Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. FIALA, Petr a František MIKŠ. Konzervatismus dnes - Politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu. : Books & Pipes Publishing, 2019. 176 s. ISBN 978-80-7485-186-5.
 2. FIALA, Petr a František MIKŠ. Listopad 1989 včera a dnes. Mánesovská setkávání. : Books & Pipes Publishing, 2019. 120 s.
 3. FIALA, Petr. (M)univerzita: Poslání, výzvy a proměny ve 21. Století. : Books & Pipes Publishing, 2019. 232 s. ISBN 978-80-7485-184-1.
 4. 2018

 5. FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3. aktual, rozšířené vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 990 s. ISBN 978-80-7325-450-6.
 6. FIALA, Petr. Jak uvařit demokracii: Od vládní agonie k polokomunistické vládě. Brno: Books & Pipes Publishing, 2018. ISBN 978-80-7485-168-1.
 7. 2017

 8. BALÍK, Stanislav, Petr FIALA, Jiří HANUŠ a František MIKŠ. Manifest čtyř. Program pro přátele svobody. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Publishing, Pravý břeh, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7485-135-3.
 9. FIALA, Petr. Otázka demokracie. Dílo a osobnost Vladimíra Čermáka. : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. s. 15-17. ISSN 1803-6988.
 10. FIALA, Petr. Předmluva. In Otázka demokracie. 2. vydání. Brno: CDK, 2017. s. 7-10, 4 s. ISBN 978-80-7325-432-2.
 11. FIALA, Petr. Rozum a odvaha. Jak čelit současným výzvám a krizím Evropy. Brno: Barrister a Principal, 2017. 132 s. ISBN 978-80-7485-131-5.
 12. 2016

 13. FIALA, Petr. Egy rugalmasabb európai integráció érdékében. Nemzeti Érdek, 2016, 13-14, s. 34-35.
 14. FIALA, Petr. Koniec beztroski. O Europie, demokracji i polityce, jakiej nie chcemy. Krakov: Osrodek Mysli Politycznej, 2016. 188 s. ISBN 978-83-64753-54-1.
 15. FIALA, Petr. Laboratorium sekularyzacji. Kościol i religia w spoleczeństwie niereligijnym. Kraków: Osródek Myśli Politycznej, 2016. ISBN 978-83-64753-78-7.
 16. FIALA, Petr. The Match Over European Future - Brussels 4: Europe 0. Brussels: The Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, 2016. s. 31-34, 4 s. The Conservative.
 17. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 s. ISBN 978-80-210-8541-1.
 18. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ a Michal VÍT. Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2016. 309 s. Monographs Series of the International Institute of Political Science. ISBN 978-80-210-8541-1.
 19. FIALA, Petr. Trumpovo kyvadlo. Kacířské poznámky ke zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Kontexty, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, roč. 8, č. 12, s. 42-47.
 20. 2015

 21. FIALA, Petr. Mít národní zájmy je v našem zájmu. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, VII, č. 3, s. 13-16. ISSN 1803-6988.
 22. FIALA, Petr. Na konci bezstarostnosti. Co nechceme slyšet o Evropě, o národních zájmech a zahraniční politice. Brno: Barrister & Principal, 2015. 146 s. ISBN 978-80-7485-038-7.
 23. FIALA, Petr. Občané, demokraté a straníci. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-355-4.
 24. FIALA, Petr. Reakcionář na konci novověku. In Jiří Hanuš. Historická kniha mého srdce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 15-25, 11 s. ISBN 978-80-7325-354-7.
 25. 2014

 26. FIALA, Petr. Dobrá politika, dobré dílo a jejich ohrožení. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, VI, č. 5, s. 17-21. ISSN 1803-6988.
 27. FIALA, Petr. Konzervatismus jako nonkonformní postoj. O konzervatismu politologicky, politicky i lidsky. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, VI, č. 6, s. 3-10. ISSN 1803-6988.
 28. FIALA, Petr. Právní úprava vysokoškolského prostředí. In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 57-68, 12 s. ISBN 978-80-210-6950-3.
 29. 2013

 30. FIALA, Petr a Jiří NANTL. Czeska polityka w zakresie szkolnictwa wysziego i badań. In Krutílek, Ondřej - Wolek, Artur. Nieodrobiona lekcija. Polityky publiczne w Czechach i Polsce. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2013. s. 341-382. Studia i analizy, 17. sv. ISBN 978-83-62628-75-9.
 31. FIALA, Petr. Disent, ideály a demokratická každodennost. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, roč. 5, č. 6, s. 20-27. ISSN 1803-6988.
 32. FIALA, Petr. Evropské půjčky na budoucí svobodu. In Ondřej Krutílek. Evropská unie. Hospodářský prostor s politickou vizí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 96-109, 14 s. Evropská politika. ISBN 978-80-7325-305-9.
 33. MATUŠINOVÁ, Anna a Petr FIALA. Katolická víra jako identifikační symbol v dnešní Evropě. Politologický časopis, 2013, roč. 20, č. 3, s. 346-357. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2013-3-346.
 34. FIALA, Petr a Anna MATUŠINOVÁ. Náboženství a politika v současném Lichtenštejnsku. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská a Česko-lichtenštejnská komise historiků, 2013, roč. 132, č. 4, s. 77-89. ISSN 0323-052X.
 35. FIALA, Petr. O potřebě demokratické politiky. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, roč. 5, č. 4, s. 3-11. ISSN 1803-6988.
 36. FIALA, Petr a Anna MATUŠINOVÁ. Religion und Politik in Liechtenstein. In Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission. Die Liechtenstein: Kontinuitäten-Diskontinuitäten. Vaduz: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission, 2013. s. 91-108, 18 s. ISBN 978-3-906393-63-6.
 37. 2012

 38. FIALA, Petr a Anna MATUŠINOVÁ. Katholischer Glaube als Identifikatiossymbol im heutigen Europa. In Die Liechtenstein: Kontinuitäten - Diskontinuitäten. 2012.
 39. 2011

 40. FIALA, Petr. Europa i znuźenie Okcydentu. In KRUTÍLEK, Ondřej a Arthur WOLEK. Bezplodny Sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej. Kraków, Brno: Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 51 - 73, 24 s. ISBN 978-83-62628-18-6.
 41. FIALA, Petr. Europäische Integration und Pflege der Demokratie - Evropská integrace a péče o demokracii. In Solidarität in Europa - Solidarita v Evropě. Wien: Österreichische Kommision Iustitia et Pax, 2011. s. 10-18, 9 s.
 42. FIALA, Petr. Evropa a oslabování okcidentu. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, roč. 22, č. 2, s. 3-11. ISSN 1803-6988.
 43. FIALA, Petr. Evropské půjčky na budoucí svobodu. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, roč. 22, č. 5, s. 3-10. ISSN 1803-6988.
 44. FIALA, Petr. Integration, Legitimität und demokratischer Entscheidungsprozess. In BANDELOW, NILS C. a HEGENLICH, SIMON. Pluralismus - Strategien - Entscheidungen. Wiesbaden: VS Verlag, 2011. s. 268 - 285, 18 s. ISBN 978-3-531-18446-3.
 45. FIALA, Petr. Odchody Karla Engliše. In Jiří Blažek Ivana Pařízková. Prof. JUDr. Karel Engliš. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 21-28, 8 s.
 46. 2010

 47. MAREŠ, Miroslav. Bezpečnostní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 30-72, 42 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 48. BALÍK, Stanislav a Dominika JÁGEROVÁ ONDRÁČKOVÁ. Církevní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 72-112, 41 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 49. BALÍK, Stanislav a Ondřej CÍSAŘ. České veřejné politiky. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 11-27, 17 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 50. KYLOUŠEK, Jakub. Dopravní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 113-140, 28 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 51. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. 2., dopl. a aktual. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-223-6.
 52. FIALA, Petr. Evropský mezičas : nové otázky evropské integrace. Nové rozšířené. Brno: Barrister & Principal, 2010. 205 s. ISBN 978-80-87029-99-2.
 53. BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Filip ČERNOCH. Filip Černoch: Energetická politika, s. 141-167. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 11-27, 17 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 54. PINK, Michal. Finanční politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 221-252, 31 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 55. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Hospodářská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 168-220, 52 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 56. KANIOK, Petr. Informační politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 253-287, 35 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 57. EIBL, Otto. Kulturní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 288-322, 34 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 58. KŘÍŽ, Zdeněk. Obranná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 323-366, 44 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 59. FIALA, Petr. Politika, jaká nemá být. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 163 s. ISBN 978-80-7325-216-8.
 60. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Politika životního prostředí. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 367-397, 30 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 61. DOČKAL, Vít. Regionální politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 398-435, 38 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 62. FIALA, Petr. Rozpad politiky. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, roč. 21, č. 1, s. 3-10. ISSN 1803-6988.
 63. RIPKA, Vojtěch. Sociální politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 436-475, 40 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 64. HOLZER, Jan a Josef SMOLÍK. Sportovní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 476-504, 28 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 65. BALÍK, Stanislav. Školská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 505-540, 36 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 66. BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7325-236-6.
 67. FIALA, Petr a Jiří NANTL. Vysokoškolská a výzkumná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 541-576, 36 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 68. HAVLÍK, Vlastimil. Zahraniční politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 577-615, 39 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 69. VALTEROVÁ, Aneta. Zdravotní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 616-649, 33 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 70. VALTEROVÁ, Aneta. Zemědělská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 650-692, 42 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 71. 2009

