Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Martin TANCOŠ, Jana FIKRLOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Veronika HANÁČKOVÁ. Infant attachment in the Czech Republic : Categorical and dimensional findings from a post-communist country. Infant Behavior and Development. New York: Elsevier, 2023, roč. 71, May, s. 1-13. ISSN 0163-6383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.infbeh.2023.101835.

  2022

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Martin TANCOŠ a Veronika HANÁČKOVÁ. Psychologické souvislosti postojů k očkování dětí. In Mareš, Jiří. Váhání laiků nad očkováním. Brno: MSD, 2022, s. 134-150. ISBN 978-80-7392-388-4.

  2021

  1. HANÁČKOVÁ, Veronika a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Tandemové kojení jako specifický prostředek kontaktního rodičovství – zkušenosti matek. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2021, roč. 15, č. 4, s. 14-39. ISSN 1802-8853. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.29364/epsy.419.

  2020

  1. HANÁČKOVÁ, Veronika a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Pojetí kontaktního rodičovství v České republice : Tematická analýza. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 1, s. 102 - 117. ISSN 0009-062X.

  2018

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Veronika HANÁČKOVÁ, Petra DAŇSOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ a Tereza CHRUDINOVÁ. Ideály mateřství. Online. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 19-35. ISBN 978-80-210-9170-2.
  2. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 123 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
  3. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 123 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
  4. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 123 s. ISBN 978-80-210-9169-6.
  5. CHABADOVÁ, Kristína, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Nespokojenost žen s vlastním tělem v třetím trimestru těhotenství. Československá pediatrie. Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 73, č. 5, s. 313-319. ISSN 0069-2328.
  6. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Renata HLAVOVÁ. Partnerský vztah a rodičovství : spolupráce mezi rodiči v péči o dítě. Online. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 80-87. ISBN 978-80-210-9170-2.
  7. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Veronika HANÁČKOVÁ, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Kristína CHABADOVÁ. Péče o dítě v počátcích rodičovství. Online. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 44-67. ISBN 978-80-210-9170-2.
  8. KORÁBOVÁ, Iva a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Porodní plány : přehledové studie. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2018, roč. 12, č. 4, s. 78-96. ISSN 1802-8853. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.29364/epsy.333.
  9. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Pracovní život v kontextu mateřství : mezi prací a rodinou. Online. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 88-108. ISBN 978-80-210-9170-2.
  10. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Veronika HANÁČKOVÁ. Trendy v rodičovství. Online. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 36-43. ISBN 978-80-210-9170-2.
  11. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Úvodem – O projektu DOMOV a Yummy Mummy. Online. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 9-18. ISBN 978-80-210-9170-2.
  12. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Lucie MIŠKÓCIOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Vztah k očekávanému dítěti a jeho souvislosti s vybranými intra- a interpersonálními charakteristikami žen v třetím trimestru těhotenství. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2018, roč. 12, č. 1, s. 15-36. ISSN 1802-8853. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.29364/epsy.310.
  13. DAŇSOVÁ, Petra, Lenka LACINOVÁ, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomotaka UMEMURA a Adéla WOZNICOVÁ. Vztah mezi matkou a dítětem. Online. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 68-79. ISBN 978-80-210-9170-2.

  2017

  1. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Petr MACEK, Eva BERANOVÁ, Ondřej BOUŠA, Martina ČAVNICKÁ, Jiří DALAJKA, Štěpán KONEČNÝ, Vladimír MARČEK, Jan MAREŠ, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Aleš NEUSAR, Ivana POLEDŇÁKOVÁ, Michaela SOKOLIOVÁ, Zuzana SÝKOROVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Jan ŠEREK, Jan ŠIRŮČEK, Mojmír TYRLÍK a Jan VANČURA. Adolescent psychosocial development in Brno. An ELSPAC Study 2005-2011. Online. Ježek, S. - Lacinová, L. - Macek, P. (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 153 s. ISBN 978-80-210-8705-7.
  2. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Patterns of communications mothers use when their attention is divided. In 18th European Conference on Developmental Psychology 2017, Utrecht. 2017.
  3. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. So-called attachment parenting: A single case study. In 8th International Attachment Conference, London. 2017.

