Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VYKOUPIL, Libor a Vladislav JŮZA. Dějepis 9 Moderní Dějiny. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Nová škola Brno, 2020. 132 s. Dějepis 9 Moderní Dějiny, Čtení s porozuměním 99-40. ISBN 978-80-88285-20-5.
 2. 2019

 3. ZABLOUDIL PECHNÍK, Ondřej a Libor VYKOUPIL. Dějepis 8 - Novověk - učebnice, Čtení s porozuměním. 1. vyd. Praha: Nová škola – DUHA s.r.o., 2019. 116 s. učebnice dějepisu. ISBN 978-80-88285-01-4.
 4. 2018

 5. VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Beseda se studenty Gymnázia tř. kpt. Jaroše Brno. 2018.
 6. VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Beseda se studenty Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. 2018.
 7. VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Přednáška pro Městskou knihovnu v Rožnově pod Radhoštěm. 2018.
 8. VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Přednáška pro Vlastivědné muzeum v Kyjově. 2018.
 9. VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Přednáška pro Městské kulturní centrum Konice. 2018.
 10. VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Přednáška pro Okresní muzeum Břžeclav. 2018.
 11. PRÁTOVÁ, Karla, Ondřej PECHNÍK a Libor VYKOUPIL. Dějepis 7. Středověk, počátek novověku. Brno: Nová škola - DUHA s.r.o., 2018. ISBN 978-80-87591-95-6.
 12. VYKOUPIL, Libor. Edvard Beneš a vznik ČR. In Přednáška pro Informační centrum Kojetín. 2018.
 13. VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný. In Praha v obnoveném státě - zemská metropole hlavním městem nové republiky. 2018.
 14. VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný a první republika. In Přednáška pro knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově. 2018.
 15. VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný a první republika. In Přednáška pro Východočeské muzeum v Pardubicích. 2018.
 16. VYKOUPIL, Libor. Muži 28. října a první republika. In Přednáška na Policejní akademii ČR v Praze. 2018.
 17. VYKOUPIL, Libor. Říjen 1918 na Moravě. In Společné století : Česko-Slovensko 1918-2018. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018. s. 53-70. ISBN 978-80-7028-505-3.
 18. VYKOUPIL, Libor. Sto let Československa. In Přednáška pro Kulturní centrum Židlochovice. 2018.
 19. VYKOUPIL, Libor. Sto let Československa. In Přednáška pro Městské muzeum v Přibyslavi. 2018.
 20. VYKOUPIL, Libor. Sto let Československa. In Přednáška pro Informační centrum v Zastávce u Brna. 2018.
 21. VYKOUPIL, Libor. Sto let Československa. In Přednáška pro Kulturní centrum Hustopeče. 2018.
 22. VYKOUPIL, Libor. T. G. Masaryk a vznik samostatného československého státu. In Přednáška pro Informační centrum v Zastávce u Brna. 2018.
 23. VYKOUPIL, Libor. T. G. Masaryk, E. Beneš a vznik samostatného československého státu. In Přednáška pro Muzejní spolek Strážnice. 2018.
 24. VYKOUPIL, Libor. TGM a vznik ČR. In Přednáška pro Masarykovo muuzeum v Hodoníně. 2018.
 25. VYKOUPIL, Libor. Vznik ČR. In Přednáška a beseda s občany pořádaná Obecním úřadem v Bílovicích nad Svitavou. 2018.
 26. VYKOUPIL, Libor. Vznik ČR. In Přednáška a beseda s občany pořádaná Městským úřadem ve Ždírci nad Doubravou. 2018.
 27. VYKOUPIL, Libor. Vznik samostatné Československé republiky. In Přednáška pro knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově. 2018.
 28. VYKOUPIL, Libor. Vznik samostatné Československé republiky. In Přednáška pro Novohradské muzeum v Lučenci. 2018.
 29. VYKOUPIL, Libor. Vznik samostatné Československé republiky. In Přednáška pro Muzeum Blanenska. 2018.
 30. VYKOUPIL, Libor. Vznik samostatné Československé republiky. In Přednáška pro Městské muzeum v České Třebové. 2018.
 31. VYKOUPIL, Libor. Z dějin gastronomie. In Přednáška pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách. 2018.
 32. VYKOUPIL, Libor. 1918 Vznik samostatného československého státu. In Libor, Jan vedoucí autorského kolektivu. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 180-203. ISBN 978-80-7422-640-3.
 33. 2017