 72. KRPEC, Oldřich, Vít HLOUŠEK, Petr FIALA a Markéta PITROVÁ. Europeanization of Czech interest groups. Brno: IIPS, 2009. 105 s. Working paper.
 73. FIALA, Petr. Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 380 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
 74. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-180-2.
 75. FIALA, Petr. Historik na Moravě. Několik osobních a institucionálních postřehů k životnímu jubileu Jiřího Malíře. In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2009. s. 13-18, 4 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
 76. FIALA, Petr. Integrální osobnost Vladimíra Čermáka. In BAROŠ, Jiří. Vladimír Čermák. Člověk – filozof – soudce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 11 - 16, 6 s. Pocty osobnostem. ISBN 978-80-210-4946-8.
 77. FIALA, Petr. Jak se vrátí politika. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 4, s. 10 - 23. ISSN 1803-6988.
 78. FIALA, Petr a Stanislav BALÍK. La Chiesa e i due stati. Identita nazionale e appartenenza religiosa. il Regno, Bologna: Centro Editorale Dehoniano, 2009, roč. 54, č. 10, s. 308-310. ISSN 0034-3498.
 79. FIALA, Petr. Labor der Säkularisierung. Kirche und Religion in Tschechien. Osteuropa, Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2009, roč. 59, č. 6, s. 93-100. ISSN 0030-6428.
 80. FIALA, Petr. Naše nynější krize a politická matematika. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 2, s. 6-11. ISSN 1803-6988.
 81. FIALA, Petr. Politika, jaká nemá být. Poznámky k přicházející krizi demokracie. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 3, s. 3-12. ISSN 1803-6988.
 82. FIALA, Petr. Politologie v kontextu výzkumné a vzdělávací politiky v České republice. In Cabada, Ladislav, Hricová, Helena (eds.): IV. Kongres českých politologů, Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Česká společnost pro politické vědy, 2009. s. 9 - 19, 11 s. ISBN 978-80-7043-842-8.
 83. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Prosazování zájmů v Evropské unii. In Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, muni press, 2009. s. 71-116, 45 s. Edice Monografie, sv. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
 84. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK a Petr SUCHÝ. Teorie a analýzy evropeizace politických stran a zájmových skupin. Petr Fiala a kol. In Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, muni press, 2009. s. 45-69, 25 s. Edice Monografie, sv. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
 85. FIALA, Petr. Zkoumání Evropské unie na prahu krize. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 1, s. 3-8. ISSN 1803-6988.
 86. 2008

 87. FIALA, Petr a Jiří FORAL. Český politický katolicismus v demokratické společnosti (1989-2005). In FIALA, Petr, Jiří FORAL, Karel KONEČNÝ, Pavel MAREK, Michal PEHR a Miloš TRAPL. Český politický katolicismus 1848-2005. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 445-510, 63 s. Mimo edice. ISBN 978-80-7325-155-0.
 88. FIALA, Petr. Nacismus a komunismus: politická náboženství 20. století a přítomná nebezpečí. Proglas, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, XIX., č. 5, s. 32-34. ISSN 1802-3142.
 89. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Nach der Reform ist vor der Reform: Das tschechische Wohlfahrtssystem. In SCHUBERT, Klaus a Simon HEGELICH. Europäische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. s. 109-126, 17 s. Mimo edice. ISBN 978-3-531-15784-9.
 90. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Religious Education in the Czech Republic. In KUYK, Elza, Roger JENSEN, David LANKSHEAR a Elisabeth Löh MANNA. Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Oslo: IKO Publishing House, 2008. s. 39-47, 9 s. Mimo edice. ISBN 978-82-7112-793-0.
 91. FIALA, Petr. Tschechien. In BUCHSTAB, Günter a Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. s. 251-268, 18 s. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.
 92. 2007

 93. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Petr SOKOL. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, nakladatelství Barrister & Principal, 2007. 251 s. 1. ISBN 80-87029-05-4.
 94. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK a Oldřich KRPEC. Evropeizace českých odborových svazů: proměny strategie reprezentace zájmů a okruhu partnerů v procesu evropské integrace. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007, XIV, č. 2, s. 95-109. ISSN 1211-3247.
 95. FIALA, Petr. Evropský mezičas. Nové otázky evropské integrace. První vydání. Brno: Brno: Společnost pro odbornou literaturu, Barrister a Principal, 2007. 174 s. Barrister a Principal. ISBN 80-87029-04-6.
 96. FIALA, Petr. Ideály státu a jejich realizace. Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, XVIII, č. 10, s. 18-20. ISSN 1214-0899.
 97. FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 s. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
 98. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Klara WEGER. Les expériences du divorce Tchécoslovaque: un exemle pour la Belgique? In BENOÎT, Bayenet a Henri CAPRON. L´espace Wallonie-Bruxelles. Voyage au bout de la Belgique. 1. vyd. Bruxelles: de Boeck université, 2007. s. 327-348, 21 s. Economie, société, région. ISBN 978-2-8041-5281-9.
 99. 2006

 100. DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Markéta PITROVÁ a Petr KANIOK. Česká politika v Evropské unii - Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. 216 s. ISBN 80-210-4076-9.
 101. POSPÍŠIL, Ivo. Česká republika a možné varianty revize primárního práva Společenství. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy ČR. Brno: MPÚ MU, 2006. s. 133 - 149, 16 s. Svazek. ISBN 80-210-4076-9.
 102. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK, Markéta PITROVÁ, Pavel PŠEJA a Petr SUCHÝ. Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII, č. 1, s. 3-26. ISSN 1211-3247.
 103. FIALA, Petr a Jiří NANTL. Evropská vzdělávací politika a zájmy České republiky. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 63-75, 13 s. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
 104. FIALA, Petr a František MIKŠ. ODS a opoziční smlouva. In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. Brno: CDK 2006, 2006. s. 38-64, 27 s. CDK 2006. ISBN 80-7325-079-9.
 105. SMEKAL, Hubert. Pozice ČR ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu: rizika a výhody plynoucí pro ČR. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, 2006. s. 151-170, 20 s. Sborníky, svazek č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
 106. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Reforma společné zemědělské politiky: cíle české politiky. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-24, 17 s. Ediční řada Sborníky, svazek 29. ISBN 80-210-4076-9.
 107. PINK, Michal. Současné přístupy k volební geografii. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 148-162, 15 s. ISBN 80-7325-074-8.
 108. FIALA, Petr. Tschechien. In BUCHSTAB, G. a R. HERTZ. Nationale Identität im vereinten Europa. Freiburg: Herder, 2006. s. 182-198, 17 s. Herder. ISBN 3-451-23013-5.
 109. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Vnešnjaja politika Češskoj Respubliki v svjazi s členstvom v ES. Evropa. Žurnal Polskogo Instituta Meždunarodnych Del, Warszawa: PISM, 2006, roč. 6, č. 3, s. 61-83. ISSN 1643-0360.
 110. FIALA, Petr. Zwei Länder ohne Meer. Tschechisch-österreichische Beziehungen im Vereinten Europa. In KNOZ, Tomáš. Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vydání. Wien,Brno: Kirchliches Institut Janineum, Matice Moravská, 2006. s. 327-338, 12 s. Svazek 1. ISBN 3-901194-14-2.
 111. 2005