  2016

  1. LACINOVÁ, Lenka, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Jakub CHROMEC, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Milan BRÁZDIL. Deja vu experiences in healthy Czech adults. The Journal of Nervous and Mental Disease. Williams & Wilkins, 2016, roč. 204, č. 12, s. 925-630, 6 s. ISSN 0022-3018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/NMD.0000000000000573.
  2. DAŇSOVÁ, Petra a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Mateřské sebehodnocení v těhotenství: souvislost s vybranými charakteristikami ženy a partnerského vztahu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, roč. 60, č. 4, s. 321-333. ISSN 0009-062X.
  3. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína KICKOVÁ a Iva KORÁBOVÁ. Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, roč. 60, č. 5, s. 468-481. ISSN 0009-062X.
  4. KORÁBOVÁ, Iva a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie. Mladá fronta a.s., 2016, roč. 81, č. 1, s. 14-19. ISSN 1210-7832.

  2014

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Understanding Eating Behavior in Children with Autism Spectrum Disorders. In doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. Appetite: Regulation, Use of Stimulants and Cultural and Biological Influences. NOVA, 2014, s. 159-176.

  2012

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Ondřej BOUŠA. ”How do they feel when a baby cries?” Relationships between maternal characteristics and their perception of infant crying. In European Conference on Developmental Psychology, 23. – 27. 8. 2011, Bergen, Norway. Bologna, Italy: MEDIMOND, 2012, s. 201 - 207. ISBN 978-88-7587-636-4.
  2. BOUŠA, Ondřej, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Stanislav JEŽEK. Mother's self-reports from pregnancy to her child's toddlerhood as predictors of her child's depressive symptomatology in early adolescence. In European Conference on Developmental Psychology, 23. – 27. 8. 2011, Bergen, Norway. 2012. vyd. Bologna, Italy: MEDIMOND, 2012, s. 211-213. ISBN 978-88-7587-636-4.

  2011

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Kojenecký pláč. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 154 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-5662-6.
  2. JEŽEK, Stanislav, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Ondřej BOUŠA. The development of negative emotions. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011, s. 113 - 135. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4.
  3. JEŽEK, Stanislav, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Ondřej BOUŠA. Vývoj depresivity v průběhu adolescence a moderátory růstových křivek. In Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní poradenství, 29.6.-1.7.2011, FSS MU, Brno, ČR. 2011.

  2010

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Excesivní pláč kojenců: percepce plačtivosti matkou. In Psychologické dny. 2010.
  2. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Iva KORÁBOVÁ a Ondřej BOUŠA. Vybrané osobnostní charakteristiky matek a jejich souvislost s popisovanou mírou plačtivosti kojence. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 591-605. ISSN 0009-062X.

  2009

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Batolecí období. In Vzdělávání zaměstnanců CRSP pracujících v sociálně aktivizačních službách pro rodiny. 2009.
  2. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Ondřej BOUŠA. Pocity matek z kojeneckého pláče. E-psychologie [online]. 2009, roč. 3, č. 4, s. 1-13. ISSN 1802-8853.
  3. MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Syndrom excesivního pláče v kontextu rodinného prostředí. Československá psychologie. Praha: Academia, 2009, roč. 53, č. 5, s. 441-454. ISSN 0009-062X.

  2008

  1. POLÁŠKOVÁ, Eva, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Stanislav JEŽEK. Body Changes and Their Perception in Middle Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 77-83. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  2. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 71-76. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  3. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Jana MAREŠOVÁ. Excesívní pláč kojenců. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 9, č. 6, s. 394-397, 3 s. ISSN 1213-0494.
  4. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Láska je láska: představy a zkušenosti patnáctiletých adolescentů. E-psychologie. 2008, roč. 2, č. 3, s. 16 - 29. ISSN 1802-8853.

  2007

  1. VANČURA, Jan a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Zpráva z předvýzkumu potřeb uživatelů pro cílovou skupinu Osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem. Brno: CKP MMB, ASVSP, 2007. verze 1.

  2006

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Lenka LACINOVÁ. Návrh modelu způsobu vzniku autismu. In Úspěšný život s LMD (elektronický sborník příspěvků a prezentací, ed. Masopustová, Z.; Lacinová, L.; Škrdlíková, P.). Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči; IVDMR FSS MU, 2006, s. 1 - 6, 5 s.
  2. MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Lenka LACINOVÁ. Raná diagnostika dětského autizmu. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 207-209. ISSN 1213-0494.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 7. 2024 14:17