 1. ISBN 80-7364-001-5.
 76. LUŽNÝ, Dušan. Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 375 s. Religionistika 12. ISBN 80-210-3043-7.
 77. LUŽNÝ, Dušan. Sekularizace, individualizace a veřejné náboženství. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář: Eseje - komentáře - diskuse. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 109-111. ISBN 80-7325-071-3.
 78. LUŽNÝ, Dušan. Stará a nová témata sociologie náboženství. In Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 9 - 32. Religionistika 12. ISBN 80-210-3043-7.
 79. PAVELKA, Jiří, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Dušan LUŽNÝ a Radek SLABOTINSKÝ. Základní otázky. Dějiny, společnost a základy humanitních věd. Teoretické úvody a testové otázky k přípravě na přijímací zkoušky. Brno: Barrister &.Principal, 2005. ISBN 80-7364-001-5.
 80. 2004

 81. LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 107 s. Proměny náboženství, 3. ISBN 80-210-3492-0.
 82. LUŽNÝ, Dušan a Zdeňka MACHÁLKOVÁ. Protestantský buddhismus. Studia Orientalia Slovaka. 2004, Vol. 3, č. 1, s. 91-107, 16 s. ISSN 1336-3786.
 83. LUŽNÝ, Dušan. Stát, média a (nová) náboženství. In Zdeněk, R. Nešpor, (ed.): Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita z pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. s. 91-105. x1. ISBN 80-7330-061-3.
 84. LUŽNÝ, Dušan. Tolerance Matky Indie. Anthropos. Bratislava, 2004, roč. 1, č. 3, s. 61-64. ISSN 1336-5541.
 85. 2003

 86. LUŽNÝ, Dušan. Indická etika. In Dejiny etiky I (starovek až začiatok novoveku). 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003. s. 15-29. 1. ISBN 80-8068-180-5.
 87. LUŽNÝ, Dušan a Luboš BĚLKA. Podoby buddhismu na Západě. In Lopez, Donald Jr., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 209-221. Buddhismus. ISBN 80-86598-54-3.
 88. LUŽNÝ, Dušan a Zdeňka MACHÁLKOVÁ. Romové z pohledu religionisty. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, roč. 36-37, č. 1, s. 25-32. ISSN 0862-1209.
 89. 2002

 90. LUŽNÝ, Dušan. Czech Republic. In J. Gordon Melton - Martin Baumann (eds.), Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, Vol. 1. 1. vyd. Santa Barbara: ABC - Clio, 2002. s. 379-380. 1. ISBN 1-57607-223-1.
 91. LUŽNÝ, Dušan. Evangelical Church of the Czech Brethren. In J. Gordon Melton - Martin Baumann (eds.), Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, 2. Vol. 1. vyd. Santa Barbara: ABC - Clio, 2002. s. 463-464. 1. ISBN 1-57607-223-1.
 92. LUŽNÝ, Dušan. Leopold Procházka a první evropští buddhisté. In Zdeněk Trávníček: Leopold Procházka - první český buddhista. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 11-14. Proměny náboženství, sv. 2. ISBN 80-210-2950-1.
 93. 2001

 94. LUŽNÝ, Dušan a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Náboženství a sekularizace v České republice. Sociální studia. Brno: FSS MU, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 111-125, 25 s. ISSN 1212-365X.
 95. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství a ekologie. Vesmír. Praha: Vesmír, 2001, roč. 80, č. 8, s. 434-437. ISSN 0042-4544.
 96. LUŽNÝ, Dušan a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Religion and Secularisation in the Czech Republic. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2001, IX., č. 1, s. 85-98. ISSN 1210-3861.
 97. 2000

 98. LUŽNÝ, Dušan. Zelení bódhisattvové : sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 142 s. : i. ISBN 80-210-2464-X.
 99. LUŽNÝ, Dušan. Zelení bódhisattvové: Sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 185 s. Proměny náboženství, sv. 1. ISBN 80-210-2464-X.
 100. 1999

 101. LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. Religionistika, sv. 6. ISBN 80-210-2224-8.
 102. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství a sekty (K problematice alternativní religiozity mládeže). In Nová náboženství a sekty, Extremismus. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. s. 1-16. Informativní materiál pro učitele.
 103. LUŽNÝ, Dušan. Sociálně-ekologické prvky v hnutí Haré Kršna. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1999, roč. 7, č. 2, s. 189-198. ISSN 1210-3640.
 104. 1998

 105. LUŽNÝ, Dušan. Etika současného angažovaného buddhismu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1998, roč. 6, č. 1, s. 78-90. ISSN 1210-3640.
 106. LUŽNÝ, Dušan. Náboženská situace v České republice po roce 1989. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1998, roč. 6, č. 2, s. 213-225. ISSN 1210-3640.
 107. 1997

 108. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 181 s. sv. 3. ISBN 80-210-1645-0.
 109. LUŽNÝ, Dušan. Stručné dějiny buddhismu na Západě. In E. Conze: Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota, 1997. s. 155-173. ISBN 80-7217-002-3.
 110. 1996

 111. LUŽNÝ, Dušan. Antikultovní hnutí. Otázka nebezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 4, č. 1, s. 17-36. ISSN 1210-3640.
 112. LUŽNÝ, Dušan. Friends of the Western Buddhist Order - Nový západní buddhismus. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 4, č. 2, s. 183-190. ISSN 1210-3640.
 113. LUŽNÝ, Dušan. Metodologické problémy studia nových náboženských hnutí. 1996. 128 s.
 114. 1995

 115. LUŽNÝ, Dušan. Buddhismus v Rakousku. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 79-88. ISSN 1210-3640.
 116. LUŽNÝ, Dušan. Neošamanismus-postmoderní techniky extáze. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1995, roč. 1995, č. 2, s. 169-180. ISSN 1210-3640.
 117. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Konfliktní formy religiozity v diferentním světě. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 499-511. ISSN 0038-0288.
 118. 1994

 119. LUŽNÝ, Dušan. Nové formy religiozity (metodologické poznámky). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1994, roč. 1, č. 1, s. 83-91. ISSN 1210-3640.
 120. 1993

 121. LUŽNÝ, Dušan. Československo a proces hodnotových transformací a sociokulturní změny. In Integrativní studia národního hospodářství České republiky. Signální studie období 1989-1992. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1993. s. 137-140.
 122. LUŽNÝ, Dušan. Diferentnost v etice a etika v diferentním světě. Etika. Brno: Ústav pro etiku a religionistiku ČSAV, 1993, roč. 2, č. 1, s. 34-37. ISSN 0862-717.
 123. LUŽNÝ, Dušan. Ženy a spravedlnost. Etika. Brno: Ústav pro etiku a religionistiku ČSAV, 1993, roč. 3, č. 1, s. 78-83. ISSN 0862-717.
 124. 1992

 125. LUŽNÝ, Dušan. The Influences of Asian Religions in Czechoslovakia after 1989. In DAI, K., X. ZHANG a M. PYE. Religion and Modernization in China. 1. vyd. Cambridge: Roots and Branches, 1992. s. 161-166. ISBN 0-9525772-0-8.
 126. LUŽNÝ, Dušan. 1989 nian hou yazhou zongjiao zai jiekesiluofake de yingxiang. Shijie zongjiao ziliao. Beijing, 1992, roč. 1992, č. 4, s. 36-40, 4 s. ISSN 1000-4505.
 127. 1991

 128. LUŽNÝ, Dušan. Bláhova Sociologie inteligence po půl století. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, roč. 1991, č. 6, s. 744-757. ISSN 0038-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2022 19:40