 112. CHYTILEK, Roman. České senátní volby. Podněty, výsledky, alternativy. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 105-115, 11 s. ISBN 80-210-3865-9.
 113. FIALA, Petr. Demokracie ve střední Evropě. In In: Mrklas, L. (ed.): 15 let poté. Sborník k patnáctému výročí pádu komunismu v zemích střední a východní Evropy. Praha: CEVRO, 2005. s. 21-29, 9 s. ISBN 80-86816-07-9.
 114. FIALA, Petr. Demokracja v krajích Evropy Środkowej. Miedzynarodowy Przeglad Politycny, Miedzynarodowy Przeglad Politycny, 2005, roč. 12, č. 2, s. 5-11. ISSN 1730-3427.
 115. FIALA, Petr. Der Transformationsprozess in Tschechien. In Bachmaier, P.; Blehova, B. (Hrsg.): Der kulturelle Umbruch in Ostmitteleuropa. Der Transformationsprozess und die Bildungs- und Kulturpolitik Tschechiens, der Slowakei, Polens und Ungarn in Kontext der internationalen Beziehungen. Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2005. s. 93-106, 14 s. Svazek 1. ISBN 3-631-53011-0.
 116. VYKOUPILOVÁ, Hana. Eurofederalismus v politice evropských politických stran. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace - Nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS, 2005. s. 400-409, 9 s. ISBN 80-210-3865-9.
 117. FIALA, Petr, Markéta PITROVÁ a Petr KANIOK. European Political Parties and the Draft European Constitution. Perspectives: The Central European Review of International Affairs, Praha: Institute of International Relations, 2005, roč. 24, č. 1, s. 21-41. ISSN 1210-762X.
 118. HAVLÍK, Vlastimil. Euroskeptické politické strany v Dánsku. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 96-105, 10 s. ISBN 80-210-3865-9.
 119. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evopeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 11-25, 15 s. ISBN 80-210-3865-9.
 120. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. 311 s. 171. ISBN 80-7325-051-9.
 121. HLOUŠEK, Vít. "Habsburská" tradice, demokratizace střední Evropy a její kritické body. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO a CDK, 2005. s. 7-24, 18 s. ISBN 80-7325-074-8.
 122. FIALA, Petr. Josef Lux a proměny postavení KDU-ČSL v politickém systému České republiky. In Znoj, M.; Pehr, M. (usp.): Josef Lux a česká politika 90. let. Praha: Ústav politologie FF UK, 2005. s. 41-49, 9 s. ISBN 80-7308-086-9.
 123. VYKOUPILOVÁ, Hana. K problematice výzkumu evropského federalismu a evropských politických stran. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. s. 254-264, 10 s. ISBN 80-7325-0748.
 124. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Komunisté a jejich strany. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1413-1432, 19 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 125. KRPEC, Oldřich. Konstituování národních zájmů. In FIALA, Petr a Maxmilian STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teori, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. s. 73-93, 20 s. ISBN 80-7325-074-8.
 126. FIALA, Petr a Petr SUCHÝ. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. II. díl: období 1938-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1433-1453, 22 s. Svazek 1.
 127. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Litva. Estonsko. Lotyšsko. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 197-274, 77 s. ISBN 80-7325-051-9.
 128. BALÍK, Stanislav. Metodologie výzkumu komunální politiky. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO - CDK, 2005. s. 163-175, 13 s. ISBN 80-7325-074-8.
 129. MAREŠ, Miroslav. Metodologie výzkumu politických stran na evropské úrovni. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. s. 176-186, 10 s. ISBN 80-7325-074-8.
 130. BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 26-39, 14 s. ISBN 80-210-3865-9.
 131. CHYTILEK, Roman. Nacionalizace stranických systémů, teritoriální homogenita a srovnávací politologie. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 25-38, 14 s. ISBN 80-7325-074-8.
 132. POSPÍŠIL, Ivo. Národnostní otázka a evropská integrace: úvodní poznámky k výzkumu. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. s. 93-109, 16 s. ISBN 80-7325-074-8.
 133. PŠEJA, Pavel. Některé otázky výzkumu politických stran České republiky. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. s. 242-253, 12 s. ISBN 80-7325-074-8.
 134. KANIOK, Petr. Opozice k evropské ústav: past pro euroskepticismus. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovové vládnutí: teorie, pístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 201-213, 14 s. ISBN 80-7325-074-8.
 135. FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politický a zájmový pluralismus v mnohaúrovových systémech - teorie a přístupy. 2005.
 136. ŠEDO, Jakub. Přenos kvantitativních metod výzkumu výstup volební soutěže do odlišných regionálních podmínek - případ stability a stabilizace systémů politických stran v postkomunistických zemích Evropy. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 121-135, 15 s. ISBN 80-7325-074-8.
 137. MAREŠ, Miroslav. Soudobá stranickopolitická reprezentace eurokomunismu. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 263-271, 8 s. ISBN 80-210-3865-9.
 138. KOPEČEK, Lubomír. Stranická rodina - rozdíly v jejím vymezování a práce s ní v podmínkách postkomunistické střední Evropy. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 39-44, 6 s. ISBN 80-7325-074-8.
 139. STRMISKA, Maxmilián. Stranické systémy a víceúrovňové teritoriálně-politické pluralismy - několik poznámek k jejich pojetí a rozboru. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 232-241, 10 s. ISBN 80-7325-074-8.
 140. STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Systém politických stran v letech 1989-2004. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1359-1380, 22 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 141. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Tschechische Republik. In Kirche und Erziehung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. s. 271-291, 20 s. ISBN 3-531-14767-6.
 142. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Unie svobody - Demokratická unie. In MALÍ, Jií a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v eských zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplnk, 2005. s. 1563-1578, 15 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 143. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO a CDK, 2005. s. 5-6, 2 s. ISBN 80-7325-074-8.
 144. KYLOUŠEK, Jakub. Volební mikroanalýza v českém prostředí. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. s. 136-147, 12 s. ISBN 80-7325-074-8.
 145. FIALA, Petr. Význam a funkce voleb do Evropského parlamentu. In Lequesne, Ch.; Rovná, L. (eds.): Zastoupení evropské pětadvacítky v evropském parlamentu. Praha: CeFReS, 2005. s. 51-57, 7 s. ISBN 80-86311-16-3.
 146. KANIOK, Petr. Vznik Červnové kandidátky jako důsledek tendencí švédské evropské debaty. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 134-144, 13 s. ISBN 80-210-3865-9.
 147. 2004

