Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HANÁČKOVÁ, Veronika a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Pojetí kontaktního rodičovství v České republice: Tematická analýza. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2020, roč. 64, č. 1, s. 102 - 117. ISSN 0009-062X.
 2. 2018

 3. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Veronika HANÁČKOVÁ, Petra DAŇSOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ a Tereza CHRUDINOVÁ. Ideály mateřství. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 19-35, 17 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 4. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 5. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 6. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. ISBN 978-80-210-9169-6.
 7. CHABADOVÁ, Kristína, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Nespokojenost žen s vlastním tělem v třetím trimestru těhotenství. Československá pediatrie, Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 73, č. 5, s. 313-319. ISSN 0069-2328.
 8. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Renata HLAVOVÁ. Partnerský vztah a rodičovství : spolupráce mezi rodiči v péči o dítě. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 80-87, 8 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 9. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Veronika HANÁČKOVÁ, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Kristína CHABADOVÁ. Péče o dítě v počátcích rodičovství. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 44-67, 24 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 10. KORÁBOVÁ, Iva a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Porodní plány : přehledové studie. E-psychologie, Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2018, roč. 12, č. 4, s. 78-96. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.333.
 11. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Pracovní život v kontextu mateřství : mezi prací a rodinou. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 88-108, 21 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 12. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Veronika HANÁČKOVÁ. Trendy v rodičovství. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 36-43, 8 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 13. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Úvodem – O projektu DOMOV a Yummy Mummy. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 9-18, 10 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 14. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Lucie MIŠKÓCIOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Vztah k očekávanému dítěti a jeho souvislosti s vybranými intra- a interpersonálními charakteristikami žen v třetím trimestru těhotenství. E-psychologie, Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2018, roč. 12, č. 1, s. 15-36. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.310.
 15. DAŇSOVÁ, Petra, Lenka LACINOVÁ, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomotaka UMEMURA a Adéla WOZNICOVÁ. Vztah mezi matkou a dítětem. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 68-79, 12 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 16. 2017

 17. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Patterns of communications mothers use when their attention is divided. In 18th European Conference on Developmental Psychology 2017, Utrecht. 2017.
 18. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. So-called attachment parenting: A single case study. In 8th International Attachment Conference, London. 2017.
 19. 2016

 20. LACINOVÁ, Lenka, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Jakub CHROMEC, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Milan BRÁZDIL. Deja vu experiences in healthy Czech adults. The Journal of Nervous and Mental Disease, Williams & Wilkins, 2016, roč. 204, č. 12, s. 925-630. ISSN 0022-3018. doi:10.1097/NMD.0000000000000573.
 21. DAŇSOVÁ, Petra a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Mateřské sebehodnocení v těhotenství: souvislost s vybranými charakteristikami ženy a partnerského vztahu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2016, roč. 60, č. 4, s. 321-333. ISSN 0009-062X.
 22. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína KICKOVÁ a Iva KORÁBOVÁ. Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2016, roč. 60, č. 5, s. 468-481. ISSN 0009-062X.
 23. KORÁBOVÁ, Iva a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s., 2016, roč. 81, č. 1, s. 14-19. ISSN 1210-7832.
 24. 2014

 25. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Understanding Eating Behavior in Children with Autism Spectrum Disorders. In doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.. Appetite: Regulation, Use of Stimulants and Cultural and Biological Influences. : NOVA, 2014. s. 159-176.
 26. 2012

 27. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Ondřej BOUŠA. ”How do they feel when a baby cries?” Relationships between maternal characteristics and their perception of infant crying. In European Conference on Developmental Psychology, 23. – 27. 8. 2011, Bergen, Norway. Bologna, Italy: MEDIMOND, 2012. s. 201 - 207, 7 s. ISBN 978-88-7587-636-4.
 28. BOUŠA, Ondřej, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Stanislav JEŽEK. Mother's self-reports from pregnancy to her child's toddlerhood as predictors of her child's depressive symptomatology in early adolescence. In European Conference on Developmental Psychology, 23. – 27. 8. 2011, Bergen, Norway. 2012. vyd. Bologna, Italy: MEDIMOND, 2012. s. 211-213, 3 s. ISBN 978-88-7587-636-4.
 29. 2011

 30. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Kojenecký pláč. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 154 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-5662-6.
 31. JEŽEK, Stanislav, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Ondřej BOUŠA. The development of negative emotions. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011. s. 113 - 135, 23 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4.
 32. JEŽEK, Stanislav, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Ondřej BOUŠA. Vývoj depresivity v průběhu adolescence a moderátory růstových křivek. In Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní poradenství, 29.6.-1.7.2011, FSS MU, Brno, ČR. 2011.
 33. 2010

 34. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Excesivní pláč kojenců: percepce plačtivosti matkou. In Psychologické dny. 2010.
 35. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Iva KORÁBOVÁ a Ondřej BOUŠA. Vybrané osobnostní charakteristiky matek a jejich souvislost s popisovanou mírou plačtivosti kojence. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 591-605. ISSN 0009-062X.
 36. 2009

 37. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Batolecí období. In Vzdělávání zaměstnanců CRSP pracujících v sociálně aktivizačních službách pro rodiny. 2009.
 38. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Ondřej BOUŠA. Pocity matek z kojeneckého pláče. E-psychologie [online], 2009, roč. 3, č. 4, s. 1-13. ISSN 1802-8853.
 39. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Syndrom excesivního pláče v kontextu rodinného prostředí. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2009, LIII, č. 5, s. 441-454. ISSN 0009-062X.
 40. 2008

 41. POLÁŠKOVÁ, Eva, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Stanislav JEŽEK. Body Changes and Their Perception in Middle Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 77-83, 7 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 42. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 71-76, 6 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 43. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Jana MAREŠOVÁ. Excesívní pláč kojenců. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 9, č. 6, s. 394-397. ISSN 1213-0494.
 44. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Láska je láska: představy a zkušenosti patnáctiletých adolescentů. E-psychologie, 2008, roč. 2, č. 3, s. 16 - 29. ISSN 1802-8853.
 45. 2007

 46. VANČURA, Jan a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Zpráva z předvýzkumu potřeb uživatelů pro cílovou skupinu Osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem. Brno: CKP MMB, ASVSP, 2007. verze 1.
 47. 2006

 48. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Lenka LACINOVÁ. Návrh modelu způsobu vzniku autismu. In Úspěšný život s LMD (elektronický sborník příspěvků a prezentací, ed. Masopustová, Z.; Lacinová, L.; Škrdlíková, P.). Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči; IVDMR FSS MU, 2006. s. 1 - 6, 5 s.
 49. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Lenka LACINOVÁ. Raná diagnostika dětského autizmu. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 207-209. ISSN 1213-0494.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2020 12:08