 34. VYKOUPIL, Libor. Radola Gajda ve válkách na Balkáně 1912-1916. In Štěpánek, Václav; Hladký, Ladislav. Od Moravy k Moravě III. Z historie česko-srbských vztahů. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2017. s. 82-105. Od Moravy k Moravě III. ISBN 978-80-87709-19-1.
 35. 2013

 36. VYKOUPIL, Libor, Denisa NEČASOVÁ a Robert ANTONÍN. Osobnosti českých dějin. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2013. 432 s. 1. verze. ISBN 978-80-242-4196-8.
 37. 2012

 38. VYKOUPIL, Libor. Český fašismus na Moravě. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2012. 384 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 37. ISBN 978-80-86488-90-5.
 39. 2009

 40. ČAPKA, František a Libor VYKOUPIL. Dějepis. Učebnice novověku pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia. první. Brno: Nová škola, 2009. 131 s. ISBN 80-7289-100-6.
 41. 2008

 42. VYKOUPIL, Libor. Čeští fašisté na Moravě. In Morava v boji proti fašismu. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2008. s. 46-56. mimo edice. ISBN 978-80-7028-317-2.
 43. VYKOUPIL, Libor a Jiří MITÁČEK. Morava v boji proti fašismu. In Morava v boji proti fašismu. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2008. 332 s. ISBN 978-80-7028-317-2.
 44. 2006

 45. VYKOUPIL, Libor. Brno mezi dvěma válkami. In Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 23-36. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 46. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 503 s. Sociální dějiny 2. ISBN 80-7325-105-1.
 47. VYKOUPIL, Libor. Pravicový pučista, příklad Ladislava Kobsinka. In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří – Vykoupil, Libor: Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 432-451. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
 48. BALÍK, Stanislav. Skaut-junák. Velen Fanderlik. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 451-466. Historie. ISBN 80-7325-105-1.
 49. 2005

 50. VYKOUPIL, Libor. Národní liga. In Jiří Malíř, Pavel Marek a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 781-793. sv. 1. ISBN 80-7239-178-X.
 51. VYKOUPIL, Libor. Osudné Brno v životě a kariéře Jiřího Stříbrného. In Mitáček, Jiří (ed.): Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. 1. vyd. Brno 2005: Moravské zemské muzeum, 2005. s. 117-126. ISBN 80-7028-259-2.
 52. VYKOUPIL, Libor. Volby v květnu 1946. In Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 168-174. ISBN 80-7285-000-8.
 53. 2003

 54. VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný. Portrét politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Matice moravská, 2003. 386 s. Knižnice Matice moravské sv. 12. ISBN 80-210-3241-3.
 55. VLČEK, Radomír, Tomáš DVOŘÁK a Libor VYKOUPIL. Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Historický ústav AV ČR, 2003. 406 s. 1. ISBN 80-86488-12-8.
 56. 2002

 57. VYKOUPIL, Libor. Ivančice za panství pánů z Lipé, Ivančice od Bílé Hory až do revoluce 1848. In Ivančice. Dějiny města. Ivančice, 2002. s. 175-297, 670 s. ISBN 80-238-9441-2.
 58. VYKOUPIL, Libor. Pod hodonínskou vrchností. In Mutěnice, dějiny vinařské obce. Mutěnice, 2002. s. 99-153, 590 s. ISBN 80-238-9201-0.
 59. VYKOUPIL, Libor. Strážnice za panství Magnisů v 18. a 19. století. In Strážnice . Kapitoly z dějin města. Strážnice, 2002. s. 211-239, 685 s. ISBN 80-900300-7-5.
 60. 2000