 148. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Analýza a interpretace katolické sociální nauky. In Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Katolická sociální nauka a současná věda. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2004. s. 9-23, 15 s. ISBN 80-7325-024-1.
 149. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Autorita v abrahamských náboženstvích.Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu. Brno: CDK, 2004. 150 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-052-7.
 150. FIALA, Petr. Demokracie ve střední Evropě. In Mrklas, L. (ed.): 15 let poté. Praha: CEVRO, 2004. s. 15-20, 6 s. ISBN 80-86816-03-6.
 151. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Die verborgene Kirche. první vydání. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004. 150 s. Svazek 1. ISBN 3-506-72447-9.
 152. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Die verborgene Kirche. F. M. Davídek und die Gemeinschaft Koinotes. první vydání. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004. 275 s. Historische Reihe. ISBN 3-506-72447-9.
 153. FIALA, Petr. Erweiterung der Europäischen Union: Hoffnungen und Sorgen der neuen Mitgliedsländer. Auslandsinformationen, KAS, 2004, roč. 20, 11/04, s. 22-35. ISSN 0177-7521.
 154. FIALA, Petr. Evropská ústava a evropská demokracie. In Balík, S.; Fiala, P.; Mikš, F. (eds.): Perspektivy Evropské unie. Brno: CDK, 2004. s. 187-192, 6 s. ISBN 80-7325-031-4.
 155. PITROVÁ, Markéta, Petr FIALA a Petr KANIOK. Evropské politické strany a návrh evropské ústavy. Mezinárodní vztahy, Praha: ÚMV, 2004, roč. 39, č. 4, s. 5-22. ISSN 0323-1844.
 156. FIALA, Petr. Christliche Demokratie in Tschechien. In Buchstab, G.; Uertz, R. (Hrsg.): Christliche Demokratie in zusammenwachsenden Europa. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2004. s. 287-316, 29 s. ISBN 3-451-20577-7.
 157. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Katolická sociální nauka a současná věda. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2004. 150 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-024-1.
 158. FIALA, Petr. Kritická interpretace zákonů o vlivu volebních systémů na stranické systémy. In Novák, M.; Lebeda, T. a kol.: Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda: A. Čeněk, 2004. s. 51-65, 15 s. Svazek 1. ISBN 80-86473-88-0.
 159. FIALA, Petr. Nacionalizace české politiky? In Balík, S.; Fiala, P.; Mikš, F. (eds.): Perspektivy Evropské unie. Brno: CDK, 2004. s. 149-154, 6 s. ISBN 80-7325-031-4.
 160. BALÍK, Stanislav. Několik poznámek k referendu o vstupu ČR do EU. In FIALA, Petr a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 76-81, 6 s. mimo edice. ISBN 80-7325-031-4.
 161. HLOUŠEK, Vít. Nice, nebo smrt. Polsko, Konvent a evropská debata. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 199-203, 5 s. ISBN 80-7325-031-4.
 162. NANTL, Jiří. Obhajoba studentských zájmů v České republice a její transnacionální dimenze. In CÍSAŘ, Ondřej a Petr FIALA. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 162-185, 24 s. Studie, sv. 29. ISBN 8021035196.
 163. CÍSAŘ, Ondřej a Petr FIALA. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 100 s. Studie, sv. 29. ISBN 8021035196.
 164. CÍSAŘ, Ondřej a Petr FIALA. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy: úvod do studia. In Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 9-26, 18 s. Studie, sv. 29. ISBN 8021035196.
 165. BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. Brno: CDK, 2004. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-031-4.
 166. FIALA, Petr a Jan HOLZER. Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno: CDK, 2004. 335 s. Politologická řada, svazek č. 18. ISBN 80-7325-032-2.
 167. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Postavení Ceské republiky v institucionální strukture Evropské unie. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 75-92. ISSN 1214-813X.
 168. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Problém autority v kontextu výzkumu vztahu mezi politikou a náboženstvím: uvedení do problematiky. In Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Autorita v abrahamských náboženstvích.Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, kesanství a islámu. Brno: CDK, 2004. s. 5-10, 6 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-052-7.
 169. BALÍK, Stanislav. Programatika Evropské lidové strany. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 25-32, 8 s. ISBN 80-7325-031-4.
 170. BLAŽEK, Tomáš. Prosazování ženských práv v České republice. In CÍSAŘ, Ondřej a Petr FIALA. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 27-50. ISBN 8021035196.
 171. BALÍK, Stanislav. Rozpačité ano z Malty. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 69-70, 2 s. ISBN 80-7325-031-4.
 172. SUCHÝ, Petr. Sociální encykliky Jana Pavla II. v kontextu mezinárodních vztahů. In FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Katolická sociální nauka a současná věda. 1. vyd. Brno: CDK, Vyšehrad, 2004. s. 157-170, 14 s. ISBN 8073250241.
 173. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Současná katolická sociální nauka a aktuální stav vědeckého poznání. In Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Katolická sociální nauka a současná věda. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2004. s. 190-196, 7 s. ISBN 80-7325-024-1.
 174. POSPÍŠIL, Ivo a Martin FEDORKO. Veřejná diskuse o návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu v zemích Visegrádu. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy EU. Brno: CDK, 2004. s. 167 - 186, 10 s. Politologie.
 175. FIALA, Petr. Wantrouwen en scepsis nieuwe lidstaten tegenover Europese Unie. De Toren van Europa, CDV, 2004, roč. 2004, 1/2004, s. 43-51.
 176. 2003

 177. FIALA, Petr. Biskup Stanislav Krátký a skrytá církev. In Synésis. Sborník Mikulovského centra pro evropskou kulturu. Ed. A. Filip a J. Mihola, Svazek 1. Brno: Studio Arx, 2003. s. 62-81, 20 s. ISBN 80-86665-01-1.
 178. FIALA, Petr. Česká pravice v opozici. Revue Politika, 2003, roč. 1/2003, 1/2003, s. 9-12. ISSN 1214-0899.
 179. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Dokončování příprav na východní rozšíření EU. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 225 - 236, 12 s. Studie, č. 19. ISBN 80-210-3041-0.
 180. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: CDK, 2003. 737 s. mimo edice, svazek 1. ISBN 80-7325-015-2.
 181. FIALA, Petr. Evropská ústava a evropská demokracie. Revue Politika, 2003, roč. 10/2003, 10/2003, s. 13-15. ISSN 1214-0899.
 182. FIALA, Petr. Evropská ústava a politický systém Evropské unie. In Loužek, M. (ed.): Návrh evropské ústavy s komentáři. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. s. 27-36, 10 s. ISBN 80-86547-27-2.
 183. FIALA, Petr. Katholizismus in der Tschechischen Republik. Brno: CDK, 2003. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-011-X.
 184. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Maxmilián STRMISKA. Organizace etnických menšin a prosazování jejich zájmů. Sociální studia, Brno: FSS MU, 2003, roč. 9, č. 1, s. 65-85. ISSN 1212-365X.
 185. ANTOSZEWSKI, A., Petr FIALA, R. HERBUT a J. SROKA. Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. Wroclaw: Wydawnictwo Universystetu Wroclawskiego, 2003. 200 s. Svazek 1. ISBN 83-229-2425-9.
 186. MAREŠ, Miroslav a Petr FIALA. Pluralismus a (neo)korporatismus. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 232-250, 18 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
 187. FIALA, Petr. Podmínky spolupráce českých pravicových stran. Revue Politika, 2003, roč. 11-12/2003, 11-12/2003, s. 15-17. ISSN 1214-0899.
 188. FIALA, Petr. Referendum ako výnimočny politický nástroj. Listy SFPA, 2003, VII/2003, máj-jún, s. 19-20. ISSN 1336-2216.
 189. KRPEC, Oldřich a Vera STYSKALIKOVA. Republika Albánie. Politické strany ve střední a jihovýchodní Evropě. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a jihovýchodní Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ, 2003. s. 28-42, 14 s. ISBN 80-210-3036-4.
 190. PŠEJA, Pavel. Sociální encykliky Jana Pavla II. a jejich politické aspekty. In FIALA, Petr. Katolická sociální nauka a společenská věda. Brno: CDK, 2003. s. 143-156, 14 s. ISBN 80-7325-024-1.
 191. FIALA, Petr a Vít HLOUŠEK. Stranický systém České republiky. Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. In Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 13-54, 42 s. Sborníky, svazek č. 15. ISBN 80-210-3091-7.
 192. FIALA, Petr a Ryszard HERBUT. Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 255 s. Ediční řada Sborníky, sv. č.15. ISBN 80-210-3091-7.
 193. FIALA, Petr a Vít HLOUŠEK. System partyjny Republiki Czeskiej. Andrzej Antoszewski, Petr Fiala, Ryszard Herbut; Jacek Sroka (reds.). In Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003. s. 15-62, 48 s. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2573. ISBN 83-229-2425-9.
 194. FIALA, Petr. Volba prezidenta a český politický systém. Revue Politika, 2003, roč. 3/2003, 3/2003, s. 10-13. ISSN 1214-0899.
 195. 2002

 196. ŠEDO, Jakub. Bosna a Hercegovina. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 65-81, 17 s. ISBN 80-210-3036-4.
 197. MAREŠ, Miroslav. Česká republika. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 121-153, 33 s. Sborníky Sv. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 198. FIALA, Petr. Der tchechische Diskurs über eine EU-Verfassug. In The Post-Nice Process: Towards a European Constitution? Baden-Baden: Nomos, 2002. s. 197;203, 7 s. ISBN 3-7890-8194-9.
 199. STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority. Příspěvek k politologické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 4, s. 40-48. ISSN 1212-7817.
 200. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Ideově-politické rodiny a politické strany v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. In Fiala, P.; Holzer, J.; Strmiska, M. a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 13-27, 15 s. Sborníky, 10. ISBN 80-210-3036-4.
 201. MAREŠ, Miroslav. Křesťanství a politický extremismus v České republice. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. s. 161-190, 29 s. ISBN 80-85959-98-4.
 202. FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-210-3036-4.
 203. CHYTILEK, Roman. Republika Bulharsko. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002. s. 82-105, 24 s. Edice Sborníky, svazek č.10. ISBN 80-210-3036-4.
 204. POSPÍŠIL, Ivo. Republika Estonsko. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 154 - 171.
 205. DANČÁK, Břetislav. Republika Litva. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián a kol. STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 192-206, 15 s. Edice Sborníky, sv. č. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 206. POSPÍŠIL, Ivo. Republika Lotyšsko. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 207 - 222.
 207. ŠEDO, Jakub. Republika Makedonie. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 249-267. ISBN 80-210-3036-4.
 208. DANČÁK, Břetislav. Republika Polsko. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián a kol. STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 285-314, 30 s. Edice Sborníky, sv. č. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 209. BALÍK, Stanislav. Republika Srbsko. In FIALA, Petr, Maxmilián STRMISKA a Jan HOLZER. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 400-419, 20 s. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 210. ŠMÍD, Tomáš a Jan HOLZER. Ruská federace. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002. s. 333 - 354, 21 s. ISBN 80-210-3036-4.
 211. KOPEČEK, Lubomír. Ukrajina. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián a kol. STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 420-450, 31 s. ISBN 80-210-3036-4.
 212. 2001

 213. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. A Special Case of Secularisation. The Month: A review of Christian Thought and world Affairs, 2001, roč. 34, III, s. 95-102. ISSN 0027-0172.
 214. FIALA, Petr. Česká republika: transformující se nebo konsolidovaný politický systém? Pokus o aplikaci obecných kritérií a indikátorů konsolidace na český případ. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 1, s. 1-7. ISSN 1212-7817.
 215. FIALA, Petr. Češi a Němci společně ve sjednocené Evropě. In KOSCHMAL, W, Marek NEKULA a J ROGALL. Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. Praha/Litomyšl: Paseka, 2001. s. 367-373, 17 s. sborník. ISBN 80-7185-370-4.
 216. FIALA, Petr. Čtyřkoalice mezi integrací a rozpadem. Proglas, Brno: CDK, 2001, roč. 13, č. 3, s. 10-14. ISSN 0862-6731.
 217. STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Demokracie jako "organizovaná nejistota"? Příspěvek k diskusi o problému polyarchií a úpadkových soustav politických stran. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 3, s. 1-7. ISSN 1212-7817.
 218. FIALA, Petr. Der Stand der politischen und gesellschaftlichen Transformation in der Tschechischen Republik. In NEUSS, B., P. JURCZEK a W. (Hrsg.) HILZ. Zwischenbilanz der EU-Osterweiterung: Slowenien, Slowakei und Tschechien als Beispiele. Tübingen: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschnig, 2001. s. 122-135. ISBN 3-9806978-3-5.
 219. FIALA, Petr. Deutsche und Tschechen im vereinten Europa. In KOSCHMAL, W., M. NEKULA a J. ROGALL. Deutsche und Tschechen. Geschichte, Kultur, Politik. München: C. H. Beck, 2001. s. 496-503. sborník. ISBN 3-406-45954-4.
 220. FIALA, Petr. Die katholische Kirche und die tschechische Gesellschaft im postkommunististischen Transformationsprozess. In KOWALCZYK, K., K. KUBAJ a WRÓBLEWSKI. Miedzy komunizmem a integracja. Spoleczenstwa i Kościoly Europy Środkowej. Tuchow: Sowrzyszzenie Absolwentów Universystetu Szczecińskieho, 2001. s. 119-132. sborník. ISBN 83-86744-32-4.
 221. PALOVSKÝ, Tomáš. Evropská liberální, demokratická a reformní strana. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. s. 65 - 83, 18 s. ISBN 80-210-2741-X.
 222. MAREŠ, Miroslav. Evropská svobodná aliance - Demokratická strana národů Evropy. In MAREŠ, Miroslav a Petr FIALA. Evropské politické strany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 100-111. ISBN 80-210-2741-X.
 223. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany. Brno: Masarykova univerzita v Brně, MPÚ, 2001. 158 s. Studie, sv. č. 22. ISBN 80-210-2741-X.
 224. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropský systém politických stran a volby do Evropského parlamentu. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, MPÚ, 2001. s. 138-153. Studie, sv. č. 22. ISBN 80-210-2741-X.
 225. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Formation of the System of Political Parties in the Czech Republic 1989-1992. Studia Polityczne, Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2001, roč. 1, č. 12, s. 145-162. ISSN 1230-3135.
 226. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Institucionální limity rozšiřování EU. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 18 s. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6.
 227. FIALA, Petr. Katolická církev a sekularizace české společnosti. Historické, kulturní a politické determinanty religiozity v České republice. Teologický sborník, Brno: CDK, 2001, roč. 6, č. 1, s. 84-93. ISSN 1211-3808.
 228. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: CDK, 2001. 218 s. Historia Ecclesiastica, sv. č. 11. ISBN 80-85959-98-4.
 229. FIALA, Petr. KDU-ČSL: hledání v období změn. Proglas, Brno: CDK, 2001, roč. 13, 5-6, s. 10-14. ISSN 0862-6731.
 230. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Kontinuita a diskontinuita českých stranicko-politických systémů. Metodologická východiska a dilemata komparativního výzkumu transformace soustav politických stran v českých zemích. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 1, s. 1-7. ISSN 1212-7817.
 231. FIALA, Petr. O nezávislosti, svobodě slova a slušnosti. Proglas, 2001, roč. 1/2001, č. 1, s. 5-7. ISSN 0862-6731.
 232. STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Pojetí stranicko-politických rodin v postkomunistickém středoevropském a východoevropském kontextu. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 4, s. 1-10. ISSN 1212-7817.
 233. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Pokus o vymezení teoretických a metologických otázek výzkumu. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: CDK, 2001. s. 9-31. Historia Ecclesiastica, sv. č. 11. ISBN 80-85959-98-4.
 234. FIALA, Petr. Politická dimenze lidských práv. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci. Brno: CDK, 2001. s. 40-55, 15 s. sborník. ISBN 80-85959-86-0.
 235. FIALA, Petr. Politické strany a stranicko-politické systémy v Československu. K otázce kontinuity a diskontinuity v kontextu "tranzitologického" výzkumu. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, roč. 8., č. 1, s. 30-39. ISSN 1211-3247.
 236. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 193 s. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6.
 237. STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Spřízněny volbou?Křesťansko-demokratické a křesťansko-nacionální strany v postkomunistických pluralismech. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, roč. 8, č. 3, s. 279-286. ISSN 1211-3247.
 238. CHYTILEK, Roman. Strana evropských socialistů. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. s. 44-64, 21 s. ISBN 80-210-2741-X.
 239. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Stranicko-politické rodiny a ideologické sektory. Příspěvek k diskusi o pojetí rodin politických stran. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 2, s. 1-7. ISSN 1212-7817.
 240. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Vymezení evropských politických stran. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, MPÚ, 2001. s. 9-42. Studie, sv. č. 22. ISBN 80-210-2741-X.
 241. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Výzkum rozšiřování ES/EU: východiska, přístupy, možnosti. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. s. 9-18. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6.
 242. 2000