 61. MALÍŘ, Jiří, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš KNOZ, Libor VYKOUPIL a Libor JAN. Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2000. 260 s. Disputationes Moravicae. ISBN 80-86488-01-2.
 62. VYKOUPIL, Libor. Hledání smyslu českých dějin. In Tomáš Garrigue Masaryk a věda. 1. vyd. Hodonín: Masarykova muzeum, 2000. s. 67-80.
 63. VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný. In Úloha osobnosti v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999. 1. vyd. Olomouc, 2000. s. 211-218. ISBN 80-900965-9-X.
 64. VYKOUPIL, Libor. Národní liga. In Přehled politického stranictví na území Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc, 2000. s. 132-139. ISBN 80-86200-25-6.
 65. VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. 2. přepracované vydání. Brno: Julius Zirkus, 2000. 770 s. ISBN 80-902782-0-5.
 66. VYKOUPIL, Libor. Vznik a první kroky Církve československé. Dialog Evropa XXI. Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu. 2000, roč. 10, 1-2, s. 2-10. ISSN 1210-8332.
 67. 1999

 68. VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný a československá demokracie. In Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. s. 250-258. Sv. 1. ISBN 80-85268-99-X.
 69. 1998

 70. VYKOUPIL, Libor. Historik Václav Royt. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1998, roč. 117, č. 1, s. 57-70. ISSN 0323-052X.
 71. VYKOUPIL, Libor. Masaryk, Dürich, Štefánik a Rusko. In T.G.Masaryk a ruské revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1998. s. 59-80.
 72. VYKOUPIL, Libor. Počátky strany národních socialistů a Jiří Stříbrný. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1998, C 44, s. 117-135. ISSN 0231-7710.
 73. VYKOUPIL, Libor, Libor JAN a Jan ZIEGLER. Ve stínu císařského rodu. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 161-204. ISBN 80-238-2766-9.
 74. VYKOUPIL, Libor. Z historie gymnázia. In Historia magistra vitae. Program gymnázia na tř. kpt. Jaroše. Brno: Gymnázium tř. kpt. Jaroše, 1998. s. 11-17. č. 131.
 75. VYKOUPIL, Libor. Za tovaryšstva Ježíšova, Ve stínu císařského rodu. In Čejkovice 1248-1998. Čejkovice, 1998. s. 119 - 176, 470 s. ISBN 80-238-2766-9.
 76. 1997

 77. VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný a Tomáš Garrique Masaryk. In Masarykova filosofie pojetí demokracie... Hodonín: Masarykovo muzeum, 1997. s. 45-57.
 78. VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný v čele vlastní strany. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 217-232. ISSN 0323-052X.
 79. VYKOUPIL, Libor. Josef Dürich a Rusko. In Hoši od Zborova. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. s. 11-27. ISBN 80-7028-107-3.
 80. VYKOUPIL, Libor. Město Polná v době před a po třicetileté válce. In Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech... Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1997. s. 528-537. ISBN 80-900106-6-0.
 81. VYKOUPIL, Libor. Strana československých socialistů a Jiří Stříbrný v roce 1926. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, C 43, č. 43, s. 115-128. ISSN 0231-7710.
 82. VYKOUPIL, Libor. Za tovaryšstva Ježíšova. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1997. s. 119-161. ISBN 80-238-2766-9.
 83. 1996

 84. VYKOUPIL, Libor. Brněnský sjezd Čs. strany socialistické v r. 1926. Forum Brunense. Brno: Muzeum města Brna, 1996, roč. 1995/96, s. 59-78. ISSN 8090-1969.
 85. 1995

 86. VYKOUPIL, Libor. Národní socialisté v druhém zahraničním odboji. In Pocta svobodě. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 28-34. AUB Juridica 160. ISBN 80-210-1228-5.
 87. 1994

 88. VYKOUPIL, Libor. František Weyr, Josef Pekař a návrhy československé ústavy z r. 1917. In Sborník prací FFBU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 101-108. C 41. ISBN 80-210-0973-x.
 89. VYKOUPIL, Libor. Několik poznámek k roli Edvarda Beneše v československé vnitřní politice. In Dr. E. Beneš - politik a státník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 15-23. ISBN 80-210-0938-1.
 90. VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Georgetown (Jiříkov), 1994. 427 s. ISBN 80-901-6041-7.
 91. 1993

 92. VYKOUPIL, Libor. František Weyr a návrhy československé ústavy z roku 1917. In Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. C 40. ISBN 80-210-0645-5.
 93. VYKOUPIL, Libor. Jakub Malý jako historik Spojených států amerických. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, C39, č. 1, s. 67-80. ISSN 0231-7818.
 94. VYKOUPIL, Libor. O Češích a Československu. In Kapitoly z dějin české filozofie 20. století. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-210-0358-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 19:15