 243. DANČÁK, Břetislav. Bělorusko a problém národní sebeidentifikace jeho obyvatel. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. s. 210-238, 29 s. Edice Sborníky, sv. č. 3. ISBN 80-210-2388-0.
 244. FIALA, Petr a František MIKŠ. Česká konzervativní a liberální politika. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 200 s. 1/2000. ISBN 80-85959-73-9.
 245. HOLZER, Jan. Dilemata, možnosti a meze české pravicové politiky. In FIALA, Petr a František MIKŠ. Česká konzervativní a liberální politika. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. s. 106-115. ISBN 80-85959-73-9.
 246. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Druhý vatikánský koncil v pohledu marxisticky orientovaných teoretiků a státních úředníků v komunistickém Československu. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. s. 71-93. ISBN 80-85959-75-5.
 247. FIALA, Petr. Eastern Enlargement of the EU as a Subject of Research Policy. German Policy Studies/Politikfeldanalyse, Harrisburg (USA): Southern Public Administration Education, 2000, roč. 1, č. 4, s. 359-364. ISSN 1523-9764.
 248. FIALA, Petr a František MIKŠ. Evropská unie a "rakouský problém". Proglas, Brno: CDK, 2000, roč. 12., č. 3, s. 1-3. ISSN 0682-6731.
 249. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Historický a sociálně-vědní výzkum II. vatikánského koncilu a pokoncilního vývoje katolické církve. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. s. 5-14. ISBN 80-85959-75-5.
 250. FIALA, Petr a František MIKŠ. Intelektuálové, novináři a česká politika. In FIALA, Petr a František MIKŠ. Česká konzervativní a liberální politika. Brno: CDK, 2000. s. 16-20, 5 s. ISBN 80-85959-73-9.
 251. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 185 s. ISBN 80-85959-75-5.
 252. FIALA, Petr a František MIKŠ. Krajské a senátní volby. Proglas, Brno: CDK, 2000, roč. 12, č. 9, s. 1-4. ISSN 0862-6731.
 253. FIALA, Petr a Klaus SCHUBERT. Moderní analýza politiky. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2000. 170 s. monografie. ISBN 80-85947-50-1.
 254. DANČÁK, Břetislav a Marek PAVKA. Národnostní politika na Ukrajině - vývoj a efekty. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. s. 239-254, 16 s. Edice Sborníky, sv. č. 3. ISBN 80-210-2388-0.
 255. SZALÓ, Csaba. "Národnostní" politika v Maďarsku: realita a vize samosprávy menšin. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 174-198. ISBN 8021023880.
 256. DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. 318 s. Edice Sborníky, sv. č. 3. ISBN 80-210-2388-0.
 257. FIALA, Petr a František MIKŠ. Občanská společnost a politické strany: skutečnost a ideologie. Proglas, Brno: CDK, 2000, roč. 12, č. 7, s. 1-6. ISSN 0862-6731.
 258. POSPÍŠIL, Ivo. Od separace k integraci: perspektivy budování národnostně a etnicky integrované společnosti v Estonsku a Lotyšsku. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 188 - 200.
 259. SUCHÝ, Petr. Odraz II. vatikánského koncilu v politice Československé strany lidové. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. s. 94-111. ISBN 80-85959-75-5.
 260. FIALA, Petr. Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. In Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. Harrisburg (USA): Southern Public Administration Education Foundation, 2000. s. 1-150, 150 s. ISBN 1523-9764.
 261. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Průběh a význam koncilních změn v katolické církvi v českém a moravském prostředí. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. s. 175-178. ISBN 80-85959-75-5.
 262. FIALA, Petr a František MIKŠ. Přímá volba prezidenta? Proglas, Brno: CDK, 2000, roč. 12, 5-6, s. 1-3. ISSN 0862-6731.
 263. HOLZER, Jan. Role katolické církve v komunistickém režimu. Kausa Československo. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. Brno: CDK, 2000. s. 28-48. ISBN 80-85959-75-5.
 264. HOLZER, Jan. Role katolické církve v komunistickém režimu. Kausa Československo. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. s. 28-48. ISBN 80-85959-75-5.
 265. FIALA, Petr a František MIKŠ. Rozhovory s Vladimírem Čermákem o filozofii, politice a právu. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-85959-60-7.
 266. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Současná evropská krajní pravice. Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000, roč. 2000, č. 6, s. 14-16. ISSN 0543-7962.
 267. MAREŠ, Miroslav. Současná evropská krajní pravice. Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000, roč. 24, č. 6, s. 14-16. ISSN 0543-7962.
 268. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Systém politických stran v letech 1989 - 1998. In MAREK, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998. 1. vyd. Olomouc: Univezita Palackého, nakl. Gloria, 2000. s. 359-374. 2000. ISBN 80-86200-25-6.
 269. FIALA, Petr. The Context, the Actors and the Effects of the Eastern Enlargement of the European Union. German Policy Studies/Politikfeldanalyse, Harrisburg (USA): Southern Public Administration Education, 2000, roč. 1, č. 4, s. 365-384. ISSN 1523-9764.
 270. FIALA, Petr a František MIKŠ. Unie svobody, Čtyřkoalice a ODS. Proglas, Brno: CDK, 2000, roč. 12, č. 4, s. 1-3. ISSN 0862-6731.
 271. DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Výzkum národnostní politiky a vztahu k menšinám: uvedení do problematiky. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. s. 9-11, 3 s. Edice Sborníky, sv. č. 3. ISBN 80-210-2388-0.
 272. 1999

 273. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. A praxe de ordenar mulheres na Ingreja actual - Preparacao téologica e instituicao da ordenacao de mulhers na Igreja cladestina da Tchechoslováquia. Concilium, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 142-154. ISSN 1125-7164.
 274. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. CDU a evropská integrace. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 9-32. sborník. ISBN 80-210-2028-8.
 275. FIALA, Petr a František MIKŠ. Česká pravice, nacionalismus a "levicová témata". Proglas: revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, X., č. 4, s. 1-4. ISSN 0862-6731.
 276. FIALA, Petr. Definice zájmových skupin. K některým teoretickým problémům politologického výzkumu organizovaných zájmů. Politologický časopis, Brno: MU, 1999, VI, č. 1, s. 52-60. ISSN 1211-3247.
 277. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik. Ost-Dokumentation. Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa, 1999, roč. 13, č. 4, s. 9-20. ISSN 0137-9760.
 278. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 1999, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-7817.
 279. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Die Praxis der Frauenordination in der tschechoslowakischen Untergrundkirche. Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 386-397. ISSN 0588-9804.
 280. FIALA, Petr. Die Situation der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie in der Tschechischen Republik. KAS/Auslandsinformationen, 1999, roč. 1999, č. 07, s. 94-104. ISSN 0177-7521.
 281. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropská politika konzervativních a křesťansko-demokratických stran v zemích Evropské unie. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 5-8. sborníky. ISBN 80-210-2028-8.
 282. FIALA, Petr a Jiří OGROCKÝ. Hodnoty, normy, instituce v kontextu otázky demokracie. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 37-40. ISSN 0862-6731.
 283. FIALA, Petr a František MIKŠ. Ideál většinové vlády. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, X, č. 1, s. 1-2. ISSN 0862-6731.
 284. FIALA, Petr a František MIKŠ. Intelektuální úskalí české politiky. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, X, č. 8, s. 1-3. ISSN 0862-6731.
 285. FIALA, Petr a František MIKŠ. Jugoslávský problém ODS. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, X, č. 3, s. 1-2. ISSN 0862-6731.
 286. FIALA, Petr. Katolická církev a občanská společnost. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 67-78. ISSN 1211-3808.
 287. FIALA, Petr, Jan HOLZER, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. 315 s. monografie. ISBN 80-210-2249-3.
 288. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 90 s. sborník. ISBN 80-210-2028-8.
 289. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. KSČM a koalice levý blok. Formování české levice a otázka transformace komunistické strany. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI, č. 2, s. 183-206. ISSN 1211-3247.
 290. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. La practique de l'ordination des femmes dans lÉglise actuelle. Concilium, 1999, roč. 35, č. 3, s. 155-168. ISSN 1140-7654.
 291. FIALA, Petr a Břetislav DANČÁK. Nacionalistické politické strany v Evropě. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 170 s. monografie. ISBN 80-210-2247-7.
 292. PŠEJA, Pavel. Nacionalistické strany v České republice. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Nacionalistické politické strany v Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. s. 73-79. ISBN 80-210-2247-7.
 293. FIALA, Petr a František MIKŠ. ODS a doplňovací volby do Senátu. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, X, č. 7, s. 1-3. ISSN 0862-6731.
 294. FIALA, Petr a František MIKŠ. Opoziční smlouva: pokus o předběžnou bilanci. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, X, č. 9, s. 1-3. ISSN 0862-6731.
 295. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Politické strany a zahraniční politika. Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno, Brno: ÚSS MU, 1999, roč. 1, č. 1, s. 5-7. ISSN 1212-6233.
 296. FIALA, Petr a František MIKŠ. Předpoklady pravicové koalice. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, X, č. 2, s. 1-4. ISSN 0862-6731.
 297. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Skrytá církev. Brno: CDK, 1999. 400 s. monografie. ISBN 80-85959-39-9.
 298. FIALA, Petr. Standardní politická situace nebo zablokovaná demokracie? In Ekonomika, právo a politika. Sborník textů ze seminářů, 2/99. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 1999. s. 85-90.
 299. FIALA, Petr. Svobodomyslná strana Rakouska (FPÖ). In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Nacionalistické politické strany v Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 53-70. sborník. ISBN 80-210-2247-7.
 300. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. The Czech Catholic Church in a democratic society (1989 - 1999). The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs, 1999, roč. 32, 9-10, s. 366-372. ISSN 0027-0172.
 301. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. The development of political parties and the party system. In VEČERNÍK, Jiří a Petr MATĚJŮ. Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. s. 273-294. ISBN 80-200-0774-1.
 302. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. The Practise of Ordaining Women in the present Church. Theological Preparation and Establishment of the Ordination of Women in the Clandestine Church in Czechoslovakia. Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 127-138. ISSN 0588-9804.
 303. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Toepassing van de priesterwijding van vrouwen in de hedendaagse kerk. Concilium, 1999, roč. 35, č. 281, s. 126-137. ISSN 0167-1200.
 304. FIALA, Petr. Tradice české politiky. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, X, č. 10, s. 14-16. ISSN 0862-6731.
 305. FIALA, Petr. Vliv volebního mechanismu na politický systém. In KLÍMA, Michal. Možnosti úpravy či reformy volebního systému v ČR. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. s. 7-22. Svazek 1. ISBN 80-7079-095-4.
 306. FIALA, Petr a František MIKŠ. Změna volebního zákona a ústavy. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1999, X, 5-6, s. 1-4. ISSN 0862-6731.
 307. 1998

 308. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Česká veřejnost a extremismus politických stran. In FIALA, Petr. Politický extremismus a radikalismus v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 80-94. ISBN 80-210-1798-8.
 309. FIALA, Petr. Český politický extremismus a radikalismus z hlediska politologie. In FIALA, Petr. Politický extremismus a radikalismus v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 7-16. ISBN 80-210-1798-8.
 310. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Konstituování systému politických stran v České republice (1989 - 1992). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 1997, č. 1, s. 104-126. ISSN 1211-3247.
 311. FIALA, Petr. Materiály k problematice stranicko-politického složení Evropského parlamentu. In Fiala, P. (ed.): Politické strany v Evropském parlamentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 7-8. ISBN 80-210-1915-18.
 312. FIALA, Petr. Opoziční smlouva a strategie českých politických stran. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1998, roč. 1998, č. 7, s. 2-5. ISSN 0862-6731.
 313. FIALA, Petr. Politické strany v Evropském parlamentu. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-210-1915-18.
 314. FIALA, Petr. Politický extremismus a radikalismus v České republice. 1. vyd. Brno: MU, 1998. 400 s. ISBN 80-2101798-8.
 315. FIALA, Petr. Politizace společnosti a medializace politiky. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 2-6. ISSN 0862-6731.
 316. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Programatika politických stran. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 5-20. ISSN 1211-3247.
 317. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Programová analýza SPR-RSČ a KSČM z hlediska politického extremismu. In FIALA, Petr. Politický extremismus a radikalismus v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 95-104. ISBN 80-210-1798-8.
 318. FIALA, Petr. První vláda České strany sociálně demokratické. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1998, roč. 1998, č. 8, s. 2-8. ISSN 0862-6731.
 319. FIALA, Petr a F. MIKŠ. Soumrak české pravice? Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 1-3. ISSN 0862-6731.
 320. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Teorie politických stran. Brno: Barrister&Principal, 1998. 260 s. Monografie, 1. ISBN 80-85947-31-5.
 321. FIALA, Petr a F. MIKŠ. Úvahy o české politické krizi. 1. vyd. Brno: CDK, 1998. 120 s. ISBN 80-85959-34-8.
 322. FIALA, Petr a Pavel PŠEJA. Vývoj organizační struktury českých politických stran po listopadu 1989. K problematice vlivu politicko-kulturních a sociálních faktorů na vytváření formální stranicko-politické organizace. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 419 - 430. ISSN 1211-3247.
 323. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu 1989. In VEČERNÍK, Jiří. Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. s. 269-286. ISBN 80-200-0703-2.
 324. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Women's ordination in the Czech silent Church. The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs, 1998, roč. 1998, č. 7, s. 282-288. ISSN 0027-0172.
 325. 1997

 326. FIALA, Petr. ČSSD a KDU-ČSL: problematická koalice. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 9, s. 4 - 7. ISSN 0862-6731.
 327. FIALA, Petr. Funkce zájmových skupin v politickém systému ČR. Parlamentní zpravodaj, Praha: IDEU, 1997, roč. 1996-97, č. 10, s. 525-528. ISSN 1211-073X.
 328. FIALA, Petr. Christian Politics in the Czech Lands: The Past, the Present, and the Parties. In Politologické studie, SPFFBU T 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 7-28. ISBN 80-210-1539-X.
 329. FIALA, Petr. Identita křesťanských politických stran. Proměny ideově-politické a strukturální pozice evropské křesťanské demokracie. In FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 71-92. ISBN 80-85959-20-8.
 330. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Insulární stranicko-politické systémy Karibiku. Příspěvek ke klasifikaci a typologii stranických systémů. In Politologické studie, SPFFBU T 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 73-81. ISBN 80-210-1539-X.
 331. FIALA, Petr. Interessen und Außenpolitik. Politische Parteien und organisierte Interessen als relevante Faktoren der Außenpolitik der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. In HÖHNE, S. a M.(Hg.) NEKULA. Sprache, Wirtschaft, Kultur: Deutsche und Tschechen in Interaktion. 1. vyd. München: Iudicium, 1997. s. 31-44. Svazek 1. ISBN 80-85959-20-8.
 332. FIALA, Petr. Jsou křesťanské politické strany pravicové? Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 5 - 7. ISSN 0862-6731.
 333. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Katolicismus a současný nacionalismus. In FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 119-140. ISBN 80-85959-20-8.
 334. STRMISKA, Maxmilián. Křesťanská demokracie a její alternativy. Křesťanský centrismus a populismus v italském kontextu (1945 - 1996). In FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 93-117. ISBN 80-85959-20-8.
 335. FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. Brno: CDK, 1997. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-85959-20-8.
 336. FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice a křesťanská politika jako alternativa. In FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 7-10. ISBN 80-85959-20-8.
 337. FIALA, Petr a Zdeněk KŘÍŽ. Metody a strategie prosazování požadavků zemědělských zájmových skupin v ČR. In Sborník Vojenské akademie v Brně. Řada C-D. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie Brno, 1997. s. 22-36. Řada C-D (aplikované sociální a ekonomické vědy).
 338. FIALA, Petr. Náboženská svoboda jako politický problém. Německý přístup k scientologické sektě. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 12-15. ISSN 0862-6731.
 339. FIALA, Petr. Politické aspekty konstituce Gaudium et spes. In HANUŠ, Jiří. Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 45-58. ISBN 80-85959-19-4.
 340. FIALA, Petr. Politik Václav Klaus. Univerzitní noviny, Brno, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 20-30. ISSN 1211-6866.
 341. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Politika životního prostředí a politické strany v ČR. Vývoj koncepce politiky životního prostředí v programatice českých politických stran v letech 1992 - 1996. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 3-38. ISSN 1211-3247.
 342. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Praxe svěcení žen v současné církvi. Teologická příprava a realizace kněžské ordinace žen ve skryté církvi v Československu. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 28-35. ISSN 1211-3808.
 343. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Praxe svěcení žen v současné církvi. Teologická příprava a realizace kněžské ordinace žen ve skryté církvi v Československu. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 28-35. ISSN 1211-3808.
 344. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Skrytá církev po listopadu 1989. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 7, s. 3-8. ISSN 0862-6731.
 345. FIALA, Petr. Společnost a stát v pojetí Vladimíra Čermáka. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 8, s. 40-43. ISSN 0862-6731.
 346. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Teologie konvergence, integrace a svobody. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 57-74. ISSN 1211-3808.
 347. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Teologie konvergence, integrace a svobody. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 57-74. ISSN 1211-3808.
 348. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Vývoj systému politických stran v České republice (1992 - 1996). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 305-316. ISSN 1211-3247.
 349. 1996

 350. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Funkce druhých komor v moderních demokratických systémech. In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Aktuální problémy parlamentarismu. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 109-119.
 351. FIALA, Petr. Křesťanské politické strany v západní Evropě. Teoretické a metodologické přístupy k analýze křesťansko-demokratických stran. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III., 1/96, s. 30-37. ISSN 1211-3247.
 352. FIALA, Petr. Křesťanští demokraté a změny v politickém systému Rakouska. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1996, VII., 1/96, s. 37-43. ISSN 0862-6731.
 353. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Namísto rezignace naděje? Cesta španělských konzervativců k volebnímu vítězství. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1996, VII., 3/96, s. 15-19. ISSN 0862-6731.
 354. FIALA, Petr. Nová politika a postmaterialistická změna hodnot. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1996, VII., 5-6/96, s. 9-14. ISSN 0862-6731.
 355. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Východní Timor a postkoloniální nacionalismus. Analýza k letošní Nobelově ceně za mír. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1996, VII, 9-10/96, s. 13-17. ISSN 0862-6731.
 356. FIALA, Petr a Zdeněk KŘÍŽ. Zákon o ochraně chmele a zemědělské zájmové skupiny. Parlamentní zpravodaj, Praha: IDEU, 1996, roč. 1996, 07/1995, s. 341-343. ISSN 1211-037X.
 357. FIALA, Petr. Změny hodnot a jejich důsledky v politice. In Klapetek, J. (ed.): Duchovní svět občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Bolzano, 1996. s. 120-130.
 358. 1995

 359. FIALA, Petr. Čečenský konflikt. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno, 1995, VI, č. 1, s. 11-14. ISSN 0862-6731.
 360. FIALA, Petr. Čečenský konflikt: příčiny a souvislosti. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1995, roč. 1995, 1/95, s. 11-14. ISSN 0862-6731.
 361. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Jacques Chirac a francouzský neogaullismus. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1995, VI, 6-7/95, s. 19-23. ISSN 0862-6731.
 362. FIALA, Petr. Jsou církve zájmovými skupinami? Příspěvek k teorii organizovaných zájmů. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1995, II., 1/1995, s. 26-34. ISSN 1211-3247.
 363. FIALA, Petr. Katolicismus a politika. 1. vyd. Brno: CDK, 1995. 350 s. ISBN 80-85959-01-1.
 364. FIALA, Petr. Konstituování a institucionalizace německé politologie. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1995, II., 3/95, s. 219-236. ISSN 1211-3247.
 365. FIALA, Petr. Mezi universalismem, nacionalismem a izolacionismem. Vztah českých katolíků ke koncepci politického sjednocení Evropy. Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha: ISE, 1995, roč. 1995, č. 46, s. 83-92. ISSN 0862-091X.
 366. FIALA, Petr. Německá politologie. 1. vyd. Brno: CDK, 1995. 250 s. ISBN 80-85959-06-2.
 367. FIALA, Petr. Objektivní verze světa a relativismus. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1995, VI, 6-7/95, s. 2-5. ISSN 0862-6731.
 368. FIALA, Petr. Pokoncilní vývoj českého katolicismu a jeho perspektivy. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995, roč. 1995, 1/95, s. 112-114.
 369. FIALA, Petr, Vladimír ČERMÁK a Dalibor HOUBAL. Pozvání do politologie. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1995. 100 s. ISBN 80-7021-078-8.
 370. FIALA, Petr. Sudetští Němci a politika. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 6-10. ISSN 0862-6731.
 371. FIALA, Petr. Teorie politické strany. Úvodní poznámky k otázce definice, typologie a funkcí politických stran. In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volby v demokracii. Brno: Nadace Mezinárodního politologického ústavu Právnické fakulty v Brně, 1995. s. 105-116.
 372. 1994

 373. FIALA, Petr. Der tschechoslowakische Föderalismus. Eine Analyse der Krise eines föderativen Systems. In EVERS, T. (Hrsg.). Chancen des Föderalismus in Deutschland und Europa. Baden-Baden: Nomos Verlag, 1994. s. 209-216. Svazek 1. ISBN 3-7890-3255-7.
 374. FIALA, Petr. Idea politického sjednocení Evropy. Stručný průvodce (vybranými) teoretickými koncepcemi evropské integrace. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1994, roč. 1994, 5-6, s. 33-41. ISSN 0862-6731.
 375. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koinótés. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Proglas, 1994. 170 s. ISBN 80-902146-1-3.
 376. FIALA, Petr. Magie postmodernismu. Kritické poznámky k interpretacím postmoderní doby. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1994, roč. 1994, č. 7, s. 15-18. ISSN 0862-6731.
 377. FIALA, Petr. Nesrozumitelné sociální učení? Poznámky k diskusím o přístupu katolické církve ke komunismu a kapitalismu. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 24-31. ISSN 0862-6731.
 378. FIALA, Petr. Nová pravice, neofašismus a křesťané. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1994, roč. 1994, č. 8, s. 21-28. ISSN 0862-6731.
 379. FIALA, Petr. O komunálních volbách a politice. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1994, roč. 1994, č. 10, s. 3-4. ISSN 0862-6731.
 380. FIALA, Petr. O křesťanských politických stranách. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 3-5. ISSN 0862-6731.
 381. FIALA, Petr. Podivná rozprava o sociálním učení církve. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1994, roč. 1994, č. 7, s. 15-18. ISSN 0862-6731.
 382. FIALA, Petr. Politické strany a spolky na jižní Moravě. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 71-74. ISSN 1211-3247.
 383. FIALA, Petr, Petr ROŽŇÁK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Politický systém SRN. Brno: Právnická fakulta MU, 1994. 180 s. ISBN 80-210-0907-1.
 384. FIALA, Petr. Politische Vereinigung Europas. Zur Geschichte der Ideen der europäischen Integration. Actio catholica - Zeitschrift für Akademiker, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 4-14.
 385. FIALA, Petr. Senatus mala bestia? Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1994, roč. 1994, 5-6, s. 3-4. ISSN 0862-6731.
 386. 1993

 387. FIALA, Petr a František MIKŠ. Davídkův filozofický výklad křesťanství. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1992, č. 1, s. 15-16. ISSN 0862-6731.
 388. FIALA, Petr. Evropská politika na pozadí balkánské krize. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1992, č. 7, s. 3-5. ISSN 0862-6731.
 389. FIALA, Petr. Felix Maria Davídek a jeho spolupracovníci. Poznámky k historii skryté církve na Moravě. Souvislosti, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 47-59. ISSN 0862-6938.
 390. FIALA, Petr. Institucionální problémy Evropského společenství. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1992, č. 10, s. 42-46. ISSN 0862-6731.
 391. FIALA, Petr. Konzervativní politika a katolická církev. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1993, 5-6/93, s. 21-26. ISSN 0862-6731.
 392. FIALA, Petr. Moravské vyrovnání a národnostní problémy v současné Evropě. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1993, č. 3, s. 31-34. ISSN 0862-6731.
 393. FIALA, Petr. Moravské vyrovnání a národnostní problémy v současné Evropě. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1993, č. 3, s. 31-34. ISSN 0862-6731.
 394. FIALA, Petr. Nukleární epocha a církev. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1992, 5,6/92, s. 84-86. ISSN 0862-6731.
 395. FIALA, Petr. Pokus o rekonstrukci. Úvahy nad knihou o historii a součas- nosti tajné církve. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1992, č. 2, s. 59-61. ISSN 0862-6731.
 396. FIALA, Petr. Pokus o rekonstrukci. Úvahy nad knihou o historii a součas- nosti tajné církve. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1992, č. 2, s. 59-61. ISSN 0862-6731.
 397. FIALA, Petr. Politické aspekty teologie osvobození. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1993, 9-10/93, s. 33-41. ISSN 0862-6731.
 398. FIALA, Petr. Preisnerova kniha nejen o Americe. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 62-63. ISSN 0862-6731.
 399. FIALA, Petr. Proč se vracíme k Podzemní univerzitě. In Axa. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 9-16. ISBN 3-7890-3255-7.
 400. FIALA, Petr. Sjednocení Evropy. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1992, č. 4, s. 30-36. ISSN 0862-6731.
 401. FIALA, Petr. Sociální struktura českého sněmovního zastoupení na Moravě zvoleného v zemských volbách roku 1902. Časopis Matice moravské, V Brně: Matice moravská v Brně, 1993, roč. 111/1992, č. 2, s. 273-290. ISSN 0323-052X.
 402. FIALA, Petr. Sociální učení církve a kapitalismu. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1993, č. 7, s. 20-25. ISSN 0862-6731.
 403. FIALA, Petr. Svět prefixu. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1992, č. 7, s. 10-14. ISSN 0862-6731.
 404. FIALA, Petr. Svět prefixu post-. O kapitlasimu, politice a křesťanství v pojetí Václav Bělohradského. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1992, č. 7, s. 10-14. ISSN 0862-6731.
 405. FIALA, Petr a Klaus SCHUBERT. Zájmové skupiny a zprostředkování zájmů v moderních demokraciích. In Politologický sborník III. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1993. s. 5-20. ISBN 80-1211-324-7.
 406. FIALA, Petr. Zbytečný senát? Druhá komora v mezinárodním srovnání. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1993, roč. 1993, č. 2, s. 11-16. ISSN 0862-6731.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 5. 2020 